გარი გრაბენჩუკი

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

გარი სოლომონის ძე გრებენჩუკი დაიბადა 1949 წლის 13 იანვარს ქ.თბილისში. მამა, სოლომონ იოსების ძე გრებენჩუკი იყო ელექტროინჟინერი, მუშაობდა საპროექტო ინსტიტუტ „კავგიპროტრანს“-ში, მთავარ სპეციალისტად. დედა, რაშელ ვლადიმერის ას. გრებენჩუკი იყო ექიმი-ტერაპევტი, მუშაობდა თბილისის რკინიგზის საავადმყოფოში მთავარი ექიმის მოადგილეთ.
1966 წელს დაამთავრა 37 საშუალო სკოლა და შევიდა ი.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტზე, რომელიც დაამთავრა 1965 წელს სპეციალობით „ბირთვული ფიზიკა“. სტუდენტობის დროს დაიწყო მუშაობა საქ.მეცნიერებათა აკადემიის ფიზიკის ინსტიტუტის კოსმოსური სხივების განყოფილებაში ტექნიკოსად.
1973 წელს დაიწყო მუშაობა საქ. მეცნიერებათა აკადემიის გეოფიზიკის ინსტიტუტის ჯერ სეისმოლოგიის, შემდეგ კი გამოთვლითი გეოფიზიკის განყოფილებაში, რომელსაც იმ დროს ხელმძღვანელობდა აკადემიკოსი მერაბ ალექსიძე.
1981 წელს ქ. მოსკობში ო.ი. შმიდტის სახ. დედამიწის ფიზიკის ინსტიტუტში დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია.
1984 გადავიდა ი.ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის რადიობიოლოგიის განყოფილებაში უფროსი მეცნიერ-თანამშრომელის პოზიციაზე, შემდეგ, 1987 წელს - დაინიშნა ახლად ჩამოყალიბებული რადიაციული ხელსაწყოთმშენებლობის ლაბორატორიის ხელმძღვანელად, ხოლო 1992 წელს - აღნიშნული განყოფილების ბაზაზე ახლად შექმნილ რადიაციული ბიოლოგიისა და ეკოლოგიის ცენტრის დირექტორის მოადგილის თანამდებობაზე, სადაც მუშაობდა 2010 წლამდე, ამ ცენტრის  ისევ ფიზიოლოგიის ინსტიტუტთან შეერთებამდე.
ამჟამად არის ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორიის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომელის პოზიციაზე.
საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სისტემაში მისი მოღვაწეობის განმავლობაში ჰქონდა პატივი და სიამოვნება ეთანამშრომლა მრავალ გამოჩენილ მეცნიერთან, მათ შორის აკადემიკოსებთან მერაბ ალექსიძესთან, თამაზ ჭელიძესთან, ვლადიმერ ჭავჭანიძესთან და კიაზო ნადარეიშვილთან, რაზედაც ყოველთვის მათი მადლიერი იყო.
წლების მანძილზე აქვს გამოკვეყნებული 80 ნაშრომზე მეტი, მათ შორის ოთხი საავტორო მოწმობა და პატენტი, აგრეთვე ინგლისური ენიდან ნათაგმნი სახელვძღვანელოები და განმარტებითი ლექსიკონები.
მისი სამეცნიერო მოღვაწეობის ყურადღების ცეტრში ამ მრავალი წლის განმავლობაში ყოველთვის იყო სხვადასხვა ფიზიკური პროცესების გაზომვის მეთოდების შესწავლა-შემუშავება და მათი რეალიზაციის გზების ანალიზი.

ინტერესთა სფერო

სამეცნიერო ინტერესთა სფერო მოიცავს სხვადასხვა ხასიათის ფიზიკური და ბიოლოგიური პროცესების გაზომვის მეთოდებს და აგრეთვე კავშირებს მათ შორის, ასევე ამ მეთოდების სპეციფიკური რეალიზაციების შემუშავებას, როგორც თეორიულს, ისე გამოყენებითსაც.

პუბლიკაციები:

სტატიები

1.    H. S. Grebenchuk, M. E. Gogebashvili and N. I. Ivanishvili - The Problem of Lead 210Pb in the Manifestation of the Effects of Radon Exposure on Living Organisms: A Conceptual Analysis. 
SYSTEMIC, CELLULAR AND MOLECULAR MECHANISMS OF PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS AND THEIR DISORDERS, PROCEEDINGS OF I. BERITASHVILI CENTER FOR EXPERIMENTAL BIOMEDICINE, NOVA medicine & health, New York, 2021.
2.    H. S. Grebenchuk, M. E. Gogebashvili and N. I. Ivanishvili - LONG-TERM EFFECTS OF THE CUMULATIVE IMPACT OF LOW CONCENTRATIONS OF RADON ON THE BODY AND MECHANISMS OF THEIR IMPLEMENTATION, 2021, https://www.researchgate.net/profile/Harry-Grebenchuk.
3.    H. S. Grebenchuk, M. E. Gogebashvili and N. I. Ivanishvili N.I.-  The Role of lead 210Pb in the manifestations of the effects of Radon exposure on living organisms: a conceptual analysis -   Journal of Radiobiology and Radiation Ecology, ISSN 2667-9787, Tbilisi, Georgia, vol.1, 2021
4.    H.S. Grebenchuk, D.K. Nadareishvili - Cancer prevalence assessing principles under absence of reliable population data for location a possible carcinogenic factors in Georgia, 2017, https://www.researchgate.net/publication/315809448.
5.    H. Grebenchuk, D.Nadareishvili  - Методика оценки распространенности онкологическиз заболеваний при отсутствии достоверной популяционной информации с целью поиска возможных канцерогенных факторов в Грузии. - Proceedings of the Eleventh International Conference on Biology and Medical Sciences, Austria, Vienna, 05 September 2016.
6.    H. S. Grebenchuk, G. L. Ormotsadze - Investigation of Pollution by Radionuclides, Toxic Elements and Creation of the Radiation and Hydrochemical Monitoring System of the R. Kura Basin in Georgia, ISTC Project #G-1294, Final Technical Report, 2010, www.radiobiology.org.ge.
7.    H. S. Grebenchuk, G. L. Ormotsadze,  Z.A. Zurabashvili, Contamination of Mtkvari R. Basin by Phenols and Pesticides, 2009, www.radiobiology.org.ge 
8.    H.Grebenchuk, N.Buachidze, L.Intskirveli, K.Nadareishvili, Iordanishvili, M.Nikolaishvili, G.Ormotsadze - Content and Interphase Distribution of Heavy Metals in Mtkvari R. Basin. ISTC Project G-1294, 2009, www.radiobiology.org.ge.
9.    H.Grebenchuk, G.Ormotsadze, L.Intskirveli, N.Buachidze, G.Iordanishvili, M.Nikolaishvili,  Z.Zurabashvili, K.Archvadze -  Investigation of Pollution by Radionuclides, Toxic Elements and Creation of the Radiation and Hydrochemical Monitoring System of the R. Kura Basin in Georgia, ISTC Project G-1294, Annual Technical Report, 2009, www.radiobiology.org.ge.
10.    H.Grebenchuk, G.Ormotsadze, L.Intskirveli, N.Buachidze, G.Iordanishvili, M.Nikolaishvili,  Z.Zurabashvili, K.Archvadze - Investigation of Pollution by Radionuclides, Toxic Elements and Creation of the Radiation and Hydrochemical Monitoring System of the R. Kura Basin in Georgia, ISTC Project G-1294, Annual Technical Report, 2008, www.radiobiology.org.ge, 
11.    H.Grebenchuk, G.Ormotsadze, L.Intskirveli, N.Buachidze, G.Iordanishvili, M.Nikolaishvili,  Z.Zurabashvili, K.Archvadze - Investigation of Pollution by Radionuclides, Toxic Elements and Creation of the Radiation and Hydrochemical Monitoring System of the R. Kura Basin in Georgia, ISTC Project G-1294, Annual Technical Report, 2007, www.radiobiology.org.ge 
12.    Г.Гребенчук, Т.Мчедлури, Дж.Ониани, Т., Муселиани, М Николаишвили - Выяснение механизмов влияния радона при ингаляции парами Цхалтубской минеральной воды. - Известия Академии Наук Грузии, серия биологическая, N 1 том 32, 2006.
13.    Г.Гребенчук, Мчедлури Т., Ониани Дж., Муселиани Т., Николаишвили М.- Влияние радона из минеральных вод Цхалтубо на поведение животных и распределение свободных аминокислот в структурах головного мозга. - Известия Академии Наук Грузии, серия биологическая, N 1 том 32, 2006. 
14.    H. Grebenchuk - On Some Properties of Fourier Transform Eigen functions. - Applied Mathematics: Mathematical Physics, v.2, N2 (66), Rice Unv., Houston, 2000.
15.    H. Grebenchuk - Improvement of Measuring Instruments Resolution in the Extrapolation Theory of Restoring the Influences. ¬- Applied Mathematics: Signal Processing, v.4, N1 (43), Rice Unv., Houston, 2000.
16.    H. Grebenchuk -Effect of Stabilizing Factors on the Error of Restoration of influences. - Applied Mathematics: Signal Processing, v.4, N1 (43), Rice Unv., Houston, 2000.
17.    H. Grebenchuk - Algorithms a Determination of Phase Characteristics by Hilbert Discrete Transform - Applied Mathematics: Signal Processing, v.4, N1 (43), Rice Unv., Houston, 2000.
18.    გ.გრებენჩუკი, გ.ორმოცაძე, ვ.თევდორაძე -  უჯრედის მემბრანის იმპედანსის გაზომვის ერთელექტროდიანი მეთოდის ცდომილების განსაზღვრის ალგორითმი, Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 162, N 1, 2000 
19.    H. Grebenchuk -An extrapolation theory of a posteriori restoring of signals with finite spectrum. - Georgian Engineering News, N 2 (6), 1998.
20.    Г.С.Гребенчук, В.М. Фремд -Апостериорная трансформация частотных характеристик физических приборов в экстраполяционной теории восстановления. - Известия Вузов, сер. Радиофизика, 1998, т.41, N 8-9, 
21.    Г.С.Гребенчук, А.Н. Александров - Разрешающая способность физических приборов в экстраполяционной теории восстановления воздействий. - Известия Вузов, сер. Радиофизика, 1998, т.41, N 8-9.
22.    H.S. Grebenchuk - The Fourier-analysis and Disclosing of the Indefiniteness by Decomposition on Prolate Spheroidal Wave Functions. - Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 155, N 1, 1997.
23.    Г.С.Гребенчук - Восстановление воздействий. Сигналы на фоне шумов. Монография, Техинформ, 1996. 
24.    K. Sh. Nadareishvili, H.S. Grebenchuk - Questions of Linear Forecasting in Ecology and Their Decision by Methods of Decomposition on Double Orthogonal Systems of Functions. - Bulletin of the Georgian Academy of Sciences, 154, N 1, 1996.
25.    Г.С.Гребенчук - Восстановление входных воздействий. Монография, Техинформ, 1996.
26.    Г.С.Гребенчук - Восстановление воздействий. Линейная каузальная теория. Монография, Мецниереба, 1995.
27.    К.Ш.Надареишвили, Г.С.Гребенчук, Г.Л.Ормоцадзе - Системотехнический комплекс для исследования диспергирования в электролите популяций клеток. - Радиационные исследования, T.YII,  Мецниереба, 1994.
28.    К.Ш.Надареишвили, Г.С.Гребенчук, В.Б.Тевдорадзе -Микроэлектродный измеритель импеданса клеточных мембран. - Вопросы биологической и медицинской техники, вып. 9, Мецниереба, 1989.
29.    К.Ш.Надареишвили, Г.С.Гребенчук, Г.Л.Ормоцадзе - Система регистрации мультинейронных сигналов. - Вопросы биологической и медицинской техники, вып. 10, Мецниереба, 1991.
30.    Г.С.Гребенчук, К.Циминтия - Управляемый генератор шума. - Вопросы биологической и медицинской техники, вып. 8, Мецниереба, 1987.
31.    Г.С.Гребенчук - Стохастический измеритель биологических сигналов. - Вопросы биологической и медицинской техники, вып. 8, Мецниереба, 1987.
32.    H.S. Grebenchuk - Epicentral Digital Seismic Station. - Seismic Instruments, vol. 17, Alerton Press, New York, 1985.
33.    H.S. Grebenchuk - Softmanaged Generator for Calibration of Seismometrical Channels. - Seismic Instruments, vol. 17, Alerton Press, New York, 1985.
34.    Г.С.Гребенчук - Калибратор с программным управлением для генераторной калибровки сейсмометрических каналов. - Сейсмические приборы, вып. 17, М.: Наука. 1985.
35.    Г.С.Гребенчук - Эпицентральная цифровая сейсмическая станция. - Сейсмические приборы, вып. 17, М.: Наука. 1985.
36.    H.S. Grebenchuk, V.M.Fremd - Microprocessor Shaping and Adjustment of the Characteristics of Seismograph. - Seismic Instruments, vol. 16, Alerton Press, New York, 1984.
37.    Г.С.Гребенчук, В.М.Фремд- Микропроцессорное формирование и коррекция частотных характеристик сейсмографа. - Сейсмические приборы, вып. 16, М.: Наука, 1984. 
38.    H.S. Grebenchuk -Digital magnetic UHMIS-registration of seismic signals. - Seismic Instruments, vol. 13, Alerton Press, New York, 1981.
39.    Г.С.Гребенчук - Цифровой сейсмограф близких землетрясений с магнитной регистрацией. - Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук, Москва, Институт Физики Земли АН СССР, 1981.
40.    H.S. Grebenchuk - Dynamic memory for geophysical instruments. - Seismic Instruments, vol.13, Alerton Press, New York, 1981.
41.    H.S. Grebenchuk - Digital-to-analog converter. - Seismic Instruments, vol. 13, Alerton Press, New York, 1981.
42.    Г.С.Гребенчук - Цифровая магнитная УЧМИС-регистрация сейсмических сигналов. - Сейсмические приборы, вып. 13, М.: Наука, 1980.
43.    Г.С.Гребенчук, В.К.Чичинадзе - Система средств формирования геофизических каналов. - Труды Института геофизики АН ГССР, т.46,  Мецниереба, 1980. 
44.    Г.С.Гребенчук - Системы динамической памяти для геофизической аппаратуры.- Сейсмические приборы, вып.13, М. Наука, 1980.
45.    Г.С.Гребенчук - Блок аналого-цифрового преобразователя. - Сейсмические приборы, вып.13, М. Наука, 1980.
46.    H.S. Grebenchuk - About opportunity of application of household tape units for digital registration of seismic signals. - Seismic Instruments, vol.11, Alerton Press, New York, 1979
47.    Г.С.Гребенчук - 0 возможности применения бытовых магнитофонов для цифровой регистрации сейсмических сигналов. - Сейсмические приборы, , вып. 11, М.: Наука, 1978.
48.    Г.С.Гребенчук - Режимы цифровой регистрации геофизических сигналов. - Проблемы наук о Земле, Мецниереба, Тбилиси, 1978.
49.    Г.С.Гребенчук - К вопросу о выборе частоты кодирования. - Проблемы наук о Земле, Мецниереба, Тбилиси, 1978.

გამოგონებები:

1. რადონის კომპლექსური ბიოლოგიური ეფექტების შეფასებისა და პროგნოზის მეთოდი. პატენტი P2021 7304 B, 2021, (გ.გრებენჩუკი, მ.გოგებაშვილი, ნ.ივანიშვილი, დ.ნადარეიშვილი).
2. რადონის ზეგავლენით ბიოლოგიური ობიექტის მიერ რადიაციის შთანთქმული დოზის განსაძღვრის მეთოდი. საქართველოს პატენტი P2020 7206 B, 2020, (გ.გრებენჩუკი, მ.გოგებაშვილი, ნ.ივანიშვილი, დ.ნადარეიშვილი).
3. Микроэлектродный измеритель импеданса клеточных мембран.  Авторское свидетельство СССР N 1627126, 1988, (К.Ш.Надареишвили, Г.С. Гребенчук, В.В.Тевдорадзе).
4. Сейсмограф - Авторское свидетельство СССР N 1041971, 1983, (Г.С.Гребенчук, В.М.Фремд)

სახელმძღვანელოებისა და განმარტებითი ლექსიკონების თარგმანები:

1. ა.ფრენსისი - ბიზნესის მათემატიკა და სტატისტიკა - ინგლისურიდან თარგმნეს ლ.ბენდიანიშვილმა და გ.გრებენჩუკმა, თარგმანის რედაქტორი გ.გრებენჩუკი, საქართველოს ბიო-სამედიცინო ტექნიკური სამეცნიერო საზოგადოება, თბილისი, 2003 წელი.
2. მიქეილ არმსტრონგი - მენეჯმენტის ტექნიკის სახელმძღვანელო, მე-3 გამოცემა, კოგან პაჯე, ინგლისურიდან თარგმნეს ვ.მაისურაძემ და გ.გრებენჩუკმა, თარგმანის რედაქტორი გ.გრებენჩუკი, საქართველოს ბიო-სამედიცინო ტექნიკური სამეცნიერო საზოგადოება, თბილისი, 2003 წელი.
3. პეტერ კოლინი - სასტუმროების, ტურიზმისა და საზოგადოებრივი კვების მენეჯმენტი, ინგლისურ-ქართული  განმარტებითი ლექსიკონი, ინგლისურიდან თარგმნეს ლ.ბენდიანიშვილმა და გ.გრებენჩუკმა, თარგმანის რედაქტორი გ.გრებენჩუკი, საქართველოს ბიო-სამედიცინო ტექნიკური სამეცნიერო საზოგადოება, თბილისი, 2001 წელი.
4. პეტერ კოლინი - ბიზნესი, ინგლისურ-ქართული  განმარტებითი ლექსიკონი - ინგლისურიდან თარგმნეს ლ.ბენდიანიშვილმა და გ.გრებენჩუკმა, თარგმანის რედაქტორი გ.გრებენჩუკი, საქართველოს ბიო-სამედიცინო ტექნიკური სამეცნიერო საზოგადოება, თბილისი, 2001 წელი.
5. პეტერ კოლინი - ეკოლოგია და ბუნების დაცვა, ინგლისურ-ქართული  განმარტებითი ლექსიკონი - ინგლისურიდან თარგმნეს გ.იორდანიშვილმა, გ.გრებენჩუკმა და მ.ნიკოლაიშვილმა, თარგმანის რედაქტორი გ.გრებენჩუკი, საქართველოს ბიო-სამედიცინო ტექნიკური სამეცნიერო საზოგადოება, თბილისი, 2001 წელი.
6. სიმონ კოლინი - პერსონალური კომპიუტინგი და ინტერნეტი, ინგლისურ-ქართული  განმარტებითი ლექსიკონი - ინგლისურიდან თარგმნა გ.გრებენჩუკმა,  საქართველოს ბიო-სამედიცინო ტექნიკური სამეცნიერო საზოგადოება, თბილისი, 2001 წელი.
7. სიმონ კოლინი - მულტიმედია, ინგლისურ-ქართული  განმარტებითი ლექსიკონი - ინგლისურიდან თარგმნა გ.გრებენჩუკმა,  საქართველოს ბიო-სამედიცინო ტექნიკური სამეცნიერო საზოგადოება, თბილისი, 2001 წელი.
8. ს.ბეიკერი, ჯ.ხიუტონი და პ. ბრედლი - სასტუმროს ფრონტ ოფისის მუშაობის პრინციპები - ინგლისურიდან თარგმნეს გ.გრებენჩუკმა და ლ.ბენდიანიშვილმა,  თარგმანის რედაქტორი გ.გრებენჩუკი, საქართველოს ბიო-სამედიცინო ტექნიკური სამეცნიერო საზოგადოება, თბილისი, 2002 წელი.