ცენტრის თანამშრომელთა მიერ მიღებული პატენტები

ნანახია 290-ჯერN
სათაური
ავტორები
გამცემი ორგანიზაცია
გაცემის თარიღი
8663 
კრუშინსკი/მოლოდკინას (KM) ვირთხების ჯიშის ცალკეული ბიოქიმიური მუდმივების 
დონე  ეპილესიის დროს რადონის ინჰალაციის ფონზე
 
 
მ.ნიკოლაიშვილი,   
ზ.ნანობაშვილი, 
ნ.მითაგვარია, 
გ.ჭკადუა
 
 
საქპატენტი23.06.2022
8672
გრუმინგის სინტაქტიკური ჯაჭვები და ადამიანის ზოგიერთი ფსიქო-ნერვული აშლილობის ექსპერიმენტული მოდელი
 
 
გ.ანდრონიკაშვილი,
თ.გურაშვილი,    
თ.ბაგაშვილი,         
 ქ.გოგეშვილი,            
გ.კვერნაძე,                 
მ.ოკუჯავა,                 
ს.ჭიპაშვილი,             
მ.მაყაშვილი,              
მ.ნიკოლაიშვილი 

საქპატენტი28.06.2022
8468
 
წყალტუბოს წყალში არსებული რადონის ნანონაწილაკების ჰორმეზისული ეფექტი კრუშინსკი- მოლოდკინას ხაზის ვირთაგვების აუდიოგენურ კრუნჩხვებზე 
თ.მუსელიანი,  
ზ.ნანობაშვილი, 
ნ.მითაგვარია, 
გ.ჯიქია, 
ი.ბილანიშვილი, 
ე.ნოზაძე, 
თ.რთველაძე, 
ხ.დონდოლაძე, 
მ.ნიკოლაიშვილი, 
გ.ჭკადუა
 
საქპატენტი 
25.10.2021
 
 
 
 P20217304B
  
 
 
რადონის კომპლექსური ბიოლოგიური ეფექტების შეფასებისა და პროგნოზის მეთოდი
 
მ.გოგებაშვილი, 
გ.გრებენჩუკი, 
დ.ნადარეიშვილი
 
 
საქპატენტი
 
10.05.2021
 

P20207206B 
 
 
რადონის ზეგავლენით ბიოლოგიური ობიექტის მიერ რადიაციის შთანთქმული დოზის განსაზღვრის მეთოდი
 
 
მ.გოგებაშვილი, 
გ.გრებენჩუკი, 
დ.ნადარეიშვილი
 
საქპატენტი 
21.12.2020
 

8219
 
 
რადონის ჰორმეზისის გავლენა ეპილეფსიური ვირთაგვების ოქსიდაციური სტრესის პრედიქტორებზე
 

ზ.ნანობაშვილი, 
მ.ნიკოლაიშვილი
 
საქპატენტი 
11.12.2020
 

U2020 2030Y
 
მეორე ტიპის დიაბეტის  სამკურნალო საშუალება 
მ.ნიკოლაიშვილი, 
ე. გიორგაძე, 
თ. მუსელიანი, 
ნ.ჩხეიძე
 
საქპატენტი 
14.01.2020
 
1489/2 
ეპილეფსიის მკურნალობა
 
 
მ.ნიკოლაიშვილი, 
ზ.ნანობაშვილი  
  
საქპატენტი2018
U 922
 
 
ადამიანის განწყობის, ხასიათისა და ცხოვრების ხარისხის გაუმჯობესების საშუალება
 
ე.ჩიჯავაძე 
 
საქპატენტი29.03.2002
 
1506474
 
ნევროზის მოდელირების მეთოდი
 
მ.ხანანაშვილი,  თ.დომიანიძე


სსრკ გამოგონებებისა 
  და აღმოჩენების        
სახელმწიფო კომიტეტი

08.05.1989
1627126უჯრედული მემბრანის იმპედანსის მიკროელექტროდული მრიცხველი 
დ.ნადარეიშვილი, 
გ.გრებენჩუკი, 
ვ.თევდორაძე 
 
სსრკ გამოგონებებისა 
და აღმოჩენების 
სახელმწიფო კომიტეტი
1988
1041971სეისმოგრაფი
გ.გრებენჩუკი, 
ვ.ფრეიდი
 

სსრკ გამოგონებებისა 
და აღმოჩენების 
სახელმწიფო კომიტეტი

1983

<<უკან
გააზიარეთ ფეისბუკზე >>