ნარგიზ ნაჭყებია

ლაბორატორიის ხელმძღვანელი, ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია