ალექსანდრე ქორელი

1941–2010

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ემოციათა ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

საურმაგ ბუთხუზი

1927-2010

ტკივილისა და ანალგეზიის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

გიორგი მჭედლიშვილი

1927-2010

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის სისხლის მიმოქცევის ფიზიოლოგიის და პათოლოგიის ლაბორატორია

კიაზო ნადარეიშვილი

1929–2010

რადიობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრის დირექტორი

ვახტანგ მოსიძე

1928-1999

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის პირობითი რეფლექსების (ჰემისფეროთა ურთიერთობის შემსწავლელი) ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ვალერიან ჩიკვაიძე

1928-1997

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ბოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

სერგი ნარიკაშვილი

1906–1992

ი. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ქერქისა და ქერქქვეშა სტრუქტურების ურთიერთობის ლაბორატორია

ალექსანდრე როიტბაკი

1919–1991

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის თავის ტვინის ქერქის ზოგადი ფიზიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

დიმიტრი გედევანიშვილი

1902-1990

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ტკივილისა და ანალგეზიის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

ნიკოლოზ ძიძიშვილი

1907–1987

ი. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ემოციათა ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

ალექსანდრე ბაკურაძე

1905-1987

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის პრიმატების ქცევის შემსწავლელი ლაბორატორია

პეტრე ქომეთიანი

1901-1984

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ბიოქიმიის განყოფილების ხელმძღვანელი