მერაბ ცაგარელი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია:
                       
ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, ტკივილისა და ანალგეზიის ლაბორატორიის გამგე, დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის    ფაკულტეტი (1977),მ.ვ. ლომონოსოვის სახ. მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასპირანტურა და დაიცვა დისერტაცია ბიოლ. მეცნ. კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად (1982). ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი (1995). 
მოპოვებული აქვს გრანტები (CRDF, NIH, რუსთაველის ფონდი).
გამოქვეყნებული აქვს 9 წიგნი (მათ შორის 6 აშშ-სა და გერმანიაში) და 100-ზე მეტი სამეცნიერო სტატია ადგილობრივ და საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალებში.
ადგილობრივ და  უცხოეთის სამეცნიერო კონფერენციებსა და სიმპოსიუმებზე გაკეთებული აქვს 50-ზე მეტი მოხსენება და პოსტერ-პრეზენტაცია.
სამი აკადემიური დოქტორის, სამი საკანდიდატო დისერტაციის, ერთი სამაგისტრო და ორი სადიპლიმო შრომის ხელმძღვანელი; ამჟამად ერთი დოქტორანტის ხელმძღვანელი.
ივ. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის დირექტორი (2006-2008).
საქართველოს ნეირომეცნიერების ასოციაციის დამაარსებელი გენერალური მდივანი (1996 – 2008).
ტვინის შემსწავლელი საერთაშორისო ორგანიზაციის (IBRO) მმართველის საბჭოს წევრი (1997-2008).
ევროპის ნეირომეცნიერების საზოგადოებათა ფედერაციის (FENS) დამფუძნებელი საბჭოს წევრი (1998-2009).
ტვინის ინიციატივების DANA ალიანსის წევრი (2004-ამჟამად).
Associated Editor, Frontiers in Neuroscience;  BMC Neuroscience.
მიწვეული ლექტორი - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, ფიზიოლოგიის კათედრა.

სამეცნიერო ინტერესთა სფერო: - ტკივილისა და ქავილის ნეირობიოლოგია ვირთაგვებსა და თაგვებში; - ადამიანებში ტკივილისა და ტემპერატურული მგრძნობელობის შესწავლა.

რჩეული შრომები (ბოლო 10 წლის):

წიგნები:

1. Tsagareli N., Tsiklauri N., Tsagareli M.G. Antinociceptive Tolerance to NSAIDs in Brain Limbic Areas: Role of Endogenous Opioid and Cannabinoid Systems. New York: Nova Science Publishers, 2021.
Tsagareli M.G. Behavioral study of agonist-evoked activation of transient receptor potential channels. New York: Nova Medicine & Health, 2019.
2. Tsagareli M.G. (Ed.). Hyperalgesia and Allodynia: A Closer Look. Symptoms, Mechanisms and Treatment. New York: Nova Medicine & Health, 2019.
3. Tsagareli M.  Pain Concepts and Treatment: From Alkmaeon to Patrick Wall. LAMBERT Acad. Publ., 2018.
4. Tsagareli M.  Ivane Beritashvili and his Docrine of Image-Driven Behavior.  LAMBERT Acad. Publ., 2016.
5. Tsagareli M.G., Tsiklauri N.  Behavioral Study of ‘Non-Opioid Tolerance’. New York: Nova Biomedical, 2012.

თავები წიგნებში:

1. Tsagareli M.G. Allodynia and hyperalgesia in pain sensation: Prefatory chapter. In: Hyperalgesia and Allodynia: A Closer Look. Symptoms, Mechanisms and Treatment. M.G. Tsagareli (ed.). New York: Nova, 2019, chap. 1, pp. 1-24.
2. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G.  Agonist-evoked hyperalgesia and allodynia: The role of transient receptor potential channels in pain and itch. In: Hyperalgesia and Allodynia: A Closer Look. Symptoms, Mechanisms and Treatment. M.G. Tsagareli (ed.). New York: Nova, 2019, chap. 7, pp. 151-174.
3. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. NSAIDs attenuate agonist-evoked activation of the TRPA1 channel: Behavioral evidence. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. New York: Nova, 2018, vol. 2, chap. 21, pp. 257-271.
4. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G.  TRP channels in thermal pain sensation. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. New York, Nova Biomedical, 2016, vol. 1, chapter 22, pp. 271-287.

მიმოხილვითი სტატიები:

1. Tsagareli M.G., Nozadze I. An overview on transient receptor potential channels superfamily. Behavioral Pharmacol., 2019, Vol. 31, No. 5, pp. 413-434, doi:10.1097/FBP.0000000000000524.   
2. Tsagareli M.G.  Pain and memory: Do they share similar mechanisms. World J. Neurosci., 2013, Vol. 3, No. 1, pp. 39-48.
3. Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G. Tolerance effects of NSAIDs microinjected into central amygdala, periaqueductal grey, and nucleus raphe: Possible cellular mechanism. Neural Regen. Res. 2012, Vol. 7, No. 13, pp. 1029-1039, doi: 10.3969/j.issn.1673-5374.2012.13.010.

კვლევითი სტატიები:

1. Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Carstens M.I., Gurtskaia G., Carstens E. Thermal hyperalgesia and mechanical allodynia elicited by histamine and non-histaminergic itch mediators: respective involvement of TRPV1 and TRPA1. Neuroscience, 2020; Nov 21; 449:35-45. doi: 10.1016/j.neuroscience.2020.09.048.
2. Tsagareli N., Tsiklauri N., Kvachadze I., Tsagareli M.G. Endogenous opioid and cannabinoid systems contribute to antinociception produced by administration of NSAIDs into the insular cortex of rats. Biomed & Pharmacother. 2020 Nov; 131:110722. doi: 10.1016/j.biopha.2020.110722.
3. De Logu F., et al., Tsagareli M.G., Geppetti P., Nassini R.  The acyl-glucuronide metabolite of ibuprofen has analgesic and anti- inflammatory effects via the TRPA1channel. Pharmacol Res. 2019 Apr; 142:127-139. doi: 10.1016/j.phrs.2019.02.019.
4. Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G. TRPA1 channel is involved in SLIGRL-evoked thermal and mechanical
hyperalgesia in mice. Med Sci (Basel) 2019 Apr; 7(4): 62. Published online 2019 Apr 18. doi: 10.3390/medsci7040062.
5. Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G. Non-steroidal anti-inflammatory drugs attenuate agonist-evoked
activation of transient receptor potential channels. Biomed Pharmacother. 2018 Jan; 97:745-751. doi: 10.1016/j.biopha. 2017.10.131.
6. Tsiklauri N., Pirkulashvili N., Nozadze I., Nebieridze M., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G. Anti-nociceptive tolerance
to NSAIDs in the anterior cingulate cortex is mediated via endogenous opioid mechanism. BMC Pharmacol Toxicology, 2018, 19(1): art. 2. doi: 10.1186/s40360-017-0193-y.
7. Pirkulashvili N., Tsiklauri N., Nebieridze M., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance to NSAIDs in the agranular insular cortex
is mediated by opioid mechanism.  J Pain Res, Jul 6; 2017, 10: 1561–1568. doi: 10.2147/JPR.S138360.
8. Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance to NSAIDs in the rat formalin test is mediated
by the opioid mechanism. Pharmacol. Reports, 2017 Jan; 69(1): 168-175. doi: 10.1016 /j. pharep.2016. 10.004.
9. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G.  Role of thermo TRPA1 and TRPV1 channels in heat, cold, and mechanical
nociception of rats. Behav Pharmacol. 2016 Feb; 27(1): 29-36. doi: 10. 1097/FBP.0000000000000176;
10. Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. NSAIDs attenuate hyperalgesia induced by TRP channel activation. Data
Brief. 2016 Mar; 6: 668–673. Published online 2016 Jan 13. doi: 10.1016/j.dib.2015. 12.055.
11. Gurtskaia G., Tsiklauri N., Nozadze I., Nebieridze M., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance effects of NSAIDs microinjected
into dorsal hippocampus. BMC Pharmacol Toxicol. 2014 Feb 28; 15:10. doi: 10.1186/2050-6511-15-10.
12. Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G.  Tolerance to non-opioid analgesics is opioid-sensitive in nucleus raphe
magnus. Front Neurosci. 2011 Jul 26; 5:92. doi: 10.3389/fnins.2011.00092.eCollection2011.
13. Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Zanotto K.L., Iodi Carstens M., Klein A.H., Gurtskaia G., Carstens E.  Behavioral evidence of heat
hyperalgesia and mechanical allodynia induced by intradermal cinnamaldehyde in rats. Neurosci Letters, 2010 Apr 12; 473(3): 233–236. Published online 2010 Feb 26. doi: 10.1016/j.neulet.2010. 02.056.