ალექსანდრე ბრეგაძე

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ცხოველთა ქცევის განყოფილების ხელმძღვანელი

ალექსანდრე ბრეგაძე დაიბადა 1901 წლის 29 მარტს ქ.ქუთაისში
1926 წლიდან მუშაობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრის ლაბორანტად, 1928 წლიდან - ასისტენტად, შემდეგ, 1930 წლიდან - დოცენტად. 1941 წელს მან დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია ბიოლოგიაში. იმავე წელს მას მიენიჭა პროფესორის წოდება. 1960 წლიდან ა.ბრეგაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრას ხელმძღვანელობდა.
ა.ბრეგაძის ძირითადი შრომებია:
„კვების ინდიციდური რეაქციების გამომუშავება შინაურ კურდღლებზე“ (1929),
„ძაღლის ინდივიდური რეაქცია რიგობით თვლაზე“ (1936),
„ერთსა და იმავე გამღიზიანებელზე მორიგეობით სხვადასხვაგვარ რეაქციათა გამომუშავება“(1965) და სხვა.
1937 წ. ა.ბრეგაძე გახდა ივანე ბერიტაშვილის სახელობის პრემიის ლაურეატი;
1972 წ. მას მიენიჭა საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის საპატიო წოდება.
1974 და 1976 წწ. იგი დაჯილდოვდა თსუ-ს უმაღლესი ჯილდოთი, აკადემიკოს ი. ჯავახიშვილის მედლით.
ა.ბრეგაძე გარდაიცვალა 1978 წლის 10 მაისს. დაკრძალულია თბილისში, საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.