გიორგი ლობჟანიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, სიცოცხლის შემსწავლელ მეცნიერებათა აკადემიური დოქტორი

თავის ტვინის ულტრა და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია