გიორგი გედევანიშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

გიორგი გედევანიშვილი დაიბადა 1955 წლის 5 თებერვალს. 1972 წელს დაამთავრა ქ.თბილისის 53-ე საშუალო სკოლა. 1972-1978 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ფიზიკის ფაკულტეტზე  ბიოფიზის განხრით. 1980  წელს მუშაობა დაიწყო ივ.ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში ბიოფიზიკის სექტორში, ხოლო 1986 წლიდან მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიფიზიკის ინსტიტუტში სადაც  მუშაობდა 1997 წლამდე.  ამჟამად მუშაობს სსიპ ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ბიოფიზიკის  ლაბორატორიაში  მეცნიერ-თანამშრომლად.

სამეცნიერო ინტერესები

სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს კუნთის ცილების ჰიდროდინამიკური პარამეტრების შესწავლა (დიფუზია, სიბლანტე, სედიმენტაცია).

პუბლიკაციები:

1.    გ. წითლანაძე, ვ. ფურმანი, მ. სტურუა, გ. გედევანიშვილი, მ. მძინარიშვილი, მ. ზაალიშვილი. 1985, მიოზინის გამოყოფა ადამიანის გვამის გულიდან. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია N5 - ტომი 11, გვ. 357
2.    გ. წითლანაძე, გ. მიქაძე, მ. ბუჭულაძე,  ვ. ფურმანი, მ. სტურუა, გ. გედევანიშვილი, მ. ზაალიშვილი. 1986, ბოცვრის გულის ნატივური აქტომიოზინის ფიზიკო-ქიმიური და ფუნქციური თვისებების ადრენალინური მიოკარდიტის დროს. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია N4 - ტომი 12, გვ. 374-279
3.    გ. წითლანაძე, თ.ბებერაშვილი,  მ. ბუჭულაძე,  ლ. ვისოჩეკი,  მ. ვ. ფურმანი, ფ. შრაიბმანი, მ. სტურუა, გ. გედევანიშვილი, მ. ზაალიშვილი. 1987, ბოცვრის გულის მიოზინის პირველადი სტრუქტურის ცვლილებები ადრენალური მიოკარდიტის დროს. საქ. სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია N1 - ტომი 13, გვ. 51-57
4.     მ. სტურუა, ე. სვანიძე, მ. დოლიძე, გ. გედევანიშვილი, მ. ვ. ფურმანი, გ. სტეფანენკო, მ. ზაალიშვილი. 1991, „გასუფთავებული“ მიოზინიდან გამოყოფილი  მიოზინის ატფ-აზის ინჰიბიტორის - ცილა P55-ის  ზოგიერთი ფიზიკო-ქიმიური თვისებების გამოკვლევა. საქ.   სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიოლოგიის სერია N4 - ტომი 17, გვ. 285
5.    ს. სიმონიშვილი, ლ. რუსია, გ. გედევანიშვილი, მ.სტურუა, კ. ცარციძე, მ. სიმონიძე,  მ. ზაალიშვილი. 1994, ქიმიურად მოდიფიცირებული ა-აქტინინინის ჰიდროდინამიკური შესწავლა. ტომი 20, გვ. 276