ილია ლაზრიშვილი

ი.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი