ლაბორატორიები

ლაბორატორიებიბიოფიზიკის ლაბორატორია:

ნეიროტოქსიკოლოგიის ლაბორატორია:

ბიოქიმიის ლაბორატორია: 

რადიობიოლოგიის ლაბორატორია: 

მემბრანოლოგიის ლაბორატორია: 

ნეიროფიზიოლოგიის ლაბორატორია: 

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის ლაბორატორია: 

რეოლოგიისა და დიაგნოსტიკურ–ანალიტიკური სერვისების ლაბორატორია:  

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია: 

ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორია: 

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია: 
მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია: 
ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია: 
ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია: 

გენომის სტრუქტურისა და ფუნქციის ლაბორატორია: 

თავის ტვინის ულტრა– და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია: 

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია: 

ბიოქიმიური ნეიროფარმაკოლოგიის ლაბორატორია:

გამოყენებითი რადიაციული კვლევების ლაბორატორია:

ადამიანის ფსიქოფიზიოლოგიის ლაბორატორია: