პოლინა თოიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის აკადემიური დოქტორი

ბიოფიზიკის ლაბორატორია


მოკლე ბოიგრაფია

პოლინა თოიძემ დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი, ბიოფიზიკის სპეციალობით. 1980 წლიდან 2002 წლამდე მუშაობდა საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოლეკულური ბიოლოგიის და ბიოფიზიკის ინსტიტუტის ჰიდროდინამიკის ლაბორატორიაში უმცროსი მკვლევარის თანამდებობაზე. 1982 –1983 წლებში გაიარა სტაჟირება მოსკოვში რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის ნესმეიანოვის სახელობის ორგანული ელემენტების ნაერთების ინსტიტუტში. 2003 წლიდან მუშაობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტების სამედიცინო პოლიმერებისა და ბიომასალების კვლევის ცენტრში. ასევე მუშაობდა CRDF-ის მიერ შექმნილ რეგიონალური ექსპერიმენტული დახმარების ცენტრის (RESC) მკვლევარი მეცნიერად. მოვალეობებში შედიოდა: სამედიცინო პოლიმერების კვლევა, თანამედროვე სამეცნიერო აპარატურის გამოყენებით.  2002 წლიდან 2020 წლამდე მუშაობდა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ქიმიური და ბიოლოგიური ინჟინერიის დეპარტამენტის მკვლევარად, სადაც 2019 წელს სადოქტორო დისერტაცია დაიცვა. დისერტაციის ტემა: ნანოკომპოზიტების ქიმიური შემადგენლობის და სტრუქტურის გავლენა ჰიბრიდული კატალიზატორის  თვისებებზე.  2017-2020  პ.თოიძე საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მწვანე და მდგრადი ქიმიის კვლევითი ინსტიტუტის წამყვან სპეციალისტად მუშაობდა.
2021 წელს მუშაობა დაიწყო ივ. ბერიტაშვილის სახ. ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში, ბიოფიზიკის ლაბორატორიაში, ბიოლოგიური მოძრაობის ჯგუფში.

სამეცნიერო ინტერესები

 სამეცნიერო ინტერესების სფეროს წარმოადგენს გიგანტური ცილების ფიზიკურ-ქიმიური   თვისებების შესწავლა  მათი ამილოიდურ მდგომარეობაში გადასვლისას.  აგრეთვე ბიოლოგიური პროცესების მექანიზმების შესწავლა თანამედროვე პრეცეზიული და კომპიუტერული პროგრამების გამოყენებით.

პუბლიკაციები:

1.    Rusudan Kupatadze, Konstantine Kuridze, Nelly Gachechiladze, Tina Eristavi, Piolina Toidze, Shota Gogichaishvili, Tengiz Zaalishvili, Malkhaz Zaalishviliϯ. The Study of Transition of Giant Protein Smitin into Amiloid Form by means of Different Methods in vitro. 2022, ISSN-0132-1447. Bulletin Georgian Nacional Academy of Sciences , vol. 11,  no.4, pp. 20-25.
2.    Khutsishvili S.S., Toidze P., Donadze M., Gabrichidze M., Makhaldiani N., Agladze T.Structural surface features of paramagnetic multifunctional nanohybrids based on silver oleic acid.Journal of Cluster Science. 2021, 32, 1351-1359.
3.    Tikanadze I., Kurtanidze M., Rukhadze M., Nanobashvili K., Toidze P., Bezarashvili G. Structure of mixed revers microemulsions based on sodium bis(2-ethylhexyl).Journal of surfactants and detergents,2020, vol.23., issue 2, pp.339-346.
4.    N. S. Vassilieva-Vashakmadze, R. A. Gakhokidze, T. S. Vashakmadze, M. Z. Gorgoshidze, and P. L. Toidze. About of the Rotation Mechanisms of the Molecular“Motors”.Advanced Materials, Polymers, and Composites New Research on Properties, Techniques, and Application . 2021.                                    
5.    პ. თოიძე, მ. გაბრიჩიძე. თეორიული გამოთვლების გამოყენებით ოლეინმჟავით სტაბილიზირებული ვერცხლის ნანონაწილაკების ფიზიკო-ქიმიური თვისებების შესწავლა. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“, ტ. 21, 1(41), 2019, pp.14-19.
6.    P. Toidze , T. Machaladze , M. Donadze , M. Gabrichidze , R.  Latsuzbaia , T. Agladze.  Examination of Silver Nanoparticle Core-Shell Oleic Acid Bonding Characteristics.  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მოამბე,   ტ. 12, №3 ,2018,  pp.70-75.
7.    N.  Vasilieva-Vashakmadze,  G. Lekishvili,  P. Toidze, R. Gakhokidze. Modeling the allosteric effect in visual rhodopsin due to phosphorylation.      Journal of Biological Physics and Chemistry 18, 2018, pp. 94–98.
8.    M. Donadze,  M. Gabrichidze,  P.Toidze, T. Agladze. Multifunctional inorganic core-shell hybrid nanoparticles; synthesis and applications.  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე,   ტ. 42, №3, 2016, pp. 263-271.
9.    T.Agladze, M.Donadze, M.Gabrichidze,P.Toidze, J.Shengelia, N.Boshkov, N.Tsvetkova. Synthesis and Size Tuning of Metal Nanoparticles. Z.Phys. Chem. 227, (2013), pp.1187-1198.
10.    V.Tabidze, P.Toidze, R.Gaprindashvili, R.Katsarava. The study of E.coli and Staphylococcus aureus bacteriophages using dynamic light scattering (DLS) method. 2nd International Conference “Nanotechnologies”. Nano-2012. Tbilisi, Georgia, September 19-21, 2012, p.151
11.    ვ. ტაბიძე, პ,თოიძე, რ.ქაცარავა. E.coli  და Staphylococcus aureus ბაქტერიოფაგების კვლევა დინამიკური შუქგაბნევის მეთოდის გამოყენებით. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი.1(27). 2012. გვ.51-55
12.    მ. დგებუაძე, მ. გვერდწითელი, პ.თოიძე, დ. ტუღუში, რ.ქაცარავა.  α-ამინომჟავა  ლეიცინისა და  α,ω-ალკილენდიოლების საფუძველზე მიღებული პოლიესტერშარდოვანების კალორიმეტრული კვლევა Georgia Chemical Journal 11(3)2011, pp.284-287
13.    ნ. ოჩხიკიძე, გ. ჯოხაძე, პ. თოიძე, დ. ტუღუში, რ. ქაცარავა, დიაცილ-ბის-გლიკოლმჯავები და მათი გააქტივებული დიესტერები -საკვანძო მონომერები ბიოდეგრადირებადი პოლიმერების სინტეზის ახალ სტრატეგიაში. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. ტომი 11,#1,13-22, 2010
14.    ს. კობაური, ნ. ზავრადაშვილი, გ. ოტინაშვილი, პ. თოიძე, რ. ქაცარავა. ახალი ჰიდროფობური ბიოდეგრადირებადი  პოლიმერები  N,N’- პ– ფენილენ–ბის–(4–ბენზილ–ოქსაზოლინ– 5–ონი)–ს.საფუძველზე საქართველოს ქიმიური ჟურნალი.11(1). 23-35.2011
15.    R.D.Katsarava, D.P.Kharadze, P.L.Toidze, T.N.Omiadze, N.N.Japaridze, M.K.Pirtskhalava. 1991. Some physicochemical properties of biocompatible and biodegradable heterochain polymers based on L-lysine. Acta Polymerica, v.42, # 2/3, p.95-99.
16.    Пирцхалава М.К., Тоидзе П.Л.,. Харадзе Д.П.,  Тимофеева Г.И., Кацарава Р.Д.1988. Конформационный анализ полимочевины на основе этилового эфира  L-лизина. Расчет геометрии элементов микроструктуры цепи. Высокомол. соед., т.30А, №11, с.2268-2274.
17.    Кацарава Р. Д., Тимофеева Г. И., Тоидзе П. Л., Давидович Ю. А., Лаврухин Б. Д., Павлова С.-С. А., Федин Э. И., Заалишвили М. М.,
Гетероцепные полимеры на основе природных аминокислот. О микроструктуре полимочевины на основе этилового эфира L-лизина. Высокомолекулярные соединения, Том 27, Номер 7, 1985, сс.483-484