მზია ჟვანია

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

თავის ტვინის ულტრა- და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია

+995 595 150 515

mzia_zhvania@iliauni.edu.ge

    

გიორგი ორმოცაძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 599 387 315

G.Ormotsadze@Radiobiology.org.ge g.ormotsadze@lifescience.org.ge

    

მარინა ნიკოლაიშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 577 758 339

m.nikolaishvili@lifescience.org.ge Radio_mari@yahoo.com

     cv_-_.docx

ზაქარია ნანობაშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 314 296

z.nanobashvili@lifescience.org.ge zaqariananobashvili@gmail.com

     cv_.docx

მანანა დაშნიანი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია

+995 593 533 590

m.dashniani@lifescience.org.ge m.dashniani@yahoo.com

    

გიორგი ანდრონიკაშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

+995 599 381 464

g.andronikashvili@lifescience.org.ge gogiandro@gmail.com

     cv-geo-.pdf

დავით ნადარეიშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორია

+995 599 699 090

d.nadareishvili@lifescience.org.ge datkakh@yahoo.com

    

მალაქია ფირცხალავა

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია

+995 574 162 397

m.pirtskhalava@lifescience.org.ge malakpirtskhalava@gmail.com

     pirtskhalava-cv-geo.doc