გიორგი კვერნაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

მოკლე  ბიოგრაფია

გიორგი კვერნაძ არის ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორიის მთავრი-მეცნიერ თანამშრომელი. 1974 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით. 1973-79  წლებში მუშაობდა ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში, ხოლო 1979 წელს მუშაობა დაიწყო კლინიკური და ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ინსტიტუტში უმცროს მეცნიერ-თანამშრომლად, აკადემიკოს ვაჟა ოკუჯავას ხელმძღვანელობით. 1993-96 წლებში გიორგი კვერნაძე მუშაობდა  სხივური და ინტერვენციული დიაგნოსტიკის სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტში, ნევროლოგიის განყოფილებაში. 1995 წელს დაიცვა დისერტაცია ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის ხარისხის მოსაპოვებლად. გიორგი კვერნაძეს გამოქვეყნებული აქვს არაერთი სამეცნიერო პუბლიკაცია ადგილობრივ და საერთაშორისო ჟურნალებში. აქტიურად მონაწილეობს გრანტით დაფინანსებულ სამეცნიერო პროექტებში. გიორგი კვერნაძე ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის სამეცნიერო საბჭოს და საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოების წევრია.

ინტერესთა სფეროები

გიორგი კვერნაძის ინტერესთა სფეროს წარმოადგენს მედიცინის ისეთი პრობლემატური საკითხი, როგორიცაა მანგანუმური ენცეფალოპათია-ზოომოდელირება, თეთრ ვირთაგვებზე ელექტროფიზიოლოგიური და ქცევითი გამოვლინებების კუპირება პოლიპეპტიდური თვისებების მქონე პრეპარატებით.

პუბლიკაციები:

1.    Kvernadze G., Andronikashvili G., Gurashvili T., Chipashvili S., Gogeshvili K., Akhobadze N., Okujava M. Migraine,  a clinical  Study of the short-latency auditory evoked Potentials, Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series 2020,pp.255-263
2.   G. Kvernadze, G. Andronikashvili, T.Bagashvili, M. Okujava, T.Gurashvili, S.Chipashvili, K.Gogeshvili, N. Akhobadze, L.Mekoshvishvili, Experimental and Clinical Studies of Mn Toxic Encephalopathy Mechanism Preceedings of the Georgian National Academy of Sciences Biomedical Series Vol. 44,N3–4 2018 pp.155-163
3.   Kvernadze G., Andronikashvili G., Chipashvili S.,Gurashvili T.,Gogeshvili KSh. Akhobadze N.The study of brainstem auditory evoked potentials during brain concussion and residual effects of some inflammatory processes. Proc. Georgian  Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series, 2014,vol.40,No5-6, 221-235.
4.   Papuashvili N., Jorbenadze T., Bagashvili T., Andronikashvili G., Chipashvili S., Gurashvili T.,Gogeshvili K., Kvernadze G., Okujava M., Akhobadze N. The experimental model of manganum toxical encephalopathy. Proc. Georgian Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series, 2013 vol.39,No5-6, 237-249
5.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Gogeshvili KSh, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava NV. Spatial recognition in cats: effects of parahippocampal lesions. Neurosci Behav Physiol. 2009 Sep;39(7):613-8.
6.     Okudzhava V., Natishvili T., Gogeshvili K., Gurashvili T., Chipashvili S., Bagashvili T., Andronikashvili G., Kvernadze G., Okujava N., Visual Recognition Memory in Cats: Effects of Massed vs. Distributed Trials Bulletin of the  Georgian National Academy of Sciences. 2009 vol.3. n.2.168-171.
7.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava MV. Visual recognition memory-related slow potentials in the rhinal region of the cat brein cortex. Neurophysiology 2009. vol.41, n.4,327-335.
8.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Gogeshvili KSh, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava NV. [Spatial recognition in cats: effects of parahippocampal lesions] : Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. 2008 May-Jun;58(3):331-8. [Article in Russian]
9.     Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Mitaishvili TI, Okudzhava MV. One trial visual recognition in cats: the role of the rhinal cortex. Neurosci Behav Physiol. 2008 Jul;38(6):549-54.
10.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Mitaishvili TI, Okudzhava MV. [Onetrial visual recognition in cats: the role of the rhinal cortex] Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. 2007 Jul-Aug;57(4):471-8. Article in Russian]
11.   Okujava V, Natishvili T, Mishkin M, Gurashvili T, Chipashvili S, Bagashvili T, Andronikashvil G, Kvernadze G. One-trial visual recognition in cats. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2005;65(2):205-11.
12.   Okujava V, Natishvili T, Gurashvili T, Chipashvili S, Bagashvili T, Andronikashvil G, Kvernadze G. Vashakidze N. Maisuradze M. One-trial visual recognition in cats-The Role of Visual Stimulus Parameters. Georgian Journal of Neuroscienses.2005vol.1.n.4.13-18