მარინე ყუფარაძე

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნერვული სისტემის პათოფიზიოლოგიისა და მორფოლოგიის ლაბორატორია

ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოიგიის ინსტიტუტის ნერვული სისტემის პათოფიზიოლოგიისა და მორფოლოგიის ლაბორატორიის მეცნიერ-თანამშრომელი. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის პირველი დოქტორი ქალბატონი. იგი ერთერთი პირვერლთაგანია, ვინც მუშაობდა ფუნქციური მორფოლოგიის საკითხებზე.
მან მონაწილეობა მიიღო და მოხსენებებით გამოვიდა რამდენიმე  საკავშირო და სამხარეო კონფერენციებზე და ყრილობებზე. მან თავი გამოიჩინა როგორც მეტად მუყაითმა და კეთილსინდისიერმა მეცნიერმა და გამოცდილმა ექსპერიმენტატორმა.