გულნარა გედევანიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია

+995 591 016 956

gedevang@mail.ru

     gedevanishvili-2.docx

მარინა ბუცხრიკიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ნეიროენდოკრინოლოგიის ლაბორატორია

+995 598 177 945

marina_butskhrikidze@yahoo.com

     marina-bucxrikidze-cv-geo.docx

თეა გურაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

+995 593 971 501

teagurashvili@yahoo.com

     cv-geo-.pdf

თამილა ბაგაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

+995 555 933 653

tamilatamila21@yahoo.com

     cv-geo-.pdf

დავით ჯანელიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 974 136

david.janelidze@gmail.com

     4_-cv-1.docx

მაია როინიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 783 731

mayaroinishvili@gmail.com

     roinishvili-maya_cv_geo_2021-3.docx

მანანა ხომერიკი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 577 538 627

mkhomeriki@yahoo.com

     cv_-1homeriki.docx

თამარ მათითაიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 595 335 252

matitaishvili.t@gmail.com

     cv_geo.docx

ლენა დავლიანიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 555 263 034

likusha52@yahoo.com

     cv_.docx

სოფიო ძნელაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 606 670

dsopio@yahoo.com sopiod@yandex.ru

     cv-geo.docx

მარინე ლელაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

+995 591 266 072

budedi@yandex.ru marineleladze@yahoo.com

     cv_geo.docx

ნანა არუთინოვა

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 747 079

nansop@yandex.ru

     cv_-geo.docx