მალხაზ მაყაშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია:

მხედველობის ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორიის გამგე ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში; ფსიქოფიზიოლოგიური კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში; მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი, მეცნიერებაში საქართველოს სახელმჭიფო პრემიის ლაურეატი. 1975 წელს დაამთავრა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი. 1975 წლიდან 2000 წლამდე მუშაობდა ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში,  2006 წლიდან - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში, 2024 წლიდან მუშაობს ივანე ბერიტაშვილის სახელობის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში. 1998 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია „ ჰემისფეროთაშორის ურთიერთქმედება შიზოფრენიით დაავადებულებში“, სპეციალობით ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია, ხოლო 1998 წელს სადოქტორო დისერტაცია „ადამიანის თავის ტვინის ჰემისფეროების ფუნქციური ასიმეტრია“,  იმავე სპეციალობით. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო მონოგრაფიები და სტატიები ქცევათმეცნიერების და ნეირო-და სოციალური ფსიქოლოგიის დარგში. არის სასკოლო სახელმძღვანელოების ავტორი. აქვს მიღებული მონაწილეობა საერთაშორისო კონფერენციებში და საგრანტო პროექტებში.

ინტერესთა სფერო:

ადამიანის და ცხოველთა ქცევის ნეიროფიზიოლოგიური საფუძვლები,  ქცევის ფსიქოლოგიური და კულტურული განმაპირობებლები.

რჩეული პუბლიკაციები:

სახელმძღვანელოები:

1.    მაყაშვილი მ., შესავალი ქცევის მექანიზმებში, ილიას უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 2015
2.    მაყაშვილი მ., ბურკიაშვილი ე., გერგაული მ., კომახიძე ს., თავის ტვინის ფუნქციური სისტემები, გამომცემლობა აკადემიური წიგნი, თბილისი, 2018
3.    მაყაშვილი მ., მასწავლებელთა დასახმარებლად, გამომცემლობა უსტარი, თბილისი, 2012

სტატიები:

1. Makashvili M., Gubianuri T., Reaction to snake photographs in subjects with different levels of snake fear, Mat. Conf. International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Turkey/Georgia, 2023
2. Makashvili M., Khadouri M., Taliashvili T., Gubianuri T. A Brief Report on School Pupils’ Perception Regarding Anti-smoking Messages, Emerging Trends in Disease and Health Research Vol. 2, 3 February 2022 , Page 110-115
3. Makashvili M.,  Andronikashvili  G.,  Bagashvili T., Gurashvili T.,   Gogeshvili K.,  Nadiradze T.,  Akhobadze  N. The anxiolytic effect of some plant extracts in clinical trials and animal models. World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences.2021, pp.38-43
4. Makashvili M., Gurgenidze A., Kopadze T. Callosal Transfer Test Performance in Patient with Multiple Sclerosis: A Case Report, Int J Psychiatr Res 2021; 4(6): 1-5.
5. Makashvili M.,  Bagashvili T.,  Andronikashvili  G., Gurashvili T.,  Akhobadze  N.,  Gogeshvili K.,  Okujava M. Anxiolytic Effect of the Treatment with the Lemon Balm(Melissa Officinalis L.) Tincture in Rats. Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series 2020,pp.129-135
6. Makashvili M., Kokrashvili E., Abuladze N., Enukidze N., Left-handers, retrained left-handers and right-handers: A comparative study, World J Advanced Res and Reviews, 2020, 01(01), 41-47
7. Makashvili M., Nikoleishvili S. Unilateral leftsided neglect in patient with ischemic stroke to the left brain hemisphere: A case report, American Journal of Applied Psychology, 6, 4, July 201, 83-87, 2017.
8. Makashvili M., Khadouri M. School pupils’ perception regarding anti-smoking propaganda, Research Journal of  Biology (Research and Reviews), 2016
9. Makashvili M., Tarkhan-Mouravi T. Gender Difference in the Motives for the Use of Facebook, Asian Journal of  Humanities and Social Studies (ISSN: 2321 – 2799), 2013