ალექსანდრე ბრეგაძე

1901-1978

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ცხოველთა ქცევის განყოფილების ხელმძღვანელი

მარინე ყუფარაძე

1923-1978

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნერვული სისტემის პათოფიზიოლოგიისა და მორფოლოგიის ლაბორატორია

არჩილ მიქელაძე

1929-1974

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ელექტრონული მიკროსკოპიის ლაბორატორია

გიორგი ვაწაძე

1883-1971

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის რადიობიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი

ვლადიმერ ვორონინი

1870–1960

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნერვული სისტემის პათოფიზიოლოგიისა და მორფოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელი