მანანა დაშნიანი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია

+995 593 533 590

m.dashniani@lifescience.org.ge m.dashniani@yahoo.com

    

გიორგი ანდრონიკაშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

+995 599 381 464

g.andronikashvili@lifescience.org.ge gogiandro@gmail.com

     cv-geo-.pdf

დავით ნადარეიშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორია

+995 599 699 090

d.nadareishvili@lifescience.org.ge datkakh@yahoo.com

    

მალაქია ფირცხალავა

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია

+995 574 162 397

m.pirtskhalava@lifescience.org.ge malakpirtskhalava@gmail.com

     pirtskhalava-cv-geo.doc

მაია ბარბაქაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 599 233 819

maikobarbakadze@yahoo.com

     cv_-1.docx

მალხაზ მაყაშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

+995 577 501 576

malkhaz_makashvili@iliauni.edu.ge