მინდია ჩუბინიძე

მეცნიერ თანამშრომელი, მაგისტრი

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია