სენერა ჭიპაშვილი

მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტულ ბიომედიცინის ცენტრის მეცნიერ-თანამშრომელი. 1962 წელს დაამთავრა თბილისის ზოოტექნიკურ-სავეტერინარო სასწავლო-კვლევითი ინსტიტუტის ზოოტექნიკური ფაკულტეტი, სპეციალობა-ზოოტექნიკოსი. 1968 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით. 1977 წელს დაიცვა დისერტაცია ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის სამეცნიერო ხარისხის მოსაპოვებლად თემაზე: ,,ეპილეფსიური აქტივობის გენერალიზაციის და მეორადი კერების ზოგიერთი მექანიზმები“. არის არაერთი საგრნტო სამეცნიერო-კვლევითი პროექტის  მონაწილე, გამოქვეყნებული აქვს 50-ზე მეტი ნაშრომი საერთაშორისო და ადგილობრივ ჟურნალებში.

სამეცნიერო ინტერესები

ნევროლოგიური დაავადებების ზოომოდელის შექმნა თეთრ ლაბორატორიულ ვირთაგვებზე, მათი განვითარების მექანიზმების შესწავლა; სხვადასხვა სამედიცინო სამკურნალო პრეპარატების ტესტირება, რომლებიც ახდენენ გავლენას სამკურნალო პროცესზე დაავადების მსვლელობაში.

რჩეული სტატიები:

1.    Papuashvili  N., Bagashvili T., Jorbenadze T., Andronikashvili G., Chipashvili S.,Okujava M.,Gurashvili T. Manganizm Systemic,Cellular  and Molecular Mechanisms  of  Pysiological  Functions and Their Disorders Nova Science Publishers 2016 pp.289-295
2.    Papuashvili N., Jorbenadze T., Bagashvili T., Andronikashvili G., Chipashvili S., Gurashvili T.,Gogeshvili K., Kvernadze G., Okujava M., Akhobadze N. The experimental model of manganum toxical encephalopathy. Proc. Georgian Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series, 2013 vol.39,No5-6, 237-249
3.     Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Gogeshvili KSh, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava NV. Spatial recognition in cats: effects of parahippocampal lesions. Neurosci Behav Physiol. 2009 Sep;39(7):613-8.
4.     Okudzhava V., Natishvili T., Gogeshvili K., Gurashvili T., Chipashvili S., Bagashvili T., Andronikashvili G., Kvernadze G., Okujava N., Visual Recognition Memory in Cats: Effects of Massed vs. Distributed Trials Bulletin of the  Georgian National Academy of Sciences. 2009 vol.3. n.2.168-171.
5.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava MV. Visual recognition memory-related slow potentials in the rhinal region of the cat brein cortex. Neurophysiology 2009. vol.41, n.4,327-335.
6.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Gogeshvili KSh, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava NV. [Spatial recognition in cats: effects of parahippocampal lesions] : Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. 2008 May-Jun;58(3):331-8. [Article in Russian]
7.     Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Mitaishvili TI, Okudzhava MV. One trial visual recognition in cats: the role of the rhinal cortex. Neurosci Behav Physiol. 2008 Jul;38(6):549-54.
8.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Mitaishvili TI, Okudzhava MV. [Onetrial visual recognition in cats: the role of the rhinal cortex] Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. 2007 Jul-Aug;57(4):471-8. Article in Russian]
9.    Okujava V, Natishvili T, Mishkin M, Gurashvili T, Chipashvili S, Bagashvili T, Andronikashvil G, Kvernadze G. One-trial visual recognition in cats. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2005;65(2):205-11.
10.    Okujava V, Natishvili T, Gurashvili T, Chipashvili S, Bagashvili T, Andronikashvil G, Kvernadze G. Vashakidze N. Maisuradze M. One-trial visual recognition in cats-The Role of Visual Stimulus Parameters. Georgian Journal of Neuroscienses.2005vol.1.n.4.13-18