ლია წვერავა

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია