ნადეჟდა ჯაფარიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის ულტრა- და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია