მარინა დევდარიანი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

მარინა დევდარიანი არის ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის ფიზიოლოგიისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. 1980 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით. 1997 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის რეგულაციის ნეიროგენური მექანიზმების კვლევა“(ხელმძღვანელი აკად. ნ.მითაგვარია) და მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი(გათანაბრებული ბიოლოგიის დოქტორის ხარისხთან). უნივერსიტეტში სწავლის პარალელურად 1975–1980 წლებში მუშაობდა ივ.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის თავის ტვინის სისხლის მიმოქცცევის ფიზიოლოგიისა და პათოლოგიის ლაბორატორიასა და მემბრანოლოგიის ლაბორატორიაში ლაბორანტად, ხოლო 1981–2006 წლებში ამავე ინსტიტუტის თავის ტვინის მეტაბოლური უზრუნველყოფის მარეგულირებელი მექანიზმების შემსწავლელ ლაბორატორიაში სხვადასხვა პოზიციაზე. 2006–2010 წლებში- სსიპ სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა   ცენტრის ფიზიოლოგიისა და მეტაბოლიზმის განყოფილებაში ხელშეკრულებით უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. 2007–2009 წლებში პარალელურად მუშაობდა სსიპ მოლეკულური ბიოლოგიისა და ბიოფიზიკის ინსტიტუტის ბიოლოგიური ძვრადობის ლაბორატორიაში მეცნიერ თანამშრომლად. 2014 წლიდან ივ.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის და მეტაბოლიზმის განყოფილების მთავარი მეცნიერ თანამშრომლია. ეწევა პედაგოგიურ მოღვაწეობას. არის შპს–გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტის პროფესორი(ლექციების კურსი ფიზიოლოგიაში) და შპს– სასწავლო უნივერსიტეტ „გეომედის“ ასოცირებული პროფესორი (ლექციების კურსი: სპორტის ფიზიოლოგია, პათოფიზიოლოგია, რეგულაციური მედიცინა). გამოქვეყნებული აქვს 100-მდე სამეცნიერო ნაშრომი. არის აგრეთვე 50-მდე  სხვადასხვა საერთაშორისო და ადგილობრივი კონფერენციის მონაწილე. მ.დევდარიანი არის ევროპის ნეირომეცნიერთა საზოგადოებების (FENS), მსოფლიოს ტვინის შემსწავლელი საზოგადოების(IBRO) წევრი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები:

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის მარეგულირებელი მექანიზმების ფუნქციონირების ექსპერიმენტული კვლევა ნორმასა და სხვადასხვა პათოლოგიის დროს. ლოკალური და მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით მკურნალობის თერაპიული ეფექტის და მისი დარღვევის ფიზიოლოგიური მექანიზმების კვლევა.
ოქსიდაციური სტრესი და მის მიერ გამოწვეული ჰორმეზისის ფენომენის მოქმედების ფიზიოლოგიური მექანიზმების კვლევა. ორგანიზმის ოქსიდაციური და ანტიოქსიდაციური აქტივობის შესწავლა.

მონაწილეობდა შემდეგ გრანტებში:

STCU. კიბოს უჯრედების თვითრეგულირებული მაგნიტური ჰიპერთერმიისათვის ახალი ნანომასალების დამუშავება და შესწავლა (2018-2020); (გრანტის ხელმძღვანელი პროფ. ა.ჭირაქაძე)    დამხმარე პერსონალი;
GNSF. რუსთაველის სამეცნიერო ფონდის გრანტი FR/167/7-100/14. “ეთანოლის დაბალი დოზების მასტიმულირებელი (ჰორმეზული) ზემოქმედების შესწავლა ლიმბური სისტემის ნეიროგენეზზე, მეტაბოლიზმზე და ქცევით აქტებზე თეთრი ვირთაგვების პოსტნატალური განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე”(2015 -2018 წწ.) (გრანტის ხელმძღვანელი პროფ. ლ.გეგენავა)    ძირითადი პერსონალი;
GNSF."დეპრესია: ჰიპერაგზნებული ტვინის დაცვა, თუ რისკ ფაქტორი?"(2013-2015).  (გრანტის ხელმძღვანელი პროფ. ბ.ნანობაშვილი)   დამხმარე პერსონალი;
STCU. მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით ინდუცირებული ქცევითი დარღვევების მექანიზმების ანალიზი (ექსპერიმენტული კვლევა) (2012-2014).  (გრანტის ხელმძღვანელი პროფ. ნ.მითაგვარია), ძირითადი პერსონალი;
STCU. სისხლის რეოლოგიური თვისებების და თავისუფალი რადიკალების როლი თავის ტვინში ლოკალური ჰიპერთერმიით ინდუცირებული მორფოლოგიური ცვლილებების განვითარებაში (2009-2011). (გრანტის ხელმძღვანელი პროფ. ნ.მითაგვარია); ძირითადი პერსონალი;
ადგილობრივი
საქართველოს მეცნ. ეროვნული აკადემია – „თავის ტვინის მიმდებარე ბირთვის, ამიგდალური კომპლექსის და დამუხლული სხეულის როლის შესწავლა წამალზე დამოკიდებულებით გამოწვეულ ქცევით დარღვევებში ფსიქოტროპული ნივთიერებების თვითინექციის ექსპერიმენტული მოდელის გამოყენებით“ (1997-2000).
