სესილი ბერიაშვილი

უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, აკადემიური დოქტორი მედიცინაში

რადიობიოლოგიის ლაბორატორია