თამარ დომიანიძე

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია
თამარ დომიანიძე არის ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის და მეტაბოლიზმის ლაბორატორიის გამგე, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. 1982 წელს წარჩინებით დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით. იმავე წელს ჩაირიცხა მოსკოვის მ.ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიზნობრივ ასპირანტურაში. 1984-1985 წლებში სწავლა განაგრძო ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში. 1992 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე - “თვითრეგულაციისა და უმაღლესი ნერვული მოქმედების ინფორმაციული პათოლოგიის ქცევითი და ვეგეტატიური მაჩვენებლები და მათი ფარმაკოლოგიური ანალიზი ვირთაგვებში“ (ხელმძღვანელი აკადემიკოსი მ.ხანანაშვილი) და მიენიჭა ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხი (გათანაბრებული ბიოლოგიის დოქტორის ხარისხთან). 1986 -2006 წლებში მუშაობდა ივ.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ცხოველთა ქცევის შემსწავლელ ლაბორატორიაში მეცნიერ თანამშრომელის თანამდებობაზე, ხოლო  2006-2010 წლებში ამავე ინსტიტუტის ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა განყოფილების უფროს მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე. 2012-2021 წლებში მუშაობდა ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევის და მეტაბოლიზმის განყოფილებაში მთავარი მეცნიერ თანამშრომლის თანამდებობაზე.
2006-2010 წლებში თ.დომიანიძე იყო ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს სწავლული მდივნი.
2010-2021 წლებში იგი იყო ივანე ბერიტაშვილის ექსპრიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის დირექტორის მოადგილე.
მისი მონაწილეობით განხორციელდა შოთა რუსთავლის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული ფუნდამენტური სამეცნიერო  საგრანტო პროექტები (GNSF/ST08/6-464 -ქცევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი, FR/260/7-270/13- სამეცნიერო ხელმძღვანელი).
მისი სამეცნიერო კვლევის ძირითადი მიმართულება ნეიროფიზიოლოგია ფსიქოფიზიოლოგიის ჩათვლით, კერძოდ შეისწავლის ფსიქოგენური  სტრესით გამოწვეულ ქცევით, კოგნიტიურ, ნეირობიოლოგიურ ცვლილებებს და სტრესის პირობებში ორგანიზმის  დამცავ, ადაპტაციური ხასიათის მექანიზმებს.
თ.დომიანიძე არის ევროპის ნეირომეცნიერთა საზოგადოებების (FENS), მსოფლიოს ტვინის შემსწავლელი საზოგადოების (IBRO), საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგადოებების წევრი.

სამეცნიერო კვლევის ძირითადი მიმართულება: ნეიროფიზიოლოგია (ფსიქოფიზიოლოგიის ჩათვლით, კერძოდ შეისწავლის ფსიქოგენური  სტრესით გამოწვეულ ქცევით, კოგნიტიურ, ნეირობიოლოგიურ ცვლილებებს და სტრესის პირობებში ორგანიზმის  დამცავ, ადაპტაციური ხასიათის მექანიზმებს.

სტატიები:

1.    Matitaishvilili T., Domianidze T.  “ Behavioural changes in psychogenic stress and depression with rats at different hierarchy levels”, Journal of Biological Physics and Chemistry, 20 (2020), 22-26
2.    Matitaishvilili T., Domianidze T., Labadze I. “Psychogenic Stress Impairs Short-term Memory in Rats of  Different Hierarchical Level”.   WORLD SCIENCE, № 6(34), Vol.4, June 2018,  39-44
3.    Matitaishvilili T., Domianidze T., Labadze I. “The effect of psychogenic stress on behavior and short-term memory in dominant and submissive rats” Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences Biomedical Series, 2018
4.    Matitaishvilili T., Domianidze T., Labadze I.  “ Behavior of dominant and submissive rats in the chronic informational stress model”, Collected Papers– Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. Chapter 15; Nova Science Publisher, USA, 2018; www.novapublishers.com
5.    Matitaishvili T., Domianidze T., Burdjanadze G., Nadareishvili D., Khananashvili M . «INFORMATIONAL STRESS AS A DEPRESSION INDUCING FACTOR IN RATS». GEORGIA MEDICAL NEWS /Georgian Business Press Association. N1, 2017,106–111. www.geomednews.org
6.    Matitaishvili T., Domianidze T, Emukhvari N., Khananashvili M. “BEHAVIORAL CHARACTERISTICS OF RATS ON VARIOUS HIERARCHICAL LEVEL” GEORGIAN MEDICAL NEWS /Georgian Business Press Association. N 3, 2016, 63–73. www.geomednews.org
7.    Domianidze T, Matitaishvili T, Labadze I, Khananashvili M. “Biologically Positive Behavioral Indices of Transition State Caused  by Informational Stress and their Pharmacological Regulation” Collected Papers– Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. Chapter 5; Nova Science Publisher, USA, 2016; www.novapublishers.com
8.    Chichinadze K., Domianidze T., Matitaishvili T., Labadze I., Pantsulaia I., Khananashvili M. “A New Model of Depression Induced by Psychogenic Stress”. JOURNAL OF EVOLUTIONARY BIOCHEMISTRY AND PHYSIOLOGY / PLEIADES PUBLISHING/ 48(2), 181-188, 2012. www.maikonline.com   www.springerlink.com
9.    Domianidze T., Matitaishvili T., Chichinadze K., Labadze I., Khananashvili M. “Chronic psychogenic stress as a factor in the formation of behavioral depression.” GEORGIAN MEDICAL NEWS /Georgian Business Press Association. N 10, (199), P. 86-91. 2011. www.geomednews.org www.viniti.ru
10.    Matitaishvili T., Domianidze T., Chichinadze K., Pantsulaia I., Khananashvili  “Study of self-regulating behavior at different stages of psychogenic stress before the formation of depressive-like state in rats.” GEORGIAN MEDICAL NEWS /Georgian Business Press Association/ N 2 (191), P. 44-48, 2011. www.geomednews.org www.viniti.ru
11.    M.Чичинадзе К.Н., Домианидзе Т.Р., Матитаишвили Т.Ц., Чичинадзе Н.К., Лазарашвили А.Г. Связан ли уровень тестостерона в плазме крови с агрессивным поведением у заключенных мужчин? // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины 2010. № 1, ст.7-9 (Impact Factor = 0,258).
12.    Чичинадзе К, Домианидзе Т, Матитаишвили Т. Информационный стресс // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. Москва, изд. “медицина”.2009. №3, ст. 38-39.
13.    Makashvili M, Chichinadze K, Domianidze T .“Interhemispheric transfer of kinesthetic information and line bisection task performance in patient with callosal agenesis.” Georgian Med News .2009. Sep; (174): pp.62-67. www.geomednews.org www.viniti.ru
14.    ლ. ახალაძე, თ დომიანიძე, ა. ჭიკაძე, მ. ხანანაშვილი, მ. ჩიხლაძე. “გლუკოზის კონცენტრაციის ცვლილებები სისხლში ფსიქოგენური სტრესის განვითარების სხვადასხვა საფეხურზე თეთრ ვირთაგვებში”. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ. А, 2006, ტ. 32, # 4, gგვ. 709-714.
15.    I.J. Labadze, T.R. Domianidze, T.C. Matitaishvili, G.T. Papashvili, M.M. Khananashvili. Social isolation rearing of rats decreases the nervous system’s resistance to the psychogenic stress stimuli. Georgian Medical News, 2006, N 8 (137), P. 82-85. www.geomednews.org www.viniti.ru
16.    Матитаишвили Т. Ц; Гогоберидзе М. М; Домианидзе Т. Р; Лабадзе И. Дж;еХананашвили М. М. “Иерархическая структура малой группы крыс как результат стрессирования лидера группы”. Известия АН Грузии, сер. биол. А, 2006, Т. 32, № 2, c. 341-345.
17.    ლ. ახალაძე, თ დომიანიძე, ა. ჭიკაძე, მ. ხანანაშვილი, ი. ლაბაძე. “ემოციური მაჩვენებლების ცვლილებები განსხვავებული სირთულის თავდაცვითი რეაქციების ტესტირებისას თეთრ ვირთაგვებში”. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ. А, 2006, ტ. 32, # 2, გვ. 215-221.
18.    Домианидзе Т., Хананашвили М. “Фармакологический эффект имипрамина на разные стадии развития психогенного стресса у крыс”. Известия АН Грузии, сер. биол. А, 2006, Т. 32, № 5, cт, 973-978.
19.    ახალაძე ლ., დომიანიძე თ., ჭიკაძე ა., ხანანაშვილი მ., ჩიხლაძე მ., ჯუღელი მ. “კორტიზოლის კონცენტრაციის ცვლილებები ფსიქოგენური სტრესის განვითარების სხვადსხვა ეტაპზე თეთრ ვირთაგვებში საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. სერ. ბიოლ. А, 2006, ტ. 32, #5, გვ..525-530.
20.    Никурадзе В.О., Чанишвили М.Т., Домианидзе Т.Р., Хананашвили М.М. Компенсаторные и патологические перестройки рецепторных систем мозга крыс в условиях адаптации и экспериментальной информационной патологии поведения. Вестник российской академии медицинских наук. М.: Медицина, 1992, ст.35-39
21.    Dresher. J, Tsikzdse A., Domianidze T; Panzulaia I, Ochschereli T.,. Diedrich A. Methodik zur vergleichende analyse zirkadianer und iltradianer biorhythmen von wistarrate in der norm bei experimentaller informations neurose. J Wissenshuftliche Zeitschift, Jg. 38, Helt 4. 1989. Berlin, P. 506
22.    Семиохина А.Ф., Домианидзе Т.Р., Крушинский Л.В. Возбудимость мозга и способность к решению экстраполяционной задачи. Ж. Доклады академии наук СССР.1985г. т.284, №3,ст.759-761.Москва

თეზისები:

1.    4 -th nternational Symposium “Brain and Neuroplasticity: Structural and Molecular Aspects", Tbilisi,Georgia,2019, “Behavioral  changes in psychogenic stress and depression model of rats at different hierarchy level”
2.    IV International Congress of Georgian Ivane Beritashvili Society of Physiologists, Tbilisi,Georgia,2019 “The effect of psychogenic stress on behavior and short-term memory in dominant and submissive rats”
3.    International Multidisciplinary Conference on Biomedicine  BIOMED- 2019, Tsikhisdziri, Georgia, 2019, “Psychogenic stress- induced behavioral indices in rats under antidepressant fluoxetine administration”
4.    The Conference of students and young scientists “Actual problems of modern biomedicine”, Batumi, Georgia, 2019, “The influence of informational stress on the neurobiological indices of rats standing on different hierarchical level”
5.    The 1st “Beritashvili Talks”, Neurophysiological Functions and their Disorders – Interdisciplinary Studies. International Conference, I. Beritashvili Center of Experimental Biomedicine, Tbilisi, Georgia, 2018, “Social stress induced depression-like behavior in submissive rats”
6.    The 31st ECNP Congress, Barcelona, Spain, 2018, “Biologically positive self-regulatory behavior of rats being on different       hierarchical level in chronic psychogenic stress model”
7.    12-th Gottingen Meeting of the German Neuroscience Society», 36-th GOTTINGEN NEUROBIOLOGY CONFERENCE, Gottingen, Germany, 2017, «Self-regulatory behavior of rats being on different hierarchical level in chronic psychogenic stress model»
8.    12-th Gottingen Meeting of the German Neuroscience Society», 36-th GOTTINGEN NEUROBIOLOGY CONFERENCE, Gottingen, Germany, 2017, “Behavior of Dominant and Submissive Rats in the Chronic Informational Stress and Depression Model”
9.    International Workshop Translational Neuroscience And Mental Disorders. Bridging the gap between animal models and human condition», Erice, Italy, 2016, «CHRONIC INFORMATIONAL STRESS AS A MODEL OF DEPRESSION»
10.    International Workshop Translational Neuroscience And Mental Disorders. Bridging the gap between animal models and human condition,  Erice, Italy,  2016, “CHRONIC INFORMATIONAL STRESS INDUCED DEPRESSION IN DOMINANT AND SUBMISSIVE RATS”
11.    The Fifth Annual Conference In Exact and Natural Sciensec, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, ENS, 2017, Georgia, Tbilisi, “Influence of chronic informational stress on some behavioral and biochemical characteristics in rats”.
12.     III international symposium “Neuroplasticity: nervous substrate for helth and disease. New approaches for research”, Tbilisi, Georgia, October 2-4, 2014, “Biologically positive behavioral characteristics of transition state between norm and pathology and their pharmacological regulation in informational stress codition”
13.    XII National Scientific Conference "Current Problems of Physiology and Biomedicine".
Materials, Kutaisi, September 25-27, 2014, "Peculiarities and Importance of Alcoholic Motivation on the Resistance of Rats to Self-Regulatory Behavior and Information Stress in Rats".
14.    Third National Congress Georgian I. Beritashvili Society of Physiologist.  I.Beritashvili Insitute of Physiology, Tbilisi, Georgia, September 26-27, 201, “Peculiarities and importance of self- regulatory behavior in rats at the different hierarchical levels in the psychogenic stress conditions”
15.    Neuroplasticity: Nervous Substrate For Health And Disorder. ISTC International Scientific workshop. Tbilisi,Georgia, October 17-19, 2010, .“Psychogenic stress induced depression: a new model”
16.    9 th “Gagra Talks”. International Conference on Fundamental Questions of  Neuroscience, I.Beritashvili Insitute of Physiology, Tbilisi, Georgia,October 13-16, 2010, “ A new model of  depression”
17.    9 th “Gagra Talks”. International Conference on Fundamental Questions  of Neuroscience, I.Beritashvili Insitute of Physiology, Tbilisi, October 13- 16, 2010, “Neurobiology of  aggressive behavior”
18.    1 International Simposium Vision and Cognition. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, September, 2009, “Emotional stress and long-term memory malfunction  in the rats”
19.    XXXVI International Congress of Physiological Sciences , Kyoto , Japan, July 27–August 1,  2009,  “Biochemical correlates of aggressive behavior in prisoners”
20.    Fifth International Interdisciplinary Congress “Neuroscience for medicine and pshyhology”. Sudak, Crimea, Ukraine, June 3-13, 2009,  “Behavioral malfunction  on the background of psychogenic stress assessed by long-term memory tests    in rats”
21.    International Scientific Conference Dedicated to the 90th Anniversary of Tbilisi State University, Tbilisi, October 3-4, 2008, "Testosterone, Stress and Hierarchical Rank"
22.    39th Annual General Meething. European Brain and Behaviour Society, Trieste, 2007, “Social deprivation improves processes of  formation of the passive avoidance response”
23.    Third International Interdisciplinary Congress “Neuroscience for medicine and pshyhology”. Sudak, Crimea, Ukraine, June 12-20, 2007,  “Self-regulation of  behavior during development of emotional stress in the rats”
24.    FENS Forum,  Vienna, Austria, July 6-12, 2006,   “Social isolation rearing of rats decreases the nervous system’s resistance to the psychogenic  stress stimuli”.
25.    III International Scientific Conference "Current Problems of Biology and Medicine", Tbilisi, October 25-27, 2005, "Peculiarities of higher nervous activity of rats raised in partial intraspecific isolation”.
26.    Black-sea Countries III International Conference “Advances of Clinical and Theoretical Medicine and Biology”. Tskhaltubo, Georgia, 2001, 75-77.  „Modeling of long-term psychogenic stress in white rats”.
27.    Black-sea Countries III International Conference “Advances of Clinical and Theoretical Medicine and Biology”. Tskhaltubo, Georgia, 2001, 253-254. "Differentiation of a person's stressful state by a psychological test and R. By the Foley method. "
28.    Third congress of the Bulgarian Pharmacological Society. Sofia, 1990, P. 196. “Neuropharmacological analysis of self-regulatory mechanisms of the higher nervous activity at various stages of functional pathology“.
29.    International Symposium Molecular Basis of action of Bioactive Substances of  Behavior. Tallin, 1989, P. 32. ‘The role of benzodiazephine receptors in the developme nt of experimental nformational pathology and its subsequent pharmacological treatments“.
30.    The IV conference of the International Organization of Psychophysiology. Prague 1988, P. 204. “Compensatory and pathological reorganizations of the rat brains receptors in the conditions of behavioral pathology“.
31.    "Proceedings of the 10th International Symposium on Experimental and Clinical Neurosis. PK »Intermozg» - Berlin, 1988.-p.21. “Characteristics of vegetative and emotional indicators at the crossroads of different stages of experimental neurosis".

საავტორო მოწმობა

საავტორო მოწმობა  N №4357874/14 2578
თ.დომიანიძე, მ.ხანანაშვილი
„უმაღლესი ნერვული მოქმედების პათოლოგიის მოდელირების მეთოდი “

პროექტები და გრანტები:

1.    საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი GNSF/ST08/6-464. “ქრონიკული ფსიქოგენური სტრესით გამოწვეული დეპრესიის ახალი მოდელეს შექმნის მცდელობა თეთრ ვირთაგვებში”. 2009_2012 წწ. – ქცევითი ჯგუფის ხელმძღვანელი.  
2.    შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი FR/260/7-270/13 “ინფორმაციული სტრესის გავლენა სხვადასხვა იერარქიულ საფეხურზე მდგომი ვირთაგვების ნეირობიოლოგიურ მაჩვენებლებზე” 2014-2017 წ. – სამეცნიერო ხელმძღვანელი.