ირინე ბილანიშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ირინე ბილანიშვილი დაიბადა ქ.თბილისში 1954 წელს.1978 წელს დაამთავრა ი.ჯავახიშვილის სახ.თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ბიოლოგიის ფაკულტეტი ადამიანისა და ცხოველთა სპეციალობით და იმავე წელს დაიწყო მუშაობა ი.ბერიტაშვილის სახ.ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში ქერქისა  და ქერქქვეშა სტრუქტურების ურთიერთობის ლაბორატორიაში უფროსი ლაბორანტის თანამდებობაზე. 1991წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: ,,ტვინის ღეროს ლურჯი ლაქის გავლენა თალამო-კორტიკალური სისტემის აქტივობაზე’’. 1985-1992 წწ. იყო ამავე ლაბორატორიის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 1992-2006წწ - ამავე ინსტიტუტის რეტიკულო-თალამო-კორტიკალური სისტემის ურთიერთობის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. ხოლო 2006 -2011 წწ - ამავე ინსტიტუტის ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 2011- 2021წწ იყო  სსიპ .ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 2021 წლიდან  სსიპ .ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.  არის 60 -მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. 
მონაწილეობა მიღებული აქვს  სხვადასხვა ადგილობრივ და საერთაშორისო ფორუმებში. არის შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული რამოდენიმე გრანტის მონაწილე - ძირითადი შემსრულებელი: (2006-2008წწ. ’’ინტერიქტალური ემოციური  მდგომარეობა  და ეპილეფსია ცხოველურ მოდელებში’’; 2008-2010წწ.’’ ‘’დეპრესიისა და ეპილეფსიის კომორბიდულობის კვლევა ცხოველურ მოდელებში’’. 2013-2015წწ.‘’დეპრესია:  ჰიპერაგზნებული ტვინის დაცვათუ რისკ ფაქტორი’’ და ასევე 2003-2007წწ.  CRDF-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის მონაწილე. საქართველოს დავით აღმაშენებელის სახ.უნივერსიტეტში  ეწევა პედაგოგიურ საქმიანობას, კითხულობს ნორმალური ფიზიოლოგიის კურსს.

კვლევითი ინტერესები:

ეპილეფსიური აქტივობის მამოდულირებელი მექანიზმების კვლევა ადამიანებში განვითარებული ტემპორალური წილის ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელებზე (კინდლინგი,თვითშენარჩუნებადი ეპილეფსიური სტატუსი);
ურთიერთდამოკიდებულება ემოციურ  რეაქციებსა და ეპილეფსიურ აქტივობას შორის ტემპორალური წილის ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელებზე.

 პუბლიკაციები:
                     
1.Нарикашвили С.П., Каджая Д.В., Нарикашвили М.С., Биланишвили И.Г., О моноаминергической регуляции тета-активности головного мозга, Сообщения АН ГССР, 1983 г, 109, 2, сс 385-388
2.Timchenko A., Hlavicka P., Bilanishvili I., Influence of electrical stimulation of locus coeruleus and mesencephalic reticular formation on cortical evoked potentials in somato-sensory cortex of rats under changes of catecholamines level, Activ. Nerv. Sup. (Praha), 1986, 28, 3.
3.Биланишвили И.Г., Нанобашвили З.И., Пути и возможные механизмы воздействия синего пятна на разные таламо-кортикальные системы., Сообщения АН ГССР, 1993, 147, 1, 148-151.
4.Nanobashvili Z., Chachua T., Nanobashvili A., Bilanishvili I., Lindval O., Kokaia Z., Suppression of motor limbic seizures by electrical stimulation in thalamic reticular nucleus, Exp. Neurol., 2003, vol. 181, 224-230
5.Nanobashvili Z., Chachua T., Bilanishvili I., Beradze G., Gotsadze T., Khizanishvili N., A possible mechanism of blocking of limbic motor seizure reactions induced by activation of the thalamic reticular nucleus, Neurophysiology, 2005, 37, 4, 308-316.
6. Bilanishvili I., Chachua T., Bukia N., Khizanishvili N., Butskhrikidze M., Machavariani L., Nanobashvili Z. – Noradrenergic modulation of hippocampal seizure activity in rat. The Modern Problems of Integrative Activity and Plasticity of the Nervous System., Yerevan, 2009,74-76.
7.Butskhrikidze M., Bilanishvili I., Bukia N., Khizanishvili N., Machavariani L., Nanobashvili Z. – Effect of acute stress on the development of seizures ina kindling model in rats. Neurophysiology, 41, N5, 333-336, 2009.
8.З.И..Нанобашвили.,Т.Р.Чачуа,.И.Г.Биланишвили,Н.А.Хизанишвили,Н.Г.Небиеридзе,А..Г.Корели.- Осовенности эффектов стимулации  эмоциогенных центральних стуктур в условиях  киндлингиндуцированной модели эпилепсии. Нейрофизиология. Т.41,№4 ,ст. 337-344. 2011
9. Zakaria I. Nanobashvili, Arkadi G. Surmava, Irine G. Bilanishvili, Maia G. Barbaqadze, Magda D. Mariamidze, Nadejda A. Khizanishvili - Significance of the Thalamic Reticular Nucleus GABAergic Neurons in Normal and Pathological Activity of the Brain. Journal of Behavioral and Brain Science, 2, 436-444 , 2012.
10.N.Samseishvili,I.Bilanishvili,B.A.Tkeshelashvili,N.A.Khizanishvili,Z.I.Nanobashvhvili. Influence of the pregnancy on the development and course of audiogenic convulsive reactions. Proc.Georgian. Nat. Acad. Sci. Biomed. Series. 2013,vol.39.No.1-2.pp.41-47. 
12 .Maia Barbakaqadze,Irina Bilanishvili,Nana Khizanishvili,Marika  Chkhetiani,Irma Khachidze and a.Koreli. Influence of Carbamazepine on Kindling Grades in Depressive and Non-Depressive Rats. New Developments in medical Researce.Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Proceedings of I. beritashvili Center for Experimental  Biomedicine) New York.Proceeding 2016 Chapter 1.pp. 1-7
13 Z.Nanobashvili,T.Chachua, . G.Surmava, I. Bilanishvili, N. Khizanishvili,.Significance of the diencephalic GABA ergic neurons in normal and pathological activity of the brain.In:Systemic,Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders.In:Proceedings of beritashvili Center for Experimental  Biomedicine) New York.Proceeding 2016 ,Chapter 29.pp. 229-252.
14.Barbakadze M.,Bilanishvili I.,Khizanishvili N.,Dumbadze M.,Nanobashvili Z. Neocortical impact on the audiogenic seizure activity development.Georgian Medical News . No 11 (284) 2018.pp.141-143.
15. Zakaria Nanobashvili, Tamar Chachua, Irine Bilanishvili, Nino Nebieridze, Maia Barbakadze and Nadejda Khizanishvili. Mood Disorders: Protection of the Hyretexcitable  Brain or a Risk Factor? .Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders .In : Systemic,Cellular and Molecular Mechanisms  New York.Proceeding 2018 ,Chapter 19.pp. 232-243.
16. Nanobashvili Z. Bilanishvili I. Khizanishvili N. Barbakadze  M. . Mood Disorders: Protection of   the Hyper-excited  Brain or a Risk Factor? Journal of Behavioral and brain science . (JBBS) .Vol.9.No.3.2019.
17.G.Tevzadze,Z.Nanobashvili.E.Zhuravlova,I.Bilanishvili.L.Shanshiashvili,Z.Kikvidze and D.Mikeladze.Effects of Gut Microbiome Toxin,p-Cresol,on the Susceptibility to Seizures in Rats.Neurophysiology,vol.50.No6.November,2018.
18. Georgi. N.  Gamkrelidze, Zaqaria I. Nanaobashvili, Irina G. Bilanishvili, Tamar Lorrdkipanidze, Manana  Kandashvili, Merab Kokaia and  Revas  O. Solomonia.  Concentration-and time-dependent effects of myo-inositol on evoked epileptic afterdisscharge in the hippocampus in vivo.   NeuroReport 2019. 30 :pp.1129-1134.
19 .Bilanishvili I., Khizanishvili N., Barbakadze M.,Samseishvili N.,Nanobashvili Z .The influence of Locus coeruleus on different activities of the thalamo-cortical systems. Georgian Medical News .No.12 (297 ). 2019. pp.141-14
20.Zaqaria I.Nanaobashvili, Irina G.Bilanishvili, ,Maia D,Barbakadze ,Tamar Z.Gaixarashvili,  Salome A. Dolidze,  Ketevan E. Khujadze, Levan X. Nachkebia, Nadejda A.Khizanishvili. Interaction  between Seizure and Theta Rhythm. Journal of Behavioral and brain science . (JBBS) 2020,10, pp.18-28
21.Nadezhda Khizanishvili, Irine Bilanishvili, Zurab Sakvarelidze, Maia Barbakadze, Zakaria Nanobashvili. Some characteristics of neurons in the Reticular nucleus of the Thalamus.Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences.Biomedical Series 2020.vol.46.No.5-6.pp.371-377.