სტრუქტურული ერთეულები

   

რეოლოგიისა და დიაგნოსტიკურ–ანალიტიკური სერვისების განყოფილება

ნეიროტოქსიკოლოგიის განყოფილება

ბიოფიზიკის განყოფილება

ბიოქიმიის განყოფილება

რადიობიოლოგიის განყოფილება

რადიაციული უსაფრთხოების პრობლემათა ლაბორატორია

ქცევისა და კოგნიტიურ ფუნქციათა ლაბორატორია

ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია

მემბრანოლოგიის განყოფილება

თავის ტვინის სისხლის მიმოქცევისა და მეტაბოლიზმის განყოფილება

მხედველობის ფიზიოლოგიის ლაბორატორია

ექსპერიმენტული ნევროლოგიის ლაბორატორია

ნეიროფიზიოლოგიის განყოფილება

ტკივილის და ანალგეზიის ლაბორატორია

გენომის სტრუქტურისა და ფუნქციის ლაბორატორია

თავის ტვინის ულტრა– და ნანოარქიტექტონიკის ლაბორატორია

ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია