ლალი ყრუაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია

+995 591 016 939

lali.kruashvili@gmail.com

     cv_-.docx

ნინო ჩხიკვიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია

+995 593 215 277

nidochi@yahoo.com

    

ელენე ლომაძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 593 492 858

elenelomadze@yahoo.com

    

ქეთევან ჯარიაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორია

+995 595 596 122

Kjariashvili@yahoo.com Kjariashvili@gmail.com

    

რუსუდან ვეკუა

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 591 017 626

rusudani_vekua@mail.ru

     cv_.docx

სალომე კიპაროიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორია

+995 595 262 829

Salo_kipa@yahoo.com

    

ნაზი ივანიშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

+995 593 550 043

nazikoivanishvili@gmail.com

     ivanishvili-cv-qart.doc

ალექსანდრე თარხნიშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

რადიობიოლოგიის ლაბორატორია

+995 593 493 602

lex.trx@gmail.com

     -_-cv.doc