მარინა ნიკოლაიშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

რადიობიოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

მარინე ნიკოლაიშვილმა 1976 წელს დაამთავრა ი. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. უნივერსიტეტში სწავლის პარალელურად მუშობდა 1973 -1979 ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ცხოველთა ქცევის ლაბორატორიაში უფროს ლაბორანტად, 1988 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია „აგრესიული ვირთაგვების ქცევასა და ბიოქიმიურ კორელატებზე“, 1998-1991 უმცროს მეცნიერ თანამშრომლად ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში. 1992-1997 მეცნიერ თანამშრომელი რადიაციული ბიოქიმიის ლაბორატორიაში „რადიობიოლოგიისა და რადიაციული ეკოლოგიის ს/კ ცენტრში. 1998 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია თემაზე ,,რადიაციის სხვადასხვა დოზების გავლენა აგრერსიული ვირთაგვების ქცევასა და ბიოქიმიურ კორელატებზე”. 2011-2015წწ მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი ივ. ბერიტაშვილი ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რადიობიოლოგიის ლაბორატორიაში. 2016 წლიდან დღემდე კი ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის რადიობიოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი. ამავდროულად ეწევა პედაგოგიურ და აკადემიურ საქმიანობას. 2010 წლიდან  დღემდე არის წამყვანი პედაგოგი. 2001 წლიდან  დღემდე თბილისის ი.ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ი.გოგებაშვილის თელავის უნივერსიტეტში 2004-2007 წლამდე, სდასუში 2007 -დღემდე, გეომედში როგორც ინგლისურ ისე ქართულ ენაზე მიკრობიოლოგია და ბიოქიმია, 2016-2018, ევროპის უნივერსიტეტში ბიოქიმია 2017-დღემდე. აქვს კაპლანის სერთიფიკატი B1-B2 დონის.

ინტერესთა სფერო:

ჩემს მიერ დაქვემდებარებულ რადიობიოლოგიის განყოფილებაში კვლევები ტარდება კომპლექსურად, რადიობიოლოგიის, ფიზიოლოგიისა და ბიოქიმიური მეთოდებით მიღებული შედეგების შეჯერებით. ვმუშობთ წყალტუბოს მინერალური წყალში არსებული რადონის ჰორმეზის მოქმედება სხვადასხვა დაავადებებზე (ეპილეფსიის სხვადასხვა სახეები, აგრესია და დიაბეტი).

2000 წლიდან გამოქვეყნებული მნიშვნელოვანი პუბლიკაციები:

•    INHALATION THERAPY BY RADON FROM TSKHALTUBO REGION IN CLINICAL AND BIOCHEMICAL STUDIES IN PATIENTS WITH PERIODONTITIS -Georgian medical news; 2020 | journal-article; EID: 2-s2.0-85086624599; Part of ISBN: 15120112
•    COMPLEX STUDY OF BIOLOGICAL EFFECT OF TSKHALTUBO RADON WATER INHALATION - Georgian medical news, 2019 | journal-article;  EID: 2-s2.0-85074544772; Part of ISBN: 15120112
•    The impact of electromagnetic field on conditioned reflex memory; NeuroQuantology; 2018 | journal-article; DOI: 10.14704/nq.2018.16.11.1777; EID: 2-s2.0-85062915101; Part of ISBN: 13035150
•    New concept of study of oral hygiene assessment in patients with orthopaedic treatment - Series on Biomechanics; 2016 | journal-article; EID: 2-s2.0-85044177710; Part of ISBN: 13132458
•    THE LEVEL OF BENZ(A)PIREN IN TOBACCO SMOKE- Georgian medical news; 2016 | journal-article; EID: 2-s2.0-85016091030; Part of ISBN: 15120112
•    Influence of radiation on survivability, behavior and neurochemical correlates of rats - Georgian medical news; 2014 | journal-article; EID: 2-s2.0-84927171487; Part of ISBN: 15120112
•    Physical predictors, behavioural/emotional attributes and neurochemical determinants of dominant behavior - Biological Reviews; 2014 | journal-article; DOI: 10.1111/brv.12091; EID: 2-s2.0-84925257154; Part of ISBN: 1469185X 14647931
•    The effects of grape seed and coriander oil on biochemical parameters of oral fluid in patients with periodontitis - Georgian medical news; 2014 | journal-article; EID: 2-s2.0-84940105706; Part of ISBN: 15120112
•    Effect of combined pesticide lambda-cyhalothrin on hydrobionts - Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences; 2013 | journal-article; EID: 2-s2.0-84877627373; Part of ISBN: 01321447
•    Aggressive behavior and radiosensitivity in rats - 'Radiatsionnaia biologiia, radioecologiia / Rossiǐskaia akademiia nauk; 2007 | journal-article; EID: 2-s2.0-38449088623; Part of ISBN: 08698031
•    რადონის ჰორმეზისის გავლენა ეპილეფსიური ვირთაგვების ოქსიდაციური სტრესის პრედიქტორებზე. სამეცნიერო ნაშრომი. 2020 11 12. საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი.

შრომების ჩამონათვალი:

1.  მ.ნიკოლაიშვილი, გ. იორდანიშვილი,  თ. მუსელიანი, გ.ჯიქია, 2020. ,,რადიაციის გავლენა თეთრი და შავი ვირთაგვების  ნეიროქიმიურ კორელატებზე“ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემა, ბიომედიცინის სერია, ტომი ტ.. 46, N 5-6, გვ. 295-303
2. მ. ნიკოლაიშვილი, ზ. ნანობაშვილი, ი. ბილანიშვილი, თ. მუსელიანი, მ. დევდარიანი, გ. ჯიქია, ხ. დონდოლაძე, ნ. მითაგვარია. 2020. ,,რადონის როლი ოქსიდაციური სტრესის პრედიქტორების კონცენტრაციის ცვლაში, რომლებიც ჩართულია ეპილეფსიის პათოგენეზში“. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემა, ბიომედიცინის სერია, ტომი 46. N 5-6  .გვ 305-314
3. .იმობილიზაციით გამოწვეული სტრესის გავლენა ცხოველთა აგრესიულ ქცევასა და მის ნეიროქიმიურ კორელატებზე. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის გამოცემა, ბიომედიცინის სერია,  გ.იორდანიშვილი, მ. ნიკოლაიშვილი, მ.ფრუიძე, ნ.ხვიტია, ი.კვაჭაძე, 2020.
4. მ.ნიკოლაიშვილი, დ. ზურაბაშვილი, თ.მუსელიანი, გ.ჯიქია, გ.ფარულავა ( 2019) ,,წყალტუბოს წყლის ინჰალაციის სამკურნალო თვისებების კომპლექსური შესწავლა“. საქართველოს სამედიცინო სიახლენი №9(294).გვ 113-118. თბილისი www.geomednews.org
5. მ. ნიკოლაიშვილი, თ.მუსელიანი,  გ. ჯიქია,  ხ.დონდოლაძე, (2018). რადონის ინჰალაციის გავლენა აგრესიული ვირთაგვების ქცევასა და ნეიროქიმიურ კორელატებზე „ბერიტაშვილის საუბრები I, ნეიროფიზიოლოგიური  ფუნქციები   და  მათი დარღვევები ინტერდისციპლინური კვლევები მოხსენების კრებული. ISBN:978-9941-8-1339-9 თბილისი სქართველო.
6. მ.ნიკოლაიშვილი,  გ.იორდანიშვილი,  დ.ნადარეიშვილი,  თ.მუსელიანი, გ.ჯიქია, მ.შავიანიძე, გ.შავიანიძე (2018). რადონის შემცველი წყალტუბოს მინერალური წლების ინჰალაციის მოქმედება აგრესიულ ვირთაგვებზე და თავისუფალი ამინომჟავების განსაზღვრა  თავის ტვინის სტრუქტურებში სისტემური, უჯრედული და მოლეკულური მექანიზმების ფიზიოლოგიური ფუნქციები და მათი დარღვევები. ნოვა საიენსი. ნიუორკი აშშ. ISBN: 978-1-53614-395-9. გვ. 245-55
7. ხ.დონდოლაძე,  მ.ნიკოლაიშვილი,  თ.მუსელიანი,  გ.ჯიქია  დ.ზურაბიშვილი (2018).ელექტრომაგნიტური ველის გავლენა კონსოლადიციურ მეხსიერებაზე. ნეირომეცნიერება და კვანტური ფიზიკა. ტომი 16. გვ 93-99.  DOI: 10.14704/nq.2018.16.11.1777 https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/view/1777
8.კონსტანტინე ჭიჭინაძე, ნოდარ ჭიჭინაძე, ლედი გაჩეჩილაძე, ენ ლაზარაშვილი, მარინა ნიკოლაიშვილი, Physical predictors, behavioural/emotional attributes and neurochemical determinants of dominant behavior“ - Biological Reviews; 2014 | journal-article; DOI: 10.1111/brv.12091; EID: 2-s2.0-84925257154; Part of ISBN: 1469185X 14647931
9. M. Nikolaishvili, G. Iordanishvili, T. Museliani, G. Jikia, ,radiation efect and neurochemical correlates of white and black rats“, 2020. proceedings of the Ceorgian national academy of science. Biomedical series. Volume 46 N 5-6  .pp 295-303. Tbilisi Georgia
10. M. Nikolaishvili, Z. Nanobashvili, I. Bilanishvili, T. Museliani, M. Devdariani, G. Jikia, Kh. dondoladze N. Mithagvaria. (2020). The role of radon in changing the concentration of oxsidative stress predictors involved in the phathogenezis of ephilepsy. proceedings of the Ceorgian national academy of science. Biomedical series. Volume 46 N 5-6  .pp 305-314 .Tbilisi Georgia
11. The effect of stress caused by immobilization on the aggressive of animals and their  neurochemical correlates. proceedings of the Ceorgian national academy of science. Biomedical series, 2020. G. Iordanishvili, M.Nikolaishvili, M.Fruidze, N.Khvitia, I. Kvachadze
12. M. Nikolaishvili, d. Zurabashvili,  T. Museliani,  G. Jikia,  G. Parulava (2019). Complex study of biological effect of Tskhaltubo radon water inhalation. Georgian medical news. N9(294) pg. 113-118. Tbilisi. www.geomednews.org
13. M. Nikolaishvili,  T. Museliani,  G. Jikia,  Kh.Dondoladze , (2018).The effect of radon inhalations on the behavior and neurochemical correlates of aggressive rats. The 1st beritashvili talks. Neurophysiological functions and their disorders-interdisciplinary studies. ISBN: 978-9941-8-1339-9 Tbilisi Georgia
14. M. I. Nikolaishvili,     G. S. Iordanishvili  D. K. Nadareishvili T. V. Museliani    G. M. Jikia,          M. G. Shavianidze  G. G. Shavianidze (2018). THE EFFECT OF RADON INHALATION WITH THE MINERALWATER OFTSKALTUBO ON THE AGGRESSIVENESS OFANIMALS AND THE DISTRIBUTION OF FREE AMINO ACIDS IN THE  STRUCTURES OF THE BRAIN SYSTEMIC. MEMORY SYSTEMIC, CELLULAR AND MOLECULAR MECHANISMS OF PHYSIOLOGICAL FUNCTIONS AND THEIR DISORDERS.  Nova Science Publishers, New York DISORDERS.  ISBN: 978-1-53614-395-9. pg. 245-55
15. Khatuna Dondoladze, Marina Nikolaishvili,  Tea Museliani, Gogi Jikia,   David Zurabashvili. (2018). The Impact of Electromagnetic Field on Conditioned Reflex Memory NeuroQuantology. Vol. 16. Pp. 93-99.  DOI: 10.14704/nq.2018.16.11.1777.
https://www.neuroquantology.com/index.php/journal/article/view/1777
16. Konstantin Chichinadze, Nodar Chichinadze, Ledi Gachechiladze, Ann Lazarashvili, Marina Nikolaishvili ,,Physical predictors, behavioural/emotional attributes and neurochemical determinants of dominant behavior“ - Biological Reviews; 2014 | journal-article; DOI: 10.1111/brv.12091; EID: 2-s2.0-84925257154; Part of ISBN: 1469185X 14647931