თეა გურაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის უფროსი მეცნიერთანამშორმელი. 2000 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, პედიატირული ფაკულტეტი. 2008 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე ,, ჰიპოკამპური ფორმაციის როლის დაზუსტება მტაცებელთა მეხსიერებაში“. 2009, 2014 და 2017 წლებში მოპოვებული აქვს გერმანიის აკადემიური გაცლის სამსახურის სამეცნიერო-კვლევითი სტიპენდია უნივერსიტეტის პედაგოგებისა და მეცნიერთათვის სტიპენდიები. თეა გურაშვილს გამოქვეყნებული აქვს პუბლიკაციები ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში, აქტიურად მონაწილეობს სამეცნიერო ფორუმებსა და საგრანტო პროექტებში.

ინტერსთა სფეროები

ბიოლოგიური ფსიქიატრია; ანქსიოლოტური საშუალებების კვლევა შფოთვითი აშლილობების ცხოველურ მოდელებზე; ბავშვთა განვითარების დარღვევები.

პუბლიკაციები:

1.    Makashvili M.,  Andronikashvili  G.,  Bagashvili T., Gurashvili T.,   Gogeshvili K.,  Nadiradze T.,  Akhobadze  N. The anxiolytic effect of some plant extracts in clinical trials and animal models. World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences.2021, pp.38-43
2.    Makashvili M.,  Bagashvili T.,  Andronikashvili  G., Gurashvili T.,  Akhobadze  N.,  Gogeshvili K.,  Okujava M. Anxiolytic Effect of the Treatment with the Lemon Balm(Melissa Officinalis L.) Tincture in Rats. Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series 2020,pp.129-135
3.    Kvernadze G., Andronikashvili G., Gurashvili T., Chipashvili S., Gogeshvili K., Akhobadze N., Okujava M. Migraine,  a clinical  Study of the short-latency auditory evoked Potentials, Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series 2020,pp.255-263
4.     Pataraia G., Jorbenadze T., Bagashvili T., Andronikashvili G., Jorbenadze N., Mermanishvili T., Gurashvili T., Avalishvili M., Gogeshvili K.
Delayed Affects of Lead Exposure:An Experimental Model and Epidemiological Research Nova Science Publishers,USA, New York. 2018 pp.271-280
5.     Makashvili M., Bagashvili T., Andronikashvili G., Gurashvili T.,Akhobadze N.,Gogeshvili K., Okujava M., Giunashvili L. Grooming,Rearing and Stretch-Attend Posture in Response to Fur Moistening in Albino Mongrel Rat Nova Science Publishers,USA, New York, 2018  pp.145-152
6.    G. Kvernadze, G. Andronikashvili, T.Bagashvili, M. Okujava, T.Gurashvili, S.Chipashvili, K.Gogeshvili, N. Akhobadze, L.Mekoshvishvili, Experimental and Clinical Studies of Mn Toxic Encephalopathy Mechanism Preceedings of the Georgian National Academy of Sciences Biomedical Series Vol. 44,N3–4 2018 pp.155-163
7.     Pataraia G., Bagashvili T., Andronikashvili G.,Gurashvili T., Gogeshvili K., Avalishvili M.  Experimental Model and Currency of Experiment of Distant Results of Lead Exposition Georgian Med News 2017 N 2(263) 125-129
8.     Papuashvili  N., Bagashvili T., Jorbenadze T., Andronikashvili G., Chipashvili S.,Okujava M.,Gurashvili T. Manganizm Systemic,Cellular  and Molecular Mechanisms  of  Pysiological  Functions and Their Disorders Nova Science Publishers 2016 pp.289-295
9.     V. Moliadze, E. Lyzhko, L.Bocher, A.Brodski T. Schmanke, T. Gurashvili, C.M. Freitag, M. Siniatchkin. Neuronal mechanisms of error monitoring in motivational context in healthy children and adolescents. Clinical Neurophysiology Volume 126,Issue 8, 2015 Pages e118
10.    V. Moliadze, S. Andreas, E. Lyzhko, T. Schmanke, T. Gurashvili, C. M. Freitag, M. Siniatchkin. Ten minutes of 1mA transcranial direct current stimulation was well tolerated by children and adolescents: Selfreports and resting state EEG analysis Brain Research Bulletin, 2015
Volume 119, Pages 25-33.
11.    Kvernadze G., Andronikashvili G., Chipashvili S., Gurashvili T.,Gogeshvili KSh. Akhobadze N.The study of brainstem auditory evoked potentials during brain concussion and residual effects of some inflammatory processes. Proc. Georgian  Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series, 2014,vol.40,No5-6, 221-235.
12.     Papuashvili N., Jorbenadze T., Bagashvili T., Andronikashvili G., Chipashvili S., Gurashvili T.,Gogeshvili K., Kvernadze G., Okujava M., Akhobadze N. The experimental model of manganum toxical encephalopathy. Proc. Georgian Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series,
2013 vol.39,No5-6, 237-249
13.     Bagashvili T, Jorbenadze T, Andronikashvili G, Gurashvili T, Lezhava L, Dzuliashvili S. Phathophysiological and pathohistologiacal aspects of generalized petit Mal epileptic discharge influence on visual recognition memery. Proc. Georgian Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series,2011,vol.37,    No1-2, 5-14.
14.     Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Gogeshvili KSh, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava NV. Spatial recognition in cats: effects of parahippocampal lesions. Neurosci Behav Physiol. 2009 Sep;39(7):613-8.
15.     Okudzhava V., Natishvili T., Gogeshvili K., Gurashvili T., Chipashvili S., Bagashvili T., Andronikashvili G., Kvernadze G., Okujava N., Visual Recognition Memory in Cats: Effects of Massed vs. Distributed Trials Bulletin of the  Georgian National Academy of Sciences. 2009 vol.3. n.2.168-171.
16.   Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava MV. Visual recognition memory-related slow potentials in the rhinal region of the cat brein cortex. Neurophysiology 2009. vol.41, n.4,327-335.
17.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Gogeshvili KSh, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava NV. [Spatial recognition in cats: effects of parahippocampal lesions] : Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. 2008 May-Jun;58(3):331-8. [Article in Russian]
18.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Mitaishvili TI, Okudzhava MV. One trial visual recognition in cats: the role of the rhinal cortex. Neurosci Behav Physiol. 2008 Jul;38(6):549-54.
19.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Mitaishvili TI, Okudzhava MV. [Onetrial visual recognition in cats: the role of the rhinal cortex] Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. 2007 Jul-Aug;57(4):471-8. Article in Russian]
20.    Okujava V, Natishvili T, Mishkin M, Gurashvili T, Chipashvili S, Bagashvili T, Andronikashvil G, Kvernadze G. One-trial visual recognition in
cats. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2005;65(2):205-11.
21.    Okujava V, Natishvili T, Gurashvili T, Chipashvili S, Bagashvili T, Andronikashvil G, Kvernadze G. Vashakidze N. Maisuradze M. One-trial visual recognition in cats-The Role of Visual Stimulus Parameters. Georgian Journal of Neuroscienses.2005vol.1.n.4.13-18