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია – “მორფო-ფუნქციური ქცევითი მაჩვენებლების ანალიზი ცენტრალურ ნერვულ სისტემაზე სილდენაფილის ციტრატის მოქმედების პირობებში”, 2000–2001 წწ.    
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია –  “ასაკდამოკიდებული კოგნიტური და ცერებროვასკულარული ცვლილებები ნორმასა და ანტიჰიპერტენზიული თერაპიის პირობებში“, 2002–2004
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია –  “თავის ტვინის ლოკალური ჰიპერთერმიით გამოწვეული მორფო-ფუნქციური ცვლილებების ანალიზი”, 2004–2005 წ.
სახელმწიფო მიზნობრივი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრამა (ГКНТ) – ახალი სადიაგნოსტიკო საშუალებების, პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მეთოდების დამუშავება და დანერგვა. სამეცნიერო ტექნოლოგიური პროექტი – “თავის ტვინის ინფარქტის განვითარების ადრეულ ეტაპზე პლაფერონ – LB-ს სამკურნალო ეფექტის ექსპერიმენტული კვლევა”, 2000 წ.
სახელმწიფო მიზნობრივი სამეცნიერო-ტექნოლოგიური პროგრამა (ГКНТ) –  ახალი სადიაგნოსტიკო საშუალებების, პროფილაქტიკისა და მკურნალობის მეთოდების დამუშავება და დანერგვა. სამეცნიერო ტექნოლოგიური პროექტი - "თავის ტვინის ინფარქტის პათოგენეზის, მისი პროფილაქტიკისა და მკურნალობის ექსპერიმენტული კვლევა"  1998 წ.


პუბლიკაციები:

1.    Nodar Mitagvaria, Archil Chirakadze, Marina Devdariani, Lena Davlianidze. Whole Body Hyperthermia induced Phenomenon of Hormesis (Experimental Study). Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2020, №4
2.    Archil Chirakadze, Nodar Mitagvaria, David Jishiashvili, marina Devdariani, Gia PetriaShvili  Lena Davlianidze, Nugzar Dvali, Ketevan Chubinidze, Aleksander Jishiashvili, Zakaria Buachidze, Irina Khomeriki. Development and Testing of Nanoparticlees for Treatment of Cancer Cells by Curie Temperature Controlled Magnetic Hyperthermia Bulletin of the  Georgian National Academy of Sciences, 2021, №1.
3.    Nikolaishvili Marina, Nanobashvili Zakaria, Bilanishvili Irine, Davlianidze Lena, Gumberidze lali, Sikharulidze Nino, Devdariani Marina, Nebieridze Marina, Ia Kvachakidze, Museliani Thea, Jikia Gogi, Dondoladze Khatuna, Mitagvaria Nodar. The role of Radon in Changing the Concertration of Oxidative Stress Predictors Involved in the Pathogenesis of Epilefsy. Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences, 2020, №5-6
4.    Devdariani M., Davlianidze L., Nebieridze M., *Darbaidze M., Gugushvili M., Sikharulidze N., Kekoshvili T., Mitagvaria N. Effects of high and low doses of ethanol, given to rats during the process of pregnancy, on the behavior and the blood rheological properties of their offspring. Georgian Medical News, # 5 (290) 2019, 121-124
5.    N. Mitagvaria, M.Devdariani., L.Davlianidze, L.Gumberidze, I.Kvachakidze, M.Nebieridze, N.Sikharulidze. The positive effects of free radicals in action of whole body hyperthermia. In: The 1st Beritashvili Talks, Neurophysiolocal Functions and Their Disorders – Interdisciplinary Studies. N.Nachkebia – Editor, Tbilisi, 2019, 149-156.
6.    Mitagvaria N., Davlianidze L., Devdariani M.., Mantskava M., Nebieridze M., Momtselidze N., Gumberidze L., Kvachakidze I., Sikharulidze N. Analysis of the Mechanisms of Whole Body Hyperthermia-Induced Behavioral Disorders (Experimental Study). In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Edit.: Nodar Mitagvaria, Nargiz Nachkebia). Nova Science Publishers, NY, USA, 2018, pp. 173-194.
7.    Museridze D.P., Svanidze I.K., Gegenava L.G., Gugushvili M.L., Gvinadze N.N., Devdariani M.I., Nebieridze M.G., Kalmakhelidze S.L. and Mitagvaria N.P. Influence of Ethanol Low (Hormetic) Dose on the Limbic System’s Neurogenesis at the Early Stages of Postnatal Development of White Rats. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Edit.: Nodar Mitagvaria, Nargiz Nachkebia). Nova Science Publishers, NY, USA, 2018, pp. 195-208.
8.    Mitagvaria N., Devdariani M., Davlianidze L., Gumberidze L., Kvachakidze I., Nebieridze M., Sikharulidze N. The positive effects of Free Radicals in action of Whole Body Hyperthermia. In: Abstract Book. The 1st “Beritashvili Talks” Neurophysiological Functions and their Disorders – Interdisciplinary Studies, 2018, June 25-27, p.37, Tbilisi
9.    Mitagvaria N., Davlianidze L., Devdariani M., Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Sikharulidze N. HYPERTHERMIA AS A TRIGGER FOR ACTIVATION OF HORMETIC MECHANISMS. Open Access Peer-reviewed Journal “Science Review”, 3(10), March 2018, Vol.4, pp. 4-10.
10.    L. Gumberidze, I. Kvachakidze, L. Davilianidze, M. Devdariani, M. Nebieridze, N. Momtselidze, M. Mantskava, N. Sikharulidze, N. Mitagvaria. Effect of dimethyl sulfoxide on animal’s behavioral changes induced by hyperthermia. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biomedical Series, 2018, 44, 1-2, 15-24.
11.    M. Gugushvili, M. Devdariani, M. Nebieridze, I. Svanidze, L. Gegenava, D. Museridze, N. Gvinadze, L. Gobechia, Q. Aptsiauri, N. Mitagvaria. Influence of low (hormonal) doses of ethanol on the behavioral responses of their offspring to spatial learning tasks. Proceedings of the National Academy of Sciences of Georgia, Biomedical Series, 2017, 43, 3-4, 119-12.
12.    N. Mitagvaria, M.Nebieridze, M.Devdariani, L.Davlianidze, M.Mantskava, N.Momtselidze, L.Gumberidze, I.Kvachakidze, N.Jojua, N.Sikharulidze. The possible mechanisms of Local Hyperthermia-induced Morphological changes in Cerebral Tissue. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Edit.: Nodar Mitagvaria). Nova Science Publishers, NY, 2016, pp. 187-207.
13.    Saginadze N., Gumberidze L., Davlianidze L., Devdariani M., Kvachakidze I., Momtselidze N., Mantskava M., Nebieridze M., Sikharulidze N., Mitagvaria N. Oxidative stress-induced changes in animal’s behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences of Georgia, Biomedical Series, 2015, 44, 5-6, 221-227.
14.    N.Mitagvaria, I. Lazrishvili, M.Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Saginadze, I.Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. Hormesis - a basis for homeostasis in the presence of stressors. An example of hyperthermic stress. Journal of Biological Physics and Chemistry, 2015, 15, 187-193.
15.    M. Gugushvili, M. Devdariani, M. Nebieridze, I. Svanidze, L. Gegenava, D. Museridze, N. Gvinadze, L. Gobechia, Q. Aptsiauri, N. Mitagvaria. Influence of low (hormonal) doses of ethanol on the behavioral responses of their offspring to spatial learning tasks. Proceedings of the National Academy of Sciences of Georgia, Biomedical Series, 2017, 43, 3-4, 119-12.
16.    N. Mitagvaria, M.Nebieridze, M.Devdariani, L.Davlianidze, M.Mantskava, N.Momtselidze, L.Gumberidze, I.Kvachakidze, N.Jojua, N.Sikharulidze. The possible mechanisms of Local Hyperthermia-induced Morphological changes in Cerebral Tissue. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Edit.: Nodar Mitagvaria). Nova Science Publishers, NY, 2016, pp. 187-207.
17.    Saginadze N., Gumberidze L., Davlianidze L., Devdariani M., Kvachakidze I., Momtselidze N., Mantskava M., Nebieridze M., Sikharulidze N., Mitagvaria N. Oxidative stress-induced changes in animal’s behavior. Proceedings of the National Academy of Sciences of Georgia, Biomedical Series, 2015, 44, 5-6, 221-227.
18.    N.Mitagvaria, I. Lazrishvili, M.Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Saginadze, I.Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. Hormesis - a basis for homeostasis in the presence of stressors. An example of hyperthermic stress. Journal of Biological Physics and Chemistry, 2015, 15, 187-193.
19.    N. Mitagvaria, J. Bicher, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Momtselidze. Autoregulation of the brain temperature during whole body hyperthermia. Oncothermia Journal, 2013, 7, 62-68
20.    N. Mitagvaria, L. Gumberidze, L. Davlianidze, M. Devdariani, I. Kvachakidze, M. Nebieridze, N. Sikharulidze. Behavioral manifestations of the hormesis phenomenon associated with oxidative stress in rats. Proceedings of the National Academy of Sciences of Georgia, Biomedical Series, 2013, 39, 3- 4, 113-123
21.    Mitagvaria N., Gumberidze L., Davlianidze L., Devdariani M., Momtselidze N., Nebieridze M., Kvachakidze I., Sikharulidze N. Oxidative stress and the phenomenon of hormesis Proceedings of the Third National Congress of Physiologists of Georgia, Tbilisi, 2013, 49.
22.    Bicher, N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Momtselidze. Autoregulation of the brain temperature during whole body hyperthermia. Hindawi Publishing Corp., Conference papers in Medicine, Volume 2013, Article ID 9282243; http://dx.doi.org/10.1155/2013/928243
23.    N. Mitagvaria, J.Bicher, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze and N. Momtselidze. Whole body hyperthermia and the phenomenon of temperature homeostasis in the rat brain. Journal of Biological Physics and Chemistry, 2012, 12, 133–137.
24.    N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze. The problem of inversion of coupling “Function-Metabolism-Blood Flow” in the brain. Materials of the Conference “Physiological Mechanisms of Organisms’ Functional Regulation”. Erevan, Gitutun, 2012, 217-221.
25.    Bicher J., Devdariani M., Davlianidze L., Nebieridze M., Momcelidze N., Sikharulidze N, Mitagvaria N. Phenomenon of temperature homeostasis in the tissue of the brain of white rats with general controlled hyperthermia. Proceedings of the National Academy of Sciences of Georgia, Biomedical Series, 2012, 38, 3-4, 105-114.
26.    N. Mitagvaria, I.Lazrishvili, M.Devdariani, M.Nebieridze, L.Davlianidze, T.Bikashvili, T.Lortkipanidze and N. Sikharulidze. The mechanisms involved in the therapeutic effect of hyperthermia on tumor tissue. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Biomedical Series, 2011, 37, 5-6.
27.    R.Kupatadze, K.kuridze, M.devdariani, N.Gachechiladze. Study of physical properties os Smitin isolated from smoot musccle and comparative analysis with the same properties os titin. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Biomedical Series B, vol.9, №1-4, 2011.
28.    Mitagvaria N., Bicher H., Lazrishvili I., Devdariani M., Nebieridze M. The role of Nitric Oxide in development of local Hyperthermia-induced morphological changes in cerebral tissue – an experimental study on rats. Proceedings of XXIX Meeting of the International Clinical Hyperthermia Society (ICHS), Cologne, Germany, September, 2010.
29.    Mitagvaria N., Devdariani M., Gobechia L., Nebieridze M. Basal tone of cerebrovascular smooth muscles and their reactivity to metabolic factors. The Journal of Physiological Sciences, Proceedings of the XXXVI international Congress 0f Physiological Sciences (IUPS 2009), Kyoto, Japan, Springer, 2009, P4AM-6-11. 
30.    Mitagvaria N, Gobechia L., Nebieridze M., Devdariani M. The role of hydrogen ions in mechanisms of adenosine and carbonic acid actions on smooth muscles of cerebral arteries. The Journal of Physiological Sciences, Proceedings of the XXXVI International Congress of Physiological Sciences (IUPS 2009), Kyoto Japan, Springer, 2009, P4AM-6-10.
31.    M. DEVDARIANI, L. GOBECHIA, N. MITAGVARIA. Morphine-induced changes in pO2 level in fronto-parietal cortex and Nucleus Accumbens of white rats. Annual Meetings/Neuroscience 2009 Abstracts. http://www.abstractsonline.com/.../ViewAbstract.aspx?cKey=7cfb4443-c0cb-47a4-...
32.    Deavdariani M., Gobechia L., Nebieridze M., Mitagvaria N. Severity of Morphological Changes, Induced in Cerebral Tissue by Local Hyperthermia in Many Respects is Mediated by Blood Viscosity and Existance of Free Radicals (Experimental Study). Collection of Works of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region. Rustaveli State University, Batumi, 2009, Ser. A, 2007, 6, 329-340 (751), p. 55-60.
33.    Nebieridze M., Devdariani M., Gobechia L., Gumberidze L., Kvachakidze L.
34.    Devdariani M., Gobechia L., Nebieridze., Darbaidze M., Kvachakidze I., Gumberidze L.Metabolic theory of regulation of blood supply to the brain Collection of papers of Gori Small Academy, 2008
35.    Mitagvaria N., Bicher H., Devdariani M., Nebieridze M.,Gobechia L., Tabatadze T., Darbaidze M. The role of local blood flow intensity, blood rheological properties and free radicals in development of local hyperthermia-induced morphological changes in cerebral tissue of the rat.Collection of papers of Gori Small Academy, pp.25-66, 2007     
36.    Devdariani M., Gobechia L., Nebieridze., Darbaidze M., Kvachakidze I., Gumberidze L.M Neurogenic theory of regulation of blood supply to the brain Collection of papers of Gori Small Academy, pp.1-24, 2008
37.    Kvachakidze I., Gumberidze L., Devdariani M., Gobechia L., Nebieridze M. Local blood circulation in informational pathology of behavior in rat gray and white matter. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Biomedical Series, 2011, v. 33,  2007
38.    Sarishvili A., Nikuradze N., Gurtskaia T., Devdariani M., Tsintsadze T. The  functioning of the supply autoregulation system is impaired under conditions of experimental encephalopathy. Georgian Medical News,  v.4, №145, pp.73-76, 2007
39.    Devdariani M., Gobechia L., Mitagvaria N., Fentalin induced local blood flow changes in the dorsal hippocampus, surrounding nucleus and amigdala . Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Biomedical Series A, v. 2,  pp107-111, 2007
40.    Devdarani M., Gurtskaia T. Dinamics of oxigen  change systemic blood pressure the sensomotor area of the brain cortex of old and young rats. Experimental and Clinical Medicine №3,pp-48-53, 2006
41.    Devdariani M., Nebieridze M., Gobechia L., Kvachakidze L., Gumberidze L., Pilia N., Erkomaishvili I., Nikolaishvili L. Investigation of free radicals in the dysregulation of the lingual artery tone Experimental and Clinical Medicine №5, pp.55-59, 200   
43.    Tsilosani N, Devdariani M, Bilanishvili I, Nanobashvili Z. Efect of ultracaine on the level of local blood flow in the gums and electrical activity of the brain of white rats. Georgian Medical News, №1, pp.25-32, 2006
44.    Devdarani M., Gurtskaia T., Mitagvaria N. Age-Related properties of Nitric oxide role in maintaining basal levels of cerebral circulation in white rats. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series A, vol.35, № 1-3, pp.193-202, 2005
45.    Nebieridze M., Tabatadze M., Devdariani M., Gobechia L., Kvachakidze I., Gumberidze L. Morphological changes in brain tissue by varying degrees of local hyperthermia Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series A, vol.31, № 66, pp.973-977, 2005
46.    Gurtskaia T., Devdariani M., Nikuradze N., Mitagvaria N. Avtoregulation of cerebral circulation in systemic blood pressure changes in old and young rats. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series A, vol.30, № 3, pp.403-411, 2004
47.    Naneishvili T., Asanidze T., Devdariani M., Alaverdashvili M., Aragveli A.The importance of the drug self administration pregnancy during the development of drug addiction and formation of the “Heavy user”in albino rats.  Bulletin of the  Georgian National Academy of Sciences, №1, pp.97-101, 2002
48.    Pipia N., Devdariani M., Sanikidze T., Didimova L., Svanidze I., Bakhutashvili L., Mitagvaria N. Neuroprotecting action of Plaferon-LB in case of cognitive deficiency induced by focal ischemia. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 2000, 26, 1-3, 193-202.
49.    Gabisiani Kh., Devdariani M., Kurtskhalia E., Pipia N., Solomonia R., Mitagvaria N., Bakhutashvili V. Influence of Plaferon-LB on the Infarction-induced peroxidation processes. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 2000, 26, 1-3, 39-45.
50.    Gabisiani Kh., Bakhutashvili V., Sanikidze T., Mitagvaria N., Devdariani M., Pipia N. Plaferon-LB as a modulator of reactive forms of Nitrogen and Oxygen during photochemically-induced stroke. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 2000, 26, 1-3, 25-37.
51.    Asanidze T., Alaverdashvili M., Devdariani M.,   Aragveli R., Asanidze T., Burdjanadze M., Dashniani M., Noselidze A., Naneishvili T. Regularites of drug addiction development in the ra Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, v26, №4, pp.4-6, 2000  
52.    Naneishvili T., Asanidze T Alaverdashvili M., Aragveli R., Burdjanadze M., Dashniani M., Devdariani M., Noselidze A.About the conditioned reflex origin of “drug addiction” in white rats.Experimental and Clinical Medicine №2, pp.96-98, 1999
53.    Devdariani M., Mitagvaria N., Bekaia G., Meladze V., Azikuri G. Dinamics of oxygen viltage in the sensorimotor area of the cerebral cortex during stimulation of the fastigial nuclears. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series A, №4, pp. 814-817, 1996
54.    Mitagvaria N., Devdariani M., Bekaia G., Meladze V. Stimulation of the cerebellum fastigial nucleus as a new model of regulated hypertension Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series A, №2, pp. 14-17, 1992
55.    Nikolaishvili L. S., Gobechiya L. Sh., Devdariani M.I. Blood flow and рО2 in the Posterior hypothalamus of cats during paradoxal sleep . Neurosci. Behav. Physiol., , 20(3),  p. 262 – 267, 1990.
56.    Nikolaishvili L. S., Gobechiya L. Sh., Devdariani M.I. Blood flow and рО2 in the Posterior hypothalamus of cats during paradoxal sleep . I.P.Pavlov J  of Higher Nervous Activity, 39, pp.750-755,1989
57.    Devdariani M.I., Meladze V.G., Mitagvaria N.P., Beradze G.G., Bekaya G.L. The effect of electrical stimulation of the fastigial nuclei of the cerebellum on the local blood flow in the brain. USSR J Physiol, 1989, 75, 11, 1602-1607;
58.    Nikolaishvili L.S., Devdariani M.I. Dynamic of Blood flow in different regions of the hypothalamus during Sleeping-Wakefulness cycle. Neurosci., Behav. Physiol., 18(4), pp.322-325, 1988.
59.    Nikolaishvili L.S., Devdariani M.I. Dynamic of Blood flow in different regions of the hypothalamus during Sleeping-Wakefulness cycle USSR J Physiol, 1987, LXXIII, №6, pp.750-755, 1987.
60.    Itkis M.L., Mchedlishvili G.I., Devdariani M. Changes in the mechanical properties of the brain during the development of edema caused by repeated venous congestion. Pathological physiology and Exp. Therapy, №4, pp.64-69, 1982