ნადეჟდა ხიზანიშვილი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

ავტობიოგრაფია

ნადეჟდა ხიზანიშვილი დაიბადa ქ. თბილისში 1947 წლის 14 აგვისტოს. 1970 წელს დაამთავრa ქ. თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით და იმავე წელს ჩააბარa მისაღები გამოცდები ი. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში.
1991 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია.
1974—1979 წლებში იყო ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
1979—1986 წლებში - ამავე ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი.
1991—2005 წლებში - ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ქერქისა და ქერქქვეშა სტრუქტურების ურთიერთობის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერი. 2006 წლიდან დღემდე არის ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერი. არის 90-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. არის ი. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგთა საზოგადოების და IBRO –ს წევრი.
 
საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

1) 1997-2003, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის;
2) 2006-2008 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, (GNSF-066);
3) 2008-2010, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (GNSF-228) პროექტი.
4) 2013-2015, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი -  "დეპრესია: ჰიპერაგზნებული ტვინის დაცვა, თუ რისკ ფაქტორი?"

1994-1996 წწ. კითხულობდა ლექციების კურსს ადამიანის ფიზიოლოგიაში - ინსტიტუტი “კავკასია”. 1998 წლიდან ი.ვეკუას სახ. სამედიცინო ინსტიტუტში კითხულობდა ლექციებს ფიზიოლოგიასა და პათოფიზიოლოგიაში. 2000-2004 წლებში სამედიცინო ინსტიტუტში “დასტაქარი” კითხულობდა ლექციებს ადამიანის ფიზიოლოგიაში. 2011 წლიდან რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტში და სდასუ-ში კითხულობდა ლექციების კურსს ნეიროფიზიოლოგიაში (სტომატოლოგიის და ფსიქოლოგიის ფაკ-ზე). აქვს საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა: შვედეთის და აშშ-ის სამეცნიერო დაწესებულებებთან.

სამეცნიერო და კვლევის ინტერესები:

1.   ურთიერთობა ემოციურ რეაქციებსა და ეპილეფსიურ აქტივობას შორის;
2.  ჰიპოკამპური და ნეოკორტიკალური წარმოშობის კრუნჩხვითი რეაქციების ნორადრენერგული და სეროტონინერგული მოდულაცია;      
3. მეხსიერების პროცესების დარღვევა თავის  ტვინის სხვადასხვა უბნებში (დიენცეფალური და ტვინის ღეროვანი სტრუქტურები)  ეპილეფსიური კერის არსებობისას.

პუბლიკაციები:

1. Нанобашвили З., Хизанишвили Н., Биланишвили И. – Влияние стимуляции ядра солитарного тракта на активность нейронов ретикулярного ядра таламуса и мезэнцефалической ретикулярной формации головного мозга. Georgian  Med., News, N 4 (169), 74-78, 2009.
2.Butskhrikidze M., Bilanishvili I., Bukia N., Khizanishvili N., Machavariani L., Nanobashvili Z. – Effect of acute stress on the development of seizures ina kindling model in rats. Neurophysiology, 41, N5, 333-336, 2009.
3. Chachua T., Bilanishvili I., Khizanishvili N., Nanobashvili Z. – Noradrenergic modulation of seizure activity. Georgian Med. News, 6, (183), 34-39, 2010.
4.З.И..Нанобашвили.,Т.Р.Чачуа,.И.Г.Биланишвили,Н.А.Хизанишвили,Н.Г.Небиеридзе,А..Г.Корели.- Осовенности эффектов стимулации  эмоциогенных центральних стуктур в условиях  киндлингиндуцированной модели эпилепсии. Нейрофизиология. Т.41,№4 ,ст. 337-344. 2011
5. Zakaria I. Nanobashvili, Arkadi G. Surmava, Irine G. Bilanishvili, Maia G. Barbaqadze, Magda D. Mariamidze, Nadejda A. Khizanishvili - Significance of the Thalamic Reticular Nucleus GABAergic Neurons in Normal and Pathological Activity of the Brain. Journal of Behavioral and Brain Science, 2,pp. 436-444 , 2012.
6.N.Samseishvili,I.Bilanishvili,B.A.Tkeshelashvili,N.A.Khizanishvili,Z.I.Nanobashvhvili. Influence of the pregnancy on the development and course of audiogenic convulsive reactions. Proc.Georgian. Nat. Acad. Sci. Biomed. Series. vol.39.No.1-2.pp. 67-72, 2013.
7.N.T.Samseishvili,I.G.Bilanishvili,M.G.Barbakadze,A.G.Surmava,,N.A.Khizanishvili,Z.I.Nanobashvhvili.Pregnancy:protection or risk-factor of hyperactive brain? Proc.Georgian. Nat. Acad. Sci. Biomed. Series. vol.39.No.3-4 .pp.145-151, 2013.
8.N.T.Samseishvili,I.G.Bilanishvili,,A.G.Surmava,,N.A.Khizanishvili,Z.I.Nanobashvili.The Impact of pregnancy and postnatal period on the development of generalized convulsive activitin in experiment. Georgia Medical News. No-10 (223), pp.72-76, 201379. Zakaria I. Nanobashvili, Irine G. Bilanishvili, Arkadi G. Surmava, Nata G. Bukia,Marine P. Butskrikidze, Lamara I. Machavariani, Nino T. Samsieshvili,Maia G. Barbaqadze, Irma G. Khachidze,Nadejda A. Khizanishvili. Pregnancy: Protection of the Hyperactive Brain, or a Risk Factor?Journal of Behavioral and Brain Science, 4, 334-34, 2014.
9. Nanobashvili Z., Bilanishvili I., Barbakadze M., Khachidze I., Khizanishvili N. Emotional state and seizure activity. Proc.Georgian. Nat. Acad. Sci. Biomed. Series. 40, N 5-6, 249-256, 2014.
10. Nanobashvili Z., Bilanishvili I., Surmava A., Barbakadze M., Khachidze I., Khizanishvili N. Significance of emotional reactions for the development of seizure activity. Proc.Georgian. Nat. Acad. Sci. Biomed. Series. 41, N 1-2, 31-38, 2015.
11. Nanobashvili Z., Khizanishvili N., Bilanishvili I., Samseishvili N., Barbakadze M. Thalamic reticular nucleus and pain. Proc.Georgian. Nat. Acad. Sci. Biomed. Series. 41, N 3-4,123-128, 2015.
12. Z.Nanobashvili, T.Chachua, . G.Surmava, I. Bilanishvili, N. Khizanishvili,.Significance of the diencephalic GABA ergic neurons in normal and pathological activity of the brain.In:Systemic,Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders.In:Proceedings of Beritashvili Center for Experimental  Biomedicine) New York.Proceeding 2016 ,Chapter 29.pp. 229-252.
13. Z.Nanobashvili.N.Khizanishvili, I.Bilanishvili, N.Samseishvili, N.Tugushi,  M.Barbakadze  Possible interaction mechanisms for different afferent impulses on the posterior suprasylvian gyrus neurons. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2016.vol.42,no.3-4.pp.175-180.
14.Z.Nanobashvili.N.Khizanishvili, I.Bilanishvili, Z.Sakvarelidze,  N.Samseishvili. The influence of thalamic reticular nucleus on reflex reactions of the spinal cord. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2017.vol.43,no.1-2 ..pp.37-42.

15. Z.Nanobashvili. I.Bilanishvili, M. Barbakadze.,n. Megrelashvili., N.Khizanishvili,.T. Tupinashvili. The influence of thalamic reticular nucleus on seizure activity of neocortical neurons. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2017.vol.43,5-6 ..pp.251-256.
16. Z.Nanobashvili. I.Bilanishvili., N.Khizanishvili., M. Barbakadze. Influence of the multiple audiogenic stimulation on the electrical activity of the inferior colliculi and thalamic reticular nucleus neurons. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series., 2018, 3-4, 44,247-251.
17. Z.Nanobashvili, I.Bilanishvili, N.Khizanishvili, M.Barbakadze,Influence of the multiple audiogenic stimulation on the electrical activity of the inferior colliculi and thalamic reticular nucleus neurons. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2018.vol.44,no.3-4 .pp.247-251.
18. Barbakadze M.,Bilanishvili I.,Khizanishvili N.,Dumbadze M.,Nanobashvili Z. Neocortical impact on the audiogenic seizure activity development.Georgian Medical News . No 11 (284) 2018.pp.141-143.
19.Zakaria Nanobashvili, Tamar Chachua, Irine Bilanishvili, Nino Nebieridze, Maia Barbakadze and Nadejda Khizanishvili. Mood Disorders: Protection of the Hyretexcitable  Brain or a Risk Factor? .Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders .In : Systemic,Cellular and Molecular Mechanisms  New York.Proceeding 2018 ,Chapter 19.pp. 232-243
20. Bilanishvili I. Barbakadze M, Khizanishvili N. Gaikharashvili T. Nanobashvili Z. Relationship between the thalamic reticular nucleus and the preoptic area neurons . Georgian Medical News .No.12 (285 ). 2019. pp.116-119.
21.  Nanobashvili Z. Bilanishvili I. Khizanishvili N. Barbakadze  M. . Mood Disorders: Protection of the Hyper-excited  Brain or a Risk Factor? Journal of Behavioral and brain science . (JBBS) .Vol.9.No.3.54-65,2019.
21.   Zakaria I. Nanobashvili1,2, Irine G. Bilanishvili1,3, Maia D. Barbakadze1, Tamar Z. Gaixarashvili3, Salome A. Dolidze3, Ketevan E. Khujadze3, Levan X. Nachkebia3, Nadejda A. Khizanishvili¹  Interaction between Seizure and Theta Rhythm.   Journal of Behavioral and Brain Science, 2020, 10, *-*