ელენე აბზიანიძე

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ელენე აბზიანიძე არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ემერიტუსი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოში პირველი:  მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპარტამენტის დაარსების ინიციატორი და ხელძღვანელი (2006-2019), სამედიცინო გენეტიკის და ეპიგენეტიკის საქართველოს საზოგადოების დამფუძნებელი და პრეზიდენტი (2014-დან - http://geneticsgeorgia.org/); „მოლეკულური გენეტიკის და ეპიგენეტიკის ექსპერიმენტული ლაბორატორიის“ დაფუძნებისა და გახსნის ორგანიზატორი (2014-),  თსსუ-ის სტუდენტთა სამეცნიერო დებატ კლუბის მომავალი ეკუთვნის გენეტიკას“(Future Belong to Genetics-FBG 1994-) დამფუძნებელი და ორგანიზატორი. ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელი;  საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოების და საქართველოს ნეირომეცნიერებათა ასოციაციის ბორდის  წევრი, ასევე არაერთი საერთაშორისო ასოციაციის (ESHG, IBRO, FENS, IPSP) წევრი.
ელენე აბზიანიძე იყო საქართველოში ფიზიოლოგიური სკოლის ფუძემდებლის – აკადემიკოს ივანე ბერიტაშვილის და აკადემიკოს თენგიზ ონიანის ასპირანტი (1966-1969). მან მიიღო ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატის (1970) და შემდეგ ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის (1991) ხარისხი საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში.  წლების განმავლობაში ის ამავე ინსტიტუტში მუშაობდა უმცროს, უფროს და მთავარ მეცნიერ თანამშრომლად (1970-1993). შემდეგ მან თავისი კარიერა გააგრძელა თსსუ-ის სამედიცინო ბიოლოგიის და გენეტიკის კათედრის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე (1993-2005)  და ასევე ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ტკივილისა და ანალგეზიის შემსწავლელ ლაბორატორიაში. ელენე აბზიანიძე წარმატებით უთავსებს ერთმანეთს სამეცნიერო, სასწავლო–საგანმანათლებლო და ექსპერიმენტულ მუშაობას. ის არის 200-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, 10 სადოქტორო დისერტაციის ხელმძღვანელი. იგი არის არაერთი საერთაშორისო და ადგილობრივი საგრანტო პროექტის მონაწილე. წლების განმავლობაში, იგი შეისწავლის ტკივილის ქცევით და ეპიგენეტიკურ ასპექტებს. დღეს მისი სამეცნიერო კვლევა ეხება ისეთ საკითხების გარკვევას, რომელიც საფუძვლად უდევს ანთებითი პროცესების ეპიგენეტიკურ მექანიზმებს და მასთან დაკავშირებულ დაავადებებს.
ელენე აბზიანიძე არის არაერთი ადგილობრივი და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ორგანიზატორი და აქტიურადაა ჩართული საჯარო აქტივობებში. მისივე ორგანიზებით და ხელმძღვანელობით საქართველოში პირველად ჩატარდა აკრედიტირებული კონფერენციები: „გენომიკა და ეპიგენომიკა პერსონალიზებულ/ზუსტ მედიცინაში“ (2016, 2017), „ადამიანის გენომი და ჯანმრთელობა“ - პირველი და მეორე  საერთაშორისო კონფერენციები საქართველოში (2018, 2019), რომლებიც მხარდაჭერილი იყო რუსთაველის ფონდის მიერ (https://tsmu.edu/hgh2018, https://tsmu.edu/hgh2019), ასევე 25 სტუდენტთა სამეცნიერო დებატ-კონფერენცია (1994-2014), დნმ-ის დღისადმი მიძღვნილი  შვიდი ესეების კონკურსი (2015-2021) და არაერთი საქველმოქმედო აქცია.
ელენე აბზიანიძის ინიციატივით, ხელმძღვანელობით და  რედაქტორობით პირველად ქართულ ბიოსამედიცინო სივრცეში ითარგმნა საერთაშორისოდ აღიარებული სახელმძღვანელო: „ტომპსონი & ტომპსონი - გენეტიკა მედიცინაში“ (2008, მე-7 ლიცენზირებული გამოცემა, 584გვ. IBSN 978-9941-0-0275-5) და 2016 წელს გამოიცა სახელმძღვანელოს „ტომპსონი & ტომპსონი - გენეტიკა მედიცინაში“ (მე-8 ლიცენზირებული განახლებული თარგმანი გვ.568, IBSN 978-9941-0-0275-5); ეს იყო უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა სამედიცინო განათლების მოდერნიზაციაში. ექიმების ახალმა თაობა ამ სახელმძღვანელოს დახმარებით მნიშვნელოვანი ცოდნა შეიძინა გენეტიკაში. ელენე აბზიანიძე მთარგმნელი და რედაქტორია ქართულ ენაზე გამოცემული სხვა ისეთი პუბლიკაციებისა, როგორიცაა ნესა ქერის ცნობილი წიგნი „ეპიგენეტიკური რევოლუცია“ (2014, ISBN 978-9941-0-6974-1) და კარენ ვიპონდის „გენეტიკა სამედიცინო სპეციალობების სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი ექიმებისთვის“ (2014 ISBN 978-9941-0-6698-6), პ. კემპი & კ. არმსი “ბიოლოგია” (1998 -ადაპტირებული თარგმანი). იგი არის სახელმძღვანელოს ავტორი - „ბიოლოგია“ (I, II, III ტ. 1997, 1998, 2001).
მისი ინიციატივით და ძალისხმევით თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის მოლეკულური და სამედიცინო გენეტიკის დეპატამენტში სხვადასხვა დროს დანერგილი იყო ამერიკის ადამიანის და სამედიცინო გენეტიკის პროფესორთა ასოციაციის (APHMG) / ამერიკის ადამიანის გენეტიკის საზოგადოების (ASHG) მიერ შემუშავებული კურიკულუმები (1995 წლისა და 2001 წლის გამოცემები). ამჟამად კი დეპარტამენტი ხელმძღვანელობს ACGME (Accreditation Council for Graduate Medical Education)-სა და APHMG (Association of Professors of Human and Medical Genetics)-ს 2013 წლის კომპეტენციებით, რომლებიც გაწერილია ჯანდაცვის ყველა სფეროს სტუდენტთა პროგრამებში. მისი ინიციატივით 2019 წლიდან დეპარტამენტში დაიწყო პროექტზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდის (project-based learning (PBL) და ჟურნალ კლუბის (Journal Club)პროექტის დამუშავება, რომელიც დღეს წარმატებით ხორციელდება.
ელენე აბზიანიძის თაოსნობით აღდგენილ იქნა თსსუ-ის ბიოლოგიური მუზეუმი (1997), რომელშიც წარმოდგენილია უნიკალური 200 წლიანი ექსპონატები.
მას მიღებული აქვს ღირსების ორდენი (2002, # 05056). იუნესკოს მიერ დაწესებული მეცნიერების მსოფლიო დღესთან დაკავშირებით საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მიერ დაჯილდოვებულია საპატიო სიგელით სამეცნიერო მიღწევებისთვის ფიზიოლოგიაში (2017). 2020-თსსუ-ის 90 წელთან დაკავშირებით მიღებული აქვს  მადლობის სიგელი საქართველოში უმაღლესი სამედიცინო განათლების სისტემის განვითარებაში შეტანილი ღვაწლისთვის.  

კვლევის ინტერესი

უკანასკნელ  წლებში ჩატარებული კვლევები მიუთითებს ეპიგენეტიკური მექანიზმების (დნმ-ის მეთილირება და ჰისტონების მოდიციკაციები) მონაწილეობაზე როგორც ტკივილის განვითარებაში,  ისე ტკივილის მდგომარეობის შენარჩუნებაში და ანთებითი პროცესების განვითარებაში. ცნობილია, რომ ეპიგენეტიკური მექანიზმები შექცევადია და შესაძლებელია მათი მართვა სხვადასხვა ე.წ. ეპიგენეტიკური აგენტებით.  სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება იმ   მოლეკულური მექანიზმების გარკვევა, რომლებიც საფუძვლად უდევს  ანთებითი მედიატორების და ტკივილის პერცეპციას შორის ურთიერთკავშირს, ასევე ინდივიდუალურ გენომზე დაფუძნებული სპეციფიკური, სელექტიური ტკივილგამაყუჩებელი პრეპარატების და ეპიგენეტიკური აგენტების  შერჩევას, რაც  შეიძლება საფუძველი გახდეს ახალი ფარმაკოლოგიური მკურნალობისთვის.  დღეს  ჩვენი სამეცნიერო კვლევა ეხება იმ საკითხის გარკვევას, რომელიც საფუძვლად უდევს ანთებითი პროცესების ეპიგენეტიკურ მექანიზმებს და მასთან დაკავშირებულ მდგომარეობებს., ეპიგენეტიკური პროფილის დადგენა ანთებითი პროცესების  დროს და აგრეთვე  FDA-ის მიერ დამტკიცებული ახალი ეპიგენეტიკური აგენტების გამოყენების გზების ძიება    და  მკურნალობის სტრატეგიის განსაზღვრას, რაც  ახალ  პერსპექტივებს აჩენს ამ მიმართულებით.

სამევნიერო სტატიების სრული სია:

1.    Kvaratskhelia, E., Chokoshvili, D., Kvintradze, M. Surmava, S., Dzagoevi, K.,  Borry P., Abzianidze E. Public attitudes towards the genetic testing in Georgia. J Community Genet (2021). https://doi.org/10.1007/s12687-021-00522-7
2.    Kvaratskhelia T., Abzianidze E., Asatiani K., Kvintradze M., Kvaratskhelia, E. Methylenetetrahydrofolate Reductase (MTHFR) C677T and A1298C Polymorphisms in Georgian Females with Hypothyroidism; Global Med Genet 2020;00:1–4, https://doi.org/10.1055/s-0040-1714091.ISSN2699-9404
3.    Abzianidze E. E. Kvaratskhelia, M.Zarandia, M.Kvintradze, Tkemaladze T.,T. Gorgiladze N.Tsiklauri, G.Gurtskaia,  M.Tsagareli, Methylation status of IL-1β and TNF-α genes in inflammatory pain model, Proc. of Geo. Acad. Sci. 2020, vol. 46, N3-4, pp.69-77
4.    E. Abzianidze, E. Kvaratskhelia, M. Chipashvili, Ts. Gigineishvili, El. Imnadze, T. Tkemaladze, Challenges and achievements of genetic education in Republic of Georgia among medical professionals,. European Journal of Human Genetics 2020 v.28, supp. 1. pp. 775-776, Springer Nature Group www.nature.com/ejhg/ 1040 , ISSN 1476-5438 https://doi.org/10.1038/s41431-020-00739-z
5.    Tkemaladze T, Abzianidze E, Kvaratskhelia E, Ghughunishvili M, Skrahina V, Rolfs A. Lacrimo-auriculo-dento-digital LADD syndrome: first case report of a Georgian patient. (E-P11.059).  European Journal of Human Genetics2020  v.28, supp. 1. p. 919 ISSN 1476-5438 https://doi.org/10.1038/s41431-020-00739-z
6.    Kraveishvili N., M. Kvintradze , S. Surmava , M. Zarandia , T. Gorgiladze, E. Kvaratskhel.ia , E. Abzianidze., DNA methylation status of interspersed repetitive sequences and pro-inflammatory cytokines in migraine patients with MTHFR C667T variant,2020 European Journal of Human Genetics v.28, supp. 1. pp.797 ISSN 1476-5438 https://doi.org/10.1038/s41431-020-00739-z
7.    Kvaratskhelia, E., M. Zarandia, T. Tkemaladze, E. Ekaladze, N. Tevzadze, E. Abzianidze. Development of the course in laboratory genetics and genomics for medical students in the Republic of Georgia. European Journal of Human Genetics 2020 v.28, supp. 1. pp.778 ISSN 1476-5438 https://doi.org/10.1038/s41431-020-00739-z
8.    N. Kraveishvili, E. kvaratskhelia, M. Zarandia, M. Kvintradze, E. AbzianidzeFrequency of MTHFR gene C677T polymorphism in Georgian patients with migraine  ISSN-0321-1665 Proc. Georgian Nat. Acad. Sci., Biomed. Series, 2020, vol.47,N3-4
9.    Kvaratskhelia, E.Kvaratskhelia T., Surmava S., Asatiani K., Kvintradze M., Abzianidze E. Association between MTHFR Gene Polymorphisms (C677T, A1298C) and Subclinical Hypothyroidism Susceptibility ISSN : 2376-0133 | www.austinpublishinggroup.com, Journal of Endocrine Disorders 2020;
10.    S. Aaq. Hasan, R.Pawirotaroeno, S. Abr. Hasan, E. Abzianidze Role of Chronic Alcoholism Causing Cancer in Omnivores and Vegetarians through Epigenetic Modifications, Global Med Genet 2020;7:80–86.
11.    Abzianidze E., Kvaratskhelia E., Zarandia M., Dzagoevi K., Tkemaladze T., Gurtskaia G., Tsiklauri N., Tsagareli M.G. DNA methyltransferases as a target for chronic pain treatment.  In: Hyperalgesia and Allodynia: A Closer Look. Symptoms, Mechanisms and Treatment. M.G. Tsagareli (Ed.). New York: Nova, , pp. 135-158, 2019
12.    E. Abzianidze, E,. Kvaratkhelia, T.Tkemaladze, N.Tsiklauri, G. Gurtskaia, M. Tsagareli   Biomarkers for chronic inflammatory pain model. In: Proc. IV Int. Congr. Beritashvili Soc. Physiol. Georgia. Proc. Georgian Natl. Acad. Sci., 2019, 45(3-4): 49-51 (Georgian, English)
13.    Kvaratskhelia E., M. Ghughunishvili, M. Gagua, T. Tkemaladze, S. Surmava, M. Kvintradze,
E. Abzianidze, Hypomethylation of TNF-alpha gene promoter in patients with Cystic Fibrosis, European Journal of Human Genetics 2019, v.27 , supp.2 p.1910-1911, https://doi.org/10.1038/s41431-019-0493-3
14.    Kvaratskhelia E., M. Kvintradze, D. Chokoshvili, K. Dzagoevi, S. Surmava, E. Abzianidze A survey of public attitudes toward genetic services in Georgia. European Journal of Human Genetics,2019 V. 27, supp, 2, pp. 1804-1805 doi.org/10.1038/s41431-019-0494-2
15.    Abzianidze E. Genomic Medicine Education Initiatives in Georgia: Key messages and Core Ideas
“Human Genome and Health” 2019  N,2: 1-5 ISSN2587-4802
16.    Kvaratskhelia T., M. Kvintradze, M. Zarandia, E. Kvaratskhelia, E. Abzianidze, Methylation status of the Alu repetitive sequence insubclinical hypothyroidism patients with T677C variantof MTHFR gene European Journal of Human Genetics 2019, v.27 , supp.2 p., https://doi.org/10.1038/s41431-019-0493-3
17.    Kvaratskhela E., Kvaratskhelia T., Kakulia M., Abzianidze E; MTHFR 677 TT genotype and hyperhomocysteinemia in patient with Subclinical Hypothyroidism, a case report,
 1512-0392,  Clinical and Experimental Medicine 2019,  N5,26-32
18.    Tkemaladze T., Kvaratskhelia E., M.Zarandia Abzianidze E. Biomarkers for chronic inflammatory pain model. Proc. of Geo. Acad. Sci. 2019, Vol. 45, N 3-4
19.    Kankava K., Kvaratskhelia E., Burkadze G., Tsikhiseli G., Azanishvili T., Tkemaladze T., Abzianidze E. Assessment of the Value of Methylation Features in Different Tissues for Preoperative Identification of High-risk Breast Tumors. Georgian Medical News 2019, N4 (265), pp. 144-152,
20.    Kankava K.,Kvaratskhelia E., Kvaratskhelia T., Burkadze G., Abzianidze E. Repetitive Element Methylation As a Marker for Global DNA Methylation: Yes or No? Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Biomedical Series, 2019, Vol.45, N5- 6:485-492
21.    Abzianidze E. Genomic Medicine Education Initiatives in Georgia: Key Messages and Core Ideas International Journal of Human Genome and Health,2019, Tbilisi, v.2, N1, 2-6, ISSN 2587- 4802
22.    T. Tkemaladze, E. Kvaratskhelia, E. Abzianidze. Association of epilepsy, antiepileptic drugs and cognitive performance in dizygotic twins with Fragile X syndrome. European Journal of Human Genetics, v. 27, supp, 2, 1845-1846,2019, https://doi.org/10.1038/s41431-019-0493-3
23.    T. Tkemaladze, M. Ghughunishvili1, E. Kvaratskhelia, B. Partskhaladze, E. Abzianidze. Biomarker Clinical Study in Georgia: Results and Perspectives. Human Genome and Health 2nd  International Conference 2019 p. 18, ISSN 2587- 4802
24.    E. Kvaratskhelia, M. Ghughunishvili, T. Tkemaladze, M. Zarandia, M. Gagua, N. Kvaratskhelia, E. Abzianidze. DNA methylation of proximal CpG motif of interleukin-10 promoter in Cystic Fibrosis. International Journal of Human Genome and Health,  Online abstracts, p. 33,2019
25.    Kvaratskhelia T., E. Kvaratskhelia, E.Abzianidze, Frequency of Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene C677T polymorphism in Georgian female population with Subclinical Hypothyroidism ,International Journal of Human Genome and Health, 2019, Tbilisi,v.2,N-1, 31-32. ISSN 2567-4802
26.    Kraveishvili N., E. Kvaratskhelia, M.Zarandia, M.Kvintradze, E.Abzianidze, MTHFR Gene C677T Polymorphism and Related Epigenetic Changes Association with the risk of Development Migraine in the Georgian Population, International Journal of Human Genome and Health,2019, Tbilisi,V.2, N1, 2-6, ISSN 2587- 4802
27.    Abzianidze E., Kvaratskhelia E., Zarandia M., Dzagoevi K., Tkemaladze T., Gurtskaia G., Tsiklauri N., Tsagareli M.G. DNA methyltransferases as a target for chronic pain treatment.  In: Hyperalgesia and Allodynia: A Closer Look. Symptoms, Mechanisms and Treatment. M.G. Tsagareli (Ed.). New York: Nova, pp. 135-158, ISBN: 978-1-53614-537-3,  2019,
28.    Tsiklauri N, Nozadze, Pirkulashvili  N, Gurtskaia G, Nebieridze M, Abzianidze E,  Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance to NSAIDs in the anterior cingulate cortex is mediated via endogenous opioid mechanism, BMC Pharmacology and Toxicology 19:2,  DOI 10.1186/s40360-017-0193-y,2018,
29.    Tsiklauri N., Pirkulashvili N., Nozadze I., Tsagareli N., Nebieridze M., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G.  Brain limbic areas involved in the tolerance of NSAIDs via opioid mechanism. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders New York: Nova, pp. 281-301,2018,.
30.    I. Nozadze, N. Tsiklauri, G. Gurtskaia, E.Abzianidze, M.G. Tsagareli. Role of Transient Receptor Potential Channels in Itch and Pain Sensations  Bull. Georg. Natl. Acad. Sci. vol. 12, no. 1, 118- 123,  2018
31.    Tsagareli M., Nozadze I., Gurtskaia G., Tsiklauri N., Abzianidze E.  The transient receptor potential channels’ agonist-evoked hyperalgesia and allodynia. Proc. Georgian Natl. Acad. Sci., Biomed. Series, Vol. 44, Nos. 3-4, pp. 291-305. 2018,
32.    Kankava K., Kvaratskhelia E., Burkadze G., Kokhreidze I., Gogohkila N., Abzianidze E - LINE-1 Methylation in Blood and Tissues of Patients with Breast Cancer, Georgian Medical News, March  3(276):107-112; 2018;
33.    E. Abzianidze T. Gorgiladze, E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze,Tsilosani N. Gurtskaia G.,  Tsagareli, M. G. Interaction of opioid and 5HT receptor in pain matix structure Proc. of Geo. Acad. Sci. N5-6, pp. 203-210, 2017
34.    Gorgiladze T., Nozadze I., Tkemaladze T., Tsagareli M. Abzianidze E., A NSAID’s antinociception is mediated by the opioid mechanism in the nucleus raphe magnus. Georgian Medical News N4 (265), pp.99-104, 2017
35.    Kvaratskhelia T., Kvaratskhelia E., Kankava K., Abzianidze E. MTHFR gene C677T polymorphism and levels of DNA methyltransferases in subclinical hypothyroidism. Georgian Medical News, No 3, pp.19-24, 2017
36.    Gorgiladze T., Nozadze I., Gurtskaia G., Abzianidze E. Pharmacologic evidance for the modulation of nociception by NRM. Proc. of Geo. Acad. Sci. N3-4, pp 111-1118, 2017
37.    Gorgiladze T., Nozadze I., Gurtskaia G., Abzianidze E., Neuronal activity and Neuropharmacological analysis of neucleus raphe Magnus. Proc. of Geo. Acad. Sci. N3-4, pp. 103-110, 2017
38.    Kvaratskhelia E., Dabrundashvili N., Gagua M., Maisuradze E., Kamkamidze M., Abzianidze E. The DNA methyltransferase inhibitor 5-Azacitidine alters the cytokine secretion pattern in  T cells from patients with Cystic Fibrosis; Georgian Medical News., 11, 2017;
39.    Gorgiladze T., E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze, I. Nozadze, M. Tsagareli, E. Abzianidze. 5-Azacitidine and NSAIDs alter levels of DNA methyltransferases in nucleus raphe magnus in formalin induced inflammatory pain. ESHG conference abstract 2017-A-1732-ESHG; European Journal of Human Genetics,  abstracts, -A-1732 2017
40.    ე. აბზიანიძე, ლიცენზირებული თარგმანის რედაქტორი; სარედაქციო-მთარგმნელობითი ჯგუფი:'ე. აბზიანიძე, ე. კვარაცხელია, თ. ტყემალაძე. tompsoni & tompsoni. "genetika medicinaSi". r. ლ. ნუსბაუმი, რ. რ. მაკლაინსი, ჰ. ფ. ვილარდი (სახელმძღვანელო, მე-8 გამოცემა, 560გვ.). IBSN 978-9941-0-9128-5   თბილისი 2016
41.    Kankava K., Kvaratskhelia E., Abzianidze E. A Study on the Relationship between Levels of Methyltransferases in PBMC and Characteristics of Tumor in Patients with Ductal Invasive Carcinoma of Breast. Georgian Medical News, No 10 (259): 31-36, 2016
42.    Kvaratskhelia, E., Dabrundashvili N., Maisuradze E., Gagua M.,  Abzianidze E. A link between DNA methylation and histone modifications in T-cells from patients with Cystic Fibrosis. Experimental and Clinical Medicine;  N2. p24-27, 2016   
43.    E. Abzianidze, E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze, G. Gurtskaia, N. Tsiklauri, M. Nebieridze, L. Nozadze, M. Tsagareli. DNA methylation levels in formalin induced orofacial pain. European Journal of Human Genetics,   abstracts, E-P17.06, p.718, 2016
44.    E. Kvaratskhelia, N. Dabrundashvili, E. Maisuradze,, M. Gagua1, L. Margvelashvili, E. Abzianidze. Hypomethylation of long interspersed nuclear element-1 (LINE-1) in T-Lymphocytes from patients with CF. European Journal of Human Genetics,  abstracts, P17.12, p. 508, 2016
45.    T. Kvaratskhelia, Kvaratskhelia, K. Kankava,  E. Abzianidze. Association of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene 677 C > T polymorphism with epigenetic changes in Georgian patients with primary hypothyroidism unspecified. European Journal of Human Genetics,  abstracts, E-P17.11, p. 720, 2016
46.    K. Kankava, T. Kvaratskhelia, E. Kvaratskhelia, E. Abzianidze. Association of DNMT1/3a and H3K4 methyltransferase levels with size, grade and phenotype of invasive ductal carcinoma of breast. European Journal of Human Genetics,  abstracts, P17.21, p.511, 2016
47.    Kankava K., Kvaratskhelia E., Abzianidze E. - A Study on the Relationship between Levels of Methyltransferases in PBMC and Characteristics of Tumor in Patients with Ductal Invasive Carcinoma of Breast. Georgian Medical News, 2016; 10(259):31-35
48.    Tsiklauri N, Nozadze, Pirkulashvili  N, Gurtskaia G, Nebieridze M, Abzianidze E,  Tsagareli M.G. Cellular Mechanisms of Antinociceptive Tolerance to Non-Steroidal Anti-Inflammatory Drugs. Proc. Beritashvili Center of  Exp Biomedicine,271-289, Nova Science, New York. 2016
49.    Nozadze I, Tsiklauri N, Gurtskaia G,  Abzianidze E,  Tsagareli M.G. TRP Channels in Thermal Pain Sensation. Proc. Beritashvili Center of Exp Biomedicine, Nova Science, 339-363,New York, 2016
50.    I.  Nozadze, N. Tsiklauri, G. Gurtskaia, E.  Abzianidze, M. G. Tsagareli. Menthol does not Affect NSAIDs Effects in Behavioral Tests on Rats. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, vol. 10, no. 1, 2016
51.    ე. აბზიანიძე, მ. ჭიპაშვილი - ქართული გამოცემის რედაქტორები, სარედაქციო-მთარგმნელობითი ჯგუფი: ც. გიგინეიშვილი, ე. იმნაძე, ე. კვარაცხელია, თ. ტყემალაძე. ადამიანის ქრომოსომული დაავადებების ციტოგენეტიკური და ექოგრაფიული მონაცემები. თბილისი, 112 გვ, 2015
52.    Абзианидзе Е.В., Кварацхелия Е.Б, Ткемаладзе Т., Гурцкая Г.П., Цагарели М. Г. Эпигенетическая модификация острой воспалительной боли. Медицинская генетика, т. 14, 2 (152), стр, 3, 2015
53.    Kvaratskhelia, E., Dabrundashvili N., Maisuradze E., Gagua M., Topuria T., Margvelashvili L., Tkemaladze T.T., Abzianidze E. Epigenetic modifiers of cystic fibrosis. European Journal of Human Genetics, vol. 23,Supp.1 pp.322, 2015
54.    Tkemaladze T. Oexle K., Melikishvili G., Kvaratskhelia, Tchankvetadze S., Abzianidze E. Partial monosomy 5p and partial trisomy 13p in a patient with cat-like cry and postaxial polidactily detected by SNP array – a case report. European Journal of Human Genetics, vol. 23,Supp.1pp.215, 2015
55.    Tsiklauri N., Nozadze I., Nebieridze M., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G. Antinociceptive tolerance to NSAIDS microinjected into dorsal hippocampus of rats is due to pharmacological tolerance. Georgian Medical News, No 2 (239): 109-113, 2015
56.      Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E. Tolerance to NSAIDs Microinjected into Dorsal Hippocampus of Rats is due to Pharmacological Tolerance. Georgian Med. News No. 1 (236) 2015.  
57.    Abzianidze, E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze, G. Gurtskaia M. Nebieridze, M. G. L. Nozadze, M.Tsagareli. Acute inflammatory pain and DNA methyltransferases. Abstracts of the International Behavioral Neuroscience Society. vol. 23, pp. 80-81, 2014
58.    ე. აბზიანიძე, ე. კვარაცხელია, თ. ტყემალაძე. ლიცენზირებული  თარგმანის რედაქტორები და მთარგმნელები. ნესა კერი “ეპიგენეტიკური რევოლუცია”. ISBN 978-9941-0-6974-1, თბილისი, 380გვ. 2014
59.    ე. აბზიანიძე, ე. კვარაცხელია, თ. ტყემალაძე. ლიცენზირებული  თარგმანის რედაქტორები და მთარგმნელები კარლ ვიპონდი “გენეტიკა” სამედიცინო სპეციალობის სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი ექიმებისათვის. ISBN 978-9941-0-6698-6,  თბილისი, 214გვ. 2014
60.    Abzianidze E.  Kvaratskhelia, E.B., Tkemaladze T.T., Kankava K. Epigenetic Regulation of Acute Inflammatory Pain. Georgian Medical News No 10 (235): 78-81. 2014
61.    Kvaratskhelia, E.B., Tkemaladze T.T., Abzianidze E.V Expression Pattern of DNA-Methyltransferases and Its Implication in Health .Georgian Medical News, N3, 228, 76-81 2014
62.    AbzianidzeE. , E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze, K. Kankava, G. Gurtskaia, L. Nozadze, M.G. Tsagareli. DNA methyltransferases and acute inflammatory pain. European Journal of Human Genetics, vol.22.suppl.1 p.309.2014
63.    Abzianidze, E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze, G. Gurtskaia M. Nebieridze, M. G. L. Nozadze, M.Tsagareli. Acute inflammatory pain Behavioral Neuroscience Society (IBNS) Congress, Abstracts of the International Behavioral Neuroscience Society (IBNS) vol.22, p 80-81, Las Vegas, Nevada 2014
64.    Abzianidze E.V., Gorgiladze T.A., Tkemaladze T.T., Berishvili V.G., Kartvelishvili K., Partskhaladze B.G., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. The effects of morphine injection in central nucleus of amygdala on firing PAG neurons and tail flick.  Proc. Conference “Physiological Mechanisms of Organism’s Functional Regulation”, pp. 39-43, Yerevan, 2012,
65.    Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Iodi Carstens M., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E., Carstens E. Some Effects of Mustard Oil and Cinnamaldehyde on Spinal Neuronal Responses to Cutaneous Stimuli in Male Rats. Bull. Georgian  Nation. Acad. of  Sci., vol.6,  no.3, pp.104-116, 2012
66.    Labakhua T.,  Janashia T., Gedevanishvili G.,  Tkemaladze T., Abzianidze E.   Modulation of  postsynaptic reactions of  somatosensory nociceptive  cells by  stimulation of  raphe magnus. Georgian Med. News. 1(202), 54-60, 2012
67.    Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Iodi Carstens M., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E., Carstens E.  Behavioral and electrophysiological study of the effects of thermosensitive TRP channel agonists on touch, temperature and pain sensations.  Proc. conference  “Physiological Mechanisms of Organism’s Functional Regulation”, pp. 352-357 Yerevan, 2012
68.    Gurtskaia G., Tsiklauri N., Nozadze I., Abzianidze E., Tsagareli M.G.  Antinociceptive tolerance effects of NSAIDs  .  Proc. Conference “Physiological Mechanisms of Organism’s Functional Regulation”, pp. 140-144, Yerevan, 2012
69.    Labakhua T.,  Janashia T., Gedevanishvili G.,  Tkemaladze T., Abzianidze E.   Modulation of  postsynaptic reactions of  somatosensory nociceptive  cells by morphine, phentanyl  and stimulation of  periaqueductal gray. Journal: European Neuropsychopharmacology. vol. 21, Suppl. 3, p. S 353., 2011
70.    E. Abzianidze, T. Gorgiladze, V. Berishvili, T. Tkemaladze, K. Kartvelishvili, G. Gurtskaia, M. Tsagareli. The rostral ventral medulla contributes to the production of antinociception in pain. Journal: European Neuropsychopharmacology. vol. 21, pp. S295-S295, 2011
71.    Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.  Opioid sensitivity of nucleus raphe magnus after analgesia by non-steroidal anti-inflammatory drugs. Georgian Med. News, 2011, Vol. 18, No.1 (190), pp. 50-55
72.    Tsagareli M., Nozadze I., Tskilauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E. Behavioral study of thermal pain modulation by TRPA1 agonist cinnamaldehyde. European Journal of Pain Supplements, No 5, 15-295, p. 18, 2011
73.    Nozadze I., Tskilauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E. Tsagareli M., NRM opiod sensitivity to  analgesic effects of NSAID European Journal of Pain Supplements, No 5, 15-295, p. 208, 2011
74.    Abzianidze E., Gurtskaia G., Tsiklauri  N., Nozadze I., Berishvili V., Tkemaladze T.,  Tsagareli M. G. Central mechanisms of pain modulation.  Proc. 9th “Gagra Talks”, International Conference of Fundamental Questions of Neuroscience, pp. 290-304, 2010
75.    Carstens E., Klein A.,  Iodi Carstens M., Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianide E. Effects of thermosensitive transient receptor potential (TRP) channel agonists on the neural coding of touch, temperature and pain sensation.  Proc. 9th “Gagra Talks”, International Conference of Fundamental Questions of Neuroscience, pp. 267-280, 2010
76.    Tsagareli M.G., Klein A., Tsiklauri N.,  Iodi Carstens M., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E, Carstens E. Effects of thermosensitive transient receptor potential (TRP) channel agonists on the neural coding of touch, temperature and pain sensation. Bull. Georgian National Acad. Sci., New Series, Vol. 4, No.3, pp. 107-118, 2010
77.    Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Zanotto K.L., Iodi Carstens M., Klein A.H., Gurtskaia G., Carolyn M. Sawyer C.M., Abzianidze E., Carstens E. Behavioral evidence of heat hyperalgesia and mechanical allodynia induced by intradermal cinnamaldehyde in rats. Neurosci. Letters, Vol. 473,   No.3, pp. 233-236, 2010
78.    Tsiklauri N, Nozadze I, Gurtskaia G, Berishvili V, Abzianidze E, Tsagareli M.G.   Tolerance   induced  by non-opioid analgesic microinjections into rat's periaqueductal gray and   nucleus   raphe.  Georgian Med. News, Vol. 17, No. 3(180), pp. 47-55, 2010
79.    Tsagareli M.G., Klein A.H., Tsiklauri N.,  Carstens I.M., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E, Carstens EE. Behavioral testing of thermo-sensitive transient receptor potential (TRP) channel agonists cinnamaldehyde and menthol on touch, temperature and pain sensations. Bull. Georgian National Acad. Sci., New Series, Vol. 4, No.3, pp. 107-118, 2010
80.    Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Kandelaki R., Abzianidze E, The central nucleus of amygdala is involved in tolerance to the antinociceptive effect of NSAIDs. Inter. J. Health, Vol.2,  No.1, pp. 64-68, 2010
81.    Abzianidze E., Gorgiladze T., Berishvili V., Tkemaladze T., Kartvelishvili K., Gurtskaia G.,  Tsagareli M.G.The nucleus raphe magnus contributes to the production of morphine antinociception in the acute pain. 2nd European Headache and Migraine Trust, International Congress – EHMTIC, Niece, France, 28-31, 2010
82.    Abzianidze E., Labakhua T., Gurtskaia G., Dzhanashia T., Gedevanishvili G., Tkemaladze T. Influence of Stimulation of Central Gray Matter and Locus Coeruleus on Synaptic Processes of Nociceptive Neurons in the Somatosensory Cortex. Publication ref.: PAIN Practice .Vol. 9,  Supp. 1, p.20, 2009
83.    Abzianidze E., Labakhua T., Gurtskaia G., Dzhanashia T., Gedevanishvili G., Tkemaladze T. Influence of Stimulation of Central Gray Matter and Locus Coeruleus on Synaptic Processes of Nociceptive Neurons in the Somatosensory Cortex. Publication ref.: PAIN Practice V. 9,  Supp. 1, p.20, 2009
84.    E.V. Gurtskaia G.P.Tkemaladze T.T,  Berishvili V.G, Tsagareli M.A. Changes of Neuronal Activity of the Substantia Nigra at Painful Stimulation. Eropean Journal of Pain,  abstracts of Pain in Europe VI, 6th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC). Lisbon, Portugal, September 9-12, vol.13,suppll.11, p. S106 (Abstract No 348)   ISSN:1090-3801, 2009
85.    Abzianidze E, Labakhua T, Tkemaladze T, Dzhanashia T,  Gedevanishvili G, Gurtskaia G. Modulation of the Postsynaptic Reaction of the Cerebral Cortex Neurons during Stimulation of  the Central Nucleus of the Amygdaloid Complex. Eropean Journal of Pain, abstracts of Pain in Europe VI, 6th Congress of the European Federation of IASP Chapters (EFIC). Lisbon, Portugal, September 9-12, vol.13,suppll.11 p. S106 (Abstract No 349) ISSN:1090-3801, 2009
86.    Tsagareli M, Tsiklauri N, Gurtskaia G, Nozadze I, Abzianidze E. Are Endogenous Opioids Involved in NSAIDs Tolerance? Eropean Journal of Pain, Eropean Journal of Pain, Suppl. 55-285, vol. 13, p. 84, 2009
87.    Abzianidze E.V. Gurtskaia G.P.Tkemaladze T.T,  Berishvili V.G, Tsagareli M.G. Changes of  Neuronal Activity of the Substantia Nigra at Painful Stimulation. Eropean Journal of Pain, vol. 13, Suppl1.  p.106, 2009
88.    Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Kandelaki R., Abzianidze E, Tolerance effects induced by NSAIDs microinjected into the central nucleus of amygdala in rats. Neurophysiology/Neirofizilogia, Vol. 41, No.6, pp. 404-408, 2009
89.    Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G., Kandelaki R., Abzianidze E, Tsagareli M.G. Evidence for tolerance effects induced by non-opioid analgesics microinjected into the central nucleus of amygdala in the rat hot plate test. Bull. Georgian National Acad. Sci.,  New Series vol. 3, N2, p. 141-146, 2009
90.    Labakhua, Т. Sh, T. K. Dzhanashiya, G. I. Gedevanishvili, T. T. Tkemaladze, E. V. Abzianidze. Postsynaptic reactions in somatosensory-cortex neurons  activated by stimulation of nociceptors: modulation upon stimulation of the central  grey, locus coeruleus and substancia nigra. Neurophysiology, v. 41, 2: 137-147, 2009
91.    Labakhua T., Janashia T., Gedevanishvili G., Tkemaladze T., Abzianidze E., Modulation of  postsynaptic responses of the somatosensory cortex neurons during stimulation of Periaqueductal Gray and Locus Coeruleus, Substantia Nigra. J. Neurophysiology. v.41. N 2, 160-173, 2009
92.    Т. Sh.Labakhua, T. K. Dzhanashiya, G. I. Gedevanishvili, T. T. Tkemaladze, E. V. Abzianidze.  Postsynaptic reactions in somatosensory cortex neurons  activated by stimulation of nociceptors: modulation upon stimulation of the central  grey, locus ceruleus and substantia nigra. Russian Journal of Physical Chemistry.  83 (11): 137-147, 2009
93.    Лабахуа Т. Ш., Джанашия Т. К., Гедеванишвили Г. И., Ткемаладзе Т. Т., Абзианидзе Е. В. (2009). Реакция нейронов соматосерсорной коры кошки, активируемых раздражением ноцицепторов, при стимуляции черной субстанции. Georgian Med. News,  № 10: 63-67, 2009
94.    ე. აბზიანიძე, ლიცენზირებული თაგმანის რედაქტორი; სარედაქციო-მთარგმნელობითი ჯგუფი:'ე. აბზიანიძე, ნ. დვალიშვილი, ნ. სიგუა, თ. ტყემალაძე და ვ. ბერიშვილი. ტომპსონი & ტომპსონი. "გენეტიკა მედიცინაში". რ. ლ. ნუსბაუმი, რ. რ. მაკლაინსი, ჰ. ფ. ვილარდი (სახელმძღვანელო, მე-7 გამოცემა, 584 გვ.).  ISBN 978-9941-0-0275-5; თბილისი, 2008
95.    Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G., Abzianidze E, Tsagareli M.G. Tolerance induced by non-opioid   analgesic microinjections into the central nucleus of amygdala of rats. Bull. Georgian National Acad. Sci., New Series, Vol. 2, No.3, pp. 129-133, 2008
96.    Labakhua T., Janashia T., Gedevanishvili G., Tkemaladze T., Abzianidze E., Modulation of  postsynaptic responses of the somatosensory cortex neurons during stimulation of Substantia Nigra. J. Neurophysiology. v.40. N 4-5, 2008
97.    Tkemaladze T., Labakhua T., Gurtskaia G., Janashia T., Abzianidze E. "Influense of Stimulation of Substantia Nigra and Nucleus Caudatus on Postsynaptic Responses of Cortical Nociceptive Neurons"; Scientific Highlight of the 2008 Year, FENS (http://fens.mdc-berlin.de/shoty/?action=show&id=16), 2008
98.    Пирцхелани Н., Абзианидзе Е., Беришвили В., Ткемаладзе Т., Парцхаладзе Б. "Изучение  влияния агонистов и антагонистов дофаминергических рецепторов на толерантность опиатной анальгезии". Журнал "Биомедицина" РАМН, Россия, Москва, N2, c. 81-84, 2008
99.    ჭიპაშვილი მ., აბზიანიძე ე., ბერიშვილი ვ., გიგინეიშვილი ც. მუკოვისციდოზის გენეტიკა და მართვის პრობლემები საქართველოში. ჟურნალი ”სოციალური, ეკოლოგიური და კლინიკური პედიატრია”, თბ. #10 გვ. 26-27, 2008
100.    ჭიპაშვილი მ., აბზიანიძე ე., ბერიშვილი ვ., გიგინეიშვილი ც. პიგმენტური ქსეროდერმის გენეტიკა. ჟურნალი ”სოციალური, ეკოლოგიური და კლინიკური პედიატრია”. თბ. #10, გვ. 28-29, 2008
101.    Tukhashvili K.,. Fantsulaia L, Kalandarishvili F., Abzianidze E. Study of Rat's Emotional State in "Conflict" Situations. Georgian Medical News. No 7-8 (147-149), p..54-57, 2007
102.    Ткемаладзе Т., Лабахуа Т .Ш., Гурцкая Г.П., Джанашиа Т.К., Абзианидзе Е.В. Влиание стимуляции черной субстанции и хвостатого ядра  на постсинаптические реакций ноцицептивных нейронов коры больших полушарий. Georgian Medical News. No 7-8(147-149), c.66-70, 2007
103.    ტყემალაძე თ, ცაგარელი მ, ბერიშვილი ვ, ლაღიძე თ, ღურწკაია გ. ფირცხელანი ნ, აბზიანიძე ე. შავი სუბსტანციის და კუდიანი ბირთვის ელექტრული გაღიზიანების გავლენა ცენტრალური რუხი ნივთიერების ნეირონულ აქტივობაზე ნოციცეპტური რეფლექსის განხორციელებისას. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, ბიოლოგიის სერია, ტ.33. № 4,გვ. 229-233, 2007
104.    Tukhashvili K.,. Fantsulaia L, Kalandarishvili F., Abzianidze E.. Study of Rat's Emotional State in "Conflict" Situations. Georgian Medical News. 2007. No 7-8(147-149), c.54-57
105.    Tukhashvili K, Kalandarishvili E.,. Mitagvaria N, Berishvili V., Abzianidze E..Stress Influence on Mental Development of Children of Refugees. Proceedings of Georgian Academy of Sciences, Biological Series А. №4, vol.33, p. 223-228, 2007
106.    Ткемаладзе Т., Лабахуа Т .Ш., Гурцкая Г.П., Джанашиа Т.К., Абзианидзе Е.В. Влиание стимуляции черной субстанции и хвостатого ядра  на постсинаптические реакций ноцицептивных нейронов коры больших полушарий. Georgian Medical News. 2007. No 7-8(147-149), c.66-70.
107.    tyemalaZe T, cagareli m, beriSvili v, laRiZe T, Rurwkaia g. fircxelani n, abzianiZe e. Savi substanciis da kudiani birTvis eleqtruli gaRizianebis gavlena centraluri ruxi nivTierebis neironul aqtivobaze nocicepturi refleqsis ganxorcielebisas. saq. mecn. akad. macne, biologiis seria, 2007, t.33. № 4,gv. 229-233.
108.    Tukhashvili K, Kalandarishvili E.,. Mitagvaria N, Berishvili V., Abzianidze E..Stress Influence on Mental Development of Children of Refugees. Proceedings of Georgian Academy of Sciences, Biological Series А.2007, №4, vol.33, p. 223-228.
109.    Tukhashvili K.,. Fantsulaia L, Kalandarishvili F., Abzianidze E.. Study of Rat's Emotional State in "Conflict" Situations. Georgian Medical News. 2007. No 7-8 (147-149), c.54-57
110.    Пирцхелани Н., Абзианидзе Е., Беришвили В.,  Ткемаладзе Т. Изучение влияния агонистов и антагонистов дофаминергических рецепторов на толерантность опиатной анальгезии, ж. Биомедицина, научный центр биомедицинской технологии РАМН, 2007 №7 133-138
111.    Ткемаладзе Т.Т., Лагидзе Т.П., Цагарели М. Г., Беришвили В. Г., Парцхаладзе  Б. Г.,  Абзианидзе Е.В. Изменения нейронной активности черной субстанции при болевом раздражении. Известия АН  Грузии, Биол. серия, А, 2006 №4, т. 32, стр. 849-854  
112.    Панцулая И., Тухашвили К., Абзианидзе Е., Орджоникидзе Ц., Каландаришвили Ф. О возможной передаче потомству в ряде поколений состояния тревожности, развитой у крыс-родителей, находящихся в хроническом психогенном стрессе. Эксп. и клинич. медицина, 2006,  №6(31), с. 22-24.
113.    T. Sh. Labakhua, S. M. Butkhousi, G. L. Bekaya, E. V. Abzianidze, T. K. Dzhanashia, G. P. Gourtskaya and T. P. Lagidze. Effects of Stimulation of the Periaqueductal Gray and Locus Coeruleus on Postsynaptic Reactions of Cat Somatosensory Cortex Neurons Activated by Nociceptors. Neurophysiology. Vol.37, No 1, 2005. pp. 56-66.
114.    laRiZe T., abzianiZe e., Rurwkaia g., beriSvili v., labaxua T.,  cagareli m.. nuSisebri kompleqsis eleqtruli stimulaciisa da morfinis mikroineqciis gavlena centraluri ruxi nivTierebis neironul aqtiurobaze kudis awevis refleqsis ganxorcielebisas. saq. mecn. akad. macne, biologiis seria, 2005, t. 31, № 1, gv. 69-75.
115.    labaxua T., laRiZe T., abzianiZe e., beqaia g., janaSia T.  qaSakaSvili r., g.gedevaniSvili g., Rurwkaia g. Tavis tvinis didi naxevarsferoebis qerqis neironebis postsinafsuri reaqciis modulacia nuSiseburi kompleqsis centraluri birTvis stimulaciis sapasuxod. saq. mecn. akad. macne, biologiis seria, 2005, t.31. № 2,gv. 187-193.
116.    Gurtskaia G., Abzianidze E., Berishvili., Tkemaladze T., Tsagareli M.G. Role of various cortical areas in the control and modulation of nociceptive afferentation. Porc. Georgian Acad. Sci., Biol., Ser., A., 2005, vol. 31, No 3. pp. 437-443.
117.    Tsiklauri N., T. Lagidze T., Gurtskaia G., Berishvili V., Abzianidze E., Tsagareli MM.G.. Investigation of Analgin  (Metamizole) tolerance in rats. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 2005, vol. 31, No. 4, p. 607-610.
118.    Tsagareli M.G, Tsiklauri N., Lagidze T., Gurtskaia G., Berishvili V., Abzianidze E. Tolerance induction by non-opioid analgesics in rats. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 2005, vol. 31, No. 6, p. 903-909.
119.    T. Sh. Labakhua, S. M. Butkhousi, G. L. Bekaya, E. V. Abzianidze, T. K. Dzhanashia, G. P. Gourtskaya, T. P. Lagidze. Effects of Stimulation of the Periaqueductal Gray and Locus Coeruleus on Postsynaptic Reactions of Cat Somatosensory Cortex Neurons Activated by Nociceptors. Neurophysiology, Vol. 37, No. 1. pp. 61-73, January-February, 2005
120.    Лабахуа Т. Ш., Бутхузи С. М., Бекая Г. Л., Джанашия Т. К., Кашакашвили Р. П., Гедеванишвли Г. И., Абзианидзе Е. В., Гурцкая Г. П., Лагидзе Т. П. Модуляция постсинаптических реакций нейронов коры больших полушарий при стимуляции черной субстанции. Известия АН Грузии, Биол. серия, А, 2004, т. 30, № 4, с. 517 – 525.

121.    Лабахуа Т.Ш., Бутхузи С.М., Бекая Г.Л.,Абзианидзе Е.В.,Джанашия Т.П.,Гурцкая Г. П., Лагидзе Т. П. - Модуляция постсинаптических реакций нейронов коры больших полушарий при стимуляции голубого пятна. Известия АН Грузии, серия биологическая, А, 2003, т. 29, № 3-4, с. 361-369.
122.    Бокерия Т. Б., Абзианидзе Е. В., Бекая Т. Г., Мествиришвили Л.И., Бекая Г.Л Л. Гипоталамическая гормональная анальгетическая система. Georgian Medical News, 2003, N 7-8 (100 – 101), New-York-Tbilisi, pp. 84-86.
123.    Gigineishvili Ts, Abzianidze E, Kurashvili N., Chipashvili M..  Some Results of Studying the Toxic Action of Paarlan in Conditions of Chronic Experiment. Bull.of the Georgian Acad. of Scienses, 2003, 168, N 3, p. 565-568.
124.    gigineiSvili c.  abzianiZe e., beriSvili v., imnaZe e. zogierTi monacemi dinitroanilinis jgufis preparat parlaanis toqsikodinamikis Sesaxeb. saq. mecn. akad. macne, Tbilisi, 2003, t. 29, # 3-4, gv. 291-294.
125.    Инцкирвели Н. А., Бокерия Т. Б.,. Абзианидзе Е. В, Мествиришвли Л. И., Сакварелидзе З. А., Фруидзе М. В.,. Бекая Г. Л. Механизмы антиноцицептивной функции таламуса. Известия АН Грузии, сер. биол., 2003, т. 29, # 5-6, с. 617-622.
126.    gigineiSvili c.  abzianiZe e., beriSvili v., imnaZe e.. zogierTi monacemi dinitroanilinis jgufis preparat parlaanis toqsikodinamikis Sesaxeb. saq. mecn. akad. macne, Tbilisi, 2003, t. 29, # 3 – 4, gv. 291 – 294.
127.    fircxelani n., abzianiZe e., fircxelani a. heroinis mutagenuri da toqsikuri moqmedebis Seswavla centrumTan kombinaciaSi. Tssu-is samecniero SromaTa krebuli, tomi XXXVIII, 2002. gv. 422-424.
128.    Abzianidze Elena, Berishvili Viola, Bokeria Tamar, Gurtskaia Gulnazi, Tsagareli Merab G., Hypothalamic and Nonspecific Thalamic Neuronal Mechanisms of Pain Modulation. 10th World Congress on Pain, August 17-22, 2002, San Diego, California, USA. p. 370
129.    fircxelani n., abzianiZe e., fircxelani a. qromosomuli anomaliebisa da paTologiuri mitozebis Seswavla heroinis gavlenis dros eqsperimentSi. Tssu-is samecniero SromaTa krebuli, 2001, t. 37, 369-371.
130.    T. bokeria, n. inwkirveli, e. abzianiZe, g. Rurwkaia. hipoTalamusis antinocicepturi efeqtis neirofarmakologiuri analizi. saq. mecn. akademiis macne. biol. seria. 2000, t. 26.# 4-6, gv. 287-291.
131.    bokeria T., inwkirveli n., abzianiZe e., beRelaZe l. hipoTalamusis aRmavali tkivilSemakavebeli moqmedeba. saq. mecn. akad. macne, ser. biol, 2000. t. 26, # 4-6, gv. 293-298.
132.    inwkirveli n., bokeria T., abzianiZe e., beriSvili v., mestviriSvili l., sayvareliZe z., fruiZe m. Talamuri antinocicepturi sistemis neiroqimiuri meqanizmebi. saq. mecn. akad. macne, ser. biol., 2000, t. 26, # 4-6, gv. 379-384.
133.    inwkirveli n., bokeria T., abzianiZe e., beriSvili v., mestviriSvili l., sayvareliZe z., fruiZe m. nocicepciis Talamo-kortikaluri regulacia. saq. mecn. akad. macne, ser. biol., 2000, t. 26, # 4-6, 385-390.
134.    abzianiZe e, beriSvili v., sigua n., imnaZe e.. biologiur disciplinebSi studentTa Sefasebis alternatiuli meTodika. Tssu umaRlesi samedicino ganaTleba XX saukuneSi. Tbilisi 2000. gv. 97-99.
135.    abzianiZe e, beriSvili v., faxuriZe f., gigineiSvili c.. samedicino kolejSi aqtiuri swavlebis meTodis danergva. Tssu. umaRlesi samedicino ganaTleba XXI saukuneSi. Tbilisi 2000, gv. 95-97.
136.    abzianiZe e. biologiuri disciplinebis swavlebis optimizaciis programuli sakiTxebi. Tssu umaRlesi samedicino ganaTleba XXI saukuneSi. Tb., 2000, gv. 92-93.
137.    abzianiZe e, bokeria T., beriSvili v.. nocicepturi aferentaciis proeqciebi hipoTalamusSi, Tssu  samecniero SromaTa krebuli, 2000, t. 36, gv. 64-67.
138.    inwkirveli n., bokeria T., abzianiZe e, beriSvili v. nocicepturi neironebis topografia Talamusis birTvebSi da maTi urTierTqmedeba tkivilis modulaciaSi. Tbilisis sax. samedicino universitetis samecniero SromaTa krebuli, 2000, t. XXXVI, 192-195.
139.    gigineiSvili c., abzianiZe e, beriSvili v. garemos mavne faqtoris gavlena generaciul funqciaze, Tssu samecniero SromaTa krebuli, 2000, t. 36, gv. 88-91.
140.    bokeria T., inwkirveli n., abzianiZe e, beriSvili v, beqaia g.. nocicepturi aferentaciis proeqciebi hipoTalamusSi, Tssu samecniero   SromaTa krebuli, t 36, 2000, 30-34.
141.    bokeria T., inwkirveli n., abzianiZe e, beqaia T. hipoTalamusis hormonuli antinocicepturi sistema, saq. fiziol. II yriloba, Tbilisi 2000, 30 – 32.
142.    inwkirveli n., bokeria T., abzianiZe e, teraSvili m., Juruli s., sayvareliZe z. Talamusis antinocicepturi Ìoqmedebis meqanizmebi, saq. fiziologTa II yriloba, Tbilisi 2000, 71-73.
143.    abzianiZe e, beriSvili v, bokeria T., inwkirveli n., imnaZe e. tkivilis modulaciis neironuli meqanizmebi. saq. fiziologTa II yriloba,лTbilisi, 2000, 1-3.
144.    Бокерия Т. Б.,. Инцкирвели Н. А, Абзианидзе Е. В., Бегеладзе Л. А., Беришвили В. Г., Терашвили М. С., Бекая Г. Л. Пути и механизмы нисходящего анальгетического влияния гипоталамуса. BSEG 11 Internat. conf. advances clin. and theoret. med. biol., 2000, Trabzon, p.14 – 16.
145.    .Инцкирвели Н,.Бокериа Т, Абзианидзе Е.,.Беришвили В, Бекаиа Г.. Антиноцицептивная функция неспецифических ядер таламуса. BSEG 11 Internat. conf. advances clin. and theoret. med. biol., 2000, Trabzon, p.36 - 37.
146.    Абзианидзе Е. В., Бутхузи С.М., Беришвили В. Г., Бегеладзе Л. А., Гурцкая Г. П. – Влияние раздражения разных областей гипоталамуса на нейронную активность ЯТН до и после перерезки медиальных структур. Известия АН ГССР, серия биол., 1991, т.16, № 6. c.202-207.
147.    Абзианидзе Е. В., Бутхузи С.М., Бегеладзе Л. А., Беришвили В. Г., Гурцкая Г. П. – Изменения нейронной активности тригеминального ядра при раздражении разных областей гипоталамуса. Известия АН ГССР, серия биол., 1990, т. 16, № 6. c.365-371.
148.    Абзианидзе Е. В., Беришвили В. Г., Бегеладзе Л. А., Гурцкая Г. П., Лагидзе Т. П. – О    влиянии гипоталамуса на нейронную активность центрального серого вещества и ядра тройничного нерва. Сообщения АН ГССР, 1990, т. 137, № 2,  с. 391-396.
149.    Абзианидзе Е. В., Бегеладзе Л. А., Беришвили В. Г., Гурцкая Г. П., Лагидзе Т. П., Бутхузи Т. Т.  – Влияние разных областей гипоталамуса на нейронную активность ядра тройничного нерва до и после повреждения центрального серого вещества. Сообщения АН ГССР, 1990, т. 137, № 1, с. 149-152.
150.    Абзианидзе Е. В., Бутхузи С.М., Беришвили В. Г., Бегеладзе Л. А., Гурцкая Г. П. – Исследование нейронной активности соматосенсорной коры и таламических специфических и неспецифических ядер при болевом раздражении. Известия АН ГССР, серия биологическая, 1990, т. 16, № 1, с. 5-9.

151.    Абзианидзе Е. В., Бутхузи С.М., Беришвили В. Г., Бегеладзе Л. А., Влияние раздражения центрального серого вещества на активность нейронов ядра тройничного нерва. Нейрофизиология ,1990, т. 22,  3, стр. 381-387.
152.    Абзианидзе Е., Бутхузи С., Беришвили В., Сакварелидзе З. Кортикофугальное изменение нейронной активности ядра тройничного нерва и центрального серого вещества при болевом раздражении. Сообщения АН ГССР, 1988, т.14, № 5.
153.    Абзианидзе Е., Игнатов Ю., Васильев Ю., Бутхузи С., Беришвили В., Сакварелидзе З. Влияние акупунктуры на активность нейронов центрального серого вещества среднего мозга. Бюлл. экспер. биологии и медицины. 1987, № 11.
154.    Абзианидзе Е., Бутхузи С., Беришвили В. О влиянии центрального серого вещества, дорсального ядра шва и синего места на вызванную нейрональную активность ядра тройничного нерва. Сообщения АН ГССР,  1983, т. 112. № 1.
155.    Абзианидзе Е., Бутхузи С., Лабахуа Т., Беришвили В. Нейрональная активность тригеминального ядра при болевом и неболевом раздражении. Сообщения АН ГССР, 1980, 98, № 2.
156.    Абзианидзе Е., Бутхузи С., Беришвили В. Кортикофугальная модуляция нейрональной активности ядра тройничного нерва при болевом раздражении. Сообщения АН ГССР, 1980, 98, № 3.
157.    Абзианидзе Е., Чиджавадзе Э. Влияние электрического раздражения латерального гипоталамуса на динамику различных фаз сна и их соотношение. Известия АН ГССР, серия биологическая, 1978, 4, № 5.
158.    Абзианидзе Е., Бутхузи С., Беришвили В., Чхартишвили А. Торможение ноцицептивного рефлекса открывания челюсти и реакции избегания при раздражении структур ствола мозга. Сообщ. АН ГССР, серия биологическая, 1977, 3, № 5.
159.    Абзианидзе Е., Капанадзе Т., Чиджавадзе Э. Функциональные изменения ростральных образований лимбической системы под влиянием частичной деафферентации. Современные проблемы деятельности ЦНС. Мецниереба, 1976, Тбилиси.
160.    Абзианидзе Е., Ониани Т. Значение реверберации возбуждения в первых сетях лимбической системы в регуляции обучения и краткосрочной памяти животных. Совр. проблемы деятельности ЦНС.  Мецниереба, 1972, Тбилиси.
161.    Абзианидзе Е., Ониани Т.  Эффекты раздражения различных областей гипоталамуса некоторыми физиологически активными веществами. Совр. проблемы деятельности ЦНС.  Мецниереба, 1972, Тбилиси.
162.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Коридзе М. Электроэнцефалогические и вегетативные проявления эмоциональных реакций. Физиол. ж. СССР. 1972, 58, 3.
163.    Абзианидзе Е., Капанадзе Т., Кавкасидзе М. Динамика электрической активности и возбудимости некоторых лимбических и среднемозговых структур при различных фазах сна. Механизмы сна. Изд. Наука. 1971, Ленинград.

164.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Унгиадзе А. О гипоталамо-гипокампальном взаимоотношении. Ж. Нейрофизиология, 1970, №5.
165.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Нанеишвли Т. Изучение динамики гипокампального тета-ритма кролика и кошки в сравнительно-физиологическом аспекте. Ж. эволюц. биохимии и физиологии, 1970.
166.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Нанеишвли Т. О нейрофизиологичеаких механизмах остроченных реакций. Физиол. Ж. СССР,  1969, №6.
167.    Абзианидзе Е., Ониани Т. О топографической локализации функции в гипоталамусе и о динамике эелектрической активности лимбичесих структур. Сообщ. АН  ГССР,  1969,  54, №3.
168.    Абзианидзе Е., Ониани Т. Влияние химического раздражения латерального гипоталамуса на пищевое и питьевое поведение кошек. Сообщ. АН  ГССР, 1969, 54, № 3.
169.    Абзианидзе Е. О топографической локализации функций в гипоталамусе. Физиол. ж. СССР им. И.Сеченова, 1969,55, №1.
170.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Нанеишвили Т., Коридзе М.  О роли миндалевидного комплекса и грушевидной коры в регуляции поведения животных. Современные проблемы деятельности и строения ЦНС. 1968. Мецниереба, Тбилиси.
171.    Абзианидзе Е. Выработка условных мотивационно-эмоциональных реакции на базе электрического раздражения гипоталамуса. Сообщ. АН ГССР, 1968, 53, №2.
172.    Абзианидзе Е.  Влияние электрической стимуляции различных ядер гипоталамуса на пищевые и оборонительные реакции кошек. Сообщ. АН ГССР, 1968.

სახელმძღვანელოები:

•    2016 -ტომპსონი&ტომპსონი. "გენეტიკა მედიცინაში".რ. ლ. ნუსბაუმი, რ. რ. მაკინესი, ჰ. ფ. ვილარდი. სარედაქციო-მთარგმნელობითიჯგუფი:ე. აბზიანიძე,ე.კვარაცხელია, თტყემალაძე, ნ, ფირცხელანი, ქ.კანკავა, ნ.კვარაცხელია. თბილისი. (სახელმძღვანელო, მე-8 გამოცემა, 568 გვ.). ლიცენზირებულითარგმანისმთავარირედაქტორიე. აბზიანიძე, აღმ.რედ. ე. კვარაცხელია, მთარგმნ. კოლეგიის ხელმძღვ. თ.ტყემალაძე.
•    2014-„ეპიგენეტიკური რევოლუცია“ ნესა ქერი-, ქართული ვერსია,რედაქტ. ე. აბზიანიძე, ე.კვარაცხელია , სარედაქციო-მთარგმნელობითი ჯგუფი:ე.აბზიანიძე,ე.კვარაცხელია, თტყემალაძე, ც.გიგინეიშვილი, ქ.კანკავა, თბილისი. 340გვ.
•    2014 - “გენეტიკა სამედიცინო სპეციალობის სტუდენტებისა და პრაქტიკოსი ექიმებისათვის”.კ. ვიპონდი,ქართული ვერსია,სახელმძღვანელო, რედაქტ. ე. აბზიანიძე, ე.კვარაცხელია,სარედაქციო-მთარგმნელობითი ჯგუფი:ე.აბზიანიძე,ე.კვარაცხელია, თტყემალაძე, ც.გიგინეიშვილი, ქ.კანკავა, თბილისი.  214გვ.
•    2008 - ტომპსონი&ტომპსონი. "გენეტიკა მედიცინაში".რ. ლ. ნუსბაუმი, რ. რ. მაკლაინსი, ჰ. ფ. ვილარდი. სარედაქციო-მთარგმნელობითიჯგუფი:ე. აბზიანიძე, ნ. დვალიშვილი, ვ. ბერიშვილი, ნ. სიგუა, თ. ტყემალაძე.თბილისი. (სახელმძღვანელო, მე-7 გამოცემა, 2008, 584 გვ.). ლიცენზირებული თარგმანის რედაქტორი ე. აბზიანიძე.    
•    1998, 2000. “ბიოლოგია” (სახელმძღვანელო), II ტომი – 137 გვ, ე. აბზიანიძე, ვ. ბერიშვილი, ფ. ფახურიძე.
•    1999 - “ბიოლოგია”. (სახელმძღვანელო), III ტომი -148გვ.ე. აბზიანიძე, მ. ჭიპაშვილი, ე. იმნაძე.   
•    1998 -“ბიოლოგია” (სახელმძღვანელო), პ. კემპი, კ. არმსი, II ტომი – 208 გვ, ადაპტირებული თარგმანი და რედაქტირება ე. აბზიანიძისმიერ.
•    1997 - “ბიოლოგია” (სახელმძღვანელო), პ. კემპი, კ. არმსი; I ტომი - 223 გვ, ადაპტირებული თარგმანი დარედაქტირება ე. აბზიანიძისმიერ.
•    1997 - “ბიოლოგია” (სახელმძღვანელო), I ტომი–101გვ,ე. აბზიანიძე, ე. იმნაძე,

მოკლე სტსტიები და თეზისები წარდგენილი სამეცნიერო ფორუმებზე:

1.    Abzianidze E, Kvaratskhelia E, M. Chipashvili, Ts. Gigineishvili, El. Imnadze, T. Tkemaladze, Challenges and achievements of genetic education in Republic of Georgia among medical professionals, European Human Genetics First Virtual Conference-2020,6-9 June, e-poster r P22.35.B.
2.    Kraveishvili N., M. Kvintradze , S. Surmava , M. Zarandia , T. Gorgiladze, E. Kvaratskhelia , E. Abzianidze, DNA methylation status of interspersed repetitive sequences and pro-inflammatory cytokines in migraine patients with MTHFR C667T variant, European Human Genetics First Virtual Conference-2020 , e-poster r P20.46.
3.    E. Kvaratskhelia, M. Zarandia, T. Tkemaladze, E. Ekaladze, N. Tevzadze, E. Abzianidze Development of the course in laboratory genetics and genomics for medical students in the Republic of Georgia, European Human Genetics First Virtual Conference-2020, poster r P22.41.
4.    Kvaratskhelia E., M. Kvintradze, D. Chokoshvili, K. Dzagoevi, S. Surmava, E. Abzianidze A survey of public attitudes toward genetic services in Georgia. European Human Genetics Conference, June 15-18, Gothenburg, Sweden,2019
5.    Kvaratskhelia E., M. Ghughunishvili, M. Gagua, T. Tkemaladze, S. Surmava, M. Kvintradze,
E. Abzianidze, Hypomethylation of TNF-alpha gene promoter in patients with Cystic Fibrosis, European Human Genetics Conference, Gothenburg, Sweden. June 15-18, 2019
6.    Kvaratskhelia T., M. Kvintradze, M. Zarandia, E. Kvaratskhelia, E. Abzianidze, Methylation status of the Alu repetitive sequence insubclinical hypothyroidism patients with T677C variantof MTHFR gene European Human Genetics Conference, Gothenburg, Sweden, June 15-18, 2019,
7.    Abzianidze E. Genomic Medicine Education Initiatives in Georgia: Key Messages and Core Ideas, Second International Conference  “Human Genome and Health-Translation Medicine , 2019, Tbilisi,Oral presentation
8.    Kvaratskhelia T., E. Kvaratskhelia, E.Abzianidze, Frequency of Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene C677T polymorphism in Georgian female population with Subclinical Hypothyroidism ,Second International Conference  “Human Genome and Health-Translation Medicine , 2019, Tbilisi,Oral presentation
9.    Kraveishvili N., E. Kvaratskhelia, M.Zarandia, M.Kvintradze, E.Abzianidze, MTHFR Gene C677T Polymorphism and Related Epigenetic Changes Association with the risk of Development Migraine in the Georgian Population, Second International Conference  “Human Genome and Health-Translation Medicine , 2019, Tbilisi,Oral presentation
10.    T. Tkemaladze, M. Ghughunishvili1, E. Kvaratskhelia, B. Partskhaladze, E. Abzianidze. Biomarker Clinical Study in Georgia: Second International Conference  “Human Genome and Health-Translation Medicine , 2019, Tbilisi,Oral presentation
11.    E. Kvaratskhelia, M. Ghughunishvili, T. Tkemaladze, M. Zarandia, M. Gagua, N. Kvaratskhelia, E. Abzianidze. DNA methylation of proximal CpG motif of interleukin-10 promoter in Cystic Fibrosis. Second International Conference  “Human Genome and Health-Translation Medicine , 2019, Tbilisi,Oral presentation
12.    Abzianidze E., E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze, M. Zarandia, N. Tsiklauri, G. Gurtskaia, M. Nebieridze, M. G. Tsagareli. Are HDAC potential targets for the epigenetic treatment of pain? ESHG conference, P17.30B. Milan, Italy, 2018
13.    Abzianidze E., Kvaratskhelia E., Dzagoevi K., Kraveishvili  N., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Histone deacetylases (HDAC) as potentially therapeutic drugs gor vhronic pain. Abstr. Intern. Conference The 1st “Beritashvili Talks”, June 25-27, 2018, Tbilisi, Georgia, p. 73.
14.    K. Kankava, T. Kvaratskhelia, E. Kvaratskhelia, M. Zarandia, G. Burkadze, E. Abzianidze - A study on global DNA methylation in white blood cells of patients with breast cancer; Electronic supplement to the European Journal of Human Genetics; P17.27C  , 2018
15.    Kvaratskhelia E., Gagua M., Maisuradze E., Ghughunishvili M., Abzianidze E. Promoter methylation status of interleukin-8 in cystic fibrosis, ESHG conference P17.33A  , Milan, Italy June. 16-19, 2018,
16.    E. Abzianidze.  Epigenetics and pain: the present and prospect views of the problem. Human Genome and Health First International Conference in Georgia. Oral presentation.Tbilisi, Georgia, 19-20 May, 2018
17.    T. Gorgiladze, E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze, L. Nozadze, M. Tsagareli, E. Abzianidze. 5-Azacitidine and NSAIDs alter levels of DNA methyltransferases in nucleus raphe magnus in formalin induced inflammatory pain. ESHG conference poster 2017-A-1732-ESHG Copenhagen, Denmark, 2017
18.    Tsagareli M., Tsiklauri N., Nozadze I., Pirkulashvili N., Gurtskaia G., Abzianidze E. Tolerance to NSAIDs in formalin test of rats is mediated by opioid mechanism. Abstr. 10th Congress European Pain Federation (EFIC), September 6-9, Copenhagen, Denmark, 072a. 2017
19.    Abzianidze E. Gorgiladze T., E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze, I. Nozadze, M. Tsagareli Epigenetics as Potentally Therapevtic Drugs for Management of Chronic Inflamatory Pain Conference Future Technologies and Qaulity of Life, 29 September – 1 October, Batumi, Georgia, 2017
20.     Tsagareli M., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E. NSAIDs attenuate TRP channels activated by their agonists. Abstr. 10th Congress European Pain Federation (EFIC), 068a, Copenhagen, Denmark, September 6-9, 2017
21.    M.G.Tsagareli, I. Nozadze, N. Tsiklauri, G. Gurtskaia, E. Abazianidze. NSAIDs attenuate TRPA1 and TRPV1 channels activated by their agonists. Neuroscience 2017, November 11-15, Washingron, DC, USA, 2017
22.    Tsiklauri N., Tsagareli M., Pirkulashvili N., Tsagareli N., Abzianidze E.  Tolerance to NSAIDs is mediated by the opioid mechanism in rat formalin test. Abstr. Proc. 5th  Congress of Azerbaijan physiologists dedicated to the 50 th anniversary of the A.I. garayev institute of  physiology, p. 110-112. 10-11 October, 2017
23.    აბზიანიძე ე. ტკივილის ეპიგენეტიკური რეგულაცია. მესამე აკრედიტირებული კონფერენცია გენომიკა და ეპიგენომიკა პერსონალიზირებულ/ზუსტ მედიცინაში, ორალური მოხს. თბილისი, 2017.
24.    E. Abzianidze, E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze, G Gurtskaia, N. Tsiklauri, M. Nebieridze, M. Nozadze. DNA methylation levels in formalin induced orofacial pain. European Journal of Human Genetics, E-P17.06, p.718, 2016
25.    E. Kvaratskhelia, N. Dabrundashvili, E. Maiasuradze, M. Gagua, L. Margvelashvili, E. Abzianidze. Hypomethylation of long interspersed nuclear element-1 (LINE-1) in T-Lymphocytes from patients with CF. European Journal of Human Genetics, P17.12, p. 508, 2016
26.     T. Kvaratskhelia, E. Kvaratskhelia, K. Kankava, E. Abzianidze. Association of methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) gene 677 C > T polymorphism with epigenetic changes in Georgian patients with primary hypothyroidism unspecified. European Journal of Human Genetics, E-P17.11, p. 720, 2016
27.     K. Kankava, T. Kvaratskhelia, E. Kvaratskhelia, E. Abzianidze. Association of DNMT1/3a and H3K4 methyltransferase levels with size, grade and phenotype of invasive ductal carcinoma of breast. European Journal of Human Genetics, P17.21, p.511,2016
28.     ე. აბზიანიძე   ადამიანის genomi da  personalizirebul/zustი medicina. მეორე აკრედიტირებული კონფერენცია გენომიკა და ეპიგენომიკა personalizirebul/zust medicinaSi, ორალური მოხს. Tbilisi, 2016.
29.     M. Tsagareli, I. Nozadze, N. Tsiklauri, G. gurtskaia, E. Abzianidze. Non –steroidal Anty-inflamatory Drugs Attenuate Activation of TRP Channels by their Agonists. 16th World Congress on Pain,  poster Abstract Submission N745, Yokohama, Japan, 2016
30.    E. Kvaratskhelia, N. Dabrundashvili, E. Maisuradze, M. Gagua, T. Topuria, L. Margvelashvili, T. tkemaladze, E. Abzianidze. Epigenetic modifiers of cystic fibrosis. European Human Genetics Conference, 6-9 June, Glasgow, Scotland, EJHG, 2015
31.    T. Tkemaladze, K. Oexle, E. Abzianidze, E. Kvaratskhelia, Sh. Tchankvetadze, G. Melikishvili. Partial monosomy 5p and partial trisomy 13p in a patient with cat-like cry and postaxial polidactily detected by SNP array – a case report. European Human Genetics Conference, 6-9 June, Glasgow, Scotland, EJHG, 2015
32.    Nozadze, N. Tsiklauri, E. Abzianidze, G. Gurtskaia, M.G. Tsagareli. Transient receptor potential channel inactivation by non-steroidal anti-inflammatory drugs. VIII International Meeting: From Molecular to Cell Events in Human Pathologies, 18-20 October, Tbilisi, Georgia, 2015
33.    M. Tsagareli,  I. Nozadze, N. Tsiklauri, G. Gurtskaia, E. Abzianidze. Behavioral study of TRPA1 and TRPV1 channels inactivated by NSAIDs. 9th IBRO World Congress on Neuroscience, abstract ,July 7-11, Rio de Janeiro, Brazil, 2015
34.    M.G. Tsagareli, I. Nozadze, N. Tsiklauri, G. Gurtskaia, E. Abzianidze. Behavioral study of TRPA1 and TRPV1 channels inactivation by NSAIDS. Neuroscience. Chicago, USA, October 17-21, 2015
35.    Abzianidze E., Kvaratskhelia E., Tkemaladze T., Kankava K., Gurtskaia G., Nozadze L., Tsagareli M.G. DNA methyltransferases and acute inflammatory pain. European Human Genetics Conference, Milan, Italy, 31/05-3/06, 2014
36.    K. Bregvadze, E. Kvaratskhelia, E. Abzianidze. Epigenetics of Host-Pathogen Interactions. International Worksop Microbial Ecology of Evironmental Pathogens, December 4-5, Tbilisi, Georgia, 2014
37.    Abzianidze E., Kvaratskhelia E., Tkemaladze T., Gurtskaia G., Nebieridze M., Nozadze G., Tsagareli M. Acute inflammatory pain and DNA methytrasnferases. Behavioral Neuroscience Society (IBNS) Congress, Abstracts of the International Behavioral Neuroscience Society (IBNS) vol.22, p 80-81, Las Vegas, Nevada, 2014
38.    ე. აბზიანიძე, ე. კვარაცხელია, თ. ტყემალაძე, თ. გორგილაძე, გ. ღურწკაია, ნ. წიკლაური, მ. ცაგარელი. მწვავე ანთებითი ტკივილის ეპიგენეტიკური რეგულაცია. XII ეროვნული სამეცნიერო კონფერენცია, 25-27 სექტემბერი, ქუთაისი, 2014
39.    M. Dashniani, T. Naneishvili, M. Burjanadze, N. Chkhikvishvili, E. Abzianidze. The modulation of the hippocampal function by the cholinergic and noncholinergic cells of the septum. 37th Congress of the International Union of Physiological, UK, Birmingham 21-26 july, (IUPS 2013)

40.    ე. აბზიანიძე, თ. აგორგილაძე, თ. ტყემალაძე, ე. კვარაცხელია, ბ. ჵფარცხალაძე, მ. სულაშვილი, ი. ნოზაძე, მ. ცაგარელი. ოპიოიდებისა და ზოგიერთი ნეიროტრანსმიტერის ურთიერთქმედების ეფექტები ვირთაგვების ამიგდალას ცენტრალურ ბირთვში. საქართველოს ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგთა საზოგადოების მესამე ეროვნული ყრილობის მასალები.  თბილისი, 26-28 სექტემბერი. 2013
41.    Nozadze I, Tsuklauri N, Gurtskaia G, Abzianidze E, Tsagareli MG. Behavioral study of the effects of thermosensitive TRP channel agonists on temperature and pain sensations.  Proc. 3rd National Congress Beritashvili Physiological Society of Georgia. Tbilisi, 26-28 September, 2013
42.    Gurtskaia G., Tsuklauri N., Nozadze I., Abzianidze E, Tsagareli M.G. Tolerance effects of NSAIDs microinjected  into the dorsal hippocampus. Proc. 3rd National Congress Beritashvili Physiological Society of Georgia. Tbilisi, 26-28 September, 2013
43.    N. Tsiklauri, I. Nozadze, M. Carstens, G. Gurtskaia, E. Abzianidze, M. Tsagareli, E. Carstens. Behavioral and electrophysiological study of the effects of thermosensitive TRP channel agonists on mechanical, temperature and pain sensations.  Proc. 3rd National Congress Beritashvili Physiological Society of Georgia. Tbilisi, 26-28 September, 2013
44.    Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G., Abzianidze E. Tsagareli M.G. Behavioral Study Thermal Pain  Modulation  by  TRP Channel  Agonists  Mustard oil and  Capsaicin. 8th  FENS Forum, July, 14-18, Barselona, Spain, 2012
45.    Tsagareli M. G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E. Behavioral study of thermal and mechanical pain modulation by TRP channel agonists mustard oil and capsaicin. 14th World Congress of Pain, Milan, 2012
46.    E. Abzianidze, T. Gorgiladze, V. Berishvili, T. Tkemaladze, K. Kartvelishvili, G. Gurtskaia, M. Tsagareli. The rostral ventral medulla contributes to the production of antinociception in pain. 24th   ECNP  Congress.  Paris, France, September, 2011
47.    T. Labakhua, T. Janashia, G. Gedevanishvili, T. Tkemaladze, E. Abzianidze. Modulation of postsynaptic reactions of somatosensory nociceptive cells by morphine, phentanyl and stimulation of periaqueductal gray. 24th   ECNP  Congress.  Paris, France, September, 2011
48.    T. Labakhua, T. Janashia, G. Gedevanishvili, E. Abzianidze, T. Tkemaladze. Modulation of  postsynaptic reaction in the Neocortical  Neuron during stimulation of Nucleus Raphe.  8th  IBRO World Congress of   Neuroscience, Florence-Italy, 2011
49.    Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E.   Behavioral study of thermal pain   modulation by TRP1 agonist cinnamaldehyde. 7th Congress EFIC, “Pain in Europe VII”, September, 21-24, Hamburg, Germany, 2011
50.    Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G.  Nucleus raphe magnus opioid sensitivity to analgesic effects of NSAIDs. 7th Congress EFIC, “Pain in Europe VII”, Hamburg, Germany,  September, 21-24, 2011
51.    Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E. Opioid sensitivity of nucleus raphe magnus through non-opioid analgesics. Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC, USA: Society for Neuroscience, Online, 2011.
52.    Abzianidze E., Gurtskaia G., Tsiklauri  N., Nozadze I., Berishvili V., Tkemaladze T.,  Tsagareli M. G. Central mechanisms of pain modulation.  Proc. 9th “Gagra Talks”, International Conference of Fundamental Questions of Neuroscience, 2010
53.    E. Abzianidze, T. Gorgiladze, V. Berishvili,  T. Tkemaladze, K. Kartvelishvili, G. Gurtskaia,  M.G. Tsagareli. The nucleus raphe magnus contributes to the production of morphine antinociception in the acute pain. 2nd European Headache and Migraine Trust, International Congress – EHMTIC, Niece, France, October 28-31, 2010
54.    Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Nozadze I., Kandelaki R., Gurtskaia G., Abzianidze E. Tolerance effects of NSAIDS microinjected into periaqueductal gray, nucleus raphe and central amygdala. 13th World Congress on Pain, Montreal, 2010
55.    Abzianidze E., Tkemaladze T., Berishvili V., Gurtskaia G., Chipashvili M., Tsagareli M. Study of Influence Agonists and Antagonists of Dopaminergic Receptors on Morphine-Induced Analgesia and Tolerance. 9th Worlds Congress of Biological Phsychatry, Paris, France, 28-2 July, 2009
56.    Abzianidze E.V. Gurtskaia G.P. Tkemaladze T.T,  Berishvili V.G, Tsagareli M.A. Changes of Neuronal Activity of the Substantia Nigra at Painful Stimulation. 6th Congress EFIC “Pain in Europe VI”, Lisbon, Portugal, September 9-12, 2009
57.    E.V. Gurtskaia G.P.Tkemaladze T.T,  Berishvili V.G, Tsagareli M.A., Abzianidze E. Are endogenous opioids involved in NSAIDs tolerance? 6th Congress EFIC “Pain in Europe VI”, Lisbon, Portugal, September 9-12, 2009
58.    Abzianidze E, Labakhua T, Tkemaladze T, Dzhanashia T,  Gedevanishvili G, Gurtskaia G. Modulation of the Postsynaptic Reaction of the Cerebral Cortex Neurons during   Stimulation of  the Central Nucleus of the Amygdaloid Complex.  6th Congress EFIC “Pain in Europe VI”, Lisbon, Portugal, September 9-12, 2009
59.    Abzianidze E,  Tkemaladze T, Berishvili V, Gurtskaia G,  Tsagareli M.G. Influence of Electrical Stimulation of Substantia Nigra on the Neuronal Activity of Central Gray Matter during Tail Flick Reflex. 41st EBBS - European Brain and Behaviour Society Meeting. Rhodes, Greece, 13-16 September,  2009
60.    Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E., Tsagareli M.G. Tolerance effects of non-opioid analgesics microinjected into central nucleus of amygdala. Proc. 36th Intern. Congress Physiol. Sciences, “Function of Life: Elements and Integration”, July 27-August 1, Kyoto, Japan. 2009,
61.    Abzianidze E, Bokeria T,  Tkemaladze T, Berishvili V, Gurtskaia G,  Tsagareli M.G. Evidence that amygdala is a component of the endogenous pain suppression system in rat. SfN Annual Meeting, Chicago, 17-21 October, 2009
62.    Tsagareli M.G., Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G., Abzianidze E. Non-opioid tolerance induced by nsaids miscoinjected into central nucleus of amygdala. SfN Annual Meeting, 17-21 October, Chicago, online, 2009
63.    Abzianidze E., Labakhua T., Gurtskaia G., Dzhanashia T., Gedevanishvili G., Tkemaladze T. Influence of Stimulation of Central Gray Matter and Locus Coeruleus on Synaptic Processes of Nociceptive Neurons in the Somatosensory Cortex. 5th World Congress of Pain - World Institute of Pain – WIP 2009 - New York, USA, March 13-16, 2009
64.    Abzianidze E., Labakhua T., Gurtskaia G., Janashia T., Tkemaladze T. Influence of stimulation of central graymatter on synaptic processes nonociceptive neurons in the somatosensory cortex. FENS Forum of European Neuroscience. Geneva, Switzerland July12-16, 2008
65.    Abzianidze E., Tkemaladze T.,  Berishvili V.,  Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Tolerance Effects of  NSAIDS Microinjected into Central Amigdala. Abstracts 12th World Congress on Pain, Glasgow, UK, 2008
66.    Abzianidze E., Tkemaladze T.,  Berishvili V.,  Gurtskaia G., Tsagareli M.G. Influence of Electrical Stimulation of Substancia Nigra on the Neuronal Activity of Central Gray Matter During Realization of  Nociceptive Reflex. 12th World Congress on Pain. Glasgow, Scotland, August 17-22, 2008
67.    Tsagareli M.G., Iodi Carstens M., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E., Zanoto K., Carstens E. Behavioural evidence of heat hyperalgesia and mechanical allodinia induced by TRPA1 agonists in rats. Meeting Planner. Washington Convention Centre, USA: Society for Neuroscience, 2008. Online
68.    Gigineishvili T., Berishvili V., Tchipashvili M., Abzianidze E. Toxic  Action of Dinitroanilin in Chronic Experiment. Intrnational Scientific Conference Dediacted to 90th Anniversary of Tbilisi State University. Actual Problems of Experimental and Theoretical Biology, Tbilisi, October 3-4, 2008
69.    Labakhua T., Janashia T., Tkemaladze T., Gedevanishvili G., Abzianidze E. Modulation of Postsynaptic Responses of Cortical Nociceptive Neurons During Stimulation of Locus Coeruleus. Actual Problems of Experimental and Theoretical Biology, Intrnational Scientific Conference Dediacted to 90th Anniversary of Tbilisi State University Tbilisi, October 3-4, 2008
70.    Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G. Non-opioid Tolerance Induced by Microinjections Into the Central Nucleus of Amigdala. Intrnational Scientific Conference Dediacted to 90th Anniversary of Tbilisi State University. Actual Problems of Experimental and Theoretical Biology, Tbilisi, October 3-4, 2008
71.    Pirtskhelani N., Pirtskhelani A., Abzianidze E. The Study of Heroin Mutagenic and Cytotoxic Action in Experiment: Single and Combinative with Interferon and -tocopherol Activity. Intrnational Scientific Conference Dediacted to 90th Anniversary of Tbilisi State University , October 3-4, 2008
72.    Tkemaladze T.,. Labakhua T., Janashia T., Abzianidze E. Modulation of Postsynaptic Responses of Cortical Neurons during Stimulation Substantia Nigra. IBRO World Congress of Neuroscience, Melbourne, Australia, July 12-17, 2007
73.    Labakhua T., T.Tkemaladze., G. Gurtskaia., Abzianidze E. Topographic Distribution and Postsynaptic Responses Nociceptive Neurons of the Somatosensory Cortex During painful stimulation. Second International Congress on Neuropathic Pain. Berlin, Germany, June 7-10, 2007
74.    Kvaratskhelia, E., Dabrundashvili N., Maisuradze E., Gagua M., Topuria T., Margvelashvili L., Tkemaladze T.T., Abzianidze E; Epigenetic modifiers of cystic fibrosis; European Human Genetics Conference, 6-9 June, Glasgow, Scotland, EJHG abstracts, 2015
75.    Tkemaladze T. Oexle K., Melikishvili G., Kvaratskhelia, Tchankvetadze S., Abzianidze E. Partial monosomy 5p and partial trisomy 13p in a patient with cat-like cry and postaxial polidactily detected by SNP array – a case report. European Human Genetics Conference, 6-9 June, Glasgow, Scotland, EJHG abstracts, 2015
76.    Tsagareli M., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurstkaia G., Abzianidze E. Behavioral study of TRPA1 and TRPV1 channels inactivation by NSAIDS. 9th IBRO World Congress on Neuroscience, abstract ,July 7-11, Rio de Janeiro, Brazil, 2015
77.    AbzianidzeE. , E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze, K. Kankava, G. Gurtskaia, L. Nozadze, M.G. Tsagareli DNA methyltransferases and acute inflammatory pain. European Human Genetics Conference, Milan, Italy, 31/05-3/06, 2014

78.    Bregvadze K., Kvaratskhelia E., Abzianidze E. Epigenetics of Host-Pathogen Interactions. International Workshop Microbial Ecology of Environmental Pathogens. December 4-5, Tbilisi, Georgia, 2014
79.    Abzianidze, E. Kvaratskhelia, T. Tkemaladze, G. Gurtskaia M. Nebieridze, M. G. L. Nozadze, M.Tsagareli. Acute inflammatory pain and DNA methytrasnferases. Behavioral Neuroscience Society (IBNS) Congress, Abstracts of the International Behavioral Neuroscience Society (IBNS) vol.22, p 80-81, Las Vegas, Nevada, 2014
80.    abzianiZe e., kvaracxelia e., tyemalaZe T., gorgilaZe T., Rurckaia g., wiklauri n., cagareli m. mwvave anTebiTi tkivilis epigenetikuri regulacia. XII erovnuli samecniero konferencia, 25-27 seqtemberi, quTaisi, 2014
81.    Dashniani M., Naneishvili T., Burjanadze M., Chkhikvishvili N., Abzianidze E. The modulation of the hippocampal function by the cholinergic and noncholinergic cells of the septum. IUPS, Abstract book, PCC154. Birmingham, UK, 21-15 July, 2013
82.    e. abzianiZe, T. gorgilaZe, T. tyemalaZe, e. kvaracxelia, b. farcxalaZe, m. sulaSvili, i. nozaZe, m. cagareli. Oopioidebisa da zogierTi neirotransmiteris urTierTqmedebis efeqtebi virTagvebis amigdalas centralur birTvSi. saqarTvelos ivane beritaSvilis fiziologTa sazogadoebis mesame erovnuli yrilobis masalebi.  Tbilisi, 26-28 seqtemberi. 2013, gv.1.
83.    Nozadze I, Tsuklauri N, Gurtskaia G, Abzianidze E, Tsagareli MG. Behavioral study of the effects of thermosensitive TRP channel agonists on temperature and pain sensations.  Proc. 3rd National Congress Beritashvili Physiological Society of Georgia. Tbilisi, 26-28 September, 2013, p. 209
84.    Gurtskaia G., Tsuklauri N., Nozadze I., Abzianidze E, Tsagareli M.G. Tolerance effects of NSAIDs microinjected  into the dorsal hippocampus. Proc. 3rd National Congress Beritashvili Physiological Society of Georgia. Tbilisi, 26-28 September, 2013, p. 164
85.    Tsiklauri N, Nozadze I, Iodi Carstens M, Gurtskaia G, Abzianidze E Tsagareli MG, Carstens E.  Behavioral and electrophysiological study of the effects of thermosensitive TRP channel agonists on mechanical, temperature and pain sensations.  Proc. 3rd National Congress Beritashvili Physiological Society of Georgia. Tbilisi, 26-28 September, 2013, pp. 237-238
86.    Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G., Abzianidze E. Tsagareli M.G. Behavioral  Study Thermal Pain  Modulation  by  TRP Channel  Agonists  Mustard oil and  Capsaicin.  Abstract, 8th  FENS Forum, July, 14-18, 2012. Barselona, Spain
87.    Tsagareli M. G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E. Behavioral study of thermal and mechanical pain modulation by TRP channel agonists mustard oil and capsaicin. 14th World Congress of Pain, Milan, 2012
88.    E. Abzianidze, T. Gorgiladze, T.Tkemaladze, K. Kartvelishvili, G. Gurtskaia, M. Tsagareli. The rostral ventral medulla contributes to the production of antinociception in pain. 24th   ECNP  Congress.  Paris, France. poster.2011. European Neuropsychopharmacology. Suppl. Vol.  21, issue (September, 2011), p. S295
89.    Labakhua T., Janashia T., Gedevanishvili G.,  Abzianidze E., Tkemaladze T. Modulation of postsynaptic reactions of somatosensory nociceptive cells by morphine, phentanyl and stimulation of periaqueductal gray. European Neuropsychopharmacology,  Vol. 21, issue (September, 2011), S353
90.    Labakhua T., Janashia T., Gedevanishvili G.,  Abzianidze E., Tkemaladze T. Modulation of  postsynaptic reaction in the Neocortical  Neuron during stimulation of Nucleus Raphe.  8th  IBRO World Congress of   Neuroscience, Florence-Italy, 2011
91.    Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E.   Behavioral study of thermal pain   modulation by TRP1 agonist cinnamaldehyde. Abstracts 7th Congress EFIC, “Pain in Europe VII”,   September, 21-24, 2011, Hamburg, Germany, Eur. J. Pain, Suppl., Vol. 5, No.1, p.18
92.    Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E., Tsagareli M.G.  Nucleus raphe magnus opioid sensitivity to analgesic effects of NSAIDs. Abstracts 7th Congress EFIC, “Pain in Europe VII”, September, 21-24, 2011, Hamburg, Germany,  Eur. J. Pain, Suppl., Vol. 5, No.1, p. 208
93.    Tsagareli M.G., Nozadze I., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E. Opioid sensitivity of nucleus raphe magnus through non-opioid analgesics. Program No.34.12  2011 Neuroscience Meeting Planner. Washington, DC, USA: Society for Neuroscience, 2011. Online
94.     Abzianidze E., Gurtskaia G., Tsiklauri  N., Nozadze I., Berishvili V., Tkemaladze T.,  Tsagareli M. G. Central mechanisms of pain modulation.  Proc. 9th “Gagra Talks”, International Conference of Fundamental Questions of Neuroscience, Oral presentation 2010

95.    Abzianidze E., Gorgiladze T., Berishvili V., Tkemaladze T., Gurtskaia G., Tsagareli T. The nucleus raphe magnus contributes to the production of morphine antinociception in the acute pain. 2nd European Headache and Migraine Trust, International Congress – EHMTIC, October 28-31, 2010, Abstract book S101.Niece, France.
96.    Tsagareli T., Tsiklauri N., Nozadze I., Kandelaki K., Gurtskaia G., Abzianidze E. Tolerance effects of NSAIDS microinjected into periaqueductal gray, nucleus raphe and central amygdala. 13th World Congress on Pain, Montreal 2010
97.    Abzianidze E., Tkemaladze T., Berishvili V., Gurtskaia G., Chipashvili M., Tsagareli M. Study of Influence Agonists and Antagonists of Dopaminergic Receptors on Morphine-Induced Analgesia and Tolerance. 9th Worlds Congress of Biological Phsychatry, 28-2 July, 2009. Poster board 08-008, Paris, France
98.    Abzianidze E.V. Gurtskaia G.P.Tkemaladze T.T,  Berishvili V.G, Tsagareli M.A. Changes of Neuronal Activity of the Substantia Nigra at Painful Stimulation. EFIC Congress, Poster board, 2009. Lisbon; Eur. J. Pain, Vol. 13, S1, p.106
99.    Tsagareli  M.G,, Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E.    Are endogenous opioids involved in NSAIDs tolerance?  Abstracts 6th Congress EFIC “Pain in Europe VI”,  Lisbon, Portugal, September 9-12, 2009, Eur. J. Pain, 2009, Vol. 13, Suppl. 1, p. S84.
100.    Abzianidze E, Labakhua T, Tkemaladze T, Dzhanashia T,  Gedevanishvili G, Gurtskaia
 G. Modulation of the Postsynaptic Reaction of the Cerebral Cortex Neurons during   Stimulation of  the Central Nucleus of the Amygdaloid Complex. Lisbon. Eur. J. Pain, Vol.13, issue 1, p. 106 ( 9-12 September, 2009
101.    E. Abzianidze, T. Tkemaladze, V. Berishvili, G. Gurtskaia, M. Tsagareli. Influence of  
  Electrical Stimulation of Substantia Nigra on the Neuronal Activity of Central Gray Matter     
  during Tail Flick Reflex. Rhodes, Greece, 13-16 September, 2009. 41st EBBS - European Brain   
  and Behaviour Society Meeting. Eur. J. Pain, vol. 13 September, 2009. p. S106
102.    Tsiklauri N., Gurtskaia G., Nozadze I., Abzianidze E., Tsagareli M.G. Tolerance effects of non-opioid analgesics microinjected into central nucleus of amygdala. Proc. 36th Intern. Congress Physiol. Sciences, “Function of Life: Elements and Integration”, July 27-August 1, 2009, Kyoto, Japan. J. Physiol. Sci., 2009, Vol. 59, Suppl. 1, P3PM-11-22, p. 377
103.    Abzianidze E, Bokeria T., Tkemaladze T., Berishvili V., Gurtskaia G., Tsagareli M. Evidence that amygdala is a component of the endogenous pain suppression system in rat. SfN Annual Meeting, Chicago, 17-21 October, 2009. Abstract no. 2009-S-1987-SfN
104.    Tsagareli M., Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G., Abzianidze E. Non-opioid tolerance induced by nsaids miscoinjected into central nucleus of amygdala. SfN Annual Meeting, 17-21 October, Chicago, 2009. online.
105.    Abzianidze E., Labakhua T., Gurtskaia G., Dzhanashia T., Gedevanishvili G., Tkemaladze T. Influence of Stimulation of Central Gray Matter and Locus Coeruleus on Synaptic Processes of Nociceptive Neurons in the Somatosensory Cortex. 5th World Congress of Pain - World Institute of Pain – WIP 2009 - New York, USA, March 13-16, 2009. Poster board - 189 Publication ref.: Pain Practice,  V. 9,  Supp. 1, March 2009, p. 20
106.    Abzianidze E., Labakhua T., Gurtskaia G., Janashia T., Tkemaladze T. Influence of Stimulation of Central Gray Matter on Sinaptic Processes of Nociceptive Neurons in The   somatosensory cortex. 6th FENS Forum of European Neuroscience. July12-16, 2008. Abstract. Geneva, Switzerland
107.    Tsagareli MM.G, Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E. Tolerance Effects of  NSAIDS Microinjected into Central Amigdala. Abstracts 12th World Congress on Pain, Glasgow, UK, 2008, PF 203, CD-ROOM
108.    Abzianidze E., Tkemaladze T.,  Berishvili V.,  Gurtskaia G., Tsagareli M.G.  Influence of Electrical Stimulation of Substancia Nigra on the Neuronal Activity of Central Gray Matter During Realization of  Nociceptive Reflex. 12th World Congress on Pain. August 17-22, 2008, PH 022, CD-ROOM Glasgow, Scotland.
109.    Labakhua T., T.Tkemaladze., G. Gurtskaia., Abzianidze E. Topographic Distribution and Postsynaptic Responses Nociceptive Neurons of the Somatosensory Cortex During painful stimulation. Second International Congress on Neuropathic Pain. June 7-10, 2007, Berlin, Germany. Eur. J. Pain. Vol 11, Issue 1, page 131     

110.    Tkemaladze T.,. Labakhua T., Janashia T., Abzianidze E. Modulation of Postsynaptic Responses of Cortical Neurons during Stimulation Substantia Nigra. IBRO World Congress of Neuroscience, Melbourne, Australia July 12-17, 2007  
111.    Tsagareli M.G., Iodi Carstens M., Tsiklauri N., Gurtskaia G., Abzianidze E., Zanoto K., Carstens E. Behavioral evidence of heat hyperalgesia and mechanical allodinia induced by TRPA1 agonists in rats. Neuroscience Program #Poster#: 266.9/FF3 Meeting Planner. Washington Convention Center, USA: Society for Neuroscience, 2008. Online
112.    Abzianidze E., Berishvili V., Tukhashvili K. Stress Influence on Mental Development of Children of Refugees. The International Conference - Attention Defect/Hyperactivity Syndrome and Motor, Behavioural, Social Disorders (Diagnostics, Preventions, Treatment and Rehabilitation), 17-19 September, 2007, Tbilisi
113.    Gigineishvili T., Berishvili V., Tchipashvili M., Abzianidze E. Toxic  Action of Dinitroanilin in Chronic Experiment. Intrnational Scientific Conference Dediacted to 90th Anniversary of Tbilisi State University. Actual Problems of Experimental and Theoretical Biology, Abstracts, pp. 19-20, October 3-4, 2008, Tbilisi
114.    Labakhua T., Janashia T., Tkemaladze T., Gedevanishvili G., Abzianidze E. Modulation of Postsynaptic Responses of Cortical Nociceptive Neurons During Stimulation of Locus Coeruleus. Actual Problems of Experimental and Theoretical Biology, Intrnational Scientific Conference Dediacted to 90th Anniversary of Tbilisi State University, Abstracts, pp. 55-56, October 3-4, 2008, Tbilisi
115.    Pirtskhelani N., Pirtskhelani A., Abzianidze E. The Study of Heroin Mutagenic and Cytotoxic Action in Experiment: Single and Combinative with Interferon and -tocopherol Activity. Intrnational Scientific Conference Dediacted to 90th Anniversary of Tbilisi State University. Actual Problems of Experimental and Theoretical Biology, Abstracts, pp. 89-90, October 3-4, 2008, Tbilisi
116.    Tsiklauri N., Nozadze I., Gurtskaia G., Abzianidze E., TsagareliMM.G. Non-opioid Tolerance Induced by Microinjections Into the Central Nucleus of Amigdala. Intrnational Scientific Conference Dediacted to 90th Anniversary of Tbilisi State University. Actual Problems of Experimental and Theoretical Biology, Abstracts, pp. 102-104, October 3-4, 2008, Tbilisi
117.    Tkemaladze T., Labakhua T., Abzianidze E. Modulation of Postsynaptic Responses of Cortical Neurons During Stimulation of Substancia Nigra and nucleus caudatus. 5th Forum of European Neuroscience, Vienna, Austria, 8-12 July 2006.
118.    gigineiSvili c., beriSvili v., WipaSvili m., abzianiZe e. qimiuri naerTebis organizmze moqmedebis Soreuli Sedegebi da mutagenuri aqtivoba. IV respublikuri konferencia, masalebi, 14.05.2007, Tbilisi
119.    Abzianidze E., Lagidze T., Gurtskaia G., Tsagareli M. Electrical stimulation and morphine injection in various nuclei of amygdale influence on central gray matter neuronal discharges. 11th World Congress on Pain, August 21-26, 2005, Sydney, Australia, IASP
120.    Labakhua T., Janashia T., Gedevanishvili G.,  Abzianidze E., Tkemaladze T. Modulation of Synaptic Processes in Cortical Neurons in Response to Stimulation of Locus Coeruleus, Substantia Nigra and Raphe Nuclei. The 8th FENS Forum of Neuroscience , Barcelona, Spain, July 14-18, 2012
121.    Tsiklauri N., Abzianidze E., Gurtskaia G., Lagidze T., Tsagareli MM. Study of non-opioid antinociceptive action on rats. I. Javakhishvili Tbilisi state Univerrity. Faculty of Biology; Tbilisi Medical Academy; Institute of Biological Medicine and Ecology. III Internat. Scientific. Conf. “Actual Problems of Biology and Medicine”. Tb., 25-27 Oct., 2005, p. 371 – 373.
122.    tyemalaZe T, laRiZe T, cagareli m., beriSvili v., farcxalaZe b., lomTaTiZe n., e. abzianiZe. Savi substanciis neironuli aqtiurobis cvlileba mtkivneuli gaRizianebis sapasuxod. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis macne. biologiis seria A, 2006 №4, t. 32, gv. p.849-854
123.    Abzianidze E., Lagidze T., Gurtskaia G.  and Tsagareli M. G.. Electrical stimulation and morphine injection in various nuclei of amygdale un-fleunce on central gray matter neuronal discharces. 11th World Congress on Pain. August 21-26, 2005, Sydney, Australia.  p. 74.
124.    Tsagareli M.G., Gurtskaia G,, Lagidze T., Abzianidze E., Butkhuzi S.M. Role of central nucleus of amygdala in pain transmission and modulation. Program No. 351.17. 2002 Abstract Viewer/Itinerary Planner. Washington, D.C.: Society for Neuroscience, 2002. CD-ROM.
125.    Tsagareli M., Gurtskaia G., Lagidze T., Abzianidze e., Butkhuzi S. Role of Central Nucleus of Amigdala in Pian Sensation and Modulation. 3rd Forum of European Neurosccience. 13-17 July, 2002, Paris. p.144.
126.    Abzianidze E., Berishvili V., Bokeria T.,  Gurtskaia G., Tsagareli M. Hypothalamic and nonspecific thalamic neuronal mechanisms of pain modulation. Abstr. 10th World Congress on Pain. San Diego, 2002. , IASP Press, Seattle, WA, p.370.
127.    Rurwkaia g., abzianiZe e, beriSvili v, bokeria T., buTxuzi s., laRiZe T., carageli m.  tkivili da Tavis tvinis nocicepturi da antinocicepturi sistemebis urTierTqmedeba. IV saerTaSoriso samecniero konferenciis „Teoriuli da praqtikuli medicinisa da biologiis aqtualuri sakiTxebi“ SromaTa krebuli. wyaltubo, 2002, gv. 131 – 134.
128.    Н. Инцкирвели, Т. Бокериа, Е. Абзианидзе, В. Беришвили, Г. Бекаиа. Антиноцицептивная функция неспецифических ядер таламуса. BSEG 11 Internat. conf. advances clin. and theoret. med. biol., 2000, Trabzon, p.36 – 37
129.    Т. Б. Бокерия, Н. А. Инцкирвели, Е. В. Абзианидзе, Л. А. Бегеладзе, В. Г. Беришвили, М. С. Терашвили, Г. Л. Бекая. Пути и механизмы нисходящего анальгетического влияния гипоталамуса. BSEG 11 Internat. conf. advances clin. and theoret. med. biol., 2000, Trabzon, p.14 – 16
130.    e. abzianiZe, v. beriSvili, T. bokeria, n. inwkirveli, e. imnaZe. tkivilis modulaciis neironuli meqanizmebi. saq. fiziologTa II yriloba, Tbilisi, 2000, 1 – 3
131.    n. inwkirveli, T. bokeria, e. abzianiZe, m. teraSvili, s. Juruli, z. sayvareliZe. Talamusis antinocicepturi Ìoqmedebis meqanizmebi, saq. fiziologTa II yriloba, Tbilisi 2000, 71 – 73
132.    T.bokeria, n. inwkirveli, e. abzianiZe, T. beqaia. hipoTalamusis hormonuli antinocicepturi sistema, saq. fiziol. II yriloba, Tbilisi 2000, 30 – 32
133.    abzianiZe e., imnaZe e. saswavlo saxelmZRvanelos racionalizaciis Sesaxeb. Tssu-s saswavlo-meToduri konferenciis Tezisebi. Tb., 1997, gv. 8.
134.    Khetsuriani R., Abzianidze E., Makashvili M.. From legendary herbs to official plant species of Georgian flora. News of sci. and    innovation., 1-2, 1997, p. 27.
135.    abzianiZe e, beriSvili v., inwkirveli n. hipoTalamusis funqciuri organizacia mtkivneuli gaRizianebis dros. Tssu samecn. SromaTa krebuli, t. 32, 1996, Tbilisi, gv. 4 - 6.
136.    Abzianidze E., Berishvili V., Gurtskaia G., Lagidze T. Tsagareli M.,  – The investigation of Central gray matter’s influence on hypothalamic neuronal activity to painful stimulation. Abstract of VIII Congress of pain. Vancouver, Canada, 1996, p. 475.
137.    Бутхузи С. М., Абзианидзе Е. В., Беришвили В. Г., Бегеладзе Л. А., Гурцкая Г. П., Лагидзе Т. П. - Функциональная организация антиноцицептивной системы гипоталамуса. Материалы съезда физиологов Азербайджана. Баку, 1994.
138.    Абзианидзе Е., Бутхузи С., Беришвили В. Функциональная организация эндогенной анальгетической системы гипоталамуса и центрального серого вещества. Материалы III Тбилисского международного симпозиума «Функциональная нейрохирургия», 1990 (28-30 мая), тез. докл. 1990, Тбилиси.
139.    Бутхузи С. М., Абзианидзе Е. В., Беришвили В. Г., Бегеладзе Л. А., Гурцкая Г. П. – Механизмы деятельности антиноцицептивной системы ствола головного мозга. ХУ съезд Всес. физиоло. общества им. Павлова, Кишинев, 1987, т. 2.
140.    Абзианидзе Е.,  Беришвили В. Исследование нейрональной активности некоторых стволовых структур и гипоталамуса при болевом и неболевом раздражениях. Тезисы Всесоюзной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения акад. И.С.Бериташвили, 1985, Тбилиси.
141.    Абзианидзе Е., Бутхузи С., Беришвили В., Сакварелидзе З. О функциональной организации антиноцицептивной системы мозгового ствола. Всесоюзный симпозиум «Фармакологические аспекты обезболивания», 1983, Ленинград.
142.    Абзианидзе Е., Бутхузи С., Беришвили В. Торможение болевой афферентации на уровне тригеминального ядра при раздражени «антиноцицептивных» структур мозгового ствола. XIV съезд физиологов, 1983, Баку.
143.    Abzianidze E., Butkhuzi S., Berishvili V. Characteristics of neuronal activity of central gray matter during painful stimulation. Neuroscience. An International gournal under the editorial direction of IBRO. Pergamon Press Oxford, New Jork, Frankfurt. 1982, v.7, p.35.
144.    Abzianidze E., Butkhuzi S., Chkhartishvili A., Berishvili V. On the nature of inhibition of escape reaction during stimulation of some brain stem structures in the cat. Proc. of the international union of Physiological sciences. XXVIII international congress. 1980 V, XII, p. 344, Budap.
145.    Абзианидзе Е., Бутхузи С., Беришвили В., Топуридзе Т. Торможение активности ноцицептивных нейронов ядра тройничного нерва при раздражении ядер  шва и синего места. XIII съезд Всесоюзн. физиологического общества им. Павлова, 1979, Альма-Ата.
146.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Коридзе. Поведенческие электроэнцефалографические и вегетативные эффекты раздражения гипоталамуса. Центральные и периферические механизмы вегетативной нервной системы. 1975, Ереван
147.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Коридзе М. Поведенческие, электроэнцефал. и вегетативные эффекты раздражения гипоталамуса. Симпозиум по вегетативной нервной сист. 1972.
148.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Коридзе и др. Изменение соотношения фаз сна под влияние раздражени различных структур мозга. Симп. Сон и его нарушение. Ленинград. 1972.
149.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Коридзе, Мгалоблишвили М. Влияние раздражения и повреждения некоторых лимбических и средномоговых структур на отсроченные реакции. 23 Совещ. по пробл. ВНД.  1972, Горький.
150.    Абзианидзе Е., Капанадзе Т., Кавкасидзе М. Характер условных эмоциональных реакций, выработанных на базе раздражения гипоталамуса. 23 Совещ. по пробл. ВНД.  1972, Горький.
151.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Коридзе М. Электроэнцефалографические и вегетативные коррреляты эмоциональных реакции. Симп. строения, функции и нейрохимической организации эмоции. 1971. Ленинград.
152.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Коридзе М., Нанеишвли Т. О роли лимбических структур в регуляции свежей памяти кошек. XI  съезд  Всесоюз. физиол. общества, 1970.
153.    Абзианидзе Е., Ониани Т., Нанеишвили Т. О нейрофизиологических механизмах отсроченных реакций. 5-е научн. совещание, посвященное акад. Орбели, тезисы,  1968, Ленинград.
154.    Абзианидзе Е. Научение топографической локализации функции в гипоталамусе в сравнительно-физиологическом аспекте. 5-е научное совещание, посвященное акад. Орбели. Тезисы. изд. Наука. 1968, Ленинград