ზაქარია ნანობაშვილი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

ზაქარია იოსების-ძე ნანობაშვილი დაიბადა ქ. თბილისში 1947 წლის 16 სექტემბერს.  
1970 წელს დააამთავრა ქ. თბილისის ი. ჯავახიშვილის სახ. უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი, ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის სპეციალობით და იმავე წელს ჩააბარა მისაღები გამოცდები ი. ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ასპირანტურაში.
1974 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია.
1974—1979 წლებში იყო ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
1979—1986 წლებში იყო ამავე ინსტიტუტის უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი.
1986—2002 წლებში იყო წამყვალი მეცნიერი თანამშრომელი.
2003 წელს გახდა მთავარი მეცნიერი.
1974 წელა დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია.
1990 წელს დაიცვა სადოქტორო დისერტაცია.
1991—2005 წლებში იყო ი. ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ქერქისა და ქერქქვეშა სტრუქტურების ურთიერთობის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი.
2006 წლიდან დღემდე არის ივანე ბერიტაშვილის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტის ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილების გამგე. მისი ხელმძღვანელობით  შესრულდა და დაცული იქნა 8 სადისერტაციო ნაშრომი. ოპონირება გაუწია 10 სადისერტაციო ნაშრომს. არის 70-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. 2008 წლიდან არის ჟურნალ Neuroscience Letters –ის მუდმივი რეცენზენტი.
ჩემი ხელმძღვანელობით დაფინანსდა:
 ა) 1997-2003, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის;
 ბ) 1998-2000, შვედეთის სამეფო აკადემიის (RN-12615);    
 გ) 2005-2007, CRDF-ის (GEB2-2642-TB-05);
 დ) 2006-2008 საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, (GNSF-066);
 ე) 2008-2010, საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის (GNSF-238) პროექტები.
 არის ჟურნალ “Georgian journal of Neuroscience”-ის სარედაქციო კოლეგიის, ი. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგთა საზოგადოების და IBRO–ს წევრი.
1994-1996 წწ. ვკითხულობდი ლექციების კურსს ადამიანის ფიზიოლოგიაში-ინსტიტუტი “კავკასია”. 1998-2005 წწ. ი.ვეკუას სახ. სამედიცინო ინსტიტუტში ვკითხულობდი ლექციებს ფიზიოლოგიასა და პათოფიზიოლოგიაში. 2000-2004 წლებში სამედიცინო ინსტიტუტში “დასტაქარი” ვკითხულობდი ლექციებს ადამიანის ფიზიოლოგიაში. 2011-2013 წწ. რობაქიძის სახ. უნივერსიტეტში წავიკითხავ ლექციების კურსს ნეიროფიზიოლოგიაში (სტომატოლოგიის და ფსიქოლოგიის ფაკ-ზე).
1976 წლიდან მონაწილეობა მივიღე საერთაშორისო, საკავშირო და რესპუბლიკურ კონფერენციებში, ყრილობებსა და სიმპოზიუმებში.
მაქვს საერთაშორისო სამეცნიერო თანამშრომლობა: შვედეთის, ჰოლანდიის, გერმანიის და აშშ-ის სამეცნიერო დაწესებულებებთან.

ინტერესთა სფეროები:

1. ქერქისა და ქერქქვეშა სტრუქტურებს შორის ურთიერთობა ნორმასა და პათოლოგიაში.
2. ეპილეფსიური აქტივობის მამოდულირებელი  მექანიზმების კვლევა ადამიანებში განვითარებული ტემპორალური წილის ეპილეფსიის ცხოველურ მოდელებზე (კინდლინგი, თვითშენარჩუნებადი ეპილეფსიური სტატუსი). ასევე, კვლევა ეპილეფსიისადმი გენეტიკურად დეტერმინირებულ ცხოველებზე (აუდიოგენური კრუნჩხვები);
3.ურთიერთდამოკიდებულება ემოციურ რეაქციებსა და ეპილეფსიურ აქტივობას შორის;
4.  ჰიპოკამპური და ნეოკორტიკალური წარმოშობის კრუნჩხვითი რეაქციების მოდულაცია;
5. მეხსიერების პროცესების დარღვევა თავის  ტვინის სხვადასხვა უბნებში (დიენცეფალური და ტვინის ღეროვანი სტრუქტურები)  ეპილეფსიური კერის არსებობისას.

პუბლიკაციები (ბოლო 5 წელი):

1. Z.Nanobashvili,T.Chachua, . G.Surmava, I. Bilanishvili, N. Khizanishvili,.Significance of the diencephalic GABA ergic neurons in normal and pathological activity of the brain.In:Systemic,Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders.In:Proceedings of Beritashvili Center for Experimental  Biomedicine) New York.Proceeding 2016 ,Chapter 29.pp. 229-252.
2. Z.Nanobashvili.N.Khizanishvili, I.Bilanishvili, N.Samseishvili, N.Tugushi,  M.Barbakadze  Possible interaction mechanisms for different afferent impulses on the posterior suprasylvian gyrus neurons. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2016.vol.42,no.3-4.pp.175-180.
3. Z.Nanobashvili., M.Barbakadze  ,M.Pruidze, I.Bilanishvili, N. Khizanishvili. Emotional disturbances:the protection of  hyperactive brain or a risk-factor? Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2017.vol.43,no.1-2 ..pp.29-35.
4.Z.Nanobashvili.N.Khizanishvili, I.Bilanishvili, Z.Sakvarelidze,  N.Samseishvili. The influence of thalamic reticular nucleus on reflex reactions of the spinal cord. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2017.vol.43,no.1-2 ..pp.37-42.
5. Z.Nanobashvili. I.Bilanishvili, M. Barbakadze.,n. Megrelashvili., N.Khizanishvili,.T. Tupinashvili. The influence of thalamic reticular nucleus on seizure activity of neocortical neurons. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2017.vol.43,5-6 ..pp.251-256.
6. Z.Nanobashvili. I.Bilanishvili., N.Khizanishvili., M. Barbakadze. Influence of the multiple audiogenic stimulation on the electrical activity of the inferior colliculi and thalamic reticular nucleus neurons. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series., 2018, 3-4, 44,247-251.
7. Z.Nanobashvili, I.Bilanishvili, N.Khizanishvili, M.Barbakadze,Influence of the multiple audiogenic stimulation on the electrical activity of the inferior colliculi and thalamic reticular nucleus neurons. Proc.georgia.Nat.Acad.Sci.Biomed Series 2018.vol.44,no.3-4 .pp.247-251.
8. Barbakadze M.,Bilanishvili I.,Khizanishvili N.,Dumbadze M.,Nanobashvili Z. Neocortical impact on the audiogenic seizure activity development.Georgian Medical News . No 11 (284) 2018.pp.141-143.
9.Zakaria Nanobashvili, Tamar Chachua, Irine Bilanishvili, Nino Nebieridze, Maia Barbakadze and Nadejda Khizanishvili. Mood Disorders: Protection of the Hyretexcitable  Brain or a Risk Factor? .Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of Physiological Functions and Their Disorders .In : Systemic,Cellular and Molecular Mechanisms  New York.Proceeding 2018 ,Chapter 19.pp. 232-243
10.G. Tevzadze, Z. Nanobashvili, E. Zhuravliova, I. Bilanishvili, L. Shanshiashvili, Z. Kikvidze, and D. Mikeladze.  Effects of a Gut Microbiome Toxin, p-Cresol, on the Susceptibility to Seizures in Rats. Neurophysiology, Vol. 50, No. 6, November, 2018, 424-427.
11. Georgi N. Gamkrelidzea, Zaqaria I. Nanobashvilib, Irina G. Bilanishvilib, Tamar Lordkipanidzea,b, Manana Kandashvilia, Merab Kokaiac and Revaz O. Solomonia. Concentration- and time-dependent effects of myo-inositol on evoked epileptic afterdischarge in the hippocampus
in vivo. NeuroReport 2019, 30:1129–1134
12. Bilanishvili I. Barbakadze M, Khizanishvili N. Gaikharashvili T. Nanobashvili Z. Relationship between the thalamic reticular nucleus and the preoptic area neurons . Georgian Medical News .No.12 (285 ). 2019. pp.116-119.
13.  Nanobashvili Z. Bilanishvili I. Khizanishvili N. Barbakadze  M. . Mood Disorders: Protection of the Hyper-excited  Brain or a Risk Factor? Journal of Behavioral and brain science . (JBBS) .Vol.9.No.3.54-65,2019.
14.   Zakaria I. Nanobashvili1,2, Irine G. Bilanishvili1,3, Maia D. Barbakadze1, Tamar Z. Gaixarashvili3, Salome A. Dolidze3, Ketevan E. Khujadze3, Levan X. Nachkebia3, Nadejda A. Khizanishvili¹  Interaction between Seizure and Theta Rhythm.   Journal of Behavioral and Brain Science, 2020, 10, *-*