მაია ცაგარელი

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ტკივილისა და ანალგეზიის ლაბორატორია