ნოდარ მითაგვარია

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი, აკადემიკოსი

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

მოკლე  ბიოგრაფია

დაბადების ადგილი და წელი: ქ. თბილისი, 1941 წელი. უმაღლესი განათლება: საქართველოს პოლიტექნიკური უნივერსიტეტი, სპეციალობა - მართვისა და რეგულაციის სისტემები.
1967-1971წწ. იყო ი. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტი და შემდეგ მეცნიერ თანამშრომელი; 1971-1980წწ. ამავე ინსტიტუტის თავის ტვინის ფუნქციათა მეტაბოლური უზრუნველყოფის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი;  1980-1991წწ. დირექტორის მოადგილე და ლაბორატორიის ხელმძღვანელი; 1991 წლიდან  თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის განყოფილების ხელმძღვანელი; 1991 წლიდან 2017 წლამდე Valley Cancer Institute-ის(ლოს ანჯელესი, აშშ) უფროსი კონსულტანტი(Senior Consultante). 2017 წლიდან დღემდე BAO Health Resource Corporation (ტარზანა, აშშ) სამეცნიერო მრჩეველი (Scientific Advisor),
1971 წლიდან არის ბიოლოგიის მეცნიერებათა კანდიდატი, 1984 წლიდან ბიოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი. 1990 წლიდან არის პროფესორი, 2013 წლიდან - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი,  2017  წლიდან დღემდე საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ფიზიოლოგიის და მედიცინის განყოფილების (ხელმძღვანელი) აკადემიკოს-მდივანი.
ევროპის ნეირომეცნიერთა საზოგადოებათა ფედერაცია(FENS), მმართველი კომიტეტის წევრი (2010-2017). თავის ტვინის კვლევის საერთაშორისო ორგანიზაცია(IBRO), მმართველი კომიტეტის წევრი (2010-2017). კლინიკური ჰიპერთერმიის საერთაშორისო საზოგადოება (ICHS), პრეზიდენტი (2010-2011). საქართველოს ნეირომეცნიერთა საზოგადოება, აღმასრულებელი მდივანი და პრეზიდენტის მოვალეობის დროებით შემსრულებელი. ი. ბერიტაშვილის სახელობის საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოება, ვიცე პრეზიდენტი. ქსოვილებში ჟანგბადის გადატანის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ISOTT) - აღმასრულებელი დირექტორი (1978-1981).

სამეცნიერო ინტერესების სფერო:

1.      თავის ტვინის სისხლს მიმოქცევის მარეგულირებელი მექანიზმები;
2.      თავის ტვინში მეტაბოლური აქტივობის ანალიზი;
3.      ჰორმეზისის ფენომენის როლი სხვადასხვა დონის სტრესული მდგომარეობის პირობებში.
 
 ზოგიერთი სამეცნიერო შრომების სია:

მონოგრაფიები:

1.    Mitagvaria N.P., Bicher H. Cerebral Blood Flow Regulation. Nova Publishers Inc., NY, 2009.
2.    Азин А.Л., Климин В.Г., Митагвария Н.П., Бараташвили И.К. Регуляторные механизмы кровоснабжения коры головного мозга. Екатеринбург, Наука, 1995.
3.    Митагвария Н.П. Устойчивость циркуляторного обеспечения функций головного мозга. Тбилиси, Мецниереба, 1983.

სახელმძღვანელოები:

1.    ადამიანის ფიზიოლოგია ყველასთვის. თბილისი, 2013. (თანაავტორები - გ. ბექაია, ლ. მაჭავარიანი).
2.    ადამიანის ანატომიის და ფიზიოლოგიის საფუძვლები, სახელმძღვანელო სამედიცინო და ფარმაცევტული პროფილის საშუალო პროფესიული სასწავლებლებსთვის, „ფარნავაზი“, გორი, 2012 (თანაავტორი - თ. კეკოშვილი).
3.    ბიოლოგია, მე-7 კლასის სახელმძღვანელო, ”განათლება”, თბილისი, 1998 (თანაავტორები - გ. თუმანიშვილი, ი. ლაზრიშვილი, ი. ქორქია, გ. ღვალაძე, ს. ცაგარელი);
4.    ბიოლოგია, მე-7 კლასის სახელმძღვანელო, ”განათლება”, თბილისი, 2004, განახლებული რედაქცია, (თანაავტორები - გ. თუმანიშვილი, ი. ლაზრიშვილი, ი. ქორქია, გ. ღვალაძე, ს. ცაგარელი);

წიგნების და კრებულების რედაქტორობა:

1. Systemic, Cellular and Molecular Mechanism of Physiological Functions and Their Disorders (Proceedings of I. Beritashvili Center of Experimental Biomedicine - 2018), Nova Science Publishers Inc, New York, 2018, 339 pages. Editors – N. Mitagvaria and N.Nachkebia (T 2).
2. Systemic, Cellular and Molecular Mechanism of Physiological Functions and Their Disorders (Proceedings of I. Beritashvili Center of Experimental Biomedicine - 2015), Nova Science Publishers Inc, New York, 2016, 406 pages Editor – N. Mitagvaria (Tom 1).. EE
3.  რ.ხეცურიანი, ა.სუკაკიდზე. მანგანუმი და ცენტრალური ნერვული სისტემა. ბიო-სამედიცინო ტექნოლოგიათა რესურს-ცენტრი. თბილისი, 2003.
4.  В. Бегиашвили. Введение в общую теорию регуляции кровообращения. Мецниереба, Тбилиси, 1990.
5. Физиология, патофизиология и фармакология мозгового кровообращения. Сб. трудов Всесоюзной конференции, Тбилиси, Мецниереба, 1988. Editor – N. Mitagvaria

სტატიები:  
 
1.    Archil Chirakadze* , Nodar Mitagvaria**, David Jishiashvili*, Gia Petriashvili§ , Nugzar Dvali# , Zeinab Shiolashvili§ , Ketevan Chubinidze§ , Nino Makhatadze§ , Alexander Jishiashvili§ , Zakaria Buachidze# , Irina Khomeriki# Microwave Synthesis, Characterization and Testing of Acute Toxicity of Boron Nitride Nanoparticles by Monitoring of Behavioral and Physiological Parameters BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 15, no. 2, 91-98, 2021
2.    Archil Chirakadze* , Nodar Mitagvaria**, David Jishiashvili* , Marina Devdariani§ , Gia Petriashvili# , Lena Davlianidze§ , Nugzar Dvaliθ , Ketevan Chubinidze# , Alexander Jishiashvili# , Zakaria Buachidzeθ , Irina Khomeriki. Development and Testing of Nanoparticles for Treatment of Cancer Cells by Curie Temperature Controlled Magnetic Hyperthermia. BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, vol. 15, no. 1, 2021
3.    N. Mitagvaria, M.Devdariani., L.Davlianidze, L.Gumberidze, I.Kvachakidze, M.Nebieridze, N.Sikharulidze.  The positive effects of free radicals in action of whole body hyperthermia. In: The 1st Beritashvili Talks, Neurophysiolocal Functions and Their Disorders – Interdisciplinary Studies. N.Nachkebia – Editor, Tbilisi, 2019, 149-156.
4.    Devdariani M., Davlianidze L., Nebieridze M., *Darbaidze M., Gugushvili M., Sikharulidze N., Kekoshvili T., Mitagvaria N.  Effects of high and low doses of ethanol, given to rats during the process of pregnancy, on the behavior and the blood rheological properties of their offspring. Georgian Medical News, # 5 (290) 2019, 121-124
5.    ChikobavaN., Doreuli N., MitagvariaN. Changes in arterial reactivity to nodradrenaline under conditions of hyperhomocysteinemia. Georgian Medical News, #7-8 (292-293), 92-95, 2019.
6.    Dekanosidze M., Saganelidze Kh., Mamaladze M., Sakvarelidze N., Diasamidze G., Mitagvaria N. Possible role of Nitric Oxide in regulation of micrcirculation in the oral cavity tissues of rat. World Science, RS Global, Warsaw, Poland, 2019, vol.2, 2(42), 4-9.  
7.    Ketevan Kakabadze*, Irakli Megreladze**, Tamar Sanikidze*, NinaKipiani*,Nino Khvichia§, Nodar Mitagvaria. Morphological Changes in the Target Organs during Experimental Hypertension and its Treatment in Rats. BULLETIN OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, 2019, vol. 13, no. 4, 104-108,  
8.    Mitagvaria N., Davlianidze L., Devdariani M.., Mantskava M., Nebieridze M., Momtselidze N., Gumberidze L., Kvachakidze I., Sikharulidze N. Analysis of the Mechanisms of Whole Body Hyperthermia-Induced Behavioral Disorders (Experimental Study). In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Edit.: Nodar Mitagvaria, Nargiz Nachkebia). Nova Science Publishers, NY,  USA, 2018, pp. 173-194.
9.    Lazrishvili I., Bikashvili T., Mitagvaria N. The Effect of Patial Deprivation of External Noise on the Structural Alterations of the Medial Geniculate Body. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Edit.: Nodar Mitagvaria, Nargiz Nachkebia). Nova Science Publishers, NY,  USA, 2018, pp. 137-144.
10.    Museridze D.P., Svanidze I.K., Gegenava L.G., Gugushvili M.L., Gvinadze N.N., Devdariani M.V., Nebieridze M.G., Kalmakhelidze S.L. and Mitagvaria N.P. Influence of Ethanol Low (Hormetic) Dose on the Limbic System’s Neurogenesis at the Early Stages of Postnatal Development of White Rats. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Edit.: Nodar Mitagvaria, Nargiz Nachkebia). Nova Science Publishers, NY, USA, 2018, pp. 195-208.
11.    Mitagvaria N., Devdariani M.., Davlianidze L., Gumberidze L., Kvachakidze I., Nebieridze M., Sikharulidze N. The positive effects of Free Radicals in action of Whole Body Hyperthermia. In: Abstract Book. The 1st “Beritashvili Talks” Neurophysiological Functions and their Disorders – Interdisciplinary Studies, 2018, June 25-27, p.37, Tbilisi
12.    ლ. გუმბერიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, მ. ნებიერიძე, ნ. მომცელიძე, მ. მანწკავა, ნ. სიხარულიძე, ნ. მითაგვარია. დიმეთილ სულფოქსიდის ეფექტი მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით გამოწვეულ ცვლილებებზე ცხოველთა ქცევაში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 2018, 44, 1-2, 15-24.
13.    Mitagvaria N., Davlianidze L., Devdariani M., Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Sikharulidze N. HYPERTHERMIA AS A TRIGGER FOR ACTIVATION OF HORMETIC MECHANISMS. Open Access Peer-reviewed Journal “Science Review”, 3(10), March 2018, Vol.4, pp. 4-10.
14.    Mitagvaria N., Murtazashvili T. Study of ophthalmic safety of Camelin eye drops. In: ЛЕКАРСТВА - ЧЕЛОВЕКУ. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФАРМАКОТЕРАПИИ
И НАЗНАЧЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ. Материалы II Международной
научно-практической конференции в двух томах. 28-29 марта 2018, т.2, стр.15-16, Харьков.
15.    მურთაზაშვილი თ., მითაგვარია ნ.  კამელინის თვალის წვეთების ანთების საწინააღმდეგო მოქმედების კვლევა. ექსპერიმენტული და კლინიკური მედიცინა, 2018, 2, 94-98.
16.    Chikobava Nino, Nana Doreuli, Nodar Mitagvaria.  The Role of Nitric Oxide in the Changes of Blood Vessels Acetylcholine Induced Dilation in the Conditions of Hyperhomocysteinemia. International Journal of Science and Research (IJSR), 2018, v. 05, issue-01, pp. 2035-2040.
17.    M Dekanosidze, K. Saganelidze, N Mitagvaria. Effect of free radicals on calcitonin-gene-related peptide mediated vasodilation. Georgian Med News. 2018 Jan; (274):149-152.
18.    N. Chikobava, M.Dekanosidze, N. Mitagvaria. Direct measurement of Contractility of Isolated Small Arteries Preparations.  Bulletin of Georgian National Academy of Sciences, 2017, vol 11,, #3, 146-150.
19.    Mitagvaria Nodar P. Fusion Pore: A Curious Case of Rediscovering Science.  Discoveries, USA,  2017, April-June; 5 (2): e73.DOI: 10.15190/d.2017.3
20.    მ. გუგუშვილი, მ. დევდარიანი, მ. ნებიერიძე, ი. სვანიძე, ლ. გეგენავა, დ. მუსერიძე, ნ. ღვინაძე, ლ. გობეჩია, ქ. აფციაური, ნ.მითაგვარია. ვირთაგვების მაკეობის პერიოდში ეთანოლის დაბალი (ჰორმეზული) დოზის გავლენა მათი შთამომავლების ქცევითი რეაქციების თავისებურებებსა და სივრცითი ამოცანების დასწავლაზე.  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 2017, 43, 3-4, 119-127
21.    ნ. მითაგვარია. ჰორმეზისის ფენომენის უჯრედული მექანიზმები (მიმოხილვა). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 2017, 43, 5-6, 235-241.
22.    N. Mitagvaria, M.Nebieridze, M.Devdariani, L.Davlianidze, M.Mantskava, N.Momtselidze, L.Gumberidze, I.Kvachakidze, N.Jojua, N.Sikharulidze. The possible mechanisms of Local Hyperthermia-induced Morphological changes in Cerebral Tissue. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders (Edit.: Nodar Mitagvaria). Nova Science Publishers, NY, 2016, pp. 187-207.
23.    Lazrishvili I., T. Bikashvili, L.Gelazonia and N. Mitagvaria. Manganese loading induces mouse-killing behaviour in nonaggressive rats. Journal of Biological Physics and Chemistry, 2016, 16, 3, 137-141.
24.    nino jojua, nikoloz gongaZe, marina nebieriZe, nodar miTagvaria. Tavis tvinSi lokaluri hiperTermiiT inducirebuli iSemiuri infarqtis ganviTarebis SesaZlo meqanizmebi. macne, biomedicinis seria, 2016, 42, 3-4, 205-222.
25.    მ. დეკანოსიძე, ხ. საგანელიძე, ნ. მითაგვარია. მიკროცირკულაციის სისტემაში ფუნქციონირებადი მარეგულირებელი მექანიზმების ანალიზი (ლიტერატურის მიმოხილვა). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 2016, 42, 5-6, 231-251.
26.    ნ. საღინაძე, რ. საკანდელიძე, ნ. მითაგვარია. oqsidaciuri stresis დადებითი და უარყოფითი ეფექტები, ანუ თავისუფალი რადიკალების დუალური როლი (მოკლე მიმოხილვა). საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია.  2016, 5-6, 261-270.
27.    ნ. ჩიქობავა, ნ. დორეული, ნ. მითაგვარია. ჰომოცისტეინი და მისი როლი ორგანიზმის ფუნქციობაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია.  2016, 5-6, 283-297.
28.    Jojua N., Gongadze N., Mitagvaria N. The main types of stroke and pathophysiological mechanisms of their development. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biomedical Series, 2015, 41, 5-6, 241-252.
29.    საგინაძე ნ., გუმბერიძე ლ., დავლიანიძე ლ., დევდარიანი მ., ქვაჩაკიძე ი., მომცელიძე ნ., მანწკავა მ., ნებიერიძე მ., სიხარულიძე ნ., მითაგვარია ნ. ოქსიდაციური სტრესით გამოწვეული ცვლილებები ცხოველთა ქცევაში. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 2015, 44, 5-6, 221-227.
30.    Jojua N., Gongadze N., Mitagvaria N.  The role of nitric oxide and blood rheological properties in the maintenance of a temperature homeostasis in the brain tissue. Georgian Medical News, 2015, Dec., 12 (249), 80-85N,
31.    Сагинадзе Н.А., Саканделидзе Р.В., Митагвария Н.П. Поведенческие эффекты оксидативного стресса. Georgian Medical News, 2015, March, 240, 3, 78-82.
32.    Басиладзе Т. Г., Бекая Г.Л., Гонгадзе Н.В., Митагвария Н.П. Возможный механизм развития гиперемии в коже, вызванной неболевым механическим давлением. Georgian Medical News, 2015, Jan., 238, 83-88.
33.    N.Mitagvaria, I. Lazrishvili, M.Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Saginadze, I.Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. Hormesis - a basis for homeostasis in the presence of stressors. An example of hyperthermic stress. Journal of Biological Physics and Chemistry, 2015, 15, 187-193.
34.    Mantskava MM, Momtselidze NG, Davlianidze LSh, Mitagvaria NP. Hemorrhagic Shock and Stress-Cause and Consequence of Hemorheology Disturbances on the Example of the Changes in Erithrocyte Aggregation. Journal of Stress Physiology and Biochemistry, 2014, 10, 2, 238-246.
35.    М. Манцкава, Г. Азикури, Н.Mомцелидзе, Н. Митагвария.  Гемореологический статус крови при обструктивном апное.  Известия НАН Грузии, Серия биомедицина, 2014, т.40, 5-6, 314-319.
36.    N. Mitagvaria, J. Bicher, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Momtselidze. Autoregulation of the brain temperature during whole body hyperthermia. Oncothermia Journal, 2013, 7, 62-68
37.    Н. Митагвария, Л. Гумберидзе, Л. Давлианидзе, М. Девдариани, И. Квачакидзе, М. Небиеридзе, Н. Сихарулидзе.  Поведенческие проявления феномена гормезиса,  ассоциированного с оксидативным стрессом у крыс. Известия НАН Грузии, Биомедицинская серия, 2013, 39, 3-4, 113-123
38.    N. Gongadze, M. Rogava, T. Bochorishvili, T. Kezeli, N. Mitagvaria, M. Chipashvili, N. Dolidze, G. Sukoyan. Cardio-hepatic syndrome and therapeutic efficacy of NAD-containing drug. Clinical Therapeutics, 2013, 35, 8, Supplement, e105.
39.    ი.ლაზრიშვილი, თ. ბიკაშვილი, ა. შუკაკიძე, ნ. ჩხარტიშვილი, ნ. მითაგვარია. მანგანუმის ქლორიდით ხანმოკლე ინტოქსიკაციის გავლენა მდედრობითი და მამრობითი სქესის ახალგაზრდა ვირთაგვების ქცევაზე. საქართველოს ფიზიოლოგთა მესამე ეროვნული ყრილობის მასალები, თბილისი, 2013, 37.
40.    მითაგვარია ნ., გუმბერიძე ლ., დავლიანიძე ლ., დევდარიანი მ., მომცელიძე ნ., ნებიერიძე მ., ქვაჩაკიძე ი., სიხარულიძე ნ. ოქსიდაციური სტრესი და ჰორმეზისის ფენომენი. საქართველოს ფიზიოლოგთა მესამე ეროვნული ყრილობის მასალები, თბილისი, 2013, 49.
41.    Sanikidze TV, Beridze M, Mitagvaria N, Bakhtadze S, Khan N. Neuroprotective treatment of cerebral infarction: an experimental study. Int J Neurosci, 2013, 123, 2, 104-113
42.    Mitagvaria N., Bicher J. Hormetic effect of whole body hyperthermia. Proceedings of 32nd Annual Conference of t he International Clinical Hyperthermia Society (ICHS). Guangzhou, China, 2013, 107-116.
43.    H. Bicher, N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Momtselidze. AUTOREGULATION OF THE BRAIN TEMPERATURE DURING WHOLE BODY HYPERTHERMIA. Hindawi Publishing Corp., Conference papers in Medicine, Volume 2013, Article ID 9282243; http://dx.doi.org/10.1155/2013/928243
44.    N. Mitagvaria,  J.Bicher, M. Devdariani,  L. Davlianidze,  M. Nebieridze and N. Momtselidze. Whole body hyperthermia and the phenomenon of temperature homeostasis in the rat brain. Journal of Biological Physics and Chemistry, 2012, 12, 133–137.
45.    N. Mitagvaria. Morpho-Physiological Changes in the Brain Tissue Induced by Local Hyperthermic Exposure. NeuroTalk-2012, Beijing, China
46.    M. DEVDARIANI, L. GOBECHIA, M. NEBIERIDZE, N. SIKHARULIDZE, N. MITAGVARIA; The impact of blood rheological properties and free radicals on changes, caused by local hyperthermia in rat’s cerebral tissue Annual Meetings/Neuroscience,  2012 Abstracts. http://www.abstractsonline.com/.../ViewSession.aspx?mKey=%7b70007181-01C9-4DE...
47.    N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze. The problem of inversion of coupling “Function-Metabolism-Blood Flow” in the brain. Materials of the Conference “Physiological Mechanisms of Organisms’ Functional Regulation”. Erevan, Gitutun, 2012, 217-221.
48.    ი. დიასამიძე, ნ. მითაგვარია. სისხლძარღვოვანი ტონუსის მარეგულირებელი მექანიზმების მიმოხილვა. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე. ბიომედიცინის სერია., 2012, 38, 5-6, 271-281.
49.    Бичер Х., Девдариани М., Давлианидзе Л., Небиеридзе М., Момцелидзе Н., Сихарулидзе Н, Митагвария Н. Явление температурного гомеостаза в ткани головного мозга белых крыс при общей управляемой гипертермии. Известия Национальной Академии наук Грузии, Биомедицинская Серия, 2012, 38, 3-4, 105-114.
50.    Mitagvaria N., Darbaidze M., Kekoshvili T., Pitiuri N. Pathophysiology of Stroke. Proceedings of Conference “Modern Scientific Problems”, Gori, 2011, 200-2011.
51.    N. Mitagvaria, I.Lazrishvili, M.Devdariani, M.Nebieridze, L.Davlianidze, T.Bikashvili, T.Lortkipanidze and N. Sikharulidze. The mechanisms involved in the therapeutic effect of hyperthermia on tumor tissue. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences,  Biomedical Series, 2011, 37, 5-6.
52.    J.Bicher, M.Darbaidze, M.Nebieridze, I. Erkomaishvili, N.Pipia, N. Mitagvaria. General problems of the brain functional activity and local blood flow coupling. Proceedings of Second International Scientific Conference. Gori, 2010, 149-156.
53.    M. DEVDARIANI, L. GOBECHIA, R. KUPATADZE, N. SIKHARULIDZE, N. MITAGVARIA. Sleep-wakefulness cycle related PO2 changes in the cat’s hippocampus and sensorimotor cortex. Annual Meetings/Neuroscience 2010 Abstracts. http://www.abstractsonline.com/.../ViewAbstract.aspx?cKey=385222e4-29c0-41d2-...
54.    n. miTagvaria, g. beqaia, e. suხiSvili. preeklampsiuri mdgomareobis koreqcia kalcitoninis genTan dakavSirebuli peptidiT. suხiSvilis universitetis meore saeTaSoriso samecniero konferenciis masalebi. gori, 2010, 144-148.
55.    Mitagvaria N., Bicher H., Lazrishvili I., Devdariani M., Nebieridze M. The role of Nitric Oxide in development of local Hyperthermia-induced morphological changes in cerebral tissue – an experimental study on rats. Proceedings of XXIX Meeting of the International Clinical Hyperthermia Society (ICHS), Cologne, Germany, September, 2010.
56.    Rustamov N, Kvachadze I, Bekaia G, Sakvarelidze Z, and Mitagvaria N. Iodine deficiency in the prenatal period may form learning ability deficiency in the postnatal period. Georgian medical news (178):65-8, 2010
57.    Mitagvaria N., Devdariani M., Gobechia L., Nebieridze M. Basal tone of cerebrovascular smooth muscles and their reactivity to metabolic factors. The Journal of Physiological Sciences, Proceedings of the XXXVI International Congress of Physiological Sciences (IUPS 2009), Kyoto Japan, Springer, 2009, P4AM-6-11.
58.    Mitagvaria N, Gobechia L., Nebieridze M., Devdariani M. The role of hydrogen ions in mechanisms of adenosine and carbonic acid actions on smooth muscles of cerebral arteries. The Journal of Physiological Sciences, Proceedings of the XXXVI International Congress of Physiological Sciences (IUPS 2009), Kyoto Japan, Springer, 2009, P4AM-6-10.
59.    Bicher H., Khetsuriani R., Shukakidze A., Lazrishvili I., Mitagvaria N. Hyperthermia-induced morphological changes in cerebral tissue of the rat. Georgian Medical News, 2009, 7-8 (172-173), 72-75.
60.    Bicher H., Mitagvaria N., Kvachakidze I., Shukakidze A., Lazrishvvili I., Arabuli M/. Khomeriki. Main factors in development of local hyperthermia-induced morphological changes in cerebral tissue of the rat. Proceedings of Tbilisis State Medical University, 2009, XLIII, 17-18.
61.    M. DEVDARIANI, L. GOBECHIA, N. MITAGVARIA. Morphine-induced changes in pO2 level in fronto-parietal cortex and Nucleus Accumbens of white rats. Annual Meetings/Neuroscience 2009 Abstracts. http://www.abstractsonline.com/.../ViewAbstract.aspx?cKey=7cfb4443-c0cb-47a4-...
62.    Deavdariani M., Gobechia L., Nebieridze M., Mitagvaria N. Severity of Morphological Changes, Induced in Cerebral Tissue by Local Hyperthermia in Many Respects is Mediated by Blood Viscosity and Existance of Free Radicals (Experimental Study). Collection of Works of the Medical Students and Doctors of the Black Sea Region. Rustaveli State University, Batumi, 2009, 209-210.
63.    ჯaneliZe m., suხiSvili e., bibiluri e., sayvareliZe n., miTagvaria n. Tavis tvinis sisხlis mimoqcevis autoregulaciis dinamikuri maხasiaTeblebis Sedareba make da aramake virTagvebSi. saq. mecn. akad. macne, ser. biol. A, 2009, 35, 1-2, 157-166.
64.    Sukhishvili E., Janelidze M., Bekaia T., Bekaia G., Mitagvaria N. Calcitonin gene related peptide inhibits contractile activity of miometrium. First International Conference “Healthy Woman”, Tbilisi, 2009, 5.
65.    Читаишвили Н.Т., Митагвария Н.П. Механизмы регуляции сократимости гладких мышц артерий головного мозга. Georgian Medical News, 2008, 10, 163, 76-79.
66.    M. DEVDARIANI, L. GOBECHIA, M. NEBIERIDZE, N. MITAGVARIA;  Severity of morphological changes, induced in cerebral tissue by local hyperthermia in many respects is mediated by blood viscosity and existence of free radicals (Experimental study). Annual Meetings/Neuroscience 2008 Abstracts. http://www.abstractsonline.com/.../ViewAbstract.aspx?cKey=30ad47fa-5e71-456b-...
67.    გობეჩია ლ., დევდარიანი მ., მითაგვარია N. თავის ტვინის ფუნქციური ქტივობის და ლოკალური სისხლის მიმოქცევის შეუღლების ზოგადი პრობლემები. თბილისისსახელმწიფო უნივერსიტეტის 90 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი სართაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის „ექსპერიმენტული და თეორიული ბიოლოგიის აქტუალური საკითხები (თეზისები), თბილისი, 2008, 22.
68.    ჯანელიძე მ., ბოლქვაძე ზ., დიასამიდზე ი., კეკოშვილი თ., ნიკურაძე ნ., მითაგვარია ნ. თავის ტვინის არტერიებზე ადენოზინის მოქმედების თავისებურებანი ცვალებადი pH-ის პირობებში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ., A, 2008, 34, 3-4, 267-273.
69.    დიასამიდზე ი., ბოლქვაძე ზ., ჯანელიძე მ., ბექაია გ., მითაგვარია ნ. წყალბადის იონების როლი ცერებრული სისხლძარღვების ნახშირორჟანგით ინდუცირებულ ვაზოდილატაციაში. საქ. მეცნ. აკად. მაცნე, სერ. ბიოლ., A, 2008, 34, 1-2, 23-31.
70.    Bicher H., Mitagvaria N., Nebieridze M., Tabatadze M. Effect of blood viscosity and free radicals on severity of morphological changes, induced in cerebral tissue by local hyperthermia (Experimental Study). Proc. Georgian Acad. Sci. Biol. Ser. A, 2007, 6, 329-340.
71.    Bicher H., Mitagvaria N., Nebieridze M., Tabatadze M. Local Hyperthermia Treatment Results in Significant Morphological Changes in Rats’ Brain Tissue. Proc. Georgian Acad. Sci. Biol. Ser. A, 2007, 5, 261-271.
72.    n. miTagvaria, ჰ. biCeri, m. nebieriZe, m. devdariani, l. gobeCia, m. tabataZe, m. darbaiZe. lokaluri sisხlis nakadis intensivobis, sisხlis reologiuri Tvisebebis da Tavisufali radikalebis roli virTagvas Tavis tvinSi ჰiperTermiiT inducirebuli morfologiuri cvlilebebis ganviTarebaSi. samecniero naSromTa krebuli Tanamedrove samecniero aqtualur sakiTხebze. goris mravalprofiliani mcire akademia, 2007, 25-66.
73.    Gabrichidze GO, Lazrishvili NI, Metreveli DS, Bekaya GL, Mitagvariya NP. Local blood flow in the dorsal hippocampus and cerebellar cortex in the offspring of iodine-deficient rats. Neurosci Behav Physiol. 2007, 37, 5, 495-498
74.    tuხaSvili q., kalandariSvili f., miTagvaria n., beriSvili v., abzianiZe e. stresis zegavleba ltolvilTa bavSvebis gonebriv ganviTarebaze. saq. mecn. akademiis macne, biologiis seria A, 2007, 33, 4, 223-228.
75.    H.I.Bicher, N.P.Mitagvaria. The physiological effects of hyperthermia treatment. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A, 2007, 33, 3, 153-168.
76.    m. devdariani, l. gobeCia, l. gumberiZe, i. qvaCakiZe, m. nebieriZe, l. nikolaiSvili, n. miTagvaria. fentaniliT gamowveuli sisხlis adgilobrivi nakadis cvlilebebi dorsalur ჰipokampSi, nuSisebr kompleqssa da mimdebare birTvSi. saq. mecn. akademiis macne, biologiis seria A, 2007, 33, 2, 107-111.
77.    m. ჭaava, g. azikuri, g. Ciqobava, n. miTagvaria. ჰiperჰomocisteinemiiT gamowveuli virTagvas nazi kunTis arteriolebis reaqtiulobis cvlileba noradrenalinze. saqarTvelos mecn. akademiis macne, biologiis seria A, 2006, 32, 3, 693-699.
78.    Саришвили А., Митагвария Н., Азикури Г., Цинцадзе Т., Лазришвили И. Изменения эмоционального состояния и нарушения процесса обучения у крыс при экспериментальной печеночной энцефалопатии. Georgian Medical News, 2006, 6, 135, 134-139.
79.    Габричидзе Г., Лазришвили Н., Метревели Д., Бекая Г., Митагвария Н. Локальный кровоток в дорсальном гиппокампе и в коре мозжечка у потомства йоддефицитных крыс. Росс. Физиол. ж. им  Сеченова, 2006, 92, 3, 292-298.
80.    Цинцадзе Т., Габричидзе Г., Лазришвили Н., Метревели Д., Митагвария Н. Нарушение способности к обучению у потомства йоддефицитных крыс. Росс. физиол. ж. им. Сеченова, 2006, 52, 1, 82-88.
81.    Шенгелия Д., Никурадзе Н., Митагвария Н., Бекая Г. Определение нижнего предела ауторегуляции кровоснабжения диска зрительного нерва в эксперименте. Georgian Medical News, 2006, 3, 132, 113-115.
82.    n. nikuraZe, d. Sengelia, n. miTagvaria. TvalSida wnevis cvlilebis gavlena sisხlis adgilobriv nakadze bocvris optikuri nervis diskoSi. saq. mecn. akad. macne, ser. biol, A, 2006, 32, 1, 109-118.
83.    Shukakidze A., Tsintsadze T., Bikashvili T., Darbaidze M., Mitagvaria N., Lazrishvili L. The effect of subacute per os manganese chloride administration on the rat’s learning ability and memory. In: Proceedings of 5th International symposium on trace elements in human: nes perspectives, Athene, Greece, 2005, 215-223.
84.    Лазришвили И.Л., Цинцадзе Т.Г., Чикобава Г.И., Саришвили А.Г., Митагвария Н.П. Модели печеночной недостаточности и энцефалопатии на  животных. Клинична Хирургия, 2005, №9 (751), с. 55-60.
85.    Хурция М., Павленишвили И., Агладзе Н., Митагвария Н., Бекая Г. Влияние аминогуанидина на головной мозг  крыс, подверженных в неонатальном периоде гтпоксическо-ишемическому воздействию. Georgian Medical News, 2005, 127, 70-73
86.    T. Rurwkaia, m. devdariani, n. nikuraZe, n. miTagvaria.. Tavis tvinis sisხlis mimoqcevis autoregulacia beber da aხalgazrda virTagvebSi sistemuri arteriuli wnevis cvlilebisas. saqarTvelos mecn. akad. macne, seria biol. A, 2004, 30, 3: 403-411.
87.    n. nikuraZe, d. Sengelia, T. Rurwkaia, n. MmiTagvaria. Tavis tvinis sisხlis mimoqcevis sistemis asakdamokidebuli cvlilebebi. saqarTvelos mecn. akad. macne, seria biol. A, 2004, 30, 5: 685-691.
88.    Nikolaishvili L., Gobechia L., Mitagvaria N. The effects of fentanyl and morphine on local blood flow and oxygen tension in the frontoparietal cortex and nucleus acumbens of the brain in white rats. Neurosci. Behav. Physiol., 2004, 34, 5, 467-471.
89.    Митагвария Н., Джикия М. Анализ особенностей функционирования метаболического звена регулирующей системы тонуса кровеносных сосудов головного мозга и языка. Известия АН Грузии, Серия биол., 2004, 30, 5, 673-683.
90.    miTagvaria n., ჯiqia m., ჭavჭaniZe T. Tavis tvinis da enis sisხlZarRvTa tonusis margeulirebeli sistemis metaboluri rgolis funqcionirebis TaviseburebaTa analizi. mimoხilva. saq. mecn. akad. macne, biol seria, 2004, 30, 5, 673-684.
91.    Митагвария Н., Герсамия Н., Гурашвили М., Небиеридзе М. Анализ некоторых особенностей развития ишемической пенамбры головного мозга. Известия АН Грузии, сер. биол. А. 2004, 30, 2, 245-250.
92.    Bicher HI MD, Mitagvaria NP PhD, Nebieridze MI MD. Local Hyperthermia treatment results in significant morphological changes in rats’ brain tissue. Proceedings of the XXVI ICHS Shenzhen, China, September 10th-12th, 2004.
93.    Shakarishvili R., Sanikidze T., Mitagvaria N., Beridze M., Mikeladze D., Bakhutashvili V. The role of oxygen and nytrogen reactive species in pathogenesis of ischemic stroke. In: Creatine Kinase and Brain Energy Metabolism. IOS Press, Amsterdam, 2003, 171-182.
94.    Shukakidze A., Lazriev I., Mitagvaria N. Behavioral impairments in acute chronic manganese poisoning in white rats. Neurosci. Behav. Physiol., 2003, 33, (3), 263-267.
95.    Николайшвили Л., Гобечия Л., Митагвария Н. Эффекты фентанила и морфина на местный кровоток и уровень напряжения кислорода в фронтальной области коры и прилежащем ядре головного мозга белых крыс. Росийский физиол. журн. им. И.М. Сеченова. 2002, т. 88, №12, с. 1505 – 1511.
96.    sayvareliZe n., mamalaZe m., diasamiZe g., diasamiZe i., miTagvaria n. azotis iqsidis gavlena sisხlis bazalur mimoqcevaze virTagvas piris Rrus qsovilebSi. saq. mecn. akademiis macne, biol. seria, 2002, 28  5-6, 589-597.
97.    Mitagvaria N., Bakhutashvili V., Sanikidze T., Nebieridze M., Pipia N. Plaferon-LB prevents development of cerebral infarction after photochemically induced thromboses in the rats. Georgian Journal of Neurosciences, 2001, 1, 1, 13-27.
98.    Небиеридзе М.И., Митагвария Н.П. Теоретические предпосылки использования экспериментальной модели фотодинамического инфаркта коры головного мозга. № Д-26906, рукопись депонирована в ГЦНМБ 12.10.2001.
99.    Шукакидзе А., Лазриев И., Митагвария Н. Поведенческие нарушения при острой и хронической марганцевой интокискации белых крыс. Российский физиологический журнал им. И.М.Сеченова, 2001, 87, 9, 1237-1243.
100.    Mitagvaria N., Nebieridze M., Kakabadze T., Erkomaishvili I. Sildenafil citrate (viagra) aggravates development of cerebral infarction. Clinical Hemorheology and Microcirculation, 2001, 24, 212-213.
101.    Erkomaishvili I., Kakabadze T., Nebieridze M., Mitagvaria N. Inhibition of phosphodiesterase PDE5 by Syldenafil Citrate (Viagra) age-related changes tha maze prformance of white rats. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 2000, 26, 1-3, 73-81.
102.    Kakabadze T., Erkomaishvili I., Nebieridze M., Mitagvaria N. Sildenafil Citrate reduces in Cerebral Cortex effect of bilateral clipping of common carotid arteries.  Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 2000, 26, 4-6, 391-396.
103.    Kakabadze T., Erkomaishvili I., Nebieridze M., G.Abuladze, Mitagvaria N. Changes in local blood flow and oxygen partial pressure in rats brain tissue after sildenafil citrate (Viagra) intraperitoneal injection.  Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 2000, 26, 1-3, 111-117.
104.    Pipia N., Devdariani M., Sanikidze T., Didimova L., Svanidze I., Bakhutashvili L., Mitagvaria N. Neuroprotecting action of Plaferon-LB in case of cognitive deficiency induced by focal ischemia. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 2000, 26, 1-3, 193-202.
105.    Gabisiani Kh., Devdariani M., Kurtskhalia E., Pipia N., Solomonia R., Mitagvaria N., Bakhutashvili V. Influence of Plaferon-LB on the Infarction-induced peroxidation processes. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 2000, 26, 1-3, 39-45.
106.    Gabisiani Kh., Bakhutashvili V., Sanikidze T., Mitagvaria N.,  Devdariani M., Pipia N. Plaferon-LB as a modulator of reactive forms of Nitrogen and Oxygen during photochemically-induced stroke. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 2000, 26, 1-3, 25-37.
107.    Erkomaishvili I., Kakabadze T., Nebieridze M., Mitagvaria N. Sildenafil Citrate (Viagra) increases Local Blood Flow and Oxygen supply in Penumbra zone during Stroke in cerebral Cortex.  Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, Biological Series, 2000, 26, 4-6, 353-358.
108.    n. fifia, m. devdariani, T. sanikiZe, l. didimova, i. svaniZe, v. baხutaSvili, n. miTagvaria. plaferon-LB-s neiroproteqtoruli efeqti fokaluri isqemiiT gamowveuli kognituri deficitis pirobebSi. saq. mecn. akad. macne, ser. biol., 2000, 26, 1-3, 193-202.
109.    Квривишвили Г., Митагвария Н. Современные представления о роли глутамата в   ишемических повреждениях ткани головного мозга. Российский физиол. ж. им.   Сеченова, 1999, 85, 12, 1489-1495.
110.    Mitagvaria N., Darbaidze M.,Shukakidze A., Bikashvili T. The learning disorders in rats exposed to chronic manganese intoxication. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser., 1999, 25, 4-6, 461-465.
111.    Митагвария Н.П., Азикури Г.Ш., Небиеридзе М.И. Эффект препарата Плаферон-LB на процесс обучения в лабиринте при нарушениях кровоснабжения в различных участках коры головного мозга белых крыс. В сб.: Регуляция мозгового кровообращения в норме и патологии. Ростов-на-Дону, 1999, 57-59.
112.    Квривишвили Г., Митагвария Н. Влияние нейротропина на местный мозговой кровоток и системное артериальное давление. Бюллетень Экспер. Биол. и Мед., 1998, 125, 6, 612-614
113.    azikuri g., qacarava z., nebieriZe m., miTagvaria n. plaferonis gavlena TeTri virTagvebis Tavis tvinis qsovilze iSemiis keraSi. saq. mecn.akademiis macne, biologiis seria, 1996, 22, 1-6, 135-143
114.    Митагвария Н., Небиеридзе М., Кацарава З., Азикури Г. Эффект плаферона-LB на формирование тромботического инфаркта коры большого мозга. Морфология, 1996, 110, 6, 32-36.
115.    Квривишвили Г., Митагвария Н. Влияние плаферона на циркуляторную гипоксию головного мозга кроликовю Физиол. ж. им. Сеченова, 1996, 82, 10-11, 64-68
116.    Квачакидзе И., Митагвария Н., Хананашвили М. Местный кровоток в теменной коре (поле РА) головного мозга крыс в состоянии информационной патологии поведения. Известия АН Грузии, Серия биологическая. 1995, 1-6, 16-22
117.    Bicher, Haim I,  Yarmoninko, Samuel, Wainson, Adolf,  Surowiec, Irene, Mitagvaria, Nodar.   Anticancer Effect of L-Glucose on Vivo-Potentiation of Hyperthermia. Southern Medical Journal: October 1995 - Volume 88 - Issue 10 - ppg S141. Conjoint Meeting with the American Society of Clinical Hyperthermic Oncology
118.    n. miTagvaria, g. beqaia, m.devdariani, v.melaZe., azikuri g. Jangbadis Zabvis dinamika Tavis tvinis qerqis sensomotorul ubanSi naTხemis fastigialuri birTvis stimulaciisas. saq. mecn. akademiis moambe, 1995, 152, 4, 814-817
119.    Митагвария Н., Небиеридзе М.И. Морфологические изменения в коре головного мозга белых крыс, вызванные фотохимическим тромбозом мозговых сосудов. В сб. Колосовские чтения-94, Санкт-Петербург, 1994, 46-48
120.    Квривишвили Г.И., Дзамоева Э., Цицишвили А.. Лазриев И., Бахуташвили В., Митагвария Н. Эффект плаферона на вызванные циркуляторной гипоксией расстройства в головном мозгу кролика. Физиол. ж. им. Сеченова, 1994,  80, 5, 31-40
121.    Небиеридзе М.И., Кацарава З.Р., Бахуташвили В.И., Митагвария Н.П. Исследование антиишемического эффекта плаферона на неинвазивной модели инфаркта коры головного мозга белых крыс, Морфология, 1993, 7-8, 41-42
122.    Bicher H., Yarmonenko S., Wainson, S., Surowiec I., Mitagvaria N. specific inhibition of L-Glucose Cell Proliferation. Potentiation of Hyperthermia, Radiation and Chemotherapy Effects (Abstract). Proceedings of the 16th ISCH. Kyoto, Japan, June 13-16, 1993
123.    Митагвария Н.П., Небиеридзе М.И. Изменения количественных параметров звездчатых нейронов четвертого слоя слуховой области коры больших полушарий крыс в процессе старения. Известия АН Грузии, Серия биологическая. 1992, 18, 2, 104-109.
124.    Bicher HI, Mitagvaria N. Oxygen and pH in Human Tumors During Hyperthermia (Paper presented as a poster). Proceeding of the 6th International Congress on Hyperthermic Oncology. Tucson, Arizona, April 26- May 1, 1992.
125.    Bicher HI, Mitagvaria N. Oxygen and pH in Human Tumors During Hyperthermia (Abstract). Proceeding of the XV International Symposium on Clinical Hyperthermia (ICHS). Lyon, France, May 19-22, 1992.
126.    n. miTagvaria, g. beqaia, m.devdariani, v.melaZe. naTხemis fastigialuri birTvis stimulacia, rogorc regulirebadi ჰipertenziis aხali modeli. saq. mecn. akad. moambe, 1991, 6, 245-249
127.    Митагвария  Н.П., Гумберидзе Л.М., Шенгелая Н., Шелия Р.Н., Адамия Т.Э. Местный мозговой кровоток при эмоциональных нагрузках. Физиол. ж. СССР, 1991, 77, 9, 94-101.
128.    Bicher HI, Mitagvaria, N. Oxygen and pH in Human Tumors During Hyperthermia (Abstract). Proceeding of the 1991 International Society on Oxygen Transport to Tissue Meeting (ISSOT). Willemstad, Curaco, Netherlands Antilles, August 24-30, 1991.
129.    Mitagvaria, N., Bicher HI. Local Blood Flow and PO2 in Rat's Brain During Maze Behavior (Abstract). Proceeding of the 1991 International Society on Oxygen Transport to Tissue Meeting (ISSOT). Willemstad, Curaco, Netherlands Antilles, August 24-30, 1991.
130.    Азин А.Л., Митагвария Н.П., Медведев В.Г., Бараташвили И.К., Барыбин А.С. Влияние туморнекротизирующего фактора на тонус артерий головного мозга. Бюллетень Экспер. Биол. и Мед., 1990, 8, 121-124
131.    Небиеридзе М.И,  Митагвария Н.П. Возрастные изменения геометрических параметров нейронов сенсомоторной и слуховой областей коры больших полушарий головного мозга белых крыс. Сообщения АН ГССР, 1990, 137, 2, 409-412
132.    Девдариани М.И., Меладзе В.Г., Митагвария Н.П., Берадзе Г.Г., Бекая Г.Л. Влияние электрической стимуляции фастигиальных ядер мозжечка на местный кровоток в головном мозгу. Физиол. ж. СССР, 1989, 75, 11, 1602-1607;
133.    Митагвария  Н.П. Нейрогенный механизм регуляции мозгового кровообращения и сопряженность «кровоток-метаболизм-функция». Физиол. ж. СССР, 1989, 75, 11, 1473-1478;
134.    L. Nikolaishvili, N. Mitagvaria. Microflow dynamics in brain structures in sleep-wake cycle. In: Neurobiology of Sleep-Wakefulness Cycle (Ed.: T. Oniani). Tbilisi, Metsniereba, 1988, 315-22.
135.    Л. Николаишвили, Н. Митагвария, Л. Гобечия. Динамика напряжения кислорода в различных областях гипоталамуса в цикле бодрствование – сон. Физиол. ж. СССР, 1987, LXXIII, 1,  3-7.
136.    Д. Микеладзе, Д. Качарава, Н. Гвалия, Н. Митагвария, Т. Адамия. Способ моделирования вазоконстрикции пиальных артерий головного мозга. Авт. свидетельство 3958952 /28-14 /120683.  1987.
137.    И. Бараташвили,  Н. Митагвария. Перераспределение местного кровотока в коре головного мозга белых крыс при функц. нагрузках. Известия АН ГССР, 1986, Ежегодное приложение «Актуальн. вопр. эксп. биол. и медиц.» 23-32.
138.    Т. Адамия, Н. Митагвария. Мотивационно-эмоциональные аспекты поведения и местный кровоток в головном мозге. В сб.: Современные вопросы морфологии и физиологии функц. систем животного мира. Тбилиси, 1986, 70-81.
139.    Н. Митагвария, Л. Николаишвили, Л. Гобечия. Кровоток и напряжение кислорода в дорсальном гиппокампе в цикле бодрствование – сон. Известия АН ГССР, II,1985, 2,  86-92.
140.    В. Меладзе, Я.А. Хананашвили, Н.П. Митагвария. Особенности регуляции местного кровотока а головном мозгу у спонтанно гипертензивных крыс при остром понижении системного артериального давления. Патологическая физиология и экспер. терапия. 1985, 5, 338-40.
141.    J. Bicher, N. Mitagvaria,  D. Bruley. Changes in tumor tissue oxygenation during microwave hyperthermia: Clinical relevance. . In: Oxygen Transport to Tissue – VI, (EDS.: D. Bruley, H. Bicher, D. Reneau), Plenum Press, New York, 1984, 861-879
142.    N. Mitagvaria. Regulation of Cerebral blood flow. In: Oxygen Transport to Tissue – VI,  (EDS.: D. Bruley, H. Bicher, D. Reneau), , Plenum Press, New York, 1984, 901 –905.
143.    Л. Николаишвили, Л. Гобечия, Н.П. Митагвария. Динамика напряжения кислородного в дорсальном гиппокампе при различных фазах цикла бодрствование – сон. В сб.: Нейрофизиология эмоции и цикла бодрствование – сон (IV ) , Тбилиси, 1984.
144.    Я.А. Хананашвили, В. Меладзе, Н.П. Митагвария. Ауторегуляция местного кровотока в коре головного мозга у крыс с наследственной гипертензей. В сб.: Физиология, патофизиология и фармакология мозгового кровообращения, Ереван, 1984, 174-175.
145.    Н.П. Митагвария, Дж. Бичер. Влияние микроволнового облучения на местный кровоток и оксигенацию ткани в головном мозге. Бюлл. эксп. биол. и мeд. 1984, 7, 37-39.
146.    И. А. Захарова, Н.П. Митагвария, В. Г. Меладзе. Экспериментальная модель глаукомы. Известия АН ГССР, Серия биологическая, 1984, 10, 2, 109-111.
147.    Н.П. Митагвария, В. Меладзе,  В. Бегиашвили. Организация процесса ауторегуляции кровоснабжения головного мозга. Физиол. ж. СССР, 1984, LXX, 6, 822-828.
148.    Л. Николаишвили, Л. Гобечия, Н.П. Митагвария. Исследование динамики напряжения кислорода в гиппокампе и сенсомоторной коре во время цикла бодрствование – сон. Физиол. ж. СССР, 1983, LXIX, 12, 1543-1548.
149.    Н.П. Митагвария, В. Бегиашвили, В. Меладзе. Регуляция местного мозгового кровотока: понятие «гомеостатического диапазона». Физиол. ж. СССР, 1983, LXIX, 12, 1595-1601.
150.    Н.П. Митагвария. Общие принципы регуляции органного кровотока. В кн.: Кровообращение и окружающая среда, Симферополь, 1983, 126-133.
151.    Н.П. Митагвария. Устойчивость циркуляторного обеспечения функции головного мозга. Изд. «Мецниереба», Тбилиси, 1983. c.182.
152.    В. Меладзе, В. Бегиашвили, Н. Закариадзе, Н.П. Митагвария. Механизмы поддержания постоянства мозгового кровотока в условиях гипо- и гипертензии. В кн.: Актуальные вопросы патологии, Материалы V Закавказской научной конференции патофизиологов, Баку, 1982, 283-285.
153.    Т. Адамия, Н.П. Митагвария. Влияние скополамина на регуляцию местного кровотока в головном мозгу. Сообщения АН ГССР, 1982, 106, 2, 389-392.
154.    Н.П. Митагвария, В. Меладзе, В. Бегиашвили, Н.Закариадзе. Механизмы регуляции мозгового кровообращения при изменениях системного артериального давления. Известия АН ГССР, Серия биологическая, 1981, 7, 3, 204-208.
155.    J. Bicher, P.Vaupel, M. O’Hara, T. O’Brien, N. Mitagvaria. Tissue oxygenation and Normal Hyperthermic Conditions. Adv. Physiol. Sci., Vol. 25, Oxygen Transport to Tissue, Pergamon Press (Eds.: A. Kovach, E.Dora, M. Kessler, I.Silver)  1981, 215-224.
156.    J. Bicher,  N. Mitagvaria. Circulatory responses of malignant tumore during hyperthermia.  Microvascular Research  1981, 21, 19-26.
157.    J. Bicher, F. Hetzel, N. Mitagvaria. Changes in tumor tissue induced by microwave hyperthermia. Ann. N.Y. Acad. Sci., 335, 1980, 236-237.
158.    В. Бегиашвили, В. Меладзе, Н.П. Митагвария. Математическая модель миогенно активного сосуда. Механика композитных материалов, 1980, 2, 331-338.
159.    В. Бегиашвили, В. Меладзе, Н.П. Митагвария. Аналоговая модель ауторегуляции сосудистого тонуса в головном мозгу. Известия АН ГССР, Серия биологическая, 1979, 5, 4, 375-384.
160.    В. Бегиашвили, В. Меладзе Н.П. Митагвария. Математическая модель возможного принципа миогенной ауторегуляции мозгового кровотока. Известия АН ГССР, Серия биологическая, 1979, 5, 3, 266-276.
161.    Н.П. Митагвария, В. Меладзе, И.Огнев,  В. Бегиашвили. К вопросу о разнонаправленном характере реакции местного кровотока и напряжения кислорода в смежных микроучастках коры головного мозга. Сообщения АН ГССР, 1978, 92,1, , 169-172.
162.    Н.П. Митагвария, Т. Адамия,  К. Латария. Изучение динамики мозгового кровотока при амизиловой и скополаминовой амнезиях. Сообщения АН ГССР, 1978, 91, 3, 693-696.
163.    Н.П. Митагвария. Моделирование биологических процессов и систем (на груз. языке) Грузинская Советская Энциклопедия, т.3, 1978.
164.    Т. Адамия,  К. Латария, Н.П. Митагвария. Исследование динамики местного мозгового кровотока в теменной коре у крыс при решении лабиринтной задачи. Известия АН ГССР, Серия биологическая, 1978, 4, 3, 206-213/
165.    Н.П. Митагвария, В. Меладзе, В. Бегиашвили, Л. Гобечия, К. Церетели. Некоторые динамические характеристики системы регуляции местного кровотока в коре головного мозга. Сообщения АН ГССР, 1977, 87, 1.
166.    Н.П. Митагвария. Биокибернетика (на груз. языке) Грузинская Советская Энциклопедия. т.2.1977.
167.    Н.П. Митагвария, В. Меладзе,  К. Латария, В. Бегиашвили. Некоторые аспекты саморегуляции локального микропотока крови в коре головного мозга кошки, Сообщения АН ГССР, 1976, 8, 3, 717-720.
168.    Н.П. Митагвария, В. Бегиашвили Д. Мусеридзе. Система автоматического определения оптической плотности клеточных ядер. Известия АН ГССР, Серия биологическая, 1976, 2, 6, 163-167.
169.    Н.П. Митагвария, Дж. Асатиани, И. Огнев, В. Меладзе. Автоматическая экспресс обработка результатов измерения величины мозгового кровотока с помощью малой аналоговой вычислительной машины. Известия АН ГССР, Серия биологическая, 1976,
170.    Н.П. Митагвария. III симпозиум «Кровоснабжение головного мозга» Известия АН ГССР, Серия биологическая, 1975, 3, 465-467.
171.    G. Mchedlishvili, N.Mitagvaria, L. Ormotsadze. Mechanisms of autoregulation of CBF. In: Cerebral circulation and metabolism  (Eds.: Th. Langfitt, C. Kawrence, McHenry, Jr., M. Reivich, H.Wollman) Springer-Verlag, New York, 1975, 497-499.
172.    N. Mitagvaria. Control of brain Blood Supply. In: Regulation and Control in Physiological Systems. Eds.:  A.Iberall, A.Guyton. Pittsburgh, 1973, 391-393.
173.    G. Mchedlishvili, N.Mitagvaria, L. Ormotsadze. Vascular mechanisms controlling a constant blood supply to the brain (“autoregulation”). Stroke, 1973, 4, 5, 742-750.
174.    G. Mchedlishvili,  N.Mitagvaria, L. Ormotsadze. Mechanisms mainteining the constant blood supply to the brain (so called “autoregulation”). Stroke, 1973, 4, 3, 373-374.
175.    Н. Митагвария, Л. Ормоцадзе Г. Мчедлишвили. Некоторые алгоритмы регуляции и нарушений кровоснабжения головного мозга. Патологич. физиол. и эксперимент. терапия. 2, 1973, 20-24.
176.    Г. Мчедлишвили, Л. Ормоцадзе, Н. Митагвария, Р. Антия. Сопротивление в крупных и мелких артериях мозга при судорожной активности. Бюлл. экспер. биол. и мед. 1973, 3, 27-29.
177.    Г. Мчедлишвили, Р. Антия, Н. Митагвария, Г. Амашукели. Прижизненные полярографические исследования показателей кровоснабжения, дыхания и метаболизма мозга при разных типах острой гипоксии. В кн,: Современные проблемы деятельности и строения центральной нервной системы, Ш (XVI), Мецниереба,  Тбилиси, 1972, 159-187.
178.    Г. Мчедлишвили, Н. Митагвария, Л. Ормоцадзе. Физиологические механизмы «ауторегуляции» кровоснабжения» головного мозга. Физиол. ж. СССР, 1972, 58, 2, 224-230.
179.    Н.П. Митагвария. Математическая модель для изучения регуляции сопротивления сосудов головного мозга. В кн.: Вопросы биологической и медицинской техники, Тбилиси, Мецниереба,  1972, 1, 204-214.
180.    Н.П. Митагвария. Механизмы «ауторегуляции» мозгового кровообращения при изменениях уровня общего артериального давления. В. кн.: Материалы III Закавказской научной конференции патофизиологов. Тбилиси, Мецниереба, 1972, с. 148-149.
181.    G. Mchedlishvili, N. Mitagvaria, L. Nicolaishvili, L. Ormotsadze, D. Baramidze. Cerebrovascular mechanisms of autoregulation. In: XXII International Congress of Physiologists, Munich, 1971 p.1131.
182.    Н.П. Митагвария. О возможных алгоритмах регуляции кровоснабжения головного мозга. В кн.: Материалы I Республиканской конференции по применению мат. методов и выч. техники в медицине, Тбилиси, Мецниереба, 1971, 173-175.
183.    Н. Митагвария, Г. Мчедлишвили. Распределительная трахеотомическая трубка для регистрации дыхания, подачи газовых смесей и подключения аппарата искусственного дыхания. Патологическая физиология и экспериментальная терапия, 1971, 5, 86-87.
184.    Г. Мчедлишвили, Н. Митагвария, Л. Ормоцадзе. Определение сопротивления в крупных и мелких артериях головного мозга с помощью адекватной математической модели. Физиол. ж. 1971, 57, 4, 575-583.
185.    Г. Мчедлишвили, Л. Николаишвили, Р. Антия, Н. Митагвария, Д. Барамидзе. О механизме расширения пиальных артерий при понижении общего артериального давления. Физиол. ж. 1971, 57, 2, 240-246.
186.    Г. Мчедлишвили, Р. Антия, Н. Митагвария. Прижизненные исследования кровоснабжения и метаболизма головного мозга при гипоксической гипоксии. В журнале: «Кровоснабжение», 1970, Ш, 6, 3-9.
187.    Г. Мчедлишвили, Г. Амашукели, Р. Антия, В. Долидзе, Р. Колелишвили, Н.П. Митагвария. Л. Николаишвили. Полиграфические исследования различных параметров кровоснабженияб метаболизма и активности мозга при терминальных состояниях и реанимации. В кн.: Восстановительный период после оживления. М., Медицина, 1970, 73-81
188.    G. Mchedlishvili, N. Mitagvaria R. Antija. Cerebral blood flow and metabolism during acute ischemia, asphyxia and hypoxia. In: Proc. of International Symposium “Regulation of Cerebral Blood Flow”, London, 1970.
189.    Н.П. Митагвария, Л. Ормоцадзе, Г. Мчедлишвили. Исследование системы кровоснабжения головного мозга с применением метода математического моделирования. В кн,: ХII научная конференция Института физиологии АН ГССР, Тбилиси, 1970.
190.    Н.П. Митагвария. Об одной математической модели кровообращения головного мозга. В кн.: Материалы пятого всесоюзного симпозиума по кибернетике, Тбилиси, 1970, 135-136.
191.    Н.П. Митагвария. Адекватная математическая модель взаимосвязи основных гемодинамических параметров головного мозга. Сообщ.АН ГССР, 60, 3, 1970, 697-700.
192.    Н. Митагвария, Г. Мчедлишвили. Применение метода статистического моделирования в изучении мозгового кровообращения. В кн.: Математические модели кровообращения М., Наука, 1969, 29-31.