ნელი გაჩეჩილაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ნელი ალექსანდრეს ას. გაჩეჩილაძე  1955 წელს სკოლის დამთავრების შემდეგ ჩაირიცხა  გორის ნ.ბარათაშვილის სახ. სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის  ბიოლოგიის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1960 წელს. 1962 წელს მუშაობა დაიწყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში ჯერ უფროსი ლაბორანტის, შწემდეგ კი უმცროს მეცნ.თანამშრომლის თანამდრბობაზე.   1975 წელს დაიცვა  საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „ჩონჩხის კუნთის სინთეზური აქტომიოზინის მექანო-ქიმია“.
1986 წლიდან ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ბიოფიზიკის სექტორის ბაზაზე მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოლოგიური ფიზიკის ინსტიტუტის ჩამოყალიბების შემდეგ მუშაობდა უფროს მეცნ.თანამშრომლის  თანამდებობაზე. 2010 წლიდან რამოდენიმე ინსტიტუტის ბაზაზე ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ჩამოალიბების შემდეგ დღემდე მუშაობს ცენტრის ბიოფიზიკის ლაბორატორიაში ჯერ უფროს მეცნ.თანამშრომლის, 2017 წლიდან კი მთავარ მეცნ.თანამშრომლის პოზიციაზე.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები

ნელი გაჩეჩილაძის სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს კუნთის შეკუმშვაში მონაწილე  ცილების (მიოზინი, აქტინი, აქტომიოზინი) ფიზიკო ქიმიური თვისებების შესწავლა. ამჟამად, იგი იკვლევს შეკუმშვის პროცესში მონაწილე ე.წ გიგანტური ცილების (ტიტინი,სმიტინი) ფიზიკო ქიმიური თვისებებს, როგორც ნატივურ , ასევე ამილოიდურ მდგომარეობაში გადასვლისას ( in vitro).

პუბლიკაციები:

1. Gogorishvili J., Zaalishvili M.,Japaridze N., Gachechiladze N.A.,   2004,  On  the study of ATP-ase and non-ATP-ase -lipoproteins. Bull. of the Georg. Acad. Sci. 170,N2
2. Gachechiladze N.A.,  Melikishvili M., Toriashvili T., Lomidze L., Zaalishvili T., Japaridze N.,  Zaalishvili M.   2005, Synthesis of titin in embryogenesis. Proc. Georg. Acad. Sci.,Biol. ,ser.B, 3,N1 pp 22-26
3. Papidze G., Gacheechiladze N., Toriashvili T., Chubinidze A. 2006, The comparative analysis of Locust functionally distinguished flight muscles myofibrillar proteins. Proc. Georg. Acad. Sci.,Biol. ,ser.B, 4, N1
4. Zaalishvili T., Gacheechiladze N., Lomidze L., Toriashvili T., Gamkrelidze Ts., Zaalishvili M.   2006,  Study of temperature and pH effect on structural properties of a-actinin molecule using  intrinsinc  fluorescence method.  Proc. Georg. Acad. Sci.,Biol. ,ser.B, 4, N2
5.  Zaalishvili T., Gacheechiladze  N.,  Grigolava M., Toidze P., Esipova N., Zaalishvili mM. 2006, Purification and some physical-chemical properties of titin.   .  .  Proc. Georg. Acad. Sci.,Biol. ,ser.B, 4, N4. pp 14-20.
6.  Gogorishvili J., Gachechiladse N., Toriashvili T., Zaalishvili Tam., Zaalishvili M. 2007,  Interralation of native actomyozin active and  actin –binding  centrs. Proc. Georg. Acad. Sci.,Biol. ,ser.B, 5, N3-4. pp 8-13..
7.  Papidze G., Sumbadze Ts., Gacheechiladze N. 2009, “The study  of DNA synthesis in functionally distinct flight muscles of Locust.  Proc. Georg. Acad. Sci.,Biol. ,ser.B, 7, N3-4. pp 72-73
8.  G. Papidze,  V.Leontiev,  Y.Mandelshtem,  N. Gacheechiladze.,  O.Akhmetelashvili 2010,  “Comperative investigatio9n of Extracellular Space volume and Na+, K+, Mg2+, Ca2+  content in Locust Locomotor muscle”.Bull. of the Georgian National Academy of Sciences, vol.4, N2,. pp125-129                                                                                                                                                   
9.  Kupatadze R., Kuridze K., Devdariani M., Gachechiladze N., Sulamanidze L., Ioramashvili I., GogoriShvili J. Zaalishvili M.  2011.    Stady of  fyzscal properties of smitin izoleitid from smooth muscle and comparative analysis with the same properties of titin.  . Proc. Georg. Acad. Sci.,Biol. ,ser.B, 9, N1-4. pp 6-11.                                                                                                   
10.   PapidzeG., SumbadzeTs., Gachechiladze N. Axmetelashvili O. 2014, The investigation of DNA synthesis in the Locust functionally distinguished flight muscles. ,,Bulletin of the Georgian National Academy of sciences”  v 8, N 1.     
11.   Gachechiladse N., Gogorishvili J., Kupatadze R., Kuridze K., Eristavi T., Zaalishvili M. 2014. The Influens of  Smitin  on Fermentative Activity of actomyosin  in Different Area Conditions. In press.  ,,Bulletin of the Georgian National Academy of sciences”  .     
12.  Zaalishvili T. Gachechiladze N. Grigolava M. Toidze P. Esipova N. Zaalishvili M. 2006. Purefication and some physical – chemical properties of TITIN. ,,Bulletin of the Georgian National Academy of sciences”    Vol. 4 No 4.  pp – 14-19.
13.  N. Gachechiladze, J. Gogorishvili, R. Kupatadze, K. Kuridze, T. Eristavi, M. Zaalishvili 2014. The influence of Smitin on fermentative activity of acromyosin in different area conditions. ,,Bulletin of the Georgian National Academy of sciences”  vol 8, No 1. pp 89-93.
14. N. Gachechiladze, J. Gogorishvili, R. Kupatadze, K. Kuridze, T. Zaalishvili, M. Zaalishvili, M. Bregadze, L. Lobzhanidze 2017. ,,Bulletin of the Georgian National Academy of sciences”  T 11 vol 11, No 2. pp  112-117.