ვალერიან ჩიკვაიძე

ი.ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ბოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი