ილია ლაზრიშვილი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი