ლალი შანშიაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოქიმიის ლაბორატორია

+995 593 905 456

l.shanshiashvili@lifescience.org.ge lali_shanshiashvili@iliauni.edu.ge

    

თამარ სანიკიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 593 338 046

t.sanikidze@lifescience.org.ge tsanikidze@tsmu.edu

    

მანანა გუგუშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ადამიანის ფსიქოფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 577 746 968

gugushvili555@yahoo.com

    

რუსუდან სუჯაშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 599 222 003

sujaruss@gmail.com

     cv-geo-sujash.doc

ნელი გაჩეჩილაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ბიოფიზიკის ლაბორატორია

+995 555 794 508

neligachechiladze876@gmail.com

     cv-geo-gachech.doc

მარინა ნებიერიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 551 110 330

m.nebieridze@lifescience.org.ge mnebo@mail.ru

     cv_.docx

დიანა მუსერიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 942 080

d.museridze@lifescience.org.ge dianamuseridze@yahoo.com

     cv-geo-d_-museridze.docx

ლიანა კვირკველია

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 555 689 406

l.kvirkvelia@lifescience.org.ge l_kvirkveliaphysio@yahoo.com