ბიოფიზიკის ლაბორატორია

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

ლაბორატორიის შესახებლაბორატორიის პერსონალი
მაია მახარაძე
ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

დიმიტრი ხოშტარია
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

ნელი გაჩეჩილაძე
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

რუსუდან სუჯაშვილი
მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

თინათინ დოლიძე
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

რუსუდან კუპატაძე
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

სოფიო უჩანეიშვილი
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

კონსტანტინე ქურიძე
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

მიხეილ შუშანიანი
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

ტატიანა ტრეტიაკოვა
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი

მარიამ ბუხაიძე
მეცნიერ თანამშრომელი

ირინე იორამაშვილი
მეცნიერ თანამშრომელი

გიორგი გედევანიშვილი
მეცნიერ თანამშრომელი

ლაშა ლალიაშვილი
მეცნიერ თანამშრომელი

პოლინა თოიძე
უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი


Pages: 1 2