სამეცნიერო საბჭო

ეთერი ჩიჯავაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ძილ-ღვიძილის ციკლის ნეირობიოლოგიის ლაბორატორია)

აკადემიური დოქტორი ბიოლოგიაში

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

ლეილა წაქაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (მემბრანოლოგიის განყოფილება)

ბიოლოგიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

დარეჯან ხარაძე

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ბიოინფორმატიკის ლაბორატორია)

ქიმიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14

დიმიტრი ხოშტარია

მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი (ბიოფიზიკის განყოფილება)

ქიმიურ მეცნიერებათა დოქტორი

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი

საქართველო, თბილისი 0160, გოთუას ქ.№14