გიორგი ორმოცაძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია