გიორგი ანდრონიკაშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორიის გამგე. 1984 წელს დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სამკურნალო ფაკულტეტი.1987 წელს დაამთავრა ექსპერიმენტული ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტის ასპირანტურა, სპეციალობით ,,ადამიანის და ცხოველთა ფიზიოლოგია“. 2004 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: ,,პირველადად გენერალიზებული მცირე ეპილეფსიური გულყრებისათვის დამახასიათებელი პიკ-ტალღოვანი განმუხტვების ნეიროფიზიოლოგიური მექანიზმები“. 1987-1990 წლებში მუშაობდა კლინიკური და ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ინსტიტუტის ექსპერიმენტული ნევროლოგიის განყოფილების მეცნიერ თანამშრომლად, ხოლო 1990-200 წლებში - თბილისის სახ. სამედიცინო უნივერსიტეტის ქსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორიის უფროს მეცნიერ თანამშრომლად. 2000-2007 წლებში იგი იკავებდა ექსპერიმენტული
ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის ქცევათმეცნიერების განყოფილებაში  უფროსი მეცნიერთანამშრომელის პოზიციას. 2007-2010 წლებში გიორგი ანდრონიკაშვილი იყო ექსპერიმენტული ნევროლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრის დირექტორი. 2010 წლიდან იგი ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორიის გამგეა.  07.08.2020-29.12.2020 პერიოდში გიორგი ანდრონიკაშვილი ასრულებდა ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის დირექტორის მოვალეობას.
გიორგი ანდრონიკაშვილს გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო პუბლიკაციები ადგილობრივ და საერთაშორისო  ჟურნალებში, აქტიურად მონაწილეობს სამეცნიერო ფორუმებსა  და საგრანტო პროექტებში.

ინტერესთა სფეროები

ცხოველთა ქცევის კვლევა სხვადასხვა სტრესულ გარემოში; ბიოლოგიური ფსიქიატრია; შფოთვის სამკურნალო მცენარეული საშუალებების კავკასიის ენდემების მოძიება და ტრანსლაციურ მედიცინაში მათი გამოცდა; მანგანუმური ტოქსიკური ენცეფალოპათიის ეტიო-პათოგენეზის და ამ პრობლემაზე სხვადასხვა ნეიროპროტექტორული პრეპარატების  გავლენის კვლევა.

პუბლიკაციები:

1.    Makashvili M.,  Andronikashvili  G.,  Bagashvili T., Gurashvili T.,   Gogeshvili K.,  Nadiradze T.,  Akhobadze  N. The anxiolytic effect of some plant extracts in clinical trials and animal models. World Journal of Biology Pharmacy and Health Sciences.2021, pp.38-43
2.    Makashvili M.,  Bagashvili T.,  Andronikashvili  G., Gurashvili T.,  Akhobadze  N.,  Gogeshvili K.,  Okujava M. Anxiolytic Effect of the Treatment with the Lemon Balm(Melissa Officinalis L.) Tincture in Rats. Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series 2020,pp.129-135
3.    Kvernadze G., Andronikashvili G., Gurashvili T., Chipashvili S., Gogeshvili K., Akhobadze N., Okujava M. Migraine,  a clinical  Study of the short-latency auditory evoked Potentials, Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series 2020,pp.255-263
4.     Pataraia G., Jorbenadze T., Bagashvili T., Andronikashvili G., Jorbenadze N., Mermanishvili T., Gurashvili T., Avalishvili M., Gogeshvili K.
Delayed Affects of Lead Exposure:An Experimental Model and Epidemiological Research Nova Science Publishers,USA, New York. 2018 pp.271-280
5.     Makashvili M., Bagashvili T., Andronikashvili G., Gurashvili T.,Akhobadze N.,Gogeshvili K., Okujava M., Giunashvili L. Grooming,Rearing and Stretch-Attend Posture in Response to Fur Moistening in Albino Mongrel Rat Nova Science Publishers,USA, New York, 2018  pp.145-152
6.    G. Kvernadze, G. Andronikashvili, T.Bagashvili, M. Okujava, T.Gurashvili, S.Chipashvili, K.Gogeshvili, N. Akhobadze, L.Mekoshvishvili, Experimental and Clinical Studies of Mn Toxic Encephalopathy Mechanism Preceedings of the Georgian National Academy of Sciences Biomedical Series Vol. 44,N3–4 2018 pp.155-163
7.     Pataraia G., Bagashvili T., Andronikashvili G.,Gurashvili T., Gogeshvili K., Avalishvili M.  Experimental Model and Currency of Experiment of Distant Results of Lead Exposition Georgian Med News 2017 N 2(263) 125-129
8.     Papuashvili  N., Bagashvili T., Jorbenadze T., Andronikashvili G., Chipashvili S.,Okujava M.,Gurashvili T. Manganizm Systemic,Cellular  and Molecular Mechanisms  of  Pysiological  Functions and Their Disorders Nova Science Publishers 2016 pp.289-295
9.    Kvernadze G., Andronikashvili G., Chipashvili S.,Gurashvili T.,Gogeshvili KSh. Akhobadze N.The study of brainstem auditory evoked potentials during brain concussion and residual effects of some inflammatory processes. Proc. Georgian  Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series, 2014,vol.40,No5-6, 221-235.
10.    Papuashvili N., Jorbenadze T., Bagashvili T., Andronikashvili G., Chipashvili S., Gurashvili T.,Gogeshvili K., Kvernadze G., Okujava M., Akhobadze N. The experimental model of manganum toxical encephalopathy. Proc. Georgian Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series, 2013, vol.39,No5-6, 237-249
11.     Bagashvili T, Jorbenadze T, Andronikashvili G, Gurashvili T, Lezhava L, Dzuliashvili S. Phathophysiological and pathohistologiacal aspects of generalized petit Mal epileptic discharge influence on visual recognition memery. Proc. Georgian Nat.Acad.Sci.,Biomed.Series,2011,vol.37,    N. 1-2, 5-14.
12.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Gogeshvili KSh, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava NV. Spatial recognition in cats: effects of parahippocampal lesions. Neurosci Behav Physiol. 2009 Sep;39(7):613-8.
13.     Okudzhava V., Natishvili T., Gogeshvili K., Gurashvili T., Chipashvili S.,მBagashvili T., Andronikashvili G., Kvernadze G., Okujava N., Visual Recognition Memory in Cats: Effects of Massed vs. Distributed Trials Bulletin of the  Georgian National Academy of Sciences. 2009 vol.3. n.2.168-171.
14.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava MV. Visual recognition memory-related slow potentials in the rhinal region of the cat brein cortex. Neurophysiology 2009. vol.41, n.4,327-335.
15.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Gogeshvili KSh, ChipashviliSA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Okudzhava NV. [Spatial recognition in cats: effects of parahippocampal lesions] : Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. 2008 May-Jun;58(3):331-8. [Article in Russian]
16.     Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Mitaishvili TI, Okudzhava MV. One trial visual recognition in cats: the role of the rhinal cortex. Neurosci Behav. Physiol. 2008 Jul;38(6):549-54.
17.    Okudzhava VM, Natishvili TA, Gurashvili TT, Chipashvili SA, Bagashvili TI, Andronikashvili GT, Kvernadze GG, Mitaishvili TI, Okudzhava MV. [Onetrial visual recognition in cats: the role of the rhinal cortex] Zh Vyssh Nerv Deiat Im I P Pavlova. 2007 Jul-Aug;57(4):471-8. Article in Russian]
18.    Okujava V, Natishvili T, Mishkin M, Gurashvili T, Chipashvili S, Bagashvili T, Andronikashvil G, Kvernadze G. One-trial visual recognition in cats. Acta Neurobiol Exp (Wars). 2005;65(2):205-11.
19.    Okujava V, Natishvili T, Gurashvili T, Chipashvili S, Bagashvili T, Andronikashvil G, Kvernadze G. Vashakidze N. Maisuradze M. One-trial visual recognition in cats-The Role of Visual Stimulus Parameters. Georgian Journal of Neuroscienses.2005vol.1.n.4.13-18