დავით ჯანელიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 974 136

david.janelidze@gmail.com

     4_-cv-1.docx

მაია როინიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 783 731

mayaroinishvili@gmail.com

     roinishvili-maya_cv_geo_2021-3.docx

მანანა ხომერიკი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 577 538 627

mkhomeriki@yahoo.com

     cv_-1homeriki.docx

ია ქვაჩაკიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 593 128 539

iako1965@yahoo.com

     cv_-.docx

ლალი გუმბერიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 593 321 401

lali.lala@mail.ru

     cv_-.docx

თამარ მათითაიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 595 335 252

matitaishvili.t@gmail.com

     cv_geo.docx

ლენა დავლიანიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

+995 555 263 034

likusha52@yahoo.com

     cv_.docx

სოფიო ძნელაძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 606 670

dsopio@yahoo.com sopiod@yandex.ru

     cv-geo.docx