რეოლოგიისა და დიაგნოსტიკურ–ანალიტიკური სერვისების განყოფილება

ნანახია 11-ჯერ

რეოლოგია არის მყარი სხეულისსითხეებისსუსპენზიების გადაადგილების კანონზომიერების შემსწავლელი ფუნდამენტური მეცნიერება და ბიოტექნოლოგიური დარგიეს არის თანამედროვე მიმართულებარომელიც აერთიანებს ფიზიოლოგიურპათფიზიოლოგიურტექნოლოგიურფარმაცევტულმათემატიკურსაინჟინროპროგრამულკლინიკურ და სხვკვლევებსუკანასკნელ ათწლეულებში რეოლოგიაროგორც მულტიდისციპლინური მეცნიერებაგახდა განსაკუთრებით აქტუალური გამოყენებითი და ფუნდამენტური ბიომედიცინით თვალსაზრისით. 2000 წლიდან ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრში აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა რეოლოგიის მიმართულებითრეოლოგიის და დიაგნოსტიკურ-ანალიტიკური სერვისების განყოფილების ძირითადი მიზანია მულტიდიციპლინური ფუნდამენტური კვლევების განხორციელება ჰემორეოლოგიის და ფარმაკორეოლოგიის მიმართულებითსსიპ ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრის კვლევითი განყოფილებებისლაბორატორიების და სხვა სამეცნიერო დაწესებულებების (კონსორციუმის ფარგლებში და კიდევ უფრო ფართოდინოვაციების და ცოდნის ტრანსფერის ხელშეწყობატექნოლოგიურ პარკებთანინოვაციების ცენტრებთანინოვაციების ლაბორატორიებთანაქსელერატორებთან და ბიზნეს-ინკუბატორებთან აქტიური თანამშრომლობაბიზნესის და აკადემიური წრეების ერთმანეთთან დაკავშირება/დაახლოებაეროვნული სამეცნიერო და ტექნოლოგიური მიღწევების პოპულარიზაციაევროკავშირის და სხვა ქვეყნების  ინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროს დაწესებულებების მუდმივი ინფორმირება საკუთარი თავის წარმოჩენის მიზნითინოვაციების და ტექნოლოგიების სფეროში მომუშავე მიზნობრივ  საერთაშორისო ორგანიზაციებთან თანამშრომლობაახალგაზრდა სპეციალისტების და სტუდენტების სამეცნიერო კვლევებში ჩართვაბაზაზე ხორციელდება პოპულაიციური კლინიკური კვლევებითანამშრომლები აქტიურ მონაწილეობას იღებენ საერთაშორისო სამეცნიერო ფორუმებშითვითონ არიან არაერთი ფართომასშტაბიანი ღონისძიებების ორგანიზატორები და ინიციატორებირეოლოგიის და დიაგნოსტიკურ-ანალიტიკური სერვისების განყოფილების ბაზაზე ხორციელდება ახალგაზრდა მკვლევარების ხელშემწყობი აპრობირებული ევროპული პრპროგრამა (European Approved Program for Promoting Young Researchers).

2017-2019 წლის სამეცნიერო თემები:

 1. სისხლის რეოლოგიური თვისებების როლი პარანეოპლასტიური სინდრომის ჩამოყალიბებაში და უცაბედ ლიკვიდაციაში (გესტოზისკუჭის კიბოსმოციმციმე არითმიებისანთების დროს);
 2. კოულტერის პრინციპზე დაყრდნობით სისხლის რეოლოგიური კვლევების მნიშვნელობა მიკროცირკულაციური მოშლის დროს;
 3. რეოლოგიური თვისებების როლის განსაზღვრა ექსპერიმენტული ცხოველების მთელი სხეულის ჰიპერთერმიით გამოკვლეული ოქსიდაციური სტრესის დუალური ეფექტის განვითარებაში.

   გრანტები (2010 - 2019)

 • გრანტი საერთაშორისო ღონისძიების ჩასატარებლად „მე-4 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში. (MG_04_SC, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი);
 • გრანტი საერთაშორისო საზაფხულო სკოლის ჩასატარებლად „რეოლოგიისა და მიკროცირკულაციის საერთაშორისო სკოლა“. (SS_03­­, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი);
 • მიკროცირკულაცია და ჰემორეოლოგია ჰემორაგიული შოკის დროს. (FR/420/7 , შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი);
 • მყარი ზედაპირის მეტალირება რეოლოგიური მეთოდებით (G-273 მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების საერთაშორისო ცენტრი);
 • ბემიპარინის დადებითი ეფექტი (BB_0_10_6, ბემიპარინის მსოფლიო პორტალი და ქალთა ჯანმრთელობის ფონდი);
 • ბიოპროცესებიდიაგნოსტიკა და მედიცინა ექსპერიმენტულ რეოლოგიურ ლაბორატორიაში (ჰორიზონტი 2020, IncoNet EaP ევროკავშირის კვლევის და ტექნოლოგიური განვითარების მე -7 ჩარჩო პროგრამა;
 • სამეცნიერო - პრაქტიკული გრანტი „სისხლის დენადობის მონიტორინგზე დაფუძნებული მკურნალობის ეფექტურობა“ (ამიერკავკასიის ექიმთა ლიგა GrLEGUA);
 • კლინიკურ - ექსპერიმენტული კვლევები ჰიპერტენზიისცერებრალური ინფარქტისა და დიაბეტის დროს (მეცნიერებათა აკადემია);
 • ჰემორეოლოგიური ფაქტორების როლი ნევროლოგიურიკარდიოლოგიური და ანგიოლოგიური დარღვევების დროს (მეცნიერებათა აკადემია);
 • მორფო-ფიზიოლოგიური ცვლილებების შესწავლა თავის ტვინის ქერქში და მათი პათოფიზიოლოგიური ანალიზი (მეცნიერებათა აკადემია).

განყოფილების ბაზაზე ხორციელდება სადოქტორო პროგრამები:

 • მოციმციმე არითმიის სხვადასხვა ფორმების დროს ჰემოდინამიკის და ჰემორეოლოგიის პარამეტრების შესწავლა და მათი მნიშვნელობა მოციმციმე არითმიის წარმოქმნის თვალსაზრისით;
 • კუჭის კიბოს პოსტოპერაციული პერიოდის მიმდინარეობის კონტროლი ანემიისჰემორეოლოგიის და ანთების პარამეტრების მონიტორინგის მეშვეობით;
 • ახალი კომპიუტერული ენის პითონის მნიშვნელობა ჰემორეოლოგიური კვლევის მეთოდების ოპტიმიზაციის თვალსაზრისით;
 • ჰიპერტენზიის მქონე დედის ახალშობილთა ჰემოლიტიკური დაავადების ჰემორეოლოგიური მექანიზმების შესწავლა.

განყოფილების თანამშრომელთა მიერ ორგანიზებული საერთაშიორისო ფორუმები (2015 - 2019)

 • მე-5 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში, 2019 ბათუმისაქართველო;
 • მე-5 ევრო საზაფხულო სკოლა ბიორეოლოგიაში და მექანობიოლოგიაშიუჯრედებისქსოვილთა სისტემების მიკრო და ნანომექანიკის და მექანობიოლოგიის სიმპოზიუმითანაორგანიზატორისესია: “ჰემორეოლოგიური დარღვევები სხვადასხვა პათოლოგიებშიპრეპარატების ეფექტი”. 2018, ვარნაბულგარეთი;
 • მეცნიერების და ინოვაციების ფესტივალი, 2018, სიმპოზიუმი “ინოვაციური მიდგომები რეოლოგიაში“ თბილისისაქართველო;
 • მე-4 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში, 2018, თბილისისაქართველო;
 • მე-3 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში, 2016, ანტალიათურქეთი;
 • მე-2 საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში, 2016, თბილისისაქართველო;
 • პირველი საერთაშორისო მულტიდისციპლინური კონფერენცია რეოლოგიაში, 2015, ქუთაისისაქართველო;
 • სამეცნიერო ტურნე „კლინიკური და ლაბორატორიული ჰემორეოლოგია“, 2016, თბილისი-უფლისციხე-გორი-ზესტაფონი-ბათუმისაქართველო ;
 • კლინიკური ჰემორეოლოგიის ფოკუსირება პრაქტიკოსი ექიმებისათვის, 2015, თბილისისაქართველო.

წიგნები

1. Mantskava M. Rheological and Microcirculation Methods, New Data, Conclusion. For participants of International School on Rheology and Microcirculation. Tbilisi, Georgia. - 47p.

2. Mantskava M. New concepts, Methods, Data and Conclusions in rheology – Multidisciplinary Science. 2016. Tbilisi, Georgia, Antalya, Turkey. - 43p.

3. Mantskava M. Rheology – Multidisciplinary Concept. 2018. Tbilisi, Georgia. ISBN -978-1234-567-89-7(12345)- 90p.

მონოგრაფიები

1.Mantskava M. Thyroid and periodontitis (rheological blood tests ISBN 3-659-81858-5), 2015, Acad. Pub. - 45 p.

2. Mantskava M., Momtselidze N. Stress - the cause and consequence of hemorheological disorders. Аcademic Pub., Germany, ISBN 3-659-66518-9) 2014. -77p.

3. Mantskava M., Momtselidze N. Blood hemorheological status (ISBN 3-659-66111-2) 2014 -78 р.

სტატიები

1. Mantskava M., Momtselidze N. RBC aggregability and deformability in residual umbilical cord blood Series on Biomechanics 2018. 32 (1) 39-44

2. Mantskava M.M., Momtselidze N.G., Kuchava G.T. Adaptations of some experimental data
 for applied of critical medicine Biomechanics J. of Biomechanics 2018, 2(22) 17-21

3. Mantskava M., Momtselidze N., Mitagvaria N., Davlianidze L., Devdariani M., Nebieridze M., Gumberidze L., Kvachakidze I., Sikhariulidze N., Jarinova V. The influence of polysorbate Tween 80 on somatic health rats in experiment. "MOJ Anatomy & Physiology" 2018, MOJAP-17-RA-311

4.  გოცაძე ., მანწკავა ერითროციტების აგრეგადობის და დეფორმადობის უნარი პაციენტებში წინაგულთა ფიბრილაციის პერსისტიული ფორმით.  სტატია წიგნში "დაუვიწყარი შემთხვევები კარდიოვასკულურ მედიცინაში",  რედაქტორი .ფაღავაკლინიკური ჰემორეოლოგიის თავიმოდერატორი  .მანწკავა, 2018, თბილისი გამომცემლობა, "სხვა", გვ. 48
 5.
მანწკავა . "რეოლოგია ინსულინით დაავადებულ პაციენტებში წინაგულთა ფიბრილციის ანამნეზით“  სტატია წიგნში "დაუვიწყარი შემთხვევები კარდიოვასკულურ მედიცინაში",  რედაქტორი .ფაღავაკლინიკური ჰემორეოლოგიის თავის მოდერატორი  მანწკავა, 2018, თბილისი გამომცემლობა, "სხვა", გვ.56 

6. Gumberidze L., Kvachakidze I., Davlianidze L., Devdariani M., Nebieridze M., Momtselidze N., Mantskava M., Sikharulidze N., Mitagvaria N. Effect of dimethyl sufoxide (DMSO) on changes in behavior of animals indiced by whole body hyperthermia. Biomedical Series 2018, 1-2(44), 15-24.

7. Mantskava M., Momtaselidze N. Study of changes in certain blood parameters during ischemic stroke for forecast disease outcome. Series of Biomedicine (in press)

8. Mantskava M., Momtselidze N. Comprehensive assessment of the microcirculation and blood rheology during diabetic microangiopathy Nova Science Publishers (in press)

9. Beriashvili S., Nikolaishvili M., Mantskava M., Momtselidze N., Franchuk K. Changes in tooth hard tissue mineralization and blood rheology in healthy adolescents and those with thyroid dysfunction. Georgian Medical News 2016, (Issue): 28-34 http://www.geomednews.org/shared/issues/med260.pdf

10. Mantskava M.M., Chikobava S.R., Gogiberidze M.A, Tamasidze A.G., Tamasidze N. A., Mosemghvdlishvili N.G., Nikolaishvili M.I. New concept of study of oral hygiene assessment in patients with orthopedic treatment. Series on Biomechanics, 30, 2(2016):32-37 http://jsb.imbm.bas.bg/page/en/details.php?article_id=197

11. Mantskava M., Momtselidze N., Urdulashvili T., Lomitashvili N. Diagnostic Efficiency of blood rheological status determination in pregnancy. Sci-Articles. 54(2016):16-19 https://rheology.biz/wp-content/uploads/2017/02/MAKA.pdf

12. Mantskava M. Comprehensive evaluation of microcirculation and blood rheology during diabetic microangiopathy. Sci-Articles. 54(2016):45-51

https://rheology.biz/wp-content/uploads/2017/02/MAKA.pd

13. Arpentieva M., Mantskava M. Motives of doctor patient relationship and problem of interest conflict. Sci-Articles. 54(2016):52-59

https://rheology.biz/wp-content/uploads/2017/02/MAKA.pdf

14. Mantskava M., Finco A., Momtselidze N., Nadareishvili D. The influence of ultraviolet and infrared irradiation on arterial insufficiency of the upper extremities after sectoral mastectomy. Sci-Articles. 54(2016):60-63 https://rheology.biz/wp-content/uploads/2017/02/MAKA.pdf

15. Momtselidze N., Mantskava M., Urdulashvili T., Narsia N, Gotsadze M., Mchedlishvili T. Comprehensive evaluation of the blood flow in patients with coronary artery disease during heart failure. Sci-Articles. 54(2016):5-11 https://rheology.biz/wp-content/uploads/2017/02/MAKA.pdf

16. Mantskava M. The reaction of the microcirculation and hemorheology in the bemiparin during experiments. Proceedings of the Georgia National academy of Sciences. Chemical Series. ISSN-0132-6074, 4, 42(2016):617-621

17. Mantskava M., Momtselidze N., Urdulashvili T. Influence of different by duration insulin action on erythrocyte aggregation. Bulletin of Kaluges University, 2, 31(2016):82-84 http://tksu.ru/Scince/DocLib10/2016/%D0%92%D0%9A%D0%A3_2016_2.pdf

18. Mantskava M., Momtselidze N. Blood Hemorheology and accompanying surgical intervention emotional stress. Bulletin of Kalughe University, 2, 31(2016):77-81

http://tksu.ru/Scince/DocLib10/2016/%D0%92%D0%9A%D0%A3_2016_2.pdf

19. Mitagvaria N., Nebieridze M., Devdariani M., Davlianidze L., Mantskava M., Momtselidze N., Gumberidze L., Kvachakidze I., Jojua N., Sikharulidze N. The Possible Mechanism of Local Hyperthermia-induced Morphological Changes in Cerebral Tissue (Experimental Study of Rats. In: Systemic, Cellular and Molecular Mechanisms of physiological functions. ISBN:978-1-63484-988-3, Nova Science Publishers. 7(2016):187:206 https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=58069

20. Mantskava M., Lomitashvili N.,Urdulashvili N., Urdulashvili T., Mchedlishvili T., Momtselidze N. The need for implementation measuring rheological properties in pregnancy. International scientific journal „Novation” 3(2016):99-101

21. Mantskava M., Urdulashvili T., Narsia N., Mchedlishvili T., Momtselidze N. Rheological, vascular and hemodynamic parameters in heart failure In patients with coronary artery disease. International scientific journal „Novation” 3(2016):93-97.

22. Mantskava M., Momtselidze N. Influence of adaptation resources on blood rheology under emotional stress. International scientific journal „Novation” 3(2016):105-108

23. Chikadze A., Khuchua L., Burduladze J., Jibladze M., Mantskava M., Chikadze T., Shakarishvili R. Association between sleep apnea severity and blood hemorheology. Sleep Medicine 16, S2-S182. http://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(15)00574-2/pdf

24. Mantskava M. Drugs and remedy safety for treatment of diseases of different etiologies. International Journal Life Sciences

 http://www.elixirpublishers.com/index.php?route=product/search&filter_name=Mantskava&filter_type=Anywhere

25. Mantskava M.M. New noninvasive method for measuring coefficient of microcirculation, Russian J. Biomechanics, 2016; 20(1):15-28

 doi: 10.15593/RZhBiomeh/2016.1.06

26. Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L. The assessment of emotional stress on indicators of blood rheology. Evidence-based medicine. (2015):46-48

http://www.ebm.am/Portals/0/Docs/EBM_2015_proceedings.pdf

27. Mantskava M., Momtselidze N. Rheological blood status in the treatment of hypertension. Journal of Cardiology, 4,120(2015):62-63

28. Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L., Urdulashvili T. Positive effect of bemiparin to blood flow. Series on Biomechanics, 29, 4(2015):45-49

http://www.imbm.bas.bg/biomechanics/uploads/Archive2015-4/45-49.pdf

29. Saginadze N., Gumberidze L., Davlianidze L., Devdariani M., Kvachakidze I., Momtselidze N., Mantskava M., Nebieridze M., Sicharulidze N., Mitagvaria N. Changes in the behavior animals caused by oxidative stress. Proceeding of the Georgian Nat. Acad. of Scienc., 41, 5-6(2015):221-227

30. Mantskava M., Momtselidze N. Influence of Different Types of insulin on Aggregation of Erythrocytes in patients with Diabetes. Armenian Medical refereed journal. Yerevan, 11(2015):88 http://www.medlib.am/?page=AMRJ&JurLang=EN&Nummber=2015

31. Mantskava M., Momtselidze N. Microcirculation, blood rheology status and age-related changes. Journal of the Medical Centre of the Department of the President of the Republic of Kazakhstan Proceedings of the I Eurasian Congress of Gerontology, 5, 58(2015):173-178 http://heraldmed.org/ru/images/vestnik/vestnik_1_2015.pdf

32. Beriashvili S., Mantskava M., Momtselidze N., Nikolaishvuli M., Tupinashvili T., Tamasidze NHemoreological Status During Periodontitis with and wihtout Thyroid Dysfunction Between Children the Age of 11-15. Eurasian Union of Scientists (ESU) Monthly Research Journal.1,18, 2(2015):46-48

https://elibrary.ru/item.asp?id=27439049

33. Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L. Blood cell deformation after blood loss. Journal of Biological Physics and Chemistry 15 (2015):9–11

http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2014-5-27-32 14https://www.researchgate.net/publication/282235395_Blood_cell_deformation_after_blood_loss

34. Mantskava M., Machavariani A. Determination of the sensitivity and efficiency of the method of magnetization of red blood cells Journal of Haematology, X, 4(2014):36

 http://www.bloodscience.ru/pdf/verstka_VG14-04_web.pdf

35. Mantskava M., Momtselidze N. Rheological blood status with invasive mycoses. Journal of Haematology, X, 4(2014):37

http://www.bloodscience.ru/pdf/verstka_VG14-04_web.pdf.

36. Mantskava M., Momtselidze N., Davlianidze L. Blood Rheological Properties in Blood Loss (An experimental study). Obshchaya Reanimatologia, 10, 5(2014):27-32. http://dx.doi.org/10.15360/1813-9779-2014-5-27-32

37. Gogua M., Mantskava M., Momtselidze N., Tamasidze N., Nikolaishvili M., Tupinashvili M., Zenaishvili S. Blood Rheological Status and Influence of Grape Seed Extract in Patients with Parodontitis. Clinical and Experimental Medicine, 5(2014):36-40 http://www.jecm.ge/summary14_5.htm

38 Beriashvili S., Mantskava M., Momtselidze N., Zenaishvili S., Nikolaishvili M., Tupinashvili T., Vashakidze I. Parathyroid Gland Dysfunction and Blood Rheological Changes in adolescents. Clinical and Experimental Medicine, 5(2014):43-47 http://www.jecm.ge/summary14_5.htm

39. Mantskava M., Azikuri G., Momtselidze N., Mitagvaria N. Blood rheological status in obstruction apnea. Proc. of the Georgian Nat. Acad. of Science. Biomedical Series, 40, 5-6(2014):251-256

40. Mantskava M., Momtselidze N. Assessment of platelet in case of stress-induced apnea J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. 10, 3(2014):281-286

http://www.jspb.ru/issues/2014/N3/JSPB_2014_3_281-286.html

41Mantskava M., Momtselidze N. Davlianidze L., Mitagvaria N. Hemorrhagic Shock and stress – Cause and Concequence of Hemorheology Disturbances on the Example of the Changes in Ertythrocyte aggregation. J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. 10, 2(2014):238-246

http://www.jspb.ru/issues/2014/N2/JSPB_2014_2_238-246.pdf

42. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N. The Role of Various Stressors in the Trigger Mechanism of Raynaud’s Disease (Hemorheological and Vascular Reactions. J. of Stress Physiology and Biochemistry. ISSN 1997-0838. 10, 2(2014):328-335 http://www.jspb.ru/issues/2014/N2/JSPB_2014_2_328-335.pdf

43. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M. T Sordia. Effect of insulin preparation in erythrocyte aggregability during brain infarct (in vitro). Thrombosis, haemostasis and rheology. 44, 4(2010):32-33

44. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M., T Sordia. Role of erythrocyte aggregation as a hemorheological disorders in microangiopathy during I type diabetes mellitus. Thrombosis, haemostasis and rheology, 44, 4(2010):33-35

45. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M., T Sordia. Role of erythrocyte aggregation as a hemorheological disorders in microangiopathy during I type diabetes mellitus. Thrombosis, haemostasis and rheology, 44, 4(2010):33-35

46. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazashvili M. Effect of exogenous insulin in hemorheological disorders of patient with IDDM and NIDDM. “Circulation and Haemostasis” J. of Medical Scientific Research. 3, 1(2007):98-100

47. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N. Varazasvili M. Hemorheological Disorders in Microangiopathy during I type Diabetes Mellitus. J. of Medical Scientific Research. 3, 1(2007):27-32

48. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders during the 1st and 2nd types of diabetes mellitus in patients with foot gangrenes. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 35, 1-2(2006):307-311

49. Mantskava M., Momtselidze N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders during ischemic brain infarcts in patients with and without diabetes mellitus. Clinical Hemorehology and Microcirculation. 35,1-2(2006):261-265

50. Urdulashvili T., Momtselidze N., Mantskava M., Narsia N., Mchedlishvili G. Hemorheological, microvascular and hemodynamic disorders during coronary heart disease. Georgian Medical News. 136, 7(2006):55-57

www.geomednews.org/shared/issues/med136.pdf

51. Mantskava M., Momtselidze N., Pargalava N., Varazasvili M. Effect of Insulin Preparation in Erythrocyte Aggregability during Brain Infarct (in vitro). J. of Medical Scientific Research. 1, 1(2005):45-47

52. Mchedlishvili G., Mantskava M., Urdulashvili T. Appraisal of functional state of the human resistance arteries. Russian Journal of Biomechanics. 8, 1(2004):55-59

53. Urdulashvili, Mantskava M., Momtselidze N., Narsia N., Mchedlishvili G. Microvascular and hemorheological disorders during ischemic heart disease. Scientific ractical journal. Cardiology and internal Medicine XXI. VIII, 4(2004):9-15

54. Mantskava M., Pargalava N., Mchedlishvili G. Regional and systemic rheological disorders during the diabetic gangrene. “Clin. Hemorh. Microcirc”. 30, (2004):457-459

55. Urdulashvili T., Momtselidze N., Mantskava M., Narsia N., Mchedlishvili G. Hemorheological disorders and arteriolar resistance during ischemic heart disease. “Clin. Hemorh. Microcirc”. 30, (2004):399-401

56. Mantskava M., Pargalava N., Mchedlishvili G. Direct beneficial effect of insulin -on blood rheological disorders in the microcirculation. “Clin. Hemorh Microcirc”. 30, (2004):431-433

57. Mantskava M., Momtselidze N., Mchedlishvili G, Pargalava N. Comparative significance of the principal factors responsible for micirculatory disorders in I type diabetes mellitus. Proc. Georgian Acad. Sci., Biol. Ser. A. 29, 5-6(2003):653-657

58. Mchedlishvili G., Mantskava M. and Pargalava N. Arteriolar resistance and hemorheological disorders related to Raynaud's phenomenon. Microvasc. Res. 62, (2001):190-195

DOI10.1006/mvre.2001.2335

59. Mchedlishvili G., Shakarishvili R., Momtselidze N., Gobejshvili L., Aloeva M., Mantskava M. Comparative values of erythrocyte aggregability versus other indices of hemorheological disorders in patients with ischemic brain infarct. Clinical Hemorheology and Microcirculation. 22, 1(2000):9-15

60. Mantskava M. Mchedlishvili G. Elkin S., Pargalava N., Kotaria, T., Tsinamdzgvrishvili B. Research functional state of the human arterial resistance in certain types of vascular pathology. In the book: The pathophysiology of microcirculation and haemostasis (ed. by N. Petrishchev). Publishing St. Petersburg State Medical University, Sant-Petersburg, page (1998):323-331

61. Mchedlishvili G., Tsinamdgvrishvili B., Mantskava M. Resistive arteries: their normal function and abnormal reactions. Pathophysiology collection of topical issues. Tbilisi, (1993):42-44

სამეცნიერო ფორუმებში მონაწილეობა (2008-2018)

1. "Innovative Approaches in Rheology" September 24, Tbilisi, Georgia, 2018.

2. 1st “Beritashvili Talks” June, 25-27, Tbilisi, Georgia, 2018.

3. 4th Multidisciplinary Conference on Rheology. Tbilisi, Georgia. April, 22-26, 2018.

4. Joint Meeting of the European society for Clinical Hemorheology and Microcirculation. The International Society for Clinical Hemorheology, The International Society of Biorheology, July 2-6, Cracow, Poland, 2018.

5. 6th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2018) Varna Bulgaria, 29 Aug-1 Sep. 2018.

6. Brokerage Event: Telemedicina 2018. Rheological Resaearch optimization whit televizion methods. Jan. 21,  Zurich, Switzerland, 2018.

7. The Heart Brain Symposium. Preventing Cardioembolic Stroke as an Interdisciplinary Team. March 28-30 Chicago, USA, , 2018.

8. Study of rheological status of patients with the purpose personification of patients with various diseases Horizon 2020. 2-3 March, Dusseldorf, Germany, 2017.

9. Blood rheological changes during stroke in male and female groups  European Stroke Organization conference, Prague,  16-18 May, Czech Republic, 2017.

10. ESM-EVBO joint meeting 2017 May 29-June 1st Geneva, Switzerland, 2017,

11. 13th International Conference on Pathology, June 26-27, San Diego, USA, 2017.

12. Study microcirculation in experimental primary malignant tumors. Biomechanics - 2016. December 5-8, Perm, Russia. 2016

13. 10th Athens Congress on women’s health and disease. Preconception to menopause. September 1-3, Athen Greek, 2016.

14. International Scientific Conference . September 21-23, Ureki, Georgia 2016.

15. 3th International Conference of Rheology. July 20-26, Antalya, Turkey, 2016.

16. 18th Conference of the European Society for Clinical Hemorheology and microcirculation. 5-8 June, Lisbon, Portugal, 2016.

17. The 2th European Stroke Organization Conference. 10-12 May, Barcelona, Spain, 2016.

18. The 17th World Congress of Gynecological Endocrinology. March 2-5, Firenze, Italy, 2016.

19. “Medison” 12 February, Tbilisi, Georgia, 2016.

20. International Week of Science and Innovation Conference "Molecular biological systems, cellular and systemic levels of studies", 17 November, Tbilisi, Georgia, 2015.

21. VI International Conference "The security problem in anesthesiology 4-6 October, Moscow, Russia, 2015.

22. 4th  International Conference on Emerging Trends in Scientific Research, which is being held, 28-29 November, 2015, Istanbul, Turkey. ISBN (978-969-9952-02-9), 2015.

23. 2nd Congress on Controversies in thrombosis & Hemostasis. CiTH Barcelona, Spain November 5-7, 2015. ID CiTH (2015):115.

24. XI Congress of European Society of Gynecology, 21-14 October, Czech, Prague, 2015.

25. Rheological and Microcirculation Methods, New Data, Conclusion. For participants of International School of Rheology and Microcirculation. October, 12-16, Tbilisi, Georgia, (2015):8.

26. I International Conference of Rheology. 10-11 October, Kutaisi, Georgia, 2015.

27. 2nd International Conference on 24-26 September, Yerevan, Armenia 2015.

28. 5th Eurosummer School on Biorheology & Symposium on Micro and Nano Mechanics and Mechanobiology of Cells, Tissues and Systems (BIORHEO2015), 1-5 September, Varna, Bulgaria, 2015.

29. 10th InternationalConference onMicrocirculationandHemorheologyJuly 5-8,Yaroslavl, Russia, 2015.

30. The European Stroke Organization Conference. 17-19 April, Glasgow, UK, 2015.

31. Day on heart. April 14-15, Moscow, Russia, 2015.

32. Eurasian Congress of Gerontology. April 9-10, Astana, Kazakhstan, 2015.

33. World Congress on Sleep Medicine. March 21 - 25, Seoul, Korea, 2015.

34. 16th World congress on human reproduction. 18-21 March. 2015. Berlin, Germany.

35. VIII Moscow International Congress "Biotechnology: state and prospects of development" and XIII International Specialized Exhibition "Biotech World. 17-20 March, Moscow, Russia, 2015.

36. Trans doctors League. February 14-15. Batumi, Georgia, 2015.

37. X International scientific-practical conference "Modern scientific research concept." January 29-31, Moscow, Russia, 2015.

38. VII International Conference on Clinical Hemostasis and hemorheology in cardiovascular surgery. January 29-31, Moscow, Russia, 2015.

39. Society for Neuroscience (SCN). Neuroscience 2014, November 15-19, Washington, DC. USA.

40. "Infections and Infectious Diseases in the safety of Hematology and Blood Service" All-Russian scientific-practical conference. November 13-14, Petersburg, Russia, 2014.

41. EuroLabFocus. Conference. October 7-10, Liverpool UK, A-632, 2014).

42. New approaches for research III International Symposium. October 2-4, Tbilisi, Georgia, 39-40, 2014.

43. XII National Conference "Current problems of physiology and Biomedicine. 25-27 September, Kutaisi, Georgia, 2014.

44. 3rd World Congress of Clinical Surgery. Risk Management and Medicine International Association 10–12 September, Madrid, Spain, 2014.

45. XII Scientific-practical conference with international participation. patient safety in anesthesia., June 26-27, Moscow, Russia, 88, 2014

46. Georgian I Beritashvili Society of Physiologists. Third National Congress. September 26-28, Tbilisi, Georgia, (2013):194.

47.The V All Russian with international participation School - Conference "Physiology of Circulation." January 31-February Moscow, Russia, 2012.

48. "The V All-Russian conference" Clinical Hemostasis and hemorheology in Cardiovascular Surgery ", 3-5 February 2011, Moscow, Russia. 2011.

49. "Microvascular pharmacology and therapeutics” Moscow, Russia, 2010.

50. VII International Conference “Hemorheology and Microcirculation”. Yaroslavl. Russia, 2009.

51. VI International Conference “Hemorheology and Microcirculation” Yaroslavl, Russia, 2008.

52. University 90th anniversary conference. Tbilisi. October 3-4, Tbilisi, Georgia, 2008.

53. 9th International Symposium on Resistance Arteries, February 17-21, Hamilton, Island, Australia, 2008.

54. 13th International Congress of Biorheology and 6th International Conference on Clinical Hemorheology. July 9-13, Pennsylvania, USA, 2008.

55. 25th Congress for the European Society for Microcirculation, August 24-26, Budapest, Hungary 2008.

სამეცნიერო შედეგები:

100-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომი, 200-ზე მეტი თეზისი, 3 მონოგრაფია და 2 პატენტი, 5 მეთოდოლოგიური რეკომენდაცია, 15 საინფორმაციო წერილი.
  
განყოფილების კვლევებში მონაწილეობენ 4 დოქტორანტი; 2 მაგისტრი; 14 ვოლონტიორი-მკვლევარიმათ შორის 4 უცხოელი (ექიმიჯანდაცვის სპეციალისტიპროგრამისტიფიზიკოსი).


<<უკან
გააზიარეთ ფეისბუკზე >>