ნელი დათუკიშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

გენომის სტრუქტურისა და ფუნქციის ლაბორატორია

+995 599 949 713

n.datukishvili@lifescience.org.ge nellydatukishvili@yahoo.com

    

გარი გრაბენჩუკი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 555 736 501

h.grebenchuk@lifescience.org.ge HarryGrebenchuk@gmail.com

     cv_grebenchuk-ge.docx

ირმა ხაჩიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ადამიანის ფსიქოფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 327 268

irmakha@yahoo.com

    

მიხეილ გოგებაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 593 788 883

m.gogebashvili@lifescience.org.ge gogebashvili@gmail.com

     gogebasvili-cv-qart.doc

მაია ბურჯანაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია

+995 593 110 143

m.burjanadze@lifescience.org.ge burj_m@yahoo.com

    

მაია მანწკავა

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

რეოლოგიისა და დიაგნოსტიკურ–ანალიტიკური სერვისების ლაბორატორია

+995 577 480 020

mantskavamaka@bk.ru mantskavamaka@rambler.ru

    

ეკატერინე ნოზაძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

+995 555 182 232

noki2601@mail.ru

     cv_geo.docx

მერაბ ცაგარელი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია

+995 599 429 951

m.tsagareli@biomedicine.org.ge m.tsagareli54@gmail.com

     cv-tsagareli_geo.docx