მაია ბარბაქაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

მაია  ბარბაქაძე  დაიბადა ქ. ფოთში 1970  წლის 8 მაისს.   1995 წელს დაამთავრა ქ. თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით. 2006  წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია. 1998-2006 წლებში  იყო  ი.ბერიტაშვილის  სახ. ფიზიოლოგიის ემოციათა  ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის  უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი. 2006-2010  წლებში   იყო ი. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ქცევისა და კოგნიტური განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი. 2010-2011  წლებში იყო  სიცოცხლის   შემსწავლელ მეცნიერებათა ცენტრის ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილების მეცნიერი თანამშრომელი. 2011-2021წწ - სსიპ ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილების უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი, ხოლო 2021 წლიდან - სსიპ ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერი თანამშრომელი.  არის 30-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. 
მონაწილეობდა საგრანტო პროექტებში :
2013-2015  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტი (FR/99/7-270/12F). დეპრესია ჰიპერაგზნებული ტვინის დაცვა თუ რისკ ფაქტორი? ძირითადი   შემსრულებელი;
2008-2010  საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტი (GNSF-228). დეპრესიისა  და ეპილეფსიის კომორბიდულობის  კვლევა   ცხოველურ მოდელებში. ძირითადი   შემსრულებელი;
2008-2010    საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის სამეცნიერო გრანტი (GNSF-238). ორსულობა  ჰიპერაგზნებული ტვინის  დაცვა    თუ  რისკ  ფაქტორი?   
2004-2005  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი - მონაწილე (გრანტი N 15). ეპილეფსიის  გავლენა    ვირთაგვის  ძილ-ღვიძილის ციკლსა და ქცევაზე.    
2002-2004 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი - მონაწილე (გრანტი N 14). ჰიპოთალამუსის  სხვადასხვა   უბნის  ელექტრული  გაღიზიანების    გავლენა  ვირთაგვის   ძილ-ღვიძილის   ციკლის  სტრუქტურასა  და ზოდაგ   ქცევაზე.
1999-2001  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გრანტი - მონაწილე (გრანტი N 15.) ექსპერიმენტულად გამოწვეული  შფოთვის მდგომარეობის  ნეიროფიზიოლოგიური გამოკვლევა   და ამ   მდგომარეობის   კორექციის მეთოდების  დასაბუთება.   

კვლევითი ინტერესები:

1.ეპილეფსიური აქტივობის მამოდულირებელი მექანიზმების კვლევა ეპილეფსიისადმი გენეტიკურად დეტერმინირებულ ცხოველებზე (აუდიოგენური კრუნჩხვები);
2. ეპილეფსიისადმი გენეტიკურად დეტერმინირებულ ცხოველებზე ემოციურ რეაქციებსა და ეპილეფსიურ აქტივობას შორის ურთიერთობა.

პუბლიკაციები:


1.Nadezhda Khizanishvili, Irine Bilanishvili, Zurab Sakvarelidze, Maia Barbakadze, Zakaria Nanobashvili. Some characteristics of neurons in the Reticular nucleus of the Thalamus.Proceeding of the Georgian National Academy of Sciences.Biomedical Series 2020.vol.46.No.5-6.pp.371-377.
2. Zaqaria I.Nanaobashvili, Irina G.Bilanishvili, Maia D,Barbakadze ,Tamar Z.Gaixarashvili,  Salome A. Dolidze,  Ketevan E. Khujadze, Levan X. Nachkebia, Nadejda A.Khizanishvili. Interaction  between Seizure and Theta Rhythm. Journal of Behavioral and brain science. (JBBS), 2020,10, pp.18-28.
3 Bilanishvili I. Barbakadze M, Khizanishvili N. Gaikharashvili T. Nanobashvili Z. Interaction between the thalamic reticular nucleus and the preoptic area neurons . Georgian Medical News No.12 (285 ). 2019. pp.116-119.
4.Nanobashvili Z. Bilanishvili I. Khizanishvili N. Barbakadze  M. Mood Disorders: Protection of the Hyper-excited  Brain or a Risk Factor? Journal of Behavioral and brain science . (JBBS) Vol.9.No.3.2019. 
5.Bilanishvili I., Khizanishvili N., Barbakadze M.,Samseishvili N.,Nanobashvili Z. The influence of Locus coeruleus on different activities of the thalamo-cortical systems. Georgian Medical News .No.12 (297 ). 2019. pp.141-14
6. Z.Nanobashvili, I.Bilanishvili, N.Khizanishvili, M.Barbakadze,Influence of the multiple audiogenic stimulation on the electrical activity of the inferior colliculi and thalamic reticular nucleus neurons. Proc.Georgiaნ.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2018.vol.44,no.3-4 .pp.247-251.
7.Barbakadze M., Bilanishvili I., Khizanishvili N., Dumbadze M., Nanobashvili Z. Neocortical impact on the audiogenic seizure activity development.Georgian Medical News . No 11 (284) 2018.pp.141-143.
8.Zakaria Nanobashvili, Tamar Chachua, Irine Bilanishvili, Nino Nebieridze, Maia Barbakadze and Nadejda Khizanishvili. Mood Disorders: Protection of the Hyretexcitable  Brain or a Risk Factor? .Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders. In: Systemic,Cellular and Molecular Mechanisms  New York. Proceeding 2018, Chapter 19.pp. 232-243.
9.Z.Nanobashvili., M.Barbakadze, M.Pruidze, I.Bilanishvili. Emotional disturbances:the protection of hyperactive brain or a risk-factor? Proc.Georgian. Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2017.vol.43,no.1-2 ..pp.29-35.
10. Z.Nanobashvili.N.Khizanishvili, I.Bilanishvili, Z.Sakvarelidze, , N.Samseishvili. The influence of thalamic reticular nucleus on reflex reactions of the spinal cord. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2017.vol.43,no.1-2 ..pp.37-42.
11. Maia Barbakadze,Irina Bilanishvili,Nana Khizanishvili,Marika   Chkhetiani,Irma Khachidze  and A.Koreli. Influence of Carbamazepine on Kindling Grades in Depressive and Non-Depressive Rats. New Developments in medical Researce.Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Proceedings of I. beritashvili Center for Experimental  Biomedicine) New York.Proceeding 2016  , Chapter 1.pp
13. Zakaria I. Nanobashvili, Arkadi G. Surmava, Irine G. Bilanishvili, Maia G. Barbaqadze, Magda D. Mariamidze, Nadejda A. Khizanishvili - Significance of the Thalamic Reticular Nucleus GABAergic Neurons in Normal and Pathological Activity of the Brain. Journal of Behavioral and Brain Science, 2, 436-444 , 2012.
14. Barbakadzt M., Bilanishvili I., Chkhetiani M.,  Khizanishvili N., Koreli A.  Influence of carbamazepine on kindling grades in depressive and non- depressive rats.  Georgian Median News., 2010.,N 5 (182)68-71.
15. M.Barbakadze, M.Chkhetiani, M.Mariamidze, A.Koreli. Animal model of reactive depression: all in two. Georgian Medical News., 2009.,5(170):101-104
16 M. Koridze, G. Papashvili, M. Barbakadze. Effect of multiple generalized seizures on the wakefulness-sleep cycle .Georgian  Medical  News., 2007., 5(146):  60-61, Printed In Georgia. All Rights Reserved.2003 NSWC
17. M. Barbakadze, M. Kavkasidze,  M. Koridze. Effects of immobilization stress on the wakefulness-sleep cycle.  Bull. Georgian Acad. Sci., 2002, 166 (1), 103-105.