„ტვინის ცოდნის კვირეული“

ნანახია 324-ჯერ
მიმდინარე წლის 26 აპრილს, 15 სთ-ზე, ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის საკონფრენციო დარბაზში „ტვინის ცოდნის კვირეული“-ს ფარგლებში ჩატარდება სამეცნიერო კონფერენცია.
დღის წესრიგი:
შესავალი სიტყვა:
საქართველოს ეროვნული მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე პრეზიდენტი, საქართველოს ნეირომეცნიერთა ასოციაციის პრეზიდენტი, აკადემიკოსი თემურ ნანეიშვილი;
მოხსენებები:
პროფესორი ნანა დორეული -„საფერავის ფლავონოიდების ნეიროპროტექტორული აქტივობის შესაძლო მექანიზმების კვლევა კაინის მჟავას ეპილეფსიის ვირთაგვას მოდელში“, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი, ადამიანისა და ცხოველთა ფიზიოლოგიის კათედრის გამგე;
მედიცინის დოქტორი ნინო გზირიშვილი - „ეპილეფსიის პრექირურგიული დიაგნოსტიკა“, თბილისის ნევროლოგიისა და ნეიროფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, ნევროლოგი.
ორგანიზატორები: საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია, ივ.ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი, ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ნეირომეცნიერებათა ასოციაცია და საქართველოს ივ.ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგთა საზოგადოება.

<<უკან
გააზიარეთ ფეისბუკზე >>