მანანა დაშნიანი

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ქცევისა და კოგნიტურ ფუნქციათა ლაბორატორია

მოკლე ბიოგრაფია

მანანა დაშნიანმა 1971 წელს დაამთავრა ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობით – „ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგია“. 1985 წელს დაიცვა საკანდიდატო დისერტაცია თემაზე: „უმდაბლესი მაიმუნების პრეფრონტალური ქერქის ფუნქციური ორგანიზაცია (ელექტროფიზიოლოგიური კვლევა)“ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ივ. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტში, ხოლო 2005 წელს - სადოქტორო დისერტაცია თემაზე: „სივრცითი მეხსიერების ფსიქოფიზიოლოგიური ანალიზი“. 1972 წლიდან მ. დაშნიანი მუშაობს ივ. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში (ყოფილი ივ. ბერიტაშვილის სახ. ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი). ამჟამად ის არის ი. ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი. სამეცნიერო ინტერესები უკავშირდება კოგნიტიური ფუნქციების და მათი დარღვევების ბიოლოგიური საფუძვლების კვლევას. ის არის 70-მდე სამეცნიერო სტატიის ავტორი და მრავალი საერთაშორისო კონფერენციის მონაწილე.
მანანა დაშნიანი არის რამდენიმე პროექტის  ავტორი და ხელმძღვანელი. იგი ასევე ასრულებს მენტორის ფუნქციას ახალგაზრდა მეცნიერების პროექტებში. ის არის საქართველოს ფიზიოლოგთა საზოგადოების, საქართველოს ნეირომეცნიერთა ასოციაციის, ტვინის კვლევის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IBRO) და ევროპის ნეირომეცნიერთა ასოციაციების ფედერაციის (FENS) წევრი.

სამეცნიერო ინტერესის სფეროები/კვლევითი ინტერესები

•    ნეირომეცნიერება;
•    ცხოველთა ქცევა;
•    დასწავლისა და მეხსიერების ნეირობიოლოგია;
•    ნევროლოგიურ დარღვევათა ცხოველური მოდელები;
•    ნეიროდეგენერაციული დაავადებები და ნეიროგანვითარების დარღვევები.

რჩეული პუბლიკაციები:

1.    Kruashvili L, Naneishvili T., Dashniani M., Burjanadze M., Chkhikvishvili N., Chighladze M.. Environmental enrichment improves behavioral abnormalities in rats prenatally exposed to valproic acid. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., vol. 17, no. 3, 2023, 81-86.
2.    Chighladze M., Naneishvili T., Dashniani M., Chkhikvishvili N., Kruashvili L, Beselia G., Burjanadze M. Deep brain stimulation of the medial septum improves okadaic acid-induced impairment of spatial working memory and restores the cholinergic activity in the hippocampus. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci., vol. 17, no. 4, 2023, 97-103.
3.    Kandashvili M.,  Gamkrelidze, G.  Tsverava L.,  Lordkipanidze T.,  Lepsveridze E.,  Lagani V., Burjanadze M.,  Dashniani M.,  Kokaia M.and  Solomonia R.. Myo-Inositol Limits Kainic Acid-Induced Epileptogenesis in Rats. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23(3), 1198.
4.    Burjanadze M.,  Dashniani M., Solomonia R., Beselia G., Tsverava L., Lagani V., Chkhikvishvili N., Naneishvili T., Kruashvili L. and Chighladze M. Age-related changes in medial septal cholinergic and GABAergic projection neurons and hippocampal neurotransmitter receptors: relationship with memory impairment. 2022, Experimental Brain Research 240 (5), 1589-1604
5.    Dashniani M.,  Naneishvili T.,  Burjanadze M., Chkhikvishvili N., Kruashvili L., Chighladze M. Age-Related Alterations of Spatial Memory in Rat Model of Autism Induced by Valproic Acid. Bull. Georg. Natl. Acad. Sci.,  vol. 16, no. 4, 2022, 93-96
6.    Beselia G., Chkhikvishvili N., Burjanadze M, Revaz O. Solomonia, Maia Meparishvili, Barbare Nozadzea, Sulkhan Asanidzea, Aleksandre Nemsitsveridze, and Manana G. Dashniani. Modulation of prefrontal cortex function by basal forebrain cholinergic and GABAergic neurons at the behavioral and molecular level. NeuroReport 2021, 32:882–887
7.    Dashniani M.G., Chighladze M. R., Solomonia R. O., Burjanadze M. A., Kandashvili M., Chkhikvishvili N. C., Beselia G. V. and Kruashvili L. B. Memantine treatment prevents okadaic acid induced neurotoxicity at the systemic and molecular levels. NeuroReport, 2020, Vol 31 No 4, 281–286.
8.    Dashniani M.G., Burjanadze M.A., ChkhikvishviliN.C., Solomonia R.O., KandashviliM., Naneishvili T.L,  BeseliaG.V., Kruashvili L.B.,ChighladzeM.R., “Modulation of spatial memory and expression of hippocampal neurotransmitter receptors by selective lesion of medial septal cholinergic and GABAergic neurons” Exp Brain Res 238, 2385–2397 (2020).
9.    Dashniani M., Beselia G., Burjanadze M., Chkhikvishvili N., Kruashvili L., Chighladze M., Naneishvili T., Neuroprotective effects of chronic memantine treatment on okadaic acid (ICV) induced neurotoxicity at behavioral, structural and molecular levels in rats. Nova science publishers, New York, USA, (23-41) 2018
http://science.org.ge/bnas/vol-11-1.html
10.    Dashniani M., Burjanadze M., Demurishvili M., Chkhikvishvili N., Beselia G., Kruashvili L., Pochkhidze N., Naneishvili T., Kh. Rusadze. Spatial memory impairments following excitotoxic lesions of the basal forebrain noncholinergic neuronal ensembles. Nova science publishers, New York, USA, (13-29), 2015.
11.    M. G. Dashniani, M. A. Burjanadze, T. L. Naneishvili, N. C. Chkhikvishvili, G. V. Beselia, L. B. Kruashvili, N. O. Pochkhidze, M. R.Chighladze. Exploratory behavior and recognition memory in medial septal electrolytic, neuro- and immunotoxic lesioned rats. Physiological Research, 2015, 5 (64), 755-767