მალაქია ფირცხალავა

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია