მარინა ნებიერიძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია

ავტობიოგრაფია

მარინა ივანეს ასული ნებიერიძე დაიბადa 1959 წლის 29 იანვარს ქ. თბილისში მოსამსახურის ოჯახში. 1982 წელს დაaამთავრა მოსკოვის მ.ვ. ლომონოსოვის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით „ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია“, სპეციალიზაცია - „ციტოლოგია, ჰისტოლოგია“.
1982 წლიდან მუშაობა დაიწყო საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ი.ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში ნეირომორფოლოგიის ლაბორატორიაში უფროსი ლაბორანტის თანამდებობაზე. 1986 წლიდან მუშაობს თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლური უზრუნველყოფის ლაბორატორიაში.
1986-1989 წლებში მუშაობდა სტაჟიორად ქ.მოსკოვის ტვინის ინსტიტუტში.
1989 წელს დაიცავა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე „თავის ტვინის სენსომოტორული და აუდიტორული ქერქის  ნეირონთა მოცულობითი გამოსახულებები ახალგაზრდა და ბებერ ვირთაგვებში“. ამჟამად არის ბიოლოგიის აკადემიური დოქტორი, თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლური უზრუნველყოფის ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი.
აქვს 130 პუბლიკაცია -  70 სტატია, 5 გაიდლაინი და 55 თეზისი
გამოცემული ქართულ, რუსულ და ინგლისურ ენებზე.

ინტერესთა სფერო

ინტერესთა სფეროს წარმოადგენს თავის ტვინის ქსოვილის ცვლილებების შესწავლა ინფარქტის, ჰიპერთერმიისა და სიბერის პროცესში, თავის ტვინის  სისხლის მიმოქცევის დარღვევები და მათი მკურნალობის გზები.

გამოქვეყნებულ შრომათა სია

2020
1.    Nikolaishvili M., Nanobashvili Z., Bilanishvili I., Davlianidze L., Gumberidze L., Sikharulidze N., Devdariani M., Nebieridze M., Kvachakidze I., Museliani T.,Jikia G., DondoladzeK., Mitagvaria N.
The role of radon in changing the concentration of oxidative stress predictors involved in the pathogenesis of epilepsy.Proc. Georgian Nat. Acad. Sci. Biomed. Series. 20220. V.46., N5-6, pp. 305-316.

2019
2.    Devdariani M., Davlianidze L., Nebierdze M., Darbaidze M., Gugushvili M., Sikharulidze N., Kekoshvili T., Mitagvaria N. Effects of high and low doses of etanol, given to rats during the process of pregnancy, on the behavior an the blood rheological properties of their offsprings. Georgian Medical News. No 5 (290) 2019.  P. 121-124

2018
3.M.Mantskava, N.Momtselidze, N.Mitagvaria, L.Davlianidze, M.Devdadiani, M.Nebieridze, L.Gumberidze, I.Kvachakidze, N.Sikharulidze, V.Jarinova. The influence of polysorbate TWEEN 80 on somatic health in experimental rats. Series on Biomechanics, Vol 32, No2 (2018), p.28-32.
4.D. Museridze, I. Svanidze, L. Gegenava, M. Gugushvili, N. Gvinadze, M. Devdarianiu, M. Nebieridze, S. Kalmakhelidze and N. Mitagvaria. Influence of Ethanol Low (Hormetic) Dose on the Limbic System’s Neurogenesis at the Early Stages of Postnatal Development of White Rats.  Systemic, celular and molecular mechanisms of physiological functions and their disorders. New Developments in Medical Research. – editors Nodar P. Mitagvaria and Nargiz Nachkebia.  Nova  Science Publishers, Inc. p. 195-207.
5.  N. Mitagvaria, L. Davlianidze, M. Devdariani, M. Mantskava, M. Nebieridze, N. Momtsemlidze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze,N. Sikharulidze. Analysis of Mechanisms of Whole Body Hyperthermia-Induced Behavioral Disorders (Experimental Study). Systemic, celular and molecular mechanisms of physiological functions and their disorders. New Developments in Medical Research. – editors Nodar P. Mitagvaria and Nargiz Nachkebia.  Nova  Science Publishers, Inc. p.173-194.
6. N. Tsiklauri, N. Pirkulashvili, I. Nozadze, N. Tsagareli, M. Nebieridze, G. Gurtskaia, E. Absianidze and M. Tsagareli. Brain Limbic Areas Involvedin theToleranceof NSAIDs via Opioid Mechanism. Systemic, celular and molecular mechanisms of physiological functions and their disorders. New Developments in Medical Research. – editors Nodar P. Mitagvaria and Nargiz Nachkebia.  Nova  Science Publishers, Inc. p.281-299.
7. ლ.გუმბერიძე, ი. ქვაჩაკიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, მ. ნებიერიძე, ნ. მომცემლიძე, მ. მანწკავა, ნ. სიხარულიძე, ნ. მითაგვარია. დიმეთილ სულფოქსიდის ეფექტი მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით გამოწვეულ ცვლილებებზე ცხოველთა ქცევაში. საქ. მეცნიერების ეროვნული აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 2018, ტ.44, #1-2. გვ. 15-24.
8.Tsiklauri N, Pirkulashvili N, Nozadze I, Nebieridze M, Gurtskaia G, Abzianidze E, Tsagareli MG. Antinociceptive tolerance to NSAIDs in the anterior cingulate cortex is mediated via endogenous opioid mechanism.  BMC Pharmacol Toxicol. 2018 Jan 6;19(1):2.p.1415-1422.
9. Mitagvaria N.,Davlianidze L., Devdariani M., Nebieridze M.,Gumberidze L.,Kvachakidze I., Sikharulidze N. Hyperthermia as a trigger for activation of hormetic mechanisms.Open Access Peer-Reviewed Journal, Science Review. Scientific Edition Published by: RS Global. Scientific Educational Center,Warsaw, Poland.– March 2018, 3(10) Vo. 4.  p. 4-10.

2017
10.მ. გუგუშვილი, მ. დევდარიანი, მ. ნებიერიძე, ი. სვანიძე, ლ. გეგენავა, დ. მუსერიძე,ნ.ღვინაძე,ლ.გობეჩია, ქ.აფციაური, ნ.მითაგვარია. ვირთაგვების მაკეობის პერიოდში ეთანოლის დაბალი (ჰორმეზული) დოზის გავლენა მათი შთამომავლების ქცევითი რეაქციების თავისებურებებსა და სივრცითი ამოცანების დასწავლაზე.  საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მაცნე, ბიომედიცინის სერია, 2017, 43, 33-4, 119-127.
11.Pirkulashvili N, Tsiklauri N, Nebieridze M, Tsagareli MG.
Antinociceptive tolerance to NSAIDs in the agranular insular cortex is mediated by opioid mechanism.  J Pain Res. 2017 Jul 6;#10; p.1561-1568.
12.N.D. Tsiklauri, I.R. Nozadze, M.I. Nebieridze, G Gurtskaia, M G Tsagareli  Antinociceptive tolerance to non-steroidal anti-inflammatory drugs microinjected into dorsal hippocampus of rats is due to pharmacological tolerance. J Pain Res. 2017 Sept.9 ;#13; p.1550-1563.

2016
13.Nodar P. Mitagvaria, Marina Nebieridze, Marina Devdariani, LenaDavlianidze, Maka Mantskava, Nana Momtsemlidze, Lali Gumberidze, Ia
Kvachakidze, Nino Jojua and Nino Sikharulidze.  The posible mechanisms of localhyperthermia- induced morphological changes in cerebral tissue (experimentalsrudy on rats).  Systemic, cellular and molecular mechanisms of physiologicalfunctions and their disorders.  New Developments in Medical Research. – editorNodar P. Mitagvaria.  Nova  Biomedicina – 2016, pp. 187- 206 .
14.N. Tsiklauri, I.Nozadze, N. Pirkulashvili,G. Gurtskaia,  M. Nebieridze, E.Abzianidze and Merab Tsagareli. Cellular mechanisms of antinociceptivetolerance to non-steroidal anti-inflamatory drugs. Systemic, celullar andmolecular mechanisms of physiological functions and their disorders. NewDevelopments in Medical Research. – editor Nodar P. Mitagvaria.  Nova  Biomedicina – 2016, pp. 339-362.
15.დ. მუსერიძე, ნ. ღვინაძე, მ.ნებიერიძე, ქ.აფციაური, ი. სვანიძე, ნ. მითაგვარია.ჰორმეზისის ფენომენის უჯრედული მექანიზმები.  საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად.მაცნე, ბიომედ. სერია, 2016, ტ. 41, # 3-4. გვ. 167- 173.

2015
16. N. Mitagvaria, I. Lazrishvili, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, N. Saginadze, I. Kvachakidze,L.Gumberidze, N. Sikharulidze. Hormesis – a basis for hemeostasis in the presence of stressors. An example of hyperthermic stress. Journal of Biological Physics and Chemistry 15(2015), p. 197-193.
17.ნ. საგინაძე, ლ. გუმბერიძე, ლ. დავლიანიძე, მ. დევდარიანი, ი. ქვაჩაკიძე, ნ.მომცემლიძე, მ. მანწკავა, მ. ნებიერიძე, ნ. სიხარულიძე, ნ. მითაგვარია. ოქსიდაციურისტრესით გამოწვეული ცვლილებები ცხოველთა ქცევაში. საქ. მეცნ. ეროვნ. აკად.მაცნე,ბიომედ. სერია, 2015, ტ. 41, # 5-6. გვ. 221-227.
18.გ. აბულაძე, ე.ნარსია, მ. ნებიერიძე. პარკუჭოვანი არითმიების სახელმძღვანელო პრინციპები და რეკომენდაციები უეცარი კარდიული სიკვდილის პრევენციისათვის. 48გვ., თბილისი, 2015, „დეგა-პრინტი“

2014
19.    G. Gurtskaia., N. Tsiklauri, I. Nozadze, M. Nebieridze and Merab Tsagareli. Antinociceptive tolerance to NSAIDs microinjected into dorsal hippocampus. BMC Pharmacology&Toxicology. 2014., 15:10. http://www.biomedcentral.com/2050-6511/15/10.
20. g. abulaZe, e. narsia, m. nebieriZe. winagulTa fibrilaciis marTvis Tanamedrove taqtika. 42gv., Tbilisi, 2014. “dega-printi”.

2013
21. Н. Митагвария, Л. Гумберидзе, Л. Давлианидзе, М. Девдариани, И. Квачакидзе, М. Небиеридзе, Н. Сихарулидзе. Поведенческие проявления феномена гормезиса, ассоцированного с оксидативным стрессом у крыс. Известия НАН Грузии, Биомедицинская серия, 2013, 39, 3-4, 113-123.
22.    g. abulaZe, e. narsia, n. jinjolia, m. nebieriZe. gulis ariTmiebi – ganviTarebis meqanizmebi, diagnostika, mkurnaloba. Tbilisi, 2013, 84gv.
23.James Bicher*, Nodar Mitagvaria, Marina Devdariani, Lia Davlianidze, Marina  Nebieridze and Nana Momtselidze. Autoregulation of the brain temperature during whole body hyperthermia. Hindawi Publishing Corp., Conference papers in Medicine.Volume 2013, Article ID 9282243; http;//dx.doi.org/10.1155/2013/928243.  Proceedings of ICHS XXXI Meeting, Budapest, 2013. p. 1-5.

2012
24.    g. abulaZe, n. SaraSiZe, g. saaTaSvili, m. nebieriZe, e. narsia, n. jinjolia, q. vaxtangaZe, T. simoniSvili. gulis riTmis darRvevaTa diagnostika da mkurnaloba. Tbilisi, 2012w. 212gv.
25.    N. Mitagvaria, J. Bicher, M. Devdariani, L. Davlianidze M. Nebieridze and N. Momtselidze. Whole body hyperthermia and the phenomenon of temperature homeostasis in the brain. Journal of Biological Physics and Chemistry, 2012, 12, 133-137.
26.    Бичер Х., Девдариани М., Давлианидзе Л., Небиеридзе М., Момцелидзе Н., Сихарулидзе Н., Митагвария Н. Явление температурного гомеостаза в ткани головного мозга белых крыс при общей управляемой гипертермии. Известия Национальной Академии Наук Грузии, Биомедицинская серия, 2012, 38. 3-4, 105-114.
27.    N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze. The Problem of Inversion of Coupling “Function-Metabolism-Blood Flow” in the Brain. Materials of Conference “Physiological Mechanisms of Organisms’ Functional Regulation”, Erevan, 2012, p. 217-221.  

2011
28.    Абуладзе Г.В., Джинджолия Н.Р., Небиеридзе М.И., Г. Дундуа, Т.Б. Чачуа.Профилактика инсульта непрямым антикоагулянтом – варфарином (варфарексом) у больных с фибрилляцией предсердий. Georgian Medical News, 2011, N 2 (191), p..32-36.
29.    Абуладзе Г.В., Небиеридзе М.И., Нарсия Э.В., Еркомаишвили И.Г., Пипия Н.Г. Эффективность действия ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента в клинической практике. Georgian Medical News, 2011, N 6 (195), с. 37-40.
30.    g. abulaZe, n. jinjolia, m. nebieriZe. doplerokardiografiul cvlilebaTa dinamika ivabradinisa da nebivololiT Terapiis fonze gulis qronikuli iSemiuri daavadebis mqone pacientebSi. Physical Research Methods in Medicine, International Scientific Conference – 2011, Tbilisi, 27-29 october. p.5-8.
31.    N. Mitagvaria I. Lazrishvili, M.Devdariani, M. Nebieridze, L. Davlianidze, T. Bikashvili, T. Lordkipanidze, N. Sikharulidze. The Mechanisms involved in the therapeutic effect of hyperthermia on tumor tissue. saq. mecn. erovn. akad. macne, biomed. seria, 2011, t. 37, #5-6. p. 299-305
32.    i. qvaCakiZe, l. gumberiZe, m. nebieriZe, l. davlianiZe, m. devdariani, n. sixaruliZe. sisxlis lokaluri nakadis cvlileba virTagvebis dorsalur hipokampSi qcevis informaciuli paTologiis ganviTarebis adreul stadiaze. saq. mecn. erovn. akad. macne, biomed. seria, 2011, t. 37, #5-6. gv. 313- 318.
33.    g. abulaZe, e.narsia, m.nebieriZe. parkuWzeda taqiariTmiebis diagnostikisa da mkurnalobis principebi. Tbilisi, 2011. 32gv.

2010
34.    Г. Абуладзе, М. Небиеридзе. Оценка эффективности действия Теветена (Эрпосартана) у больных с артериальной гипертонией. Agmashenebeli Periodical Scientific Journal, 2010, #8, p. 66-70
35.    Г. Абуладзе, М. Небиеридзе. Новый подход в лечении больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий на фоне ишемической болезни сердца.  Agmashenebeli Periodical Scientific Journal, 2010, #9, p. 58-62.
36.    Г. Дундуа, Г. Абуладзе, Н. Джинджолия , М. Небиеридзе. Эффективность аторвастатина в лечении больных пароксизмальной формой фибрилляции предсердий на фоне ишемической болезни сердца. Georgian Medical News. 2010, N 3 (180),   p.С. 29-32.
37.    Т. Чачуа, Г. Абуладзе, М. Небиеридзе. Оценка эффективности лечения больных пропафеноном при наджелудочковых атриовентрикулярных тахикардиях. Georgian Medical News, 2010,  N 6 (183) p. 18 – 21.
38.    Г. Абуладзе, А. Квирквелия, М. Небиеридзе, Т. Чачуа, Г. Дундуа. Клинико-гемодинамические и антиишемические эффекты ивабрадина и небиволола у больных ишемической болезнью сердца с дисфункцией левого желудочка. Georgian Medical News, 2010, N 10 (187), p. 24 – 27.

2009
39.    Г. Абуладзе, М. Небиеридзе. Фибрилляция предсердий и превенция тромбоэмболизма. Периодический научный журнал Тбилисского университета им. Д. Агмашенебели. №5, 2009г. с. 72-76.
40.    Г. Абуладзе, М. Небиеридзе. Профилактическая эффективность применения престариума (периндоприла) и противоаритмических средств в комплексном лечении пароксизмов мерцания предсердий. Периодический научный журнал Тбилисского университета им. Д. Агмашенебели. №5, 2009г .с. 67-71.
41.    g.v. abulaZe, e.v. narsia, n.r. jinjolia, m.i. nebieriZe, S. m. TvalWreliZe propafenonis (propanormi) moqmedebis efeqturobis Sefaseba arteriuli hipertoniisa da gulis qronikuli ukmarisobis dros winagulTa fibrilaciis mqone pacientebSi. kardiologia da Sinagani medicina XXI. Tbilisi, 2009, gv. 13-15.
42.    Н. Никурадзе, Т. Торонджадзе, М. Небиеридзе. Роль оксида азота в ауторегуляции кровоснабжения диска зрительного нерва. saq. mecn. akad. macne. ser.A, biol. 2009. t. 35, #1-2, 75-81.
43.    n. miTagvaria, e. bibiluri, m. nebieriZe, m. darbaiZe, e. suxiSvili, n. sayvareliZe, m. devdariani, l. gobeCia. Tavis tvinis sisxlZarRvTa tonusis endoTelium-damokidebuli regulacia. goris suxiSvilis universitetis samecniero naSromTa krebuli. 2009w. gv. 132- 146.
44.    Абуладзе Г.В., Небиеридзе М.И., Абашидзе Р.И., Габарашвили Л.В., Квирквелия А.А. Желудочковые аритмии и внезапная кардиальная смерть. Georgian Medical News, 2009. No 3 (168) p. 50 – 53.
45.    g. abulaZe, m. nebieriZe.  plaferon lb-s moqmedebis efeqturobisSefaseba iSemiuri genezis dilataciuri kardiomiopaTiis dros. Tbilisis daviT aRmaSeneblis saxelobis universitetis perioduli samecniero Jurnali, 2009, #6,   gv. 127-131.

2008
46.    М. Небиеридзе, М. Девдариани, Л. Гобечия, Л. Гумберидзе, И. Квачакидзе. Возрастные изменения количественных характеристик звездчатых нейроно сенсомоторной области коры больших полушарий головного мозга белых крыс. Известия АН Грузии, сер. биол., 2008, т. 34, №5-6, с. 347- 353.
47.    g. abulaZe, b. burdiaSvili, b. jinWaraZe, e. narsia, n, jinjolia, n. SaraSiZe, T. qajaia, m. nebieriZe.  parkuWovani ariTmiebi da uecari kardiuli sikvdili.  (parkuWovani ariTmiebis saxelmZRvanelo principebi da rekomendaciebi uecari kardiuli sikvdilis prevenciisaTvis akk/aga/eks-is praqtikuli rekomendaciebis mixedviT) - gaidlaini, 2008, 32gv.
48.samecniero xelmZRvaneli prof.    n. miTagvariasTan erTad m. tabataZisdisertaciisa “Tavis tvinSi lokaluri hiperTermiiT gamowveul
morfologiur cvlilebebSi sisxlis reologiuri maCveneblebis daTavisufali radikalebis rolis analizi”.  2008w.

2007
48.    m. devdariani, l. gobeCia, m. nebieriZe, m. darbaiZe, i. qvaCakiZe, l. gumberiZe. Tavis tvinis sisxliT  momatagebis regulaciis centraluri neirogenuri meqanizmis hipoTeza. goris mcire akademiis samecniero naSromTa krebuli. 2007, 3-24.
49.    n. miTagvaria, h. biCeri, m. nebieriZe, m. devdariani, l. gobeCia, m. tabataZe, m. darbaiZe. lokaluri sisxlis nakadis intensivobis sisxlis reologiuri Tvisebebis da Tavisufali radikalebis roli virTagvas Tavis tvinSi hiperTermiiT inducirebuli morfologiuri cvlilebebis ganviTarebaSi. goris mcire akademiis samecniero naSromTa krebuli. 2007, 25-66.
50.    H. Bicher, N. Mitagvaria, M. Nebieridze, M. Tabatadze. Local hyperthermia treatments results in significant morphological changes in rats’ brain tissue. Proc. Georgian Acad. Sci. Biol. Ser. A, 2007, vol. 33, No.5. p. 261-271.
51.    m. devdariani, l. gobeCia, l. gumberiZe, i. qvaCakiZe, m. nebieriZe, l. nikolaiSvili, n. miTagvaria. fentaliniT gamowveuli sisxlis adgilobrivi nakadis cvlilebebi dorsalur hipokampSi, nuSisebr kompleqssa da mimdebare birTvSi. saq. mecn. akad. macne. ser.А, biol. 2007. t. 33, #2, 107-111.
52.    i. qvaCakiZe, l. gumberiZe, m. devdariani, l. gobeCia, m. nebieriZe. sisxlis lokaluri mimoqceva virTagvebis Tavis tvinis rux da TeTr nivTierebaSi qcevis informaciuli paTologiis dros. saq. mecn. akad. macne. ser. biol. 2007. t. 33, #3, 193-198.

2006
53.    n. wilosani, g. azikuri, n. sayvareliZe, m. nebieriZe. azotis oqsidis roli RrZilSi lokaluri anesTeziiT gamowveuli adgilobrivi sisxlis nakadis cvlilebaSi. saq. mecn. akad. macne. ser. biol. 2006. t. 32, 3, 677-68

2005
54.    m. nebieriZe, m. tabataZe, m. devdariani, l. gobeCia, i. qvaCakiZe, l. gumberiZe. Tavis tvinis qsovilis morfologiuri cvlilebebi gamowveuli sxvadasxva xarisxis lokaluri hiperTermiiT. saq. mecn. akad. macne, ser. biol, 2005, t.31, 6, 873-877.
55.    m. xurcia, g. gabriCiZe, i. zananiani, m. nebieriZe. aminoguanidinis gavlena axalSobili virTagvas Tavis tvinis hipoqsia-iSemiiT inducirebul dazianebaze. saq. mecn. akad. macne, ser. boil, 2005, 31, 2, 289-297.
56.    М. Девдариани, М. Небиеридзе, Л. Гобечия, И. Квачакидзе, Л. Гумбаридзе, Н. Пипия, И. Еркомаишвили, Л. Николайшвили. Исследование роли свободных радикалов в нарушении регуляции тонуса язычной артерии.Ж. «Экспериментальная и клиническая медицина», 2005, №5(24), с. 56-59.

2004
57.    И. Квачакидзе, Л. Гумберидзе, М. Небиеридзе, И. Еркомаишвили, Н. Пипия. Местный мозговой кровоток в миндалевиднем комплексе головного мозга крыс на начальной стадии информативной патологии поведения. Известия Академии наук Грузии, 2004, №3, т. 30, с. 359-364.
58.    i. qvaCakiZe, m. nebieriZe, l. gumberiZe, e. erqomaiSvili, n. fifia. sisxlis lokaluri mimoqceva virTagvebis Tavis tvinis gamWirvale ZgideSi qcevis informaciuli paTologiis ganviTarebis sawyis stadiaze. saq. mecn. akad. macne, ser. A boil, 2004, t. 30, 5, 711-715.
59.    Н. Митагвария, Н. Герсамия, М. Гурашвили, М. Небиеридзе. Анализ некоторых особенностей развития ишемической пенамбры головного мозга. Известия Академии наук Грузии, 2004, №2, т. 30, с. 245-250.

2003
60.    Диасамидзе Г.М., Сакварелидзе Н.А., Небиеридзе М.И., Григорашвили Е.Д., Бекая Г.Л. Экспериментальное исследование роли свободных радикалов нарушении регуляции тонуса лингвальной артерии. Georgian Medical News, #5,(98), 2003.c. 100-104.
61.    Герсамия Н.Т., Небиеридзе М.И., Гурашвили М.В., Бекая Г.Л. Изменения в ультраструктуре нейроглии в зоне пенамбры докального инфаркта коры мозга крыс.   Georgian Medical News, #9,(102), 2003.c. 78-81.
62.    Герсамия Н.Т., Небиеридзе М.И., Бекая Г.Л. Ультраструктурные изменения синапсов и миелиновых нервных волокон в зоне пенамбры экспериментального локального церебрального инфаркта у крыс. Известия Академии наук Грузии, 2003, №5-6, т. 29, с. 575-585.

2002
63. samecniero xelmZRvaneli prof. nodar miTagvariasTan erTad TeakakabaZis sakandidato disertaciisa “sildenafilis citratis (viagra)
gavlena Tavis tvinis sisxliT momaragebaze normasa da hipoqsiispirobebSi”;samecniero xelmZRvaneli prof. nodar miTagvariasTan erTad irma
erqomaiSvilis mier Sesrulebuli sakandidato disertaciisa“sildenafilis citratis (viagra) dualuri moqmedeba cxovelTa qcevasa da
Tavis tvinis eqsperimentuli infarqtis ganviTarebis procesze”.

2001
63.    N. Mitagvaria, M. Nebieridze, T. Kakabadze, I. Erkomaishvili. Sildenafil Citrate (Viagra) aggravates development of cerebral infarction. Clinical Hemorheology and Microcirculation, IOS Press, 2001, 24, 212-213.
64.    Лазриев И.Л., Кикнадзе Г.И., Кутатаеладзе И.И., Небиеридзе М.И. Влияние морфина на число и ветвление астроцитов различных областей мозга крысы. Бюлл. Экспер. Биол. и Мед. 2001., т.87, №3, с. 248-250.
65.    Небиеридзе М.И., Митагвария Н.П. Теоретические предпосылки использования фотохимического инфаркта коры головного мозга. Ж. Патологическая физиология и экспериментальная терапия», М, 2001, 12с.
66.    N. Mitagvaria, V. Bakhutashvili, T. Sanikidze, M. Nebieridze, N. Pipia. Plaferon LB Prevents Development of Cerebral Infarction after Photochemically Induced Thrombosis in the Rats. J. of Georgian Neurosciences, 2001, v. 1, #1, p. 13-27.

2000
67.    i. erqomaiSvili, T. kakabaZe, m. nebieriZe, n. miTagvaria. fosfodiesTeraza PDE-5-is inhibicia sildenafilis citratiT (Viagra) asakdamokidebul efeqts axdens TeTri virTagvebis qcevaze. saq. mecn. akademiis macne, seria boil. 2000, t. 26, #1-3, gv. 73-81.
68.    T. kakabaZe, i. erqomaiSvili, m. nebieriZe, g. abulaZe, n. miTagvaria. TeTri virTagvebis Tavis tvinSi adgilobrivi sisxlis nakadisa da Jangbadis parcialuri wnevis cvlileba sildenafilis citratis (viagra) intraperitoneluri Seyvanis Semdeg. saq. mecn. akad. macne, ser. biol, 2000, t. 26, 1-3, 11-17.
69.    e. erqomaiSvili, T. kakabaZe, m. nebieriZe, n. miTagvaria. sildenafilis citratis (viagra) aZlierebs sisxlis mimoqcevas da JangbadiT momaragebas Tavis tvinis qerqis insultis penambras zonaSi. saq. mecn. akad. macne, seria boil, 2000, t. 26, 4-6, 353-357.
70.    T. kakabaZe, i. erqomaiSvili, m. nebieriZe, n. miTagvaria. sildenafilis citrati amcirebs TeTri virTagvebis Tavis tvinis qerqSi saZile arteriebis bilateraluri klipirebis efeqts. saq. mecn. akad. macne, ser. boil, 2000, 24, 4-6, 391-396.
 
თეზისები

2018
1.    Mitagvaria N., DevdarianiM., Davlianidze L.,GumberidzeL., Kvachakidze I., NebieridzeM., Sikharulidze N. The positive effects of free radicals in action of whole body hyperthermia. International Conference. The 1st “Beritashvili Talks” , Neurophysiological Functions and their Disorders. Dedicated to the 90th anniversary of the birth of Academician of Georgian National Academy of Sciences, Professor Tengiz Oniani. – Tbilisi, 2018, June 25-27.p.37.
2.    L. Davlianidze, M. Devdariani, M. Nebieridze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze. Morfine-Induced Changes in PO2 level in Fronto-Parietal Cortex and Nucleus Accumbens in Albino Rats. –Abstracts 4th International Multidisciplinary Conference on Rheology., 2018, April 22-26, Tbilisi, Georgia,p.10.

2017
3.    M.Nebieridze, M.Devdariani, , L.Davlianidze, N.Sikharulidze, L.Gumberidze, I.Kvachakidze, N.Mitagvaria. The problem of inversion of coupling function-metabolism-blood flow in the brain. Neuroscience – 2017, Washington, USA, Nov.13, 2017, Poster# 325.10/MM13
4.    M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, L. Gumberidze,I. Kvachakidze, N. Sikharulidze, N. Mitagvaria. The Role of Nitric Oxide and Dimethyl Sulfoxide in Formation of Penumbra Characteristics. November 13, 2017. http:// www. Abstractsonline.com//pp.8/ index. Html.
5.    M. Nebieridz, M. Devdariani, L. Davlianidze, N. Sikharulidze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Mitagvaria. The Problem of Inversion of coupling function-metabolism-blood Flow in the brain. . November 13, 2017. http:// www. Abstractsonline.com//pp.8/ index. Html.

2016
6.    Davlianidze L., Devdariani M., Gugushvili M., Nebieridze M.,  MuseridzeD., Gegenava L., Gvinadze N., Mitagvaria N.  Revealing of hormetic dose of ethanol for white rats. SFN – 2016,

2015
7.    G.Abuladze,  N.Jinjolia, G.Uchava, M. Nebieridze. The  assessment of efficiency of  treatment with nebivolol (nebilet) and lerkanidipine  (lercamen) of patients with arterial hypertension on the background of Ischemic Heart Disease.  Euroecho-Imaging 2015 Sevilla (Spain) – 2-5 December 2015.. International event on Cardiovascular Imaging of European Society of Cardiology.

2012-2014
8.    G.Abuladze, N. Jinjolia, M. Nebieridze. The assessment of impact ivabradines and nebivolol on the patients with chronic heart failure. European Journal of Heart Failure , 2014, 16 (suppl 2), p. 270
9.    G.Abuladze, N.Jinjolia, M.Nebieridze. The assessment of impact ivabradine and nebivolol on the patients with chronic heart failure.  Heart Failure 2014 Congress -  Athens, Greece, 17-20 May 2014.
10.    N. Mitagvaria, I. Lazrishvili, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze,                         I. Kvachakidze, L. Gumberidze, N. Sikharulidze. Hormesis – A Basis for Steadiness to Stressors and Neuroplasticity (on example of hyperthermic stress). – Neuroplasticity: Nervous Substrate for Health and Disease. New Approaches for Research, III International Symposium- abstracts, Tbilisi, Georgia, October 2-4, 2014. P.45.
11.    n. miTagvaria, l. gumberiZe, l. davlianiZe, m. devdariani, n. momceliZe, m. nebieriZe, n. sixaruliZe, i.qvaCakiZe.  Tavisufali radikalebi da hormezisis fenomeni. XII erovnuli samecniero konferenciis “fiziologiisa da biomedicinis aqtualuri problemebi” masalebi. 25-27 seqtemberi, 2014, quTaisi.
12.    M. Nebieridze, M.Devdariani, L. Davlianidze, I. Erkomaishvili, G. Azikuri, N. Sikharulidze,N. Mitagvaria. Influence of sildenafil citrate of development of local cerebral infarction. SFN – USA, Washington – 2014
13.    Gobechia-Davlianidze L., Devdariani M., Momtselidze N., Mantskava M., Nebieridze M., Mitagvaria N. “The effect of inducible nitricoxide synthase inhibition on development of  local hyperthermia – unduced morpho-physiological changes in the brain tissue of rats”. SfN-USA, Washington, 2014, 15-19 November.
14.    Devdariani M., Davlianidze L., Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Mitagvaria N. “Hormetic effect and its disruption of hydrogen peroxidate – induced oxidative stress”. SFN – USA, Washington, 2014, 15-19 November.
15.    Abzianidze E., Kvaratskhelia E., Tkemaladze T., Gurtskaia, G. Nebieridze M., Nozadze L., Tsagareli M. G.  Acute inflammatory pain and DNA methyltransferases.  International Behavioral Program and Abstracts.  Las Vegas, Nevada ,June 10-15, 2014. P. 80-81.
16.    Kuznetsova ,T.G., Kulahava, T.A., Zholnerevich, I.I., Divakova N.V., Nebieridze M.I., Semenkova, G.N. Hypochlorous acid effects on volume regulation of migrating neutrophils. Proceedings of 10th International Congress “Cell volume regulation: Novel Therapeutic Targets and Pharmacological Approaches”,  Moscow, 26-31August, 2013. P. 45
17.    N. Mitagvaria, M. Devdariani, L. Davlianidze, M. Nebieridze, L. Gumberidze, I. Kvachakidze, N. Momtsemlidze, N. Sikharulidze. Behavioral manifestation of phenomenon of “hormesis” in white rats. Tbilisi 1st International Conference 2013 “Merging neuroscience and medicine: implications for brain disorders”. 30 September - 3 October, Institute of Cognitive Neurosciences, Agricultural University of Georgia.
18.    Mitagvaria N., Bicher J., Devdariani M., Nebieridze M., Davlianidze L., Gumberidze I., Kvachakidze I. Hormetic effect of whole body hyperthermia. Proceedings of 23nd Annual Conference of The International Clinical Hyperthermia Society (ICHS). Guangzhou, China, 2013.
19.    მითაგვარია ნ., გუმბერიძე ლ., დავლიანიძე ლ., დევდარიანი მ., მომცელიძე ნ., ნებიერიძე მ., ქვაჩაკიძე ი., სიხარულიძე ნ. ოქსიდაციური სტრესი და ჰორმეზისის ფენომენი, თბილისი, 2013, გვ. 49. ფიზიოლოგთა მე–3 ეროვნული ყრილობის მასალები.
20.    M. Nebieridze, I. Erkomaishvili, N. Pipia. Aging Changes in Quantitative Characteristics of Star-shaped Neurons. Neuroplasticity: Nervous Substrate for Health and Disease. New Approaches for Research. ISTC International Scientific Seminar Abstracts, Tbilisi, Georgia, September 25-27, 2012, p. 55.
21.    M. Nebieridze. Morphological changes in brain tissue after local hyperthermia” abstract A-303-0028-00970. XXV International Symposium on Cerebral Blood Flow, Metabolism and Function and Xth Conference of Quantification of Brain Function with PET. Barcelona, Spain, May 24-28, 2011 (BrainPET, 2011).
22.    Mitagvaria N., Bicher J.,  Lazrishvili I., Devdariani M., Nebieridze M., Gobechia L., Sikharulidze N. How Does Hyperthermia Work. XXX Meeting of the International Clinical Hyperthermia Society (ICHS), Tbilisi, 2011, September 9-11. Abstracts.  p. 4
23.    Абуладзе Г. Абашидзе Р., Джинджолия Н., Небиеридзе М. Оценка эффективности действия аторвастатина у больных с пароксизмальной формой фибрилляции предсердий на фоне ишемической болезни сердца. Материалы конгресса – «Российский национальный конгресс кардиологов» - Москва, 2010г , 5-7 октября. С. 6-7.
24.    N. Mitagvaria. M.Devdariani, L. Gobechia, M. Nebieridze. General problems of the brain functional activity and local blood flow coupling. Batumi Neuroscience conference – “Function and dysfunction of the nervous system”, 2010, August 2-6, Batumi, Georgia.
25.    N. Mitagvaria, H. Bicher, I. Lazrishvili, M. Devdariani, M. Nebieridze. The role of nitric oxide in development of local Hyperthermia-induced morphological changes in cerebral issue – an experimental study on rats. XXIX Meeting of the International Hyperthermia Society (ICHS). Cologne, Germany, 2010, September 10-12. P.22.
26.    M. Nebieridze, N. Mitagvaria, I. Erkomaishvili, N. Pipia. Photochemically induced thrombosis in the rats' brain cortex and treatment with plaferon. 40th Annual Meeting Neuroscience, 2010, San Diego, November, 15.
27.    J. Bicher, M. Darbaidze, M. Nebieridze, I. Erkomaishvili, N. Pipia, N. Mitagvaria General problems of the functional activity and local blood flow coupling / // suxiSvilis universiteti  : მეორე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია "თანამედროვე აქტუალური სამეცნიერო საკითხები" / საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. - გორი, 2010.- გვ.149-156. - რეზ. ქართ.
28.    M. Nebieridze, N. Mitagvaria. Aging changes in geometrical parameters of star-shaped neurons of the white rats’ Tbilisi State University. 1 May, 2009. p.56-57.
29.    M. Nebieridze, N. Mitagvaria. The changes of three-dimensional organization of star-shaped neurons of the young and old white rats.  SFN, 2009, October, Chicago.
30.    N. Mitagvaraia, M. Devdariani, L. Gobechia. M. Nebieridze. Basal tone of cerebrovascular smooth muscles and their reactivity to metabolic factors. Proceedings of the XXXVI Intrernational Congress of physiological Sciences (IUPS2009), Function of life: Elements and integration.  P4AM-6-11. IUPS 2009 July 27 – august 1, 2009 in Kyoto.
31.    N. Mitagvaraia, L. Gobechia,  M. Nebieridze. M. Devdariani,. The role of hydrogen ions in mechanisms of adenosine and carbonic acid actions on smooth muscles of cerebral arteries. Proceedings of the XXXVI Intrernational Congress of physiological Sciences (IUPS2009), Function of life: Elements and integration. P4AM-6-10. IUPS 2009 July 27–august 1, 2009 in Kyoto.
32.    Devdariani M., Gobechia L., Nebieridze M., Mitagvaria N. Severity of morphological changes, induced in cerebral Tissue by local Hyperthermia in many respects in mediated by blood viscosity and existence of free radicals. Collection of works of the medical students and doctors of the black sea region. 2009, Georgia, Batumi.

2008-1986
33.    M. Devdariani, L. Gobechia, M. Nebieridze, N. Mitagvaria. Severity of morphological changes, induced in cerebral tissue by local hyperthermia in many respects is mediated by blood viscosity and existence of free radicals. 2008 Neuroscience Meeting , 14-19 november, Washington, Society for Neuroscience.
34.    m. nebieriZe, m. tabataZe, n. miTagvaria. centraluri nervuli sistemis qsovilSi lokaluri hiperTermiiT gamowveuli morfologiuri cvlilebebi. iv. javaxiSvilis sax. Tbilisis saxelmwifo universiteti, zust da sabunebismetyvelo mecnierebaTa fakulteti.YTbilisis saxelmwifo universitetis 90 wlis iubilesadmi miZRvnili saerTaSoriso samecniero konferencia. eqsperimentuli da Teoriuli biologiis aqtualuri sakiTxebi, 3-4 oqtomberi, 2008w. gv. 78
35.    J. Bicher, N. Mitagvaria, M. Nebieridze. XXVII International clinical hyperthermia society. Mumbai, India. 6-7 th January, 2007. The role of local blood flow rheological properties and free radicals in hyperthermia-induced in cerebral tissue damage.
36.    J. Bicher, N. Mitagvaria, M. Nebieridze. Local Hyperthermia treatment results in significant morphological changes in rats’ brain tissue. Proceedings of XXVI  ICHS Shenzhen, China, sept. 10th-12th, 2004.
37.    Lazriev I, Kiknadze G., Nebieridze M., Kutateladze I. Effects of Morphine Intoxication on the Astrocyte Number and Branching in the Some Regions of the Rat’s Brain. In: Proc. of the Second Convention of Georgian Physiologists. Tbilisi, 2000, p. 93-94.
38.    m. nebieriZe, T. kakabaZe, i. erqomaiSvili. sildenafilis citratis moqmedebis zogierTi ucnobi aspeqti. konferenciis “eqsperimentuli da Teoriuli biologiis” masalebi, Tbilisi, 2000, gv. 23-24.
39.    i. erqomaiSvili, m. nebieriZe, n. miTagvaria. sildenafilis citratis gavlena Tavis tvinSi lokaluri infarqtis ganviTarebaze. saqarTvelos fiziologTa II yriloba, masalebi, Tbilisi, 2000, 61-63